Archív článkov 2015Detské ihrisko má novú tvár


17.12.2015
Malinovské detské ihrisko sa hneď od otvorenia v auguste 2007 stalo najobľúbenejším miestom oddychu pre malých i veľkých. Po ôsmich rokoch sa na hojdačkách všeličo uvoľnilo, drevo bolo treba znovu dôkladne ponatierať. Projekt s názvom „50 centov“ využila aj naša obec a podarilo sa jej na opravu a obnovu detského ihriska získať aj prostriedky z BSK. V novembri dostali komponenty na ihrisku novú podobu a ďalej budú slúžiť pre potešenie našim deťom.

K celkovej hodnote diela 2596 eur prispel Bratislavský samosprávny kraj na opravu a nátery komponentov čiastkou 1260 eur.

Darcovia krvi pred Vianocami


13.12.2015
Občania Malinova aj v tomto roku pred Vianocami, 11. decembra 2015, odovzdali bezplatne krv. Mená darcov:

Ing. Bokrosová Mária, Bartakovics Vladimír, Csenkey Vendelín, Kollerová Andrea, Peller Ján, Peller Marek, Peller Juraj, Fülöp Kristián, Jelínek Pavol, Nagy Peter, Oberhauser Richard, Palaj Juraj, Demková Antónia.

Za všetkých, ktorým tento vzácny dar pomôže, srdečne ďakujeme.

Most už v plnej premávke


8.12.2015
Tlačová správa BSK: Na mieste mosta v havarijnom stave stojí nový a od 7. decembra je už v plnej prevádzke. Otvorenia mosta, ktorý je dôležitou tepnou v štruktúre Bratislavského samosprávneho kraja, sa zúčastnili bratislavský župan Pavol Frešo, generálny riaditeľ Regionálnych ciest Bratislava Milan Valašik, starostka obce Malinovo Eva Godová a starosta obce Zálesie Jozef Meško.
Celá tlačová správa a viac informácií o moste.


D4/R7 - cesta, ktorá spája


4.12.2015
Informačné stretnutie o aktuálnom stave prípravy a realizácie výstavby diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 s ohľadom na potreby našej obce sa uskutočnilo v pondelok, 14. decembra 2015 v sále KD v Malinove. Na stretnutí sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, poslanci NR SR a ďalší odborníci z ministerstva dopravy.  

Mikuláš v Malinove


6.12.2015
Parkovisko pred kultúrnym domom sa na týždeň zatvorilo pred autami a deti i dospelí si s radosťou obzerali prípravné práce pred otvorením vianočných trhov a príchodom Mikuláša v piatok, 4. decembra 2015.


Ani moderná doba nevymazala deťom radosť z príchodu Mikuláša. Adventné stretnutia pri stánkoch potešili aj dospelých. Spoločenské organizácie a podnikatelia v obci pripravili obľúbené pochúťky, nechýbala ani ponuka kníh, medové výrobky či drobné darčeky z miestnych prevádzok. Zapálili sme druhú sviečku na adventnom venci - Vianoce sa blížia.

Most pred otvorením


29.11.2015
Podľa hovorkyne BSK Mgr. Lucie Forman, most začne slúžiť verejnosti už o týždeň. Ako nás informovala, "vzhľadom na klimatické podmienky počas betonáže železobetónovej dosky sa nedosiahla požadovaná vlhkosť (vyzretie) a preto prišlo k posunutiu aplikácie pečatiacej spojovacej vrstvy. Posunutie prác malo vplyv na realizáciu hydroizolačných vrstiev, ktoré je možné aplikovať len počas dní bez dažďových zrážok.

Aktuálne prebieha kolaudačné konanie s termínom kolaudácie štvrtok 3.12.2015. Správoplatnenie kolaudačného rozhodnutia sa predpokladá na pondelok 7.12.2015 s následným odovzdaním stavby do užívania verejnosti."

