Slovenský červený kríž Malinovo


Organizuje v obci darcovstvo krvi, vytvára zdravotné hliadky, pripravuje občanov na poskytnutie prvej pomoci, spolupracuje s lekármi. Pomáha občanom, ktorí potrebujú krv pri operácii – má prehľad o darcoch a ich krvných skupinách.

Zloženie výboru MS SČK v Malinove

PredsedaElena Jágerová0905394394
PodpredsedaGabriela Šándorová0903569309
PokladníkĽudovít Burger0902113701
Člen pre propagáciu a náborIng.Mária Bokrošová0903954858
Referent pre BDK    Mária Drongová091091966
RevízorAlžbeta Sziglová02­/45955320
Referent pre humanitnú činnosťJán Peller0910425756
Referent pre sociálnu činnosťVincent  Szigl0903942144
Referent pre zdravotnú činnosťGubelová Eva


Plán aktivít MS SČK na rok 20171.Výročná schôdza organizácie  21.1.2017
2.Plánované odbery krvi: 14.apríl, 18. august, 15. december  
3.Ukážky prvej pomoci v ZŠ Malinovo
4.Deň detí - podľa plánu
5.Posedenie pri hudbe a cigánskej - 11.augusta 2017
6.Deň obce - zdravotná hliadka, predaj štrúdiel
7.Starostlivosť o dôchodcov - plánovaná prednáška
8.Aktívna účasť na akciách ostatných organizácii - zdravotná hliadka
9.Získavanie nových darcov krvi a členov organizácie
10.Návštevy chorých a starších členov organizácie
11.Uctenie si pamiatky zomrelých členov SČK
12.Kontrola zdravotných tašiek a ich doplnenie
13.Vianočné trhy - zdravotná hliadka, predaj koláčov
14.Príprava 70. výročia založenia organizácie SČK v Malinove - rok 2018


Darcovia krvi v apríli 2017Vrelé poďakovanie parí občanom, ktorí 13. apríla 2017 dobrovoľne darovali krv:

Vojtech Ács
Ing. Mária Bokrošová
Vendelín Csenkey
Štefan Gubela
Pavol Jelínek
Kristína Kollerová
Eva Krištofiaková
Martin Krištofiak
Viktor Krištofiak
Gustáv Maruna
Mgr. Adrián Michniewicz
Patrik Mlynár
Ing. Peter Nagy
Mgr. Beáta Nagyová
Juraj Peller
Ján Peller
Marek Peller
Jana Rapcová
PhDr. Dana Šebestová


Darcovia krvi v apríli 2016Poďakovanie patrí pätnástim občanom Malinova, ktorí 15. apríla 2016 odovzdali bezplatne krv:

Ing. Bokrosová Mária, Bartakovics Vladimír, Csenkey Vendelín, Demková Antónia, Gubelová Eva, Kollerová Andrea, Martinská Melinda, Peller Ján, Peller Marek, Peller Juraj, Rapcová Jana, Roll Martin, Ing.Nagy Peter, Oberhauser Richard, Ing. Zsigmondová Gabriela.

Plán činnosti MS SČK na rok 20151. Výročná  členská schôdza
2. Pravidelný odber krvi – 3x do roka – 17. apríl, 14. august a 11. december 2015
3. Ukážky prvej pomoci v základnej škole
4. Deň detí – súťaže a ukážky pre detí
5. Posedenie pri hudbe a cigánskej - 7.august 2015
6. Návštevy chorých a starších členov ČK
7. Starostlivosť o dôchodcov – prednáška na zdravotnú aktuálnu tému
8. Deň obce – predaj závinov a zdravotná hliadka
9. Podieľanie sa a pomoc pri akciách ostatných organizácií
10. Získavanie nových darcov krvi
11. Preškolenie zdravotníkov
12. Kontrola a doplnenie zdravotných tašiek
13. Doplnenie oblečenia – signalizačné vesty červenej farbyDarcovia krvi v auguste 2016


19.08.2016

SČK v Malinove aj v tomto roku vyzval občanov na darovanie krvi a zorganizoval spoločný odber. Svoju krv bezplatne darovali títo občania:
Ing. Bokrosová Mária
Bartakovics Vladimír
Csenkey Vendelín
Mgr. Fülöp Kristián
Gubelová Eva
Gubela Štefan
Peller Ján
Peller Marek
Peller Juraj
Rapcová Jana
Oberhauser Richard
Mgr. Nagyová Beata
Šándorová Gabriela
Švotíková Veronika

Úprimne im ďakujeme za ich nezištnosť.


