Csemadok

spoločenský a kultúrny zväz Maďarov na SlovenskuInformácie nájdete aj na stránke: www.eberhardicsemadok.sk.

Hlavným poslaním Csemadoku je vytvárať priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, uchovávať a oživovať tradičné ľudové zvyky a zvyšovať kultúrne povedomie občanov.

Predsedníčka MO: Ing. Edit Valacsai
Kontakt:
Fekete Márta 0905/305812
Valacsai Edit 0904/345083
Horňák István 0905/510022


Aktuality 2016Malinovské leto 2016


18.6.2016
Základná organizácia Csemadoku v Malinove s podporou Oblastného výboru Csemadoku v Senci a Obce Malinovo pripravila kultúrny program Malinovské leto, ktorý sa uskutočnil 18. júna 2016 o 16.30 pri poľovníckej chate v Malinove. Účinkoval Komorný folklórny súbor Szőttes, kabaretní umelci z Maďarska Beregi Péter a Heller Tamás, spevácky talent z roku 2011 László Attila a deti z MŠ v Tomášove. Sprievodné slovo v dvoch jazykoch.
fileMalinovské leto - leták

Fašiangy pre veľkých i malých


31.1.2016
Tradičné malinovské masky
Tradičné malinovské masky
Fašiangy sú krátke a treba si ich užiť naplno. Malinovský veselý fašiangový sprievod bol v sobotu, 6. februára 2016, doplnila ho fašiangová zabíjačka a popoludní detský karneval.
Pochovávanie basy bude v utorok 9. februára 2016 o 18.00 hod.Užívajte si fašiangové radovánky!

Plán činnosti miestnej organizácie na rok 2015

Január
17. január - Výročná členská schôdza

Február

07. február - Fašiangová zábava
14. február - 09.30 Tradičný pochod masiek
17. február - 18.00 Pochovanie basy v kultúrnom dome
28. február - Spomienka na rodinu Apponyiovcov v rámci svätej omše

Marec
15. marec - 08.45 Spomienka na revolúciu v roku 1848-49 pri pomníku Györgya Petőcza. Účinkujú: Jenő Görföl – slávnostný prejav, Erzsébet Iró - recitácia, László Bognár - spev.

Apríl
11. apríl - Gastronomická prednáška: Erzsébet Ploczek Mészáros

Máj
08. máj - Deň matiek v miestnom kultúrnom dome, účinkuje: György Derzsi s hudobným programom o živote Jánosa Sárdyho
10. máj- Spomienka na padlých občanov - kladenie vencov pri pomníku
Jednodňový výlet do Trnavy

Jún
20. jún - 17.00 Kultúrny festival Malinovské leto. Plánovaný program: : Imre Vadkerti, Mikós Varga, Gyula Vikidál, ľudový tanečný súbor, divadelný súbor z Rece a ďalší

August
22. august - Spomienka na kráľa Svätého Štefana v rámci svätej omše, prednáša: László Kovács
28.-30. august - Trojdňový výlet do Budapešti

Október/November
Prezentácia knihy spojená s výstavou

December
Vianočný predaj kníh
12. december - Jednodňový výlet do Šopronu
Vianočný koncert v miestnej kaplnke
24. december - 21.30 Spievanie vianočných kolied a svätá omša v miestnej kaplnke

Naďalej spolupracujeme a zúčastníme sa na programoch Csemadoku v našom okrese, na programoch miestnych organizácií a miestnej samosprávy.


Plán činnosti miestnej organizácie na rok 2014

18. január - Fašiangová zábava
25. január - Výročná členská schôdza
15. február- Spomienka na rodinu Apponyiovcov v miestnej kaplnke so svätou omšou a prednáškou
1. marec - Tradičný pochod masiek
4. marec - Pochovanie basy
16. marec - Spomienka na revolúciu v roku 1848-49 na miestnom cintoríne pri pomníku Györgya Petőcza od 9:00. Účinkujú: Jenő Görföl – slávnostný príhovor predsedu Vlastivednej spoločnosti Pro Patria, celoštátneho tajomníka Csemadoku, Erzsébet Iró - recitácia, László Bognár - spev (Veľký Biel)
Apríl
- Kövesdi Károly: Vízparti történetek - prezentácia knihy o rybolove a zážitkov v prírode. Kniha obsahuje 29 príbehov s fotodokumentáciou a dodatočným maďarsko-latinsko-slovenským slovníkom rýb.
3. máj - Ku dňu matiek program v miestnom kultúrnom dome. Účinkuje: Tamás Gál v divadelnom predstavení Dorottya
8. máj- Spomienka na padlých občanov – kladenie vencov pri pomníku
Máj
- Jednodňový výlet do Maďarska
28. jún - Kultúrny festival Malinovské leto od 17:00. Plánovaný program: tanečný súbor Berkenye z Košút, László Bognár, Pekári Katica Anna a ich priatelia so známymi melódiami. Počas programu budú aj tvorivé dielne pre deti.
22. august - Prednáška historika, univerzitného docenta, rodáka našej obce Vincenta Mucsku
29. - 31. august - Trojdňový výlet do Maďarska: Sümeg, Balaton, Szigliget, Velencei jazero
Október/november
– gastronomická prednáška: Erzsébet Ploczek Mészáros
- stretnutie so spisovateľom Tiborom Szomolaim, ktorý napísal knihu o násilnom vysťahovaní obyvateľstva
December
- Vianočný predaj kníh
- Jednodňový výlet do Budapešti na vianočné trhy
- Vianočný koncert v miestnej kaplnke
- 24. december - Spievanie vianočných kolied a od 22:00 svätá omša v miestnej kaplnke

