Archív článkov 2018Pokojné Vianoce


20.12.2018
Vianoce Vážení Malinovčania,
prajeme vám pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.

Eugen Janík,
starosta obce Malinovo
a poslanci obecného zastupiteľstva

Vianočné trhy


7. a 8. decembra 2018
vianočný motívTentoraz budú vianočné trhy v Malinove pri zvonici v malom parku - v piatok, 7. decembra od 15.00 h a v sobotu 8. decembra od 13.00 h.
V domčekoch nájdete voňavé dobroty a domáce maškrty. V bývalom zdravotnom stredisku ponúkne svoje produkty viac ako 20 predajcov, miestni remeselníci, výrobcovia dekoračných a darčekových predmetov, medári a pod. Atmosféru Vianoc umocní aj bohatý sprievodný program. V piatok vystúpia deti z MŠ, tanečníci The EGZ Company a skupina ForYou Acapella. Na sobotu nachystali program deti zo ZŠ, tanečníci The EGZ Company, očarí Vás ohňová show skupiny Recirkus a po nej Beatles show skupiny The Beat Bulls.

Spojená škola bude v Malinove už o rok


4.11.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 5. novembra 2018 prerokuje Zámer na zriadenie Spojenej školy v Malinove od školského roku 2019/2020, aby sa mohli začať kroky potrebné k zaradeniu spojenej školy do siete a jej následnému zriadeniu.

Zámer zriadiť Spojenú školu v Malinove víta aj obec, aj Bratislavský samosprávny kraj. Pre obec je to jedinečná príležitosť ako zlepšiť kapacitné a priestorové podmienky pre žiakov ZŠ, ktorá tak bude môcť poskytovať vzdelanie ako plnoorganizovaná ZŠ v 1. - 9. ročníku. Pre BSK je to šanca zachovať v obci SOŠ záhradnícku s takmer storočnou tradíciou, navrátiť jej voľakedajší lesk, kvalitu a dobrú povesť. Na spojenú školu nie je podľa BSK potrebné čakať 4-5 rokov, kým postupne pribudnú ročníky až po deviaty; jej zriadenie preto predpokladá už od 1. septembra 2019. Viac informácií

Nový areál TJ Malinovo otvorený


4.11.2018

V sobotu 3. novembra 2018 sa na čerstvom trávniku tréningového ihriska TJ Malinovo uskutočnila malá slávnosť – otvorenie areálu, symbolické strihanie pásky a prvý zápas mladších žiakov. Slávnostnú časť uviedol Ing. Jozef Dúcz, ktorý zhrnul všetky aktivity pri rekonštrukcii areálu, vymenoval sponzorov a poďakoval nadšencom, ktorí zadarmo odpracovali stovky brigádnických hodín. Účastníkom sa prihovorila starostka obce Eva Godová, predseda BFZ Juraj Jánošík a predseda TJ Malinovo Tibor Peller. Viac informácií

Dom smútku v rekonštrukcii


26.10.2018
Vizualizácia domu smútku z projektu Ing. arch. Andrey Urbánovej
Vizualizácia domu smútku z projektu Ing. arch. Andrey Urbánovej


Symbolicky, práve v dušičkovom období, začínajú práce na rekonštrukcii domu smútku v areáli malinovského cintorína. Budova, v ktorej sa dlhé desaťročia odbavovali rozlúčkové obrady, už jednoducho nevyhovuje súčasným potrebám, ani z prevádzkových dôvodov, ani z estetického hľadiska. Chladiace zariadenie je nefunkčné, malá obradná miestnosť pôsobí stiesňujúco a neprekrytý priestor pri vstupe je v daždi i za horúceho slnka nevyužiteľný.
V júni 2017 objednala obec projekt rekonštrukcie domu smútku, jeho autorkou je Ing. arch. Andrea Urbánová. Vo verejnom obstarávaní stavebných prác, vyhlásenom v marci 2018, prišla s najlepšou ponukou firma Unistav Teplička, ktorá už v obci postavila budovu ZŠ na Višňovej ul. a zdravotné stredisko. Rekonštrukcia domu smútku v hodnote cca 146 tis. eur bez DPH potrvá do jari 2019. Rozlúčkové obrady v tom období sa budú konať v kostole sv. Juraja.