Foto: Ing. Václav Martišek

Pre radosť škôlkárom


Nové preliezky pre škôlkárov
Nové preliezky pre škôlkárov

Areál materskej školy skrášlili nové preliezky a ďalšie prvky na podporu pohybových aktivít a hier našich najmenších. Deti si ich môžu vychutnávať aj v tomto nezvyčajne teplom jesennom počasí. Na nákup nových komponentov získala Obec Malinovo finančný príspevok z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 4000 eur.

Deň obce 2015


Deň obce Malinovo, ktorý sa uskutočnil 5. septembra 2015, sa opäť perfektne vydaril. Napriek zlým predpovediam počasie nesklamalo. Guláš varilo rekordných 31 skupín a spoločne s ostatnými vytvárali pod agátmi neopakovateľnú a dobroprajnú atmosféru.

Lopár starostky zunovu raz získali gulášnici zo Zliechova, ale vynikajúci bol guláš vo všetkých kotlíkoch: tí, čo ochutnali, vedia svoje. Každý však chválil guláš z obecného kotla. Viac fotografií

Na dominujúcu speváčku programu, Lenku Filipovú, sa prišli pozrieť fanúšikovia všetkých vekových kategórií, ale páčili sa aj ostatní účinkujúci a každý divák si mohol prísť na svoje. Po 15. ročníku Dňa obce sa iste všetci zhodneme, že takýto sviatok má svoj hlboký zmysel. Ako povedala Helenka, obyvateľka z novej ulice: Kedy stretneš toľko Malinovčanov, keď nie dnes?
Sponzori Dňa obce 2015

Naša škola má 107 žiakov


2.9.2015
Školská brána sa otvorila i v malinovskej ZŠ. V školskom roku 2015/16 ju bude navštevovať spolu 107 žiakov. Do prvého ročníka nastúpilo 43 detí, preto boli otvorené dve prvé triedy. Hneď v prvý septembrový deň všetci žiaci zasadli do lavíc v pekne upravených a zariadených triedach, ale určite najväčšie prekvapenia čakali na prváčikov. Spolu s rodičmi sa na slávnostných triednických hodinách zoznámili so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami. Všetci žiaci školy sa budú učiť v 5 kmeňových triedach a každá trieda bude mať samostatné oddelenie ŠKD.

Informácia o MŠ na Troch vodách


25.8.2015
Na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie, ktorým sa schvaľuje projektový zámer zriadiť elokovanú materskú školu pre cca 60 detí. Informovali sme vás, že všetko urobíme preto, aby sme mohli otvoriť nové priestory MŠ  v lokalite Tri vody v septembri 2015. Podarilo sa nám zakúpiť nehnuteľnosť, dostavať ju a zariadiť všetkým potrebným. V týchto dňoch sa úpravy dokončujú.
V apríli sme zverejnili inzerciu, že hľadáme pre novootvorenú materskú školu kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Napriek tomu, že inzercia je stále aktuálna na portáli Profesia sk, záujem o voľné pozície v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je veľmi slabý (plat, ubytovanie). Situácia sa podstatne zmenila, pretože na celom Slovensku sa v tomto období otvára veľa nových materských škôl a každá učiteľka má možnosť nájsť si prácu blízko svojho bydliska. S množstvom nových materských škôl sa situácia zmenila aj v dodacích lehotách zariadenia potrebného na vybavenie interiéru budovy.
Z týchto dôvodov elokované priestory MŠ nemôžeme otvoriť 2. septembra 2015. Uisťujeme vás, vážení rodičia, že naďalej robíme všetko preto, aby sme v najkratšom možnom čase tieto priestory otvorili a uspokojili tak vás, ako aj vaše deti.

Eva Godová
starostka obce

Prispejte k stratégii miestneho rozvoja


17.8.2015
Naša obec ako člen združenia Malodunajsko sa chce uchádzať o štatút Miestnej akčnej skupiny. Miestna akčná skupina (MAS) združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy. MAS musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja.
Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej ISRU) sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.
Chceme vás preto požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý Vám nezaberie viac ako 10 minút. Svojimi názormi prispejete k tvorbe stratégie miestneho rozvoja.

