Archív článkov 2011Psi, závory a kultúra naša každodenná


Na obecnom úrade je evidovaných 483 psov – naozaj dosť na to, aby ich majitelia rešpektovali isté zaužívané pravidlá. Všeobecne záväzným nariadením VZN č. 2/ 2009 obecné zastupiteľstvo inovovalo zásady držania psov v obci v súlade so zákonmi a ich doplnkami – kto ho nepozná, môže si ho hneď naštudovať.

Obec vytvorila podmienky

Obec osadila na uliciach 12 zberných nádob na exkrementy. Majitelia psov akoby nepochopili, načo sú. Dlhé týždne boli nádoby prázdne, akoby nik nevedel, že je povinný na ulici upratať po svojom psovi.
Obec vymedzila na voľný výbeh psov dve lokality: jednu od Záleského mostu popri Malom Dunaji až k družstvu v Moste pri Bratislave a druhú popri ramene rieky od Zátoňského mostu až po Žilíp, na strane od obce. Všade inde je majiteľ povinný viesť psa na vôdzke a dodržiavať ďalšie zásady VZN. Mnohí psíčkári akoby o týchto vyhradených miestach nevedeli, alebo sú pre nich od vlastného domu ďaleko (!) a do tretice – a to je skutočne kuriózne - hnusí sa im chodiť pomedzi psie výkaly. Aký obraz o psíčkároch si potom môže urobiť rodič, ktorý sa tam vyberie na prechádzku s dieťaťom? Alebo rekreační bežci a cyklisti? Zdá sa, že to už psíčkárov nezaujíma (a psíky za to nemôžu).

Poľovníci chránia zver

Nápad jedného občana vykázať psov na pole a tam nech si voľne pobehujú, by neprešiel v žiadnom civilizovanom spoločenstve. V obci je poľovnícke združenie, ktorému zákon o poľovníctve č. 274/2009  (upravený č. 104/2010) prikazuje konať tak, aby podľa svojich možností bránilo ohrozeniu alebo poškodeniu zveri, jej životných podmienok. Citát: „V poľovnom revíri sa zakazuje plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, spôsobovať jej poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo.“

Tabule o zákaze vstupu psov sú umiestnené na ôsmich závorách (deviata pribudne), ktoré zároveň bránia voľnému vstupu motorových vozidiel, štvorkoliek a pod. do polí a do lužných lesov. O ich osadenie sa pričinili členovia poľovníckeho združenia s týmto ušľachtilým zámerom: „Našou prvoradou snahou je vrátiť prírode okolo Malého Dunaja a ramien jej krásu a v nej žijúcej zveri životné prostredie.“ Okrem samotných štvorkolkárov, každému - aj zvieratám - prekáža rachot motorov,  bezohľadnosť, s akou brázdia poľné cesty i polia - mimochodom, patriace súkromným vlastníkom - a menia prírodu na autodrom.

Boj proti tým druhým

Obmedzujúce závory a zákazové tabule rozdeľujú našu komunitu. Agresívnejší ich strhávajú, čmárajú po nich vulgárne nápisy a sú rozhodnutí nedať sa obmedzovať nikým a ničím. Iní ich schvaľujú – veď už len po osadení prvej závory na žilípskom chodníku v júni 2008 sa tam prestali vyvážať celé hromady stavebného a domového odpadu a stal sa obľúbenou prechádzkovou zónou. I keď štvorkolkári, rybári a ďalší „milovníci prírody“ si vzápätí našli iné prístupové chodníky a napriek závore, napriek zákonom, vyhláškam a záväzným nariadeniam na chránené miesta víťazne prenikajú... a zanechávajú za sebou svedectvo o vlastnej kultúre.
V tomto roku viac ako 60 dobrovoľníkov z obce, vrátane detí, holými rukami vyzbierali 6 plných kontajnerov najrozličnejšieho odpadu, ktorý sa tam za rok nazhromaždil. Vlani bolo totiž v okolí obce pri rieke vyzbieraných a odvezených 7 kontajnerov. Kto v tomto boji o kultúru a čistotu životného prostredia vyhráva? Tí čo vynášajú, alebo tí ostatní?

Podobne „víťazne“ venčia psíčkári svojich psov v parku a víťazne za nimi nedvíhajú neporiadok. Porušovanie pravidiel a nariadení, ktoré sú prijímané v záujme celého spoločenstva, je obľúbeným miestnym športom.

Porozumenie či pokuta?