Záverečná brigáda: A bude hotovo!


19.10.2018
Posledná brigáda na tréningovom ihrisku bude túto sobotu, 20. októbra od 8.00 h. Opäť bude potrebných aspoň 50 dobrovoľníkov, aby sa dokončilo kladenie trávnika. Organizátori veria, že sa nájdu šikovné ruky aj nohy a že prácu dokončia do obeda! Účasť potvrďte mailom na malinovopripravka@gmail.com. Viac informácií v letáku.
fileZáverečná brigáda (215 KB)  

Dni otvorených dverí


12.10.2018
DOD 2018SOŠ záhradnícka v Malinove pozýva širokú verejnosť na Dni otvorených dverí v priestoroch školy od 23. do 26. októbra 2018, denne od 8.00 do 18.00 h. Škola si v tomto roku pripomína 95. výročie svojho založenia a pre návštevníkov pripravila prezentáciu histórie školy a jej úspechov, výstavu ovocia a zeleniny, prehliadku školy, skleníkov a tvorivé dielne. Už v prvý deň budú školáci súťažiť vo viazaní a aranžovaní kvetín, aktuálnou témou bude prizdobenie tekvičky a venček na dvere. Príďte sa inšpirovať originálnymi nápadmi.
filePozvánka na DOD 2018 (798 KB)
fileSúťaž v aranžovaní (144 KB)   

Brigáda v sobotu 13. októbra


15.10.2018
Na úprave plochy tréningového ihriska sa tentoraz zišlo skoro 50 ľudí. Pomáhali uložiť viac ako 1400 m2 trávy, vysadili 17 nových stromov, zakopali 150 m káblu k polievaniu, upravili terén pred ďalším kladením trávy. Ďalej sa opravil obrubník na parkovisku, plot, pohrabalo sa lístie, valcovalo...riešila sa pokládka zámkovej dlažby na budúcej tribúnke a striedačkách. Potiahlo sa veľmi dobre, takú brigádu sme dávno nezažili.
Veľké poďakovanie všetkým, aj ich trpezlivým polovičkám v domácnostiach!

Deň obce Malinovo 2018


12.9.2018

Lopár starostky najlepším
Lopár starostky najlepším
Všetko, čo sme si na Deň obce želali, vyšlo perfektne: guláš bol vynikajúci, obec navarila pre všetkých tri plné kotly, nálada bola skvelá, počasie na výbornú, z programu si vybral každý to svoje. Najkrajšie zážitky si odnášame v pamäti, vybrali sme len zopár fotografií od Vladimíra Radosu pre osvieženie. Obec Malinovo ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili a predovšetkým chce vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Viac informácií

Škôlkári rozsvecujú Malinovo


6.9.2018
Skolkari v malom parkuVeselo džavocú, keď sa dopoludnia prechádzajú po prázdnych uliciach vo farebných vestičkách, zdravia starších okoloidúcich a vždy vyvolajú úsmev a nežné slová. Škôlkárov si Malinovo ofukuje a v tomto roku sa po prvý raz podarilo umiestniť všetky deti zo 78 žiadostí, ktoré spĺňali podmienky prijatia (napr. vekové). Do tried v malinovskej MŠ pribudlo 54 detí, v Tomášove sú umiestnené najmenšie deti a stále je tam ešte 5 voľných miest. Sústredenie škôlkárov – aktuálne ich máme 155 - do dvoch budov v centre obce pomohlo vyriešiť stravovanie detí z jednej kuchyne a aj priestory na hranie v exteriéri sa rozšírili a lepšie sa udržiavajú. Spolupráca s Tomášovom vytvára rodičom aj do budúcnosti istotu, že sa ich dieťa do predškolského zariadenia dostane.  