Stretnutie troch obcí


9.8.2015
Obec Malinovo v spolupráci so svojimi družobnými obcami Hédervár (Maďarsko) a Idrifaia (Rumunsko) organizuje v dňoch 10.- 26. augusta 2015 stretnutie obcí vďaka získanej finančnej podpore v rámci programu Európa pre občanov (2014–2020). Program bol vytvorený pre budovanie partnerstiev medzi mestami, pre spoznávanie histórie Európy a jednotlivých regiónov.
Skupina detí a mládeže, ich rodiny, ako aj zástupcovia OZ partnerských obcí, miestnych spoločenských organizácií a ďalší dobrovoľníci sa podieľajú spoločne na organizovaní podujatia. Počas týždňového programu spoznávajú účastníci náš región - pozoruhodnosti, kultúrne a prírodné pamiatky, ako aj významné miesta a osobnosti z histórie. Predstavitelia jednotlivých obcí a spoločenských organizácií majú priestor na diskusiu, výmenu skúseností s partnerskými obcami pri riešení špecifických úloh, nájsť podobnosti, ktoré nás spájajú a zaväzujú v rámci Európskej únie. Na miestnych programoch sa zúčastní aj široká verejnosť, aby aj obyvatelia mali možnosť so zahraničnými priateľmi - hosťami nadviazať známosť, vybudovať nové priateľstvá, zdieľať znalosti a názory.
fileProgram stretnutia 2015 (4,52 MB)
eu-flag-400


  

Marhuľová paráda 2015


Marhuľová parádaPrvý malodunajský festival milovníkov marhúľ a marhuľových dobrôt, ktorý sa uskutočnil 11. júla 2015 v Malinove, ukázal silný potenciál vidieckeho trhu. Ľudia z mesta i z okolitých obcí sú ochotní prísť na zaujímavé podujatie ako na výlet, niečo nové zažiť a popri tom nakúpiť. K vysokej návštevnosti prispelo dobré počasie, reklama v médiách, zvedavosť, aj nedostatok marhúľ na trhu. Marhule sa v Malinove nepredávali, ale výrobky z nich sa minuli hneď. Viac informácií

Krok k prevencii kriminality


8.7.2015
Stalo sa už viackrát, že výtržníci vyvádzali priamo v centre obce - vytrhli odppadkový kôš aj s dlaždicami, zlomili okrasný stromček na začiatku pešej zóny, do omrzenia striekali na múr pri vchode do kaštieľa... Obec požiadala v roku 2014 o dotáciu na prevenciu kriminality a z Ministerstva vnútra SR získala 6 000 eur. Zo získaných prostriedkov sa vybudoval centrálny bod na obecnom úrade, pri vchode do parku a kaštieľa sa osadila otočná kamera, aby zaberala aj autobusovú zastávku a ďalšia statická kamera je namontovaná v parčíku pri zvonici. Je to prvý krok k zvýšeniu bezpečnosti v obci a k ochrane obecného majetku. Postupne sa zabezpečí monitorovanie aj ďalších kritických miest, aby vandali neostali v anonymite.
MV SRProjekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky na prevenciu kriminality.

Malinovské leto


18.6.2015
Základná ogranizácia Csemadoku v Malinove, Oblastný výbor Csemadoku v Senci a Obecné zastupiteľstvo v Malinove pozývajú občanov na Malinovské leto pri poľovníckej chate v sobotu 20. júna 2015 od 16.00 hodiny. Vystúpi citarová skupina z Jelky, Imre Vadkerti a jeho priatelia a ďalší umelci. Pre deti budú tvorivé dielne. Vstupné 3 eurá.
filePozvánka na Malinovské leto (360 KB)