Darcovia krvi v auguste


14.8.2015

Červený kríž v Malinove zorganizoval spoločný odber krvi v auguste. Na akcii sa zúčastnili a bezplatne darovali krv títo darcovia:
Ács Vojtech
Ing. Bokrosová Mária
Bartakovics Vladimír
Csenkey Vendelín
Ignác Ondrej
Jelínek Pavol
Gubelová Eva
Gubela Štefan
Martinská Melinda
Peller Ján
Peller Juraj
Peller Marek

Patrí im naša srdečná vďaka.

Darovali krv


17.4.2015

Na spoločnej akcii darovania krvi dňa 17. apríla 2014 sa zúčastnili títo darcovia:
Ing. Bokrosová Mária
Bartakovics Vladimír
Csenkey Vendelín
Gubelová Eva
Gubela Štefan
Kollerová Andrea
Mgr. Michnievicz Adrián
Peller Ján
Peller Juraj
Peller Marek
Roll Martin
Ing. Valacsai Edit
Zsigmondová Gabriela

Vyslovujeme im vďaku a úctu.

Darcovia krvi v Malinove za rok 2014


MenoPočet odberov
1. Ács Vojtech1
2. Bartakovics Vladimír3
3. Bodiš Dušan1
4. Bokrosová Elvíra, Ing.2
5. Bokrosová  Mária, Ing.3
6. Csenkey  Vendelín3
7. Fulop Kristián1
8. Fulop Veronika, Ing.2
9. Gubela Štefan2
10. Gubelová Eva2
11. Jelínek  Pavol 1
12. Koller Tomáš1
13. Kollerová Andrea1
14. Kollerová Priska1
15. Michniewicz Adrián, Mgr.1
16. Nagy Peter, Ing.4
17. Nagyová Iveta1
18. Oberhauser Richard2
19. Palaj Juraj1
20. Peller Juraj3
21. Peller Ján3
22. Peller Marek3
23. Roll Martin3
24. Szieglová Monika1
25. Sziegl Vincent ml.2
26. Szieglová Alžbeta2
27. Šarkozy Ján ml.1
28. Zsigmondová Gabriela, Ing.2


Za rok 2014 sa stali držiteľmi Jánskeho plakety:Diamantovú Jánskeho plaketu za 80-násobný bezplatný odber
Peller Juraj

Zlatú Jánskeho plaketu za 40-násobný odber
Kollerová Priska
Oberhauser Richard

Striebornú Jánskeho plaketu za 20-násobný odber
Gruľa Marek
Jelínek Pavol

Bronzovú Jánskeho plaketu za 10-násobný odber
Gubelová Eva

Všetkým bezplatným darcom krvi patrí naša veľká vďaka.
Najbližší spoločný odber krvi bude 17. apríla 2015.

Plán činnosti MS SČK na rok 2014Výročná členská schôdza - 1.2.2014
Plánovaný odber krvi v r. 2014:
11. apríla  
15. augusta  
12. decembra  

- Získavať nových dobrovoľných darcov krvi z nových obyvateľov Malinova
- Spolupráca so ZŠ Malinovo, jún 2014 téma: Dieťa sa môže postarať o staršiu chorú osobu, ako na to?
- Prednáška pre členov-dôchodcov: Viem si privolať prvú pomoc? - 5.júla 2014
- Deň detí – podieľanie sa na akcii – súťaže, zdravotná hliadka
- 8. augusta 2014 – posedenie pri poľovníckej chate
- Účasť na Dni obce – predaj v stánku a zdravotná hliadka
- Zdravotné hliadky, pomoc ostatným organizáciam
- Účasť na „Vianočných trhoch“ – predaj, zdravotná hliadka
- Návštevy starších a chorých členov organizácie
- Spolupráca s lekárkou

Aktivity SČK v roku 2014Darcovia krvi znovu v akcii
17.4.2014
Na jarnom odbere krvi 11. apríla 2014 sa stretli trinásti skalní darcovia krvi z Malinova:
Nagyová Iveta, Zsigmondová Gabriela, Bokrošová Mária, Sziglová Alžbeta, ml., Szigl Vincent, ml., Gubela Štefan, Oberhauser Richard, Peller Ján, Peler Juraj, Peller Marek (daroval krv 2x!), Csenkey Vendelín, Bartakovics Vladimír a Palaj Juraj.
V čase od od januára do apríla 2014 darovali krv aj ďalší šiesti občania Malinova:
Kollerová Andrea, Bokrosová Elvíra, Gubelová Eva, Nagy Peter, Šárközy Ján, ml. a Bodiš Dušan.
Všetkým darcom vyslovujeme obdiv a vrelé poďakovanie.

