Archív článkov 2011Psi, závory a kultúra naša každodenná


Na obecnom úrade je evidovaných 483 psov – naozaj dosť na to, aby ich majitelia rešpektovali isté zaužívané pravidlá. Všeobecne záväzným nariadením VZN č. 2/ 2009 obecné zastupiteľstvo inovovalo zásady držania psov v obci v súlade so zákonmi a ich doplnkami – kto ho nepozná, môže si ho hneď naštudovať.

Obec vytvorila podmienky

Obec osadila na uliciach 12 zberných nádob na exkrementy. Majitelia psov akoby nepochopili, načo sú. Dlhé týždne boli nádoby prázdne, akoby nik nevedel, že je povinný na ulici upratať po svojom psovi.
Obec vymedzila na voľný výbeh psov dve lokality: jednu od Záleského mostu popri Malom Dunaji až k družstvu v Moste pri Bratislave a druhú popri ramene rieky od Zátoňského mostu až po Žilíp, na strane od obce. Všade inde je majiteľ povinný viesť psa na vôdzke a dodržiavať ďalšie zásady VZN. Mnohí psíčkári akoby o týchto vyhradených miestach nevedeli, alebo sú pre nich od vlastného domu ďaleko (!) a do tretice – a to je skutočne kuriózne - hnusí sa im chodiť pomedzi psie výkaly. Aký obraz o psíčkároch si potom môže urobiť rodič, ktorý sa tam vyberie na prechádzku s dieťaťom? Alebo rekreační bežci a cyklisti? Zdá sa, že to už psíčkárov nezaujíma (a psíky za to nemôžu).

Poľovníci chránia zver

Nápad jedného občana vykázať psov na pole a tam nech si voľne pobehujú, by neprešiel v žiadnom civilizovanom spoločenstve. V obci je poľovnícke združenie, ktorému zákon o poľovníctve č. 274/2009  (upravený č. 104/2010) prikazuje konať tak, aby podľa svojich možností bránilo ohrozeniu alebo poškodeniu zveri, jej životných podmienok. Citát: „V poľovnom revíri sa zakazuje plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, spôsobovať jej poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo.“

Tabule o zákaze vstupu psov sú umiestnené na ôsmich závorách (deviata pribudne), ktoré zároveň bránia voľnému vstupu motorových vozidiel, štvorkoliek a pod. do polí a do lužných lesov. O ich osadenie sa pričinili členovia poľovníckeho združenia s týmto ušľachtilým zámerom: „Našou prvoradou snahou je vrátiť prírode okolo Malého Dunaja a ramien jej krásu a v nej žijúcej zveri životné prostredie.“ Okrem samotných štvorkolkárov, každému - aj zvieratám - prekáža rachot motorov,  bezohľadnosť, s akou brázdia poľné cesty i polia - mimochodom, patriace súkromným vlastníkom - a menia prírodu na autodrom.

Boj proti tým druhým

Obmedzujúce závory a zákazové tabule rozdeľujú našu komunitu. Agresívnejší ich strhávajú, čmárajú po nich vulgárne nápisy a sú rozhodnutí nedať sa obmedzovať nikým a ničím. Iní ich schvaľujú – veď už len po osadení prvej závory na žilípskom chodníku v júni 2008 sa tam prestali vyvážať celé hromady stavebného a domového odpadu a stal sa obľúbenou prechádzkovou zónou. I keď štvorkolkári, rybári a ďalší „milovníci prírody“ si vzápätí našli iné prístupové chodníky a napriek závore, napriek zákonom, vyhláškam a záväzným nariadeniam na chránené miesta víťazne prenikajú... a zanechávajú za sebou svedectvo o vlastnej kultúre.
V tomto roku viac ako 60 dobrovoľníkov z obce, vrátane detí, holými rukami vyzbierali 6 plných kontajnerov najrozličnejšieho odpadu, ktorý sa tam za rok nazhromaždil. Vlani bolo totiž v okolí obce pri rieke vyzbieraných a odvezených 7 kontajnerov. Kto v tomto boji o kultúru a čistotu životného prostredia vyhráva? Tí čo vynášajú, alebo tí ostatní?