Opäť tri triedy prváčikov


4.9.2018
V septembri sa počet malinovských školákov znovu rozšíril – prvákov sa nazbieralo na tri triedy a súčasne jedna trieda štvrtákov nastúpila do ZŠ v Tomášove. Bolo to naposledy, čo štvrtáci odišli z obce, od budúceho školského roku sa začína budovať druhý stupeň ZŠ aj v Malinove. Vďaka iniciatíve obce a v spolupráci s BSK sa podarilo adaptovať voľné priestory v SOŠ záhradníckej a zriadiť tam dve kmeňové triedy pre 4. ročník (spolu 35 žiakov), jednu počítačovú učebňu a priestor na sklad učebníc. Dve triedne učiteľky, dve vychovávateľky a asistent učiteľa majú vlastnú zborovňu. Tu bude škola postupne rozvíjať ďalšie triedy druhého stupňa a chystať sa na koncepciu tzv. spojenej školy. Nie je jednoduché zladiť organizáciu vyučovania až na troch elokovaných pracoviskách, ktoré má teraz ZŠ k dispozícii. Po dvojročných skúsenostiach s fungovaním školy na Školskej a Višňovej ul. to pedagogický kolektív pod vedením PaedDr. Dajany Csókovej znovu zvládol. Deťom sa vo „veľkej“ škole blízko parku páči a iste úspešne potiahnu prvú líniu až po deviatu triedu.

Cestujeme po novom od 19. augusta


Nové cestovné poriadky v prímestskej autobusovej doprave priamo nadväzujú na posilnenie železničnej dopravy, kedy bolo k 10. júnu 2018 pridaných 56 vlakov. Zámerom cestovania po novom je poskytnúť atraktívnu ponuku pre obyvateľov kraja dochádzajúcich do Bratislavy, aby nemuseli stáť v kolónach kvôli výstavbe D4R7, opravám v hlavnom meste aj mimo neho. Nové cestovné poriadky boli pripravené tak, aby cestujúcim uľahčili a zrýchlili cestovanie verejnou dopravou nadväzovaním na vlaky, ktorými zabezpečíme plynulý a rýchly presun cestujúcich z regiónu do Bratislavy a späť. Viac informácií
fileNové cestovné poriadky (3,90 MB)

Kanalizácia s perspektívou


22.8.2018
Práve pred rokom, na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Malinovo, dňa 14. augusta 2017 poslanci prijali sériu uznesení o budúcnosti verejnej kanalizácie. V obci Most pri Bratislave poslanci schválili predmetné uznesenia na rokovaní č. 3/2017 dňa 25. mája 2017. Treba zdôrazniť, že tieto rozhodnutia sa nerodili ľahko, ale poslanci práve týmto krokom zbavili obe obce veľkého bremena.
Prevádzka čističky odpadových vôd (ČOV) v Moste pri Bratislave a celej súvisiacej kanalizačnej infraštruktúry, ktorej už-už hrozil kolaps, prešla do rúk novej súkromnej spoločnosti VMM, a.s.. Spoločnosť vznikla s odhodlaním okamžite spustiť výstavbu výtlačného potrubia do čističky odpadových vôd vo Vrakuni. Presne do roka sa jej tento záchranný projekt podarilo zrealizovať a v týchto dňoch už prebieha jeho kolaudácia. Prichádza úľava, ale súčasne pretrvávajú aj pochybnosti, či bol tento zásadný krok naozaj nevyhnutný. Viac informácií

Deň obce 2018 a varenie guláša


15.7.2018
gulášLeto je ešte pred nami, ale už pripomíname, že obec Malinovo pripravuje 18. ročník súťaže vo varení guláša. Je to tradičná súčasť Dňa obce, ktorý bude v sobotu 8. septembra 2018. Prihlásiť sa môžete aj vy s priateľmi. Lopár starostky obce a hlavnú finančnú odmenu za najlepší guláš si vždy odnesie len jeden tím, ale všetci zažijeme jedinečnú atmosféru pod stromami pri ramene Malého Dunaja. Podrobnosti o súťaži nájdete v pozvánke, prihlásiť sa môžete do 31. augusta 2018.
filePozvánka (413 KB) fileMeghívó (406 KB)
filePrihláška (27 KB)