Malinovskí hasiči v kategórii B


18.6.2015
Dobrovoľný hasičský zbor obce Malinovo bol v tomto roku zaradený medzi hasičské jednotky kategórie B. Stalo sa tak na základe výsledkov jeho činnosti ako aj zvýšenia počtu členov, ktorí absolvovali základný alebo špecializovaný výcvik. Náš zbor sa stal jednotkou s takými personálnymi a materiálnymi zdrojmi, ktoré umožňujú vykonávať aj náročnejšie druhy zásahovej činnosti. V prípade núdze sú naši hasiči profesionálne pripravení a spôsobilí vykonať samostatný zásah pri menších požiaroch v prírodnom prostredí, pri požiari objektov a tiež zasahovať pri živelných pohromách, povodniach a pod. Viac informácií

Prehliadku detských folklórnych súborov


15.6.2015
MF DFS Bratislava 2015sme videli v nedeľu 14. júna 2014 o 16.00 hodine na javisku pri poľovníckej chatke v Malinove. Tento koncert bol súčasťou Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov 2015 v Bratislave a obec Malinovo bola jeho spoluorganizátorom. Vystúpili u nás dva zahraničné súbory Emotion Dance School Sofia z Bulharska a Jonce Hristovski z Macedónska, ďalej súbor Sílešánek z Vinodolu, Magdalénka z Modry, Vienok z Bratislavy, Gajdošík z Novej Dedinky a malinovský súbor Margaréta.
Viac o festivale

Rekonštrukcia školskej jedálne


8.6.2015
Školský rok sa chýli k záveru a deti už len pár dní budú obedovať v zrekonštruovanej školskej jedálni. Výmena stolov a stoličiek a nový výhrevný pult, spolu v hodnote 4451 eur, výrazne zlepšili podmienky stravovania detí. Jedlo dostávajú vďaka výhrevnému pultu v správnej teplote a nový nábytok - okrem toho, že je farebný a ľahký - zväčšil jednorazovú kapacitu stravníkov z 36 na 47. Skupiny sa tak vymenia rýchlejšie a deti na obed nečakajú príliš dlho. Spokojné detské tváre sú tým najkrajším poďakovaním.
Na rekonštrukciu školskej jedálne prispel Bratislavský samosprávny kraj finančnou čiastkou vo výške 2000 eur, zvyšok je z rozpočtu obce.

Modulárna základná a materská škola


2.6.2015
Rodičia škôlkárov už vedia, že žiadosť obce o dotáciu na výstavbu modulárnej MŠ bola úspešná a obec získala z vládnych zdrojov 185 tisíc eur. Práce na projektoch novej modulárnej materskej školy, ale aj základnej školy v Malinove sú v plnom prúde. Prinášame architektonické štúdie a vizualizácie, ktoré spracovala bratislavská spoločnosť M PRO.

Deň detí v Malinove


25.5.2015
Spoločenské organizácie a obec Malinovo pripravili pre všetky deti v sobotu, 30. mája 2015, v areáli ihriska a poľovníckej chatky popoludnie plné zážitkov, súťaží a hier. Predviedli sa im malinovskí hasiči, športovci, poľovníci, členky Červeného kríža, ale aj Materské centrum Família, Csemadok, dôchodcovia a ďalší. Nechýbali sladkosti a drobné hračky, ani obľúbený cukríkový dážď, aby deti vedeli, že ich máme radi.

Stavanie mája 2015


28.4.2015
Vo štvrtok 30. apríla 2015 o 17.00 postavili hasiči z Malinova tradičný máj v malom parku pri zvonici. V programe vystúpil detský tanečný súbor Margaréta, spevokol Klubu dôchodcov a MPAP kvartet show. Večer bol hasičský majáles pri poľovníckej chatke - pravá zábava so skupinou Alf a s občerstvením. Takto slávnostne sme vstúpili do mája.