Podobne „víťazne“ venčia psíčkári svojich psov v parku a víťazne za nimi nedvíhajú neporiadok. Porušovanie pravidiel a nariadení, ktoré sú prijímané v záujme celého spoločenstva, je obľúbeným miestnym športom.

Porozumenie či pokuta?

Bolo by fajn, keby chovatelia a milovníci psov mali svoje združenie, spolok a pod. a jeho zástupcovia by rokovali o prípadných úpravách podmienok držania psov v obci. Majiteľ dogy či chrta má síce iné predstavy ako majiteľ pudlíka, ale všetci chcú mať psov vychovaných, zdravo a primerane fyzicky zaťažovaných. Presadzovanie individuálnych nárokov niektorých agresívnych majiteľov psov na úkor ostatných nikam nevedie. A spolok či združenie môže byť partnerom združeniu poľovníkov, obecnému zastupiteľstvu a iným organizáciam.
Príroda v našom okolí je krásnaPravdou je, že obec nemá vlastnú poriadkovú políciu, ktorá by mohla za porušovanie VZN na mieste udeliť pokutu. Pravdou je však aj to, že ani početná poriadková polícia by nestačila byť na všetkých miestach, kde by bolo potrebné pokutu udeliť. Skutočne však možno dosiahnuť kultúrne spolunažívanie všetkých záujmových skupín iba pod hrozbou pokút? Ako to robia v susednom Rakúsku, kam chodíme obdivovať prírodu, poriadok a rešpekt jedných voči druhým?
(als)

Tretiu Noc s Andersenom


30. marca 2012
pripravila deťom malinovská obecná knižnica v kultúrnom dome, kde bolo dosť miesta pre všetkých. Program sa začal už popoludní bábkovým predstavením súboru Strigy Princezná na ocot. Potom sa sála vďaka požičaným TULI vakom a kobercom zmenila na obývačku a deťom i hosťom sa to úžasne páčilo.Viac informácií


Margaréta vystúpila pred Vianocami


Margaréta v pohode zvládne aj moderné tance
Margaréta v pohode zvládne aj moderné tance
Detský tanečný súbor Margaréta, ktorý má od septembra takmer 60 členov, absolvoval predvianočné vystúpenia. Deti teraz trénujú v menších skupinkách a rýchlejšie napredujú. Výsledky tešia aj ich rodičov a tanečných inštruktorov. Nové tance predviedli všetky deti počas mikulášskych tvorivých dielní 10. decembra a skupinka starších pripravila krátky program aj na Katarínsku poľovnícku zábavu 26. novembra. Viac o Margaréte

Malinovský Beh pre zdravie


Detí bolo na štarte najviac
Detí bolo na štarte najviac
Druhý ročník jesenného športového podujatia, ktorý pripravilo Občianske združenie Pro Eberhard, prebiehal v sobotu 15. októbra v malebnom prostredí na žilípskom chodníku. Štart i cieľ boli pri novom altánku Zelenej oázy, ktorú si ako prví vyskúšali aktívni bežci a ich fanúšikovia.

Pri Malom Dunaji máme Zelenú oázu


Zelená oázaChodník od Zátonského mostu končí pri hrádzi prístreškom, kde sa dá posedieť, pokochať sa výhľadom na rieku, prípadne stráviť celé popoludnie. Občianske združenie Pro Eberhard v Malinove v spolupráci s obcou získalo z Nadácie Orange príspevok na vytvorenie Zelenej oázy pri Malom Dunaji a počas Behu pre zdravie už verejnosť mohla vyskúšať nový prístrešok, ktorý bude slúžiť všetkým občanom. Altánok postavila firma Nábytok Pilinský, pri terénnych prácach sa zúčastnila firma Ekologické stavby. Altánok bolo treba pred zimnou sezónou nakonzervovať - náter venovala firma Štefana Lengyela. Občianske združenie Pro Eberhard v spolupráci s obcou pripravuje v Zelenej oáze ďalšie zaujímavé podujatia.