Na bicykli deťom pre život 2018


19.6.2018
Účastníci 9. ročníka charitatívnej cyklotour Na bicykli deťom pre život 2018, ktorú organizuje Občianske združenie Deťom pre život, navštívili aj našu obec v sobotu, 23. júna 2018. Cieľom akcie je pomáhať onkologicky chorým detským pacientom. Starostka obce odovzdala združeniu symbolický šek. Aj vy môžete toto združenie podporiť, záleží na vás, aký spôsob si zvolíte. Viac informácií v prílohách.
fileNa bicykli deťom pre život 2018 - plagát (668 KB)
fileNa bicykli deťom pre život 2018
Žiadosť o spoluprácu
(1,13 MB)

Odpad náš každodenný


19.6.2018
Ťah smerom k čistote a ochrane životného prostredia je v Malinove zjavný. A to tak z úrovne obce, ako aj smerom od občanov. Obec vybudovala zberný dvor, o čom v iných obciach iba snívajú, zaviedla zber BRO - biologicky rozložiteľného odpadu a na viacerých miestach sú kontajnery na špeciálne druhy odpadov (okrem skla aj na oleje, kuchynský odpad a najnovšie aj na kovy a tetrapackové obaly). Obyvatelia sú citliví na čisté ulice a chodníky, upozorňujú na zaburinené pozemky a na čierne skládky, ktoré sa občas vyskytnú aj v honosných štvrtiach a na frekventovaných miestach. Čo píšu v sťažnostiach? Viac informácií

Deň detí na Troch vodách


28.5.2018
balonikyGaléria Tri vody pripravila v sobotu 2. júna 2018 od 10 h do 17 h neobyčajne pestré zábavky pre všetky deti z Malinova. Deti spoznali novinky ako Aquazorb, Bumperbal, vyskúšali si opačný bicykel, chodúle a mnohé iné atrakcie. Nechýbal ani Dobrovoľný hasičský zbor z Malinova a jazda na poníkoch. Celý deň spestroval DJ, ale aj živá hudba a medzi 15 h a 16 h predstavil The EGZ Company školu Hip Hopu. Deti si užili sviatočný deň.

Oslava Dňa matiek


V sobotu, 12. mája 2018, zorganizovala obec Deň matiek v areáli pri ihrisku. V programe o 15.00 hod. vystúpili deti zo ZŠ Malinovo, folklórny súbor Margaréta a deti zo SZUŠ v Senci. Prišli mamičky, babičky a celé rodiny (najmä účinkujúcich detí), aby si tento májový deň užili.
Po celý deň boli na parkovisku pri športovom areáli jarné trhy, kde ponúkali rozličné produkty, ručné výrobky vhodné ako darček mamičkám a babkám a občerstvenie v stánkoch. Do prípravy trhov sa zapojili miestni podnikatelia, spoločenské organizácie a kreatívni občania z Malinova.
filePozvánka na jarné trhy (342 KB)

Radosť z nových občiankov


Vlani v druhom polroku sa v Malinove narodilo 37 detičiek, 18 dievčat a 19 chlapcov. Obec dvakrát do roka pripravuje malú slávnosť vítania nových občiankov so zápisom rodičov do kroniky. Do programu vždy radi prispejú deti z materskej školy.