Nové vozidlo - prejav uznania našim hasičom


16.4.2015
Vo štvrtok 16. apríla 2015 prevzala Obec Malinovo nové hasičské vozidlo IVECO s plnou výbavou pre Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo. Odovzdal ho osobne Robert Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR. Na slávnostnom akte sa zúčastnili ďalší významní hostia: Béla Bugár, poslanec NR SR, Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru, Vendelín Horváth, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Martin Blaha, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Malinovskí hasiči si toto kvalitné vozidlo zaslúžili svojou aktivitou a výsledkami v posledných rokoch.


Lukostrelci z Malinova s medailami


31.3.2015
L. Liščik, I. Kovács, M. Machán
L. Liščik, I. Kovács, M. Machán
Na halových Majstrovstvách Slovenska v lukostreľbe v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnili aj naši žiaci. V náročnej konkurencii takmer 100 strelcov z celého Slovenska sme sa nestratili: v kategórii mladších žiakov sme získali zlatú, striebornú a bronzovú medailu. Viac informácií

Brigáda pri ramene Malého Dunaja


Obec Malinovo potrebuje pomoc dobrovoľníkov pri čistení ramena Malého Dunaja. Kto môže, nech príde pozbierať orezané konáre v úseku od Tomášovskej ul. cez Dunajskú po Zátôňskú ul. a sústrediť ich k drvičke. Stretneme sa v sobotu 21. marca 2015 o 8.00 hod. na začiatku Zátôňskej ulice (pri prečerpávačke).
Ďakujem vám za ochotu.

Eva Godová, starostka obce

Zberný dvor otvorený štyri dni v týždni


26.3.2015
Od stredy, 25. marca 2015, je znovu otvorený zberný dvor v areáli Agro Malinovo. Vchod do zberného dvora je z Družstevnej ul. Verejnosti bude slúžiť až štyri dni v týždni: v pondelok, stredu a piatok od 14.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 18.00 hodiny s hodinovou obedňajšou prestávkou.  
Prevádzkový poriadok zberného dvora sa nezmenil, je umiestnený aj pri vchode. V areáli zberného dvora budú veľké kontajnery na separovaný odpad. Menšie kontajnery na papier, sklo, textil i kovy sú umiestnené na ďalších štyroch miestach v obci: na uliciach Cintorínska, Zátôňská, Bratislavská a Višňová. Žiadame občanov, aby do nich vkladali iba ten odpad, pre ktorý sú určené. Netriedený komunálny odpad patrí do zberných nádob pri domácnostiach.

Obec požiadala o dotáciu na výstavbu MŠ


15.3.2015
Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predložila obec Malinovo žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu novej materskej školy formou modulov s kapacitou 50 detí. Všetky žiadosti o dotáciu posúdi a vyhodnotí osobitná komisia na ministerstve. Obec podala aj žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity ZŠ, tiež formou modulov. O výsledku posúdenia oboch žiadostí budeme verejnosť informovať.

Šiesta Noc s Andersenom v Malinove


bola 27.3.2015
Obecná knižnica sa pripojila k medzinárodnej akcii na podporu čítania detí. Tento rok sme zažili krst nového CD Ady Žigovej o Snehuliakovi s horúcim srdcom, ktorý sa narodil v Malinove, navštívil nás karikaturista Milan Stano a v nočnej hre sme si pripomenuli desať najobľúbenejších rozprávok H. Ch. Andersena. Našli si nás redaktori televízie TA3 a s deťmi natočili krátku reportáž. Viac informácií

Záhradkári videli ukážky rezu


9.3.2015
Prof. Ivan Hričovský upravuje broskynku
Prof. Ivan Hričovský upravuje broskynku
Nedeľný 8. marec oslávili záhradkári spolu s prof. I. Hričovským pri ovocných stromoch. Vzácny hosť prešiel spolu so záujemcami celkom tri záhrady a predviedol ukážky jarného rezu na mladých i na vzrastlých stromoch, na malinách a černiciach. Rez orechov bude aktuálny až na prelome apríla a mája. Popri amatéroch sa akcie zúčastnili aj domáci profesionálni záhradníci - Hričovského priateľ Gejza Iró, Jozef Melko, Jozef Sándor, predsedníčka Malinovských záhradkárov Edita Nagyová a 26 ďalších členov.