Obrázky z Dňa obce


V Malinove sa bude dlho spomínať na sviatočnú atmosféru z 3. septembra. Guláš voňal, deti i dospelí ochutnávali a výborne sa zabávali. Víťazná skupina Vladka Synaka si odmenu zaslúžila, ostatní jej ju dopriali. Sám župan, Pavol Frešo z BSK sa prišiel na odovzdávanie cien pozrieť. Program všetkých divákov nadchol, temperamentná speváčka Bea Karda roztancovala publikum, hlasy nezabudnuteľnej dvojice - nevidiaceho speváka Maroša Bangóa s manželkou – nám ostanú znieť v srdciach. Pripomeňme si toto zvláštne podujatie na obrázkoch, tak ako ho zachytil Eugen Janík.

Stretnutie priateľov z troch obcí


Hostia z družobnej obce Hédervár a s nimi skupina detí a dospelých z rumunskej dedinky Héderfája prežili dva dni 16. a 17. augusta v Malinove. Návšteva, ktorá bola v znamení nadväzovania priateľstiev a vzájomného spoznávania kultúr a tradícií troch rozličných obcí, vyvrcholila podpísaním zmluvy o spolupráci a priateľstve medzi Malinovom a rumunskou obcou Héderfája. V budúcom období sa budú pripravovať stretnutia detí a mládeže z družobných obcí podobne, ako ho v tomto roku pripravili partneri z Héderváru, aj s finančným príspevkom z európskych fondov.

Moje Malinovo


2. ročník výtvarnej súťaže pre deti, mládež a dospelýchNa všeobecnú žiadosť posúvajú organizátori termín uzávierky súťaže Moje Malinovo na 20. september 2011. Hlavný dôvod - počas prázdnin a dovoleniek budú mať dospelí i deti viac času a možností venovať sa fotografovaniu i výtvarným aktivitám.

Súťaž vyhlasuje občianske združenie Pro Eberhard pod záštitou starostky obce. Témou je život v obci, zaujímavé momenty, tváre priateľov a známych, vzťah k histórii, obľúbené zákutia, všetko, čo tvorí obraz o Malinove.
Súťaží sa v dvoch základných kategóriách:
I.  - maľba, kresba, kombinovaná technika,
II. - fotografia, klasická alebo počítačovo upravovaná.

Termín odovzdania prác do súťaže: 20. september 2011
Hlavná cena: Cena starostky za najlepšiu prácu - 100 eur
Zaujímavé fotografie a obrázky využijeme v propagačných materiáloch obce.

Margaréta sa predviedla


Detský tanečný súbor Margaréta vystúpil v sobotu 30. apríla v malinovskom areáli po prvý raz v nových kostýmoch. Premiéra vyšla podľa očakávania. Za nové oblečenie súbor srdečne ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne a skupine ochotných krajčírok, ktoré sa na ušití podieľali. Všetci sa tešíme, že nám v obci vyrastá sympatické kultúrne teleso, ktoré nás raz môže reprezentovať. Viac o premiére


Poďte sa prejsť k Malému Dunaju


Na čistej rieke sa bude dobre splavovaťV sobotu 16. apríla sa nám podarila pekná vec: Malý Dunaj a jeho okolie sme vyčistili od odpadu, ktorého sa tam od vlaňajška nazbieralo znovu za 7 plných kontajnerov. Dobrovoľníci z Malinova, Zálesia a Ivanky pri Dunaji zbierali odpadky z brehu i z vody, na lodiach pomáhali aj vodáci z Bratislavy. Prišlo viac ako 120 ľudí, len v Malinove počet brigádnikov prekročil 50. Projekt podporila spoločnosť Slovnaft - poskytla vrecia a prispela aj na odvoz kontajnerov.

Rozprávky v knižnici


Rozprávky v knižniciDeťom sa vianočné čítanie rozprávok v knižnici zapáčilo, nuž budeme v ňom pokračovať každý prvý pondelok v mesiaci, popoludní od 16.00 do 17.00. Najbližšie čítanie rozprávok bude v pondelok 28. februára. Niektoré známe rozprávky si aj zdramatizujeme a spolu s deťmi zahráme. Deti si môžu priniesť aj svoju vlastnú knižku a predstaviť obľúbenú rozprávku ostatným. Viac informácií

