Cirkev


Kostol sv. JurajaMalinovo - filiálka farnosti Tomášov.

Patrónom kostola v Malinove je sv. Juraj, ktorý má sviatok 24. apríla. Kaplnka sv. Juraja bola postavená v roku 1872.

Rímsko-katolícky farský úrad
Agátová 1
900 44 Tomášov
tel.č. 02/45958220

Farár farnosti:
dekan Ján Zsidó

Sväté omše

Nedeľa: 8.00
Všedné dni: zimný čas17.00
letný čas 18.00

Sv. omše sa konajú každý týždeň aj v slovenskom jazyku.

Omšový poriadok


fileOmšový poriadok od 27.10. do 3.11.2019 (43 KB)