Revitalizácia Malinovského ramena


1.5.2018
Malý Dunaj a jeho ramená čakajú zmeny - Slovenský vodohospodársky podnik, Závod Bratislava plánuje vybudovať rybovod pri hati v Novej Dedinke. Cieľom je búranie migračných bariér po celom toku rieky. Rybovod zabezpečí voľný pohyb rýb a vodných živočíchov, umožní reprodukčnú a genetickú prepojenosť v pozdĺžnom profile toku. Súčasťou projektu je aj revitalizácia Malinovského ramena a zabezpečenie jeho trvalého prietoku. Technické opatrenia, ako je vybudovanie obtoku odberného objektu z Malého Dunaja do Malinovského ramena, veľkorozmerový priepust, či vybudovanie hate na vtoku do zavlažovacieho kanála, sú navrhnuté s ohľadom na prirodzený tvar koryta a prirodzené úkrytové zóny pre živočíchy. Odhad nákladov na projekt je 7 mil. EUR, predpokladaný začiatok realizácie vo štvrtom kvartáli r. 2019.
fileRybovod - situačná schéma (288 KB)

Zápis prváčikov


11.4.2018
V pondelok 9. apríla bolo do prvého ročníka ZŠ v Malinove zapísaných spolu 55 detí. V školskom roku 2018/19 otvorí škola v prvom ročníku tri triedy, z toho dve na Višňovej a jednu na Školskej ul. Zároveň sa otvorí nové pracovisko školy v SOŠ záhradníckej v Malinove, kde budú umiestnené dve triedy štvrtákov. Prenájom priestorov pre základnú školu v SOŠ záhradníckej výdatne podporuje jej zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj. Výsledkom je efektívnejšie využívanie kapacity SOŠ a v nasledujúcich rokoch postupné budovanie druhého stupňa ZŠ v Malinove.

Naše školské peripetie


4.4.2018
Zo zápisu prvákov (2016)
Zo zápisu prvákov (2016)
Od zápisu prvákov - v malinovskej ZŠ bude 9. apríla - nás delí len pár dní. Podľa odhadov do školy pribudne viac ako 50 žiačikov, teda tri prvácke triedy. Terajší štvrtáci – spolu 24 detí – budú od septembra pokračovať už na druhom stupni. Rodičov zaujíma, či to bude v Malinove alebo – tak ako doteraz - odídu deti do plne organizovanej ZŠ v Tomášove, ktorá je aj formálne našou spádovou školou. Most pri Bratislave od vlaňajška z kapacitných dôvodov už naše deti neprijíma. Viac informácií

Spomienka na deportáciu


DomčekVysťahovanie obyvateľov maďarskej národnosti medzi rokmi 1947-49 z Československa do Maďarska a deportácia rodín na nútené práce do Čiech v rokoch 1945-49 zasiahli aj našu obec. 17. júna 2017 sme si pripomenuli 70. výročie týchto udalostí. Pozvali sme dotknuté rodiny a ich potomkov, zišlo sa ich okolo 80 (vysťahovaných bolo asi 190 ľudí). V tento spomienkový deň sa všetci zúčastnili na svätej omši, vzdali hold zosnulým pri pamätníku v cintoríne, stretli sa s tunajšími príbuznými. Navštívili aj malú výstavu s touto tematikou, ktorá bude pre záujemcov o históriu našej obce otvorená 7. a 8. apríla 2018 od 09:00 do 13:00 v domčeku na Nám. 1. mája č. 6.

V Moste pri Bratislave rekonštruujú vodovod


26.3.2018
Tlačová správa BSK: Začiatkom marca začali v Moste pri Bratislave s rekonštrukciou verejného vodovodu. Cestujúca verejnosť ako aj vodiči musia rátať s obmedzením dopravy ako aj jazdiť so zvýšenou opatrnosťou. Práce budú prebiehať kontinuálne s pracovnou dobou od 7.00 do 18.00 hodiny, vrátane sobôt a nedieľ. Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp. Viac informácií
filePlán rekonštrukcie vodovodu (1,19 MB)

SČK v Malinove oslávil 70. výročie vzniku


Túto udalosť sme našim členom a hosťom pripomenuli 3. marca 2018 na slávnostnej výročnej členskej schôdzi, kde sme zaspomínali na začiatky pôsobenia organizácie a predstavili činnosť nášho spolku. V súčasnosti má miestna organizácia SČK 240 členov a pokračuje v myšlienke zakladateľov - pomáhať a učiť mladú generáciu, ako sa zachovať v situáciach ohrozujúcich život.
Medzi jej hlavné činnosti patrí pravidelné zabezpečenie odberu krvi trikrát do roka a nábor nových darcov. Aktuálne eviduje 34 bezpríspevkových darcov krvi, medzi ktorými je viacero držiteľov Janského plakety.
Viac informácií