Kaštieľ a park si zaslúžia obnovu


Deti počas tábora Pátrači spoznávali v parku stromyNa reportáž do malinovského kaštieľa a parku prišli v utorok 10. mája redaktori TV Nové Mesto Bratislava. Areál ich očaril a v reportáži využijú podklady aj z obecnej webstránky.
BSK hľadá spôsoby, ako získať prostriedky na obnovu kaštieľa a parku. Otvorená je otázka ďalšieho využitia tohto historicky hodnotného objektu. „Kaštieľ rozhodne nemienime predávať, ale zachováme ho ako reprezentačné sídlo župy,“ povedal Pavol Frešo začiatkom decembra 2010 na nádvorí pred kaplnkou zo 17. storočia. Revitalizácia čaká aj na park a priľahlé športové plochy – podľa ubezpečenia predsedu BSK budú naďalej slúžiť verejnosti.

Malinovské deti mali letný tábor


16.7.2011
Napätie pri rozlúčkovej torte Už po druhý raz mal názov Pátrači a trval od 11. do 15. júla. Deti mali náročný program – naučiť sa čo najviac o prírode pri Malom Dunaji, navrhnúť a aj vyrobiť totemy na chodníku k budúcej Zelenej oáze. K tomu ešte zvládnuť základy vodáctva, lukostreľby a táborenia v prírode. Dosť na päť dní, však?
Letný detský tábor pripravilo Občianske združenie Pro Eberhard s podporou obce a s finančným príspevkom BSK, Bratislavského samosprávneho kraja. Úžasné je, že v tábore pomáhali malinovskí vedúci a praktikanti, samí mladí ľudia.

Letné sústredenie Margaréty


8.8.2011
Dievčatám sa kroje veľmi páčilizažili deti z detského tanečného súboru v Malinove začiatkom augusta. Program pripravilo Občianske združenie Pro Eberhard a sústredenie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Inštruktorky Janka Budayová a Lenka Füleová k folklóru ponúkli aj moderné tance a deti sa pri nich dosýta vyšantili. Prvý deň v Elfo Clube, ktorý im priateľsky ponúkol svoje priestory, ďalší deň v pezinskej Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne a už na tretí deň mali deti pripravené vlastné tanečné choreografie pre rodičov a priateľov v sále kultúrneho domu. Príjemným spestrením večera boli bubny Bálinta Vargu, ktorý deťom dovolil vyskúšať profesionálnu aparatúru. Fotografie na pamiatku si dievčatá urobili v krojoch, ktoré priniesla na ukážku Lenka zo súboru Lipa. Len si pozrite, ako pristali našim tanečniciam! Viac obrázkov

Stretnutie priateľov z troch obcí


Hostia z družobnej obce Hédervár a s nimi skupina detí a dospelých z rumunskej dedinky Héderfája prežili dva dni 16. a 17. augusta v Malinove. Návšteva, ktorá bola v znamení nadväzovania priateľstiev a vzájomného spoznávania kultúr a tradícií troch rozličných obcí, vyvrcholila podpísaním zmluvy o spolupráci a priateľstve medzi Malinovom a rumunskou obcou Héderfája. V budúcom období sa budú pripravovať stretnutia detí a mládeže z družobných obcí podobne, ako ho v tomto roku pripravili partneri z Héderváru, aj s finančným príspevkom z európskych fondov.

Deti mali zábavu


Detskú diskotéku sme stihli pred dažďom
Detskú diskotéku sme stihli pred dažďom
a dospeláci tiež. Tešili sa, keď zábavné popoludnie v sobotu 4. júna pripravovali a potom druhý raz, keď videli, aký záujem majú deti o rozprávkové súťaže. Je úžasné, že prišli pomáhať aj čerství maturanti, ba aj mladší ochotníci. Poľovníci doplnili rozprávkové súťaže OZ Pro Eberhard o dve detské strelnice, zaujímavá bola lukostreľba a vozenie detí na pramici. Súťažiť chcelo 146 malých Malinovčanov a keby nebola prišla búrka, hrali by sme sa spolu do tmy.