Uzavretý most spôsobuje problémy


26.2.2015
Starostovia obcí Malinovo a Zálesie zorganizovali v stredu, 25.2.2015 stretnutie s predstaviteľmi Okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Senci, Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Senci a spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s., aby spoločne preskúmali situáciu po úplnom uzatvorení mostu medzi Malinovom a Zálesím. Občania oboch obcí, ale aj mnohí ďalší telefonicky aj písomne protestujú, prečo nie je pre osobné autá vytvorená možnosť aspoň čiastočného prejazdu cez most a poukazujú na zvýšené dopravné náklady spojené s obchádzkou (cca 15 km). Navrhujú výstavbu náhradného premostenia – napr. pontónový most a skrátenie doby rekonštrukcie mostu. Viac informácií

Úplná uzávierka mosta z Malinova do Zálesia


24.2.2015
Regionálne cesty Bratislava, a.s., doručili včera obciam Malinovo a Zálesie oznámenie, že Okresný úrad v Senci povolil úplnú uzávierku cesty cez most z Malinova do Zálesia. Zaťažovacie skúšky mosta totiž preukázali, že nosná konštrukcia mosta je v zlom technickom stave a nezaručuje dostatočnú bezpečnosť súčasnej dopravnej premávky na moste. Most bude uzavretý do 31.12.2015. Obchádzková trasa do Zálesia vedie z Malinova cez Tomášov,  Novú Dedinku, Bernolákovo a Ivánku pri Dunaji v dĺžke 15 km. Viac informácií v priloženom dokumente.
fileDokumenty o uzávierke mosta (843 KB)

Škola má 44 nových prvákov


20.2.2015
Rozprávkové víly prváčikov potešili
Rozprávkové víly prváčikov potešili
V Základnej škole v Malinove sa dňa 6. 2. 2015 uskutočnil zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/16. Na zápise sa zúčastnilo spolu 49 detí, podmienky prijatia spĺňa 44 detí.
Z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia pre školský rok 2015/16 bude škola poskytovať vzdelávanie v každom ročníku samostatne. V 1. ročníku budú dve triedy, v ostatných ročníkoch po jednej triede. Priestory školy sú postačujúce pre výchovno-vzdelávací proces v budúcom školskom roku.

PaedDr. Dajana Csóková, riaditeľka ZŠ Malinovo

Jarný stolnotenisový turnaj 2015


2.2.2015
Radosť z pohybu a chuť súťažiť – tak by sme mohli charakterizovať neregistrovaných hráčov stolného tenisu, ktorí sa od roku 2010 pravidelne stretávajú v Malinove na jarných turnajoch. Klub starých pánov Malinovo aj tentoraz pozýva záujemcov na turnaj o putovný pohár starostky obce, ktorý bude 21. februára 2015 od 9.00 do 17.00 v obecnej telocvični. Ale pozor, neregistrovaný hráč neznamená netrénovaný: naši stolní tenisti sa v zime každú nedeľu poctivo pripravovali a na turnaji bude k dispozícii až šesť stolov. Hráči aj diváci si určite užijú tú pravú bojovnú atmosféru.
filePlagát turnaja 2015 (712 KB)

Úspešní malinovskí lukostrelci


30.1.2015
Naši lukostrelci na štarte
Naši lukostrelci na štarte
V nedeľu 25. januára 2015 sa členovia Lukostreleckého oddielu v Malinove zúčastnili druhého kola Slovenského pohára, ktorý sa konal v lukostreleckej hale v obci Viničné. Na pretekoch sa prezentovalo takmer 200 strelcov z celého Slovenska.
Malinovskí lukostrelci súťažili v troch žiackych a jednej seniorskej kategórii. V základnej časti podali veľmi presvedčivé výkony a do finálových rozstrelov postupovali z vedúcich pozícií. Viac informácií