Obnova malinovského parku


15.3.2018
Na III. pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK v piatok, 16. marca 2018 poslanci schválili návrh žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR za účelom realizácie projektu „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácia parku v Malinove“.Už vlani začiatkom apríla sme vítali aktivity BSK, smerujúce k obnove kaštieľa a k jeho využitiu na kultúrne a spoločenské účely pre širokú verejnosť. BSK v roku 2017 zároveň obstaral aj projektovú dokumentáciu komplexnej obnovy parku, ktorá bude súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie z dotačnej schémy MK SR „Obnovme si svoj dom“. Celkové predpokladané náklady na revitalizáciu predstavujú cca 900 tisíc eur a realizačné práce sú rozvrhnuté na dva roky. Povinnú 5-percentnú finančnú spoluúčasť na projekte bude znášať BSK.
Viac informácií o projekte

Zdravotné stredisko v nových priestoroch


15.3.2018
Stavenisko pod kultúrnym domom spôsobuje v areáli isté obmedzenia, ale len na pár mesiacov. Už v máji tu bude zdravotné stredisko pre občanov s ambulanciami všeobecnej lekárky, detskej lekárky a zubára. Projekt vhodne vypĺňa nevyužívaný priestor, rieši pohodlný vstup do telocvične i do materského centra a zároveň priestory zdravotného strediska budú v súlade so všetkými požadovanými parametrami.
Zhotoviteľom je Unistav Teplička, s.r.o. (firma postavila aj školu na Višňovej ul.) a hodnota diela predstavuje 200 126 eur vrátane DPH. Parkovisko bude po dokončení zdravotného strediska k dispozícii v plnom rozsahu, nedotknutý ostane aj zelený pás.

Jarný turnaj v stolnom tenise 2018


Klub stolného tenisu v Malinove pripravil jarný turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutočnil 24. februára 2018 v malinovskej obecnej telocvični. Podrobnosti a vyhodnotenie turnaja.

Fašiangové zábavy


Sprievod masiek v Malinove
masky a basa
Tradičné vyvrcholenie fašiangov v uliciach obce bude v sobotu, 10. februára 2018 od 9.30 hod. Sprievod masiek organizuje Csemadok a z vyzbieraných darov bude v ten istý deň o 18.00 hod. aj zábava a pochovávanie basy. Príďte sa zabaviť aj vy.
filePozvánka na sprievod (1,32 MB)

Fašiangová zabíjačka
obrazokBude tiež v sobotu, 10. februára od 11.00 v predajni Mäso údeniny na Bratislavskej ul. Ochutnajte špecialitky od Bandiho, s vareným vínkom pri živej hudbe.
filePozvánka (184 KB)

Vrcholí obdobie bálov
Spoločenské organizácie pozývajú na zábavu nielen svojich členov, ale aj širšiu verejnosť. Vstupenky na ples ponúkajú športovci z TJ Malinovo.
filePles TJ Malinovo 24. februára (3,58 MB)
Radi uverejníme aj ďalšie pozvánky a letáky.

Čo nové v Múzeu mesta Bratislavy?


18.1.2018
Na celý rok 2018 pripravilo mestské múzeum sériu zaujímavých programov pre deti i dospelých, keďže si pripomína 150. výročie svojho vzniku. Programový cyklus Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy populárnou formou priblíži verejnosti 10 významných expozícií. Prvá akcia bude v rokokovom Apponyiho paláci - v Múzeu historických interiérov - už túto sobotu, 20.1.2017 o 14.30 h. Apponyiovci sú spätí aj s Malinovom (Eberhardom) a koho zaujíma história, môže spolu s deťmi využiť túto príležitosť.
fileVenujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislav (824 KB)