Psi, závory a kultúra naša každodenná


Len čo prevládlo jarné počasie, v rubrike Napíšte nám sa objavilo viacero príspevkov na tému – Kam na prechádzku so psom.  Pisatelia sú pobúrení novými závorami a tabuľami o zákaze vstupovať so psom na pole a do lužných lesov, jeden občan navrhuje opak – žilípsky chodník vyhradiť na prechádzky pre ľudí a psov vykázať na pole.
dieta a pesNoví obyvatelia, zvyknutí z mestských bytov na pravidelné venčenie psov, očakávali po presťahovaní sa na vidiek neobmedzenú slobodu pohybu svojich miláčikov všade – na uliciach, v parku, na poli, v lese. Žijú tu však aj deti, ktoré majú právo hrať sa na ihriskách neznečistených výkalmi a nebáť sa v parku voľne pobehujúcich psov, sú tu občania, ktorí si udržiavajú priestor pred domom a hnusí sa im pravidelne upratovať po cudzích psoch, ani chodcom sa nechce obchádzať nevábne kôpky na chodníkoch... Je tu aj poľovnícke združenie, ktorému zo zákona vyplýva starostlivosť o zver vo svojom revíri. Ako všetky tieto záujmy a potreby zharmonizovať?

Pietna spomienka na padlých


Kladenie vencovV nedeľu 8. mája sme si položením vencov k pamätníku padlých obetí z I. a II. svetovej vojny pripomenuli mená svojich predkov a uctili ich pamiatku. Spomienkový akt nie je len formálnou povinnosťou, v obci doteraz žijú mnohí občania, ktorí k menám vedia priradiť i tváre zo starých fotografií. Na chvíľu tak v mysliach znovu ožili ich príbehy.

Obrázky z Dňa obce


V Malinove sa bude dlho spomínať na sviatočnú atmosféru z 3. septembra. Guláš voňal, deti i dospelí ochutnávali a výborne sa zabávali. Víťazná skupina Vladka Synaka si odmenu zaslúžila, ostatní jej ju dopriali. Sám župan, Pavol Frešo z BSK sa prišiel na odovzdávanie cien pozrieť. Program všetkých divákov nadchol, temperamentná speváčka Bea Karda roztancovala publikum, hlasy nezabudnuteľnej dvojice - nevidiaceho speváka Maroša Bangóa s manželkou – nám ostanú znieť v srdciach. Pripomeňme si toto zvláštne podujatie na obrázkoch, tak ako ho zachytil Eugen Janík.

Dni otvorených dverí 2011


Z výstavy žiackych prác v roku 2010
Z výstavy žiackych prác v roku 2010
Malinovská SOŠ záhradnícka G. Čejku pripravila od 25. do 27. októbra 2011 zaujímavé podujatie. Návštevníci videli na výstavách ukážky aranžérskych prác žiakov, sadovnícke projekty a ukážky sadovníckych úprav, ukážky záhradnej techniky a náradia, mohli si nakúpiť rastliny a kvety. V prvý deň žiaci základných škôl súťažili vo viazaní a aranžovaní kvetín a o zaujímavé nápady nebola núdza. Aj široká verejnosť amatérskych záhradkárov sa mohla počas akcie potešiť a inšpirovať.

Deň obce klope na dvere


Deň obceVšetci už vedia, že to vypukne 3. septembra na obvyklom mieste pod agátmi a že po vyhlásení najlepších gulášov bude program, ktorý moderuje Tuli-Ivan Vojtek. Uvidíme známych hercov, spevákov, zabávačov, prídu na naše vidiecke pódium. Bude aj večerný ohňostroj a disko párty.
Na Deň obce postretáme rodinu a mnohých kamarátov, ktorých sme možno dlho nevideli. Skvelá tradícia - pestujeme si ju už 11 rokov a odkladáme fotky na pamiatku. Kto si napríklad pamätá takto pomaľované deti v tento deň? Ak máte vo svojom domácom archíve zaujímavé a veselé zábery z predchádzajúcich ročníkov, pošlite najviac tri vo formáte jpg na adresu email. Z najzábavnejších obrázkov vytvoríme špeciálny obrázkový album a tri najlepšie fotografie odmeníme.
fileProgram Dňa obce 2011 (604 KB)