Bolo by fajn, keby chovatelia a milovníci psov mali svoje združenie, spolok a pod. a jeho zástupcovia by rokovali o prípadných úpravách podmienok držania psov v obci. Majiteľ dogy či chrta má síce iné predstavy ako majiteľ pudlíka, ale všetci chcú mať psov vychovaných, zdravo a primerane fyzicky zaťažovaných. Presadzovanie individuálnych nárokov niektorých agresívnych majiteľov psov na úkor ostatných nikam nevedie. A spolok či združenie môže byť partnerom združeniu poľovníkov, obecnému zastupiteľstvu a iným organizáciam.
Príroda v našom okolí je krásnaPravdou je, že obec nemá vlastnú poriadkovú políciu, ktorá by mohla za porušovanie VZN na mieste udeliť pokutu. Pravdou je však aj to, že ani početná poriadková polícia by nestačila byť na všetkých miestach, kde by bolo potrebné pokutu udeliť. Skutočne však možno dosiahnuť kultúrne spolunažívanie všetkých záujmových skupín iba pod hrozbou pokút? Ako to robia v susednom Rakúsku, kam chodíme obdivovať prírodu, poriadok a rešpekt jedných voči druhým?
(als)

Tretiu Noc s Andersenom


30. marca 2012
pripravila deťom malinovská obecná knižnica v kultúrnom dome, kde bolo dosť miesta pre všetkých. Program sa začal už popoludní bábkovým predstavením súboru Strigy Princezná na ocot. Potom sa sála vďaka požičaným TULI vakom a kobercom zmenila na obývačku a deťom i hosťom sa to úžasne páčilo.Viac informácií


Margaréta vystúpila pred Vianocami


Margaréta v pohode zvládne aj moderné tance
Margaréta v pohode zvládne aj moderné tance
Detský tanečný súbor Margaréta, ktorý má od septembra takmer 60 členov, absolvoval predvianočné vystúpenia. Deti teraz trénujú v menších skupinkách a rýchlejšie napredujú. Výsledky tešia aj ich rodičov a tanečných inštruktorov. Nové tance predviedli všetky deti počas mikulášskych tvorivých dielní 10. decembra a skupinka starších pripravila krátky program aj na Katarínsku poľovnícku zábavu 26. novembra. Viac o Margaréte

Malinovský Beh pre zdravie


Detí bolo na štarte najviac
Detí bolo na štarte najviac
Druhý ročník jesenného športového podujatia, ktorý pripravilo Občianske združenie Pro Eberhard, prebiehal v sobotu 15. októbra v malebnom prostredí na žilípskom chodníku. Štart i cieľ boli pri novom altánku Zelenej oázy, ktorú si ako prví vyskúšali aktívni bežci a ich fanúšikovia.

Pri Malom Dunaji máme Zelenú oázu


Zelená oázaChodník od Zátonského mostu končí pri hrádzi prístreškom, kde sa dá posedieť, pokochať sa výhľadom na rieku, prípadne stráviť celé popoludnie. Občianske združenie Pro Eberhard v Malinove v spolupráci s obcou získalo z Nadácie Orange príspevok na vytvorenie Zelenej oázy pri Malom Dunaji a počas Behu pre zdravie už verejnosť mohla vyskúšať nový prístrešok, ktorý bude slúžiť všetkým občanom. Altánok postavila firma Nábytok Pilinský, pri terénnych prácach sa zúčastnila firma Ekologické stavby. Altánok bolo treba pred zimnou sezónou nakonzervovať - náter venovala firma Štefana Lengyela. Občianske združenie Pro Eberhard v spolupráci s obcou pripravuje v Zelenej oáze ďalšie zaujímavé podujatia.

Obrázky z Dňa obce


V Malinove sa bude dlho spomínať na sviatočnú atmosféru z 3. septembra. Guláš voňal, deti i dospelí ochutnávali a výborne sa zabávali. Víťazná skupina Vladka Synaka si odmenu zaslúžila, ostatní jej ju dopriali. Sám župan, Pavol Frešo z BSK sa prišiel na odovzdávanie cien pozrieť. Program všetkých divákov nadchol, temperamentná speváčka Bea Karda roztancovala publikum, hlasy nezabudnuteľnej dvojice - nevidiaceho speváka Maroša Bangóa s manželkou – nám ostanú znieť v srdciach. Pripomeňme si toto zvláštne podujatie na obrázkoch, tak ako ho zachytil Eugen Janík.

Stretnutie priateľov z troch obcí


Hostia z družobnej obce Hédervár a s nimi skupina detí a dospelých z rumunskej dedinky Héderfája prežili dva dni 16. a 17. augusta v Malinove. Návšteva, ktorá bola v znamení nadväzovania priateľstiev a vzájomného spoznávania kultúr a tradícií troch rozličných obcí, vyvrcholila podpísaním zmluvy o spolupráci a priateľstve medzi Malinovom a rumunskou obcou Héderfája. V budúcom období sa budú pripravovať stretnutia detí a mládeže z družobných obcí podobne, ako ho v tomto roku pripravili partneri z Héderváru, aj s finančným príspevkom z európskych fondov.

1 2 3 4