Držitelia Jánskeho plakiet v roku 2013Miestna organizácia SČK v Malinove v roku 2013 evidovala 30 stálych darcov krvi, ktorí pravidelne tri razy do roka chodia na Transfúznu stanicu v ružinovskej nemocnici.

Diamantovú Jánskeho plaketu za 80 a viacnásobný odber krvi získali:
Peller Juraj
Ing. Nagy Peter

Zlatú Jánskeho plaketu za 40 a viacnásobný odber krvi získali:
Horváth Tomáš
Šándorová Gabriela
Szigl Vincent
Oberhauser Richard

Striebornú Jánskeho plaketu za 20 a viacnásobný odber krvi získali:
Ing. Bokrošová Mária
Nagyová Iveta
Kollerová Priska
Csenkey Vendelín
Gubela Štefan
Ács Vojtech

Bronzovú Jánskeho plaketu za 10 a viacnásobný odber krvi získali:
Koller Tomáš
Jelínek Pavol
Zsigmondová Gabriela
Gubelová Eva
Peller Marek

Ostatní  darcovia:
Demovičová Kristína
Sziglová Alžbeta ml.
Smižanský Marek
Fülöp Kristián
Nagyová Iveta ml.
Horváth Martin
Bokrošová Elvíra
Fülöp Veronika
Vrbiar Ján
Vrbiarová Zuzana
Bartakovics Vladimír
Plamová Soňa
Horváthová Katarína
Peller Ján, držiteľ Diamantovej Jánskeho plakety
Nagy Juraj, držiteľ striebornej Jánskeho plakety
Jágerová Elena, predsedníčka SČK, držiteľka Zlatej Jánskeho plakety
Drongová Mária, držiteľka Zlatej Jánskeho plakety
Burger Ľudovít, držiteľ Diamantovej Jánskeho plakety

Plán činnosti SČK na rok 2013- Výročná členská schôdza 12.01.2013.
- Odber krvi, tri termíny: 19.4.2013, 23.08.2013, 20.12.2013.
- Deň zeme v apríli – ukážka prvej pomoci v Materskej škole.
- Zdravotné hliadky – podľa potreby a požiadavky.
- Jún – ukážky prvej pomoci v základnej škole. Téma Bicykel–jazda.
- Deň detí – podieľanie sa na podujatí pre deti.
- August – 9. alebo 10.8.2013 posedenie pri hudbe pri poľovníckej chate.
- Návštevy chorých a starších obyvateľov obce priebežne po celý rok + malá pozornosť.
- Starostlivosť o dôchodcov – zdravotná prednáška spojená s radami, ako jazdiť na bicykli.
- Podieľanie sa na Dni obce.
- Účasť a podieľanie sa na akciách obce.

Spracovala Elena Jágerová

Pripravované aktivity v roku 2011  • získavať nových darcov krvi
  • navštevovať starých a chorých občanov
  • poskytnúť deťom poučenie o prvej pomoci
  • pripraviť 12. augusta 2011 posedenie pri hudbe a občerstvení

Plánované odbery krvi v roku 2011:
21. apríl, 19. august, 23. december

Noví držitelia Jánskeho plakiet v roku 2010

Za viacnásobný bezplatný odber krvi získali Jánskeho plakety títo členovia:
Diamantovú Jánskeho plaketu za 80-násobný odber  -  Ján Peller.
Zlatú Jánskeho plaketu za 40 a viacnásobný odber - Gabriela Šándorová.
Striebornú Jánskeho plaketu za 20 a viacnásobný odber - Kollerová  Priska, Horváth Tomáš.
Bronzovú Jánskeho plaketu za 10 a viacnásobný odber - Jelínek Pavol, Peller Marek, Hronec Patrik, Zsigmundová  Gabriela.
Dňa 17. decembra 2010 sa všetci zapísali do kroniky obce. Členovia SČK v našej obci majú už 2 diamantové, 10 zlatých, 9 strieborných a 23 bronzových plakiet.

fileČinnosť organizácie SČK v roku 2010 (30 KB)

Pripravované aktivity v roku 2010  • Výročná členská schôdza v marci
  • Dobrovoľný odber krvi v apríli, auguste a decembri
  • Príprava detí v materskej škole a ZŠ na poskytnutie prvej pomoci pri drobných úrazoch i nehodách Zdravotné hliadky pri rozličných akciách
  • Aktívna účasť na jarnom čistení okolia obce
  • Spoločenská akcia v amfiteátri 13. (14.) augusta

Hľadáme nových mladých darcov krvi


Podmienka: dovŕšených 18 rokov, najmenej 50 kilogramov a neprekonaná závažná infekčná choroba.