Poďakovanie za šľachetnosť


V rannom zhone, pri odovzdávaní dcérky do škôločky a ďalších povinnostiach, som z bankomatu pri predajni potravín vyberala peniaze. Až na čerpacej stanici som zistila, že som si 100-eurovú bankovku zabudla z priehradky vziať. Okamžite som sa vrátila do Malinova, ale v bankomate už nič nebolo... Aké prekvapenie prišlo, keď ešte v ten deň ma moje peniažky našli! V bankomate ich našla pani Eva Račeková, malinovská občianka, v potravinách sa dozvedela moje meno, na obecnom úrade moju adresu a osobne mi ich doniesla. Chcela by som sa jej spolu s dcérkou verejne poďakovať za prejav veľkej ľudskosti a šľachetnosti.
Emka a Barbara Buľubášová

Margaréta sa predviedla


Detský tanečný súbor Margaréta vystúpil v sobotu 30. apríla v malinovskom areáli po prvý raz v nových kostýmoch. Premiéra vyšla podľa očakávania. Za nové oblečenie súbor srdečne ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne a skupine ochotných krajčírok, ktoré sa na ušití podieľali. Všetci sa tešíme, že nám v obci vyrastá sympatické kultúrne teleso, ktoré nás raz môže reprezentovať. Viac o premiére


Poďte sa prejsť k Malému Dunaju


Na čistej rieke sa bude dobre splavovaťV sobotu 16. apríla sa nám podarila pekná vec: Malý Dunaj a jeho okolie sme vyčistili od odpadu, ktorého sa tam od vlaňajška nazbieralo znovu za 7 plných kontajnerov. Dobrovoľníci z Malinova, Zálesia a Ivanky pri Dunaji zbierali odpadky z brehu i z vody, na lodiach pomáhali aj vodáci z Bratislavy. Prišlo viac ako 120 ľudí, len v Malinove počet brigádnikov prekročil 50. Projekt podporila spoločnosť Slovnaft - poskytla vrecia a prispela aj na odvoz kontajnerov.

Noc s Andersenom


Majster Martin Kellenberger kreslí príbehbola v malinovskej knižnici už po druhý raz. O rozprávkové zážitky sa uchádzalo 27 detí. Všetky museli porozmýšľať o tom, čo je dobrý skutok, napísať ho a spoločne s ostatnými vyhodnotiť. Ako odmenu dostali obrázky dobrých škriatkov, ktoré im pomohli v nočnej hre. Dobre sa zabávali na modernej rozprávke o ježibabe Žofke spolu s ilustrátorom detských kníh Martinom Kellenbergerom. V nočnom parku hľadali kúsky stratenej rozprávky, zažili pritom napätie i veľa smiechu.

Rozprávky v knižnici


Rozprávky v knižniciDeťom sa vianočné čítanie rozprávok v knižnici zapáčilo, nuž budeme v ňom pokračovať každý prvý pondelok v mesiaci, popoludní od 16.00 do 17.00. Najbližšie čítanie rozprávok bude v pondelok 28. februára. Niektoré známe rozprávky si aj zdramatizujeme a spolu s deťmi zahráme. Deti si môžu priniesť aj svoju vlastnú knižku a predstaviť obľúbenú rozprávku ostatným. Viac informácií

Fašiangové tradície


FašiangyOpäť je tu vyvrcholenie fašiangových zábav, na ktoré sa tešili dospelí i deti. Po sprievode masiek, ktorý v sobotu prešiel s muzikou takmer po všetkých uliciach obce, bude v utorok 8. marca o 19.00 pochovávanie basy v kultúrnom dome.

Poplatky za odvoz odpadov


Aby sa udržala rovnováha medzi výdavkami a príjmami obce za odvoz  tuhého komunálneho odpadu a drobného odpadu, zvyšujú sa v tomto roku poplatky občanov za odvoz odpadov. V poplatkoch je zahrnutý odvoz triedených plastových fliaš, skla a odvoz zeleného odpadu a suchých konárov zo zberného dvora. Občania naďalej nebudú musieť osobitne platiť za odvoz veľkoobjemového odpadu – aj v tomto roku obec objedná veľkoobjemové kontajnery pri jarnom a jesennom upratovaní, v prípade potreby aj inokedy.  Podrobnosti o zmenách.