Naďalej spolupracujeme a zúčastníme sa na programoch Csemadoku v našom okrese, na programoch miestnych organizácií a miestnej samosprávy.

Aktivity miestnej organizácie Csemadok na rok 2013

5. január – Výročná členská schôdza s kultúrnym programom
Vystupujú: deti miestnej základnej školy a tanečný súbor z Darnózseli. Po schôdzi tanečný dom.
2. február – Fašiangová zábava, hudba: Uni Trió
9. február – Tradičný pochod masiek
12. február – Pochovanie basy od 18.00
16. február – Spomienka na 80. výročie úmrtia Grófa Alberta Apponyiho v miestnej kaplnke so začiatkom o 16.00. Prednášajúci: Attila Simon historik, István Reiter husle. Sprievodný program: kladenie vencov, výstava.
17. marec – Spomienka na revolúciu v roku 1848-49 na miestnom cintoríne pri pomníku Györgya Petőcza. Účinkujú: Erzsébet Iró - recitácia, László a Tamás Bognár - spev (Veľký Biel), István Gaucsik historik - slávnostný príhovor.
12. apríl – Mónika Szabó: Tengerélmény - prezentácia knihy a zážitkov pri potápaní s premietaním. Po prednáške tanečný dom.
4. máj – Deň matiek, program od 17.00 v miestnom kultúrnom dome. Účinkujú: deti miestnej základnej školy, Attila Zsapka a András Madarász spev a hra na gitare.
Máj– jednodňový zájazd – okolie Trnavy/Piešťan: Smolenice (prehliadka kaštieľa), Vrbové (šikmá veža, prehliadka kúrie Móricza Benyovszkého a synagógy), Podolie (miniatúry hradov a prehliadka kostola sv. Juraja).
22. jún – Malinovské leto – kultúrny festival so spoluprácou oblastného výboru Csemadoku Senec. Plánovaný program: tanečný súbor ZŠ Alberta Molnára v Senci, skupina ARCOK, hosť večera: Andrea Szulák z Maďarska. Počas programu tvorivé dielne pre deti.
18.-20. august – Zájazd: Eger, Miskolc, Kassa.
September – Prednáška: Kráľ Štefan (svätoštefánska tradícia v maďarskej a v slovenskej histórií). Prednášajúci: Vincent Múcska - historik, docent Katedry všeobecných dejín Univerzity Komenského v Bratislave, pochádza z Malinova.
December – Vianočný predaj kníh. Prednáška Barnabása Hamerlika o zážitkoch z Kuby.
14. december – Vianočný koncert
24. december – Spievanie vianočných kolied, od 22.00 svätá omša v miestnej kaplnke.

Ďalej spolupracujeme a zúčastníme sa na programoch organizovaných Csemadokom v našom okrese, miestnych organizácií a miestnej samosprávy. Podporujeme miestnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským.

Aktivity miestnej organizácie Csemadok na rok 2011

5. marca Fašiangový sprievod masiek
8. marca Pochovávanie basy v  miestnom kultúrnom dome, začiatok o 18.00 hod.
13. marca Spomienka na revolúciu v roku 1848 s kultúrnym programom pri pomníku Györgya Petőcza
apríl 2011   Na ceste do pútnického mesta Csíksomlyó – prednáška spojená s premietaním v miestnom kultúrnom dome
8. máj Deň matiek s kultúrnym programom žiakov ZŠ maď. a divadelnej skupiny HAHOTA zo Sládkovičova
máj 2011       zájazd do Oponíc (okres Nitra) – prehliadka múzea, bibliotéky a ruiny hradu Apponyiovcov
25. jún    Malinovské leto – amfiteáter pri poľovníckej chate
19.- 21. 8. trojdňový zájazd do Maďarska - Csesznek, Pannonhalma, Székesfehérvár, 19.8.2011 na hrade Csesznek „Kráľ Štefan” rocková opera
november 2011 Vianočný predaj kníh a darčekových predmetov spojený s výstavou a prednáškou v miestnom kultúrnom dome
18. 12. Vianočný koncert
24. 12. Spievanie kolied


Stála činnosť:
Spolupráca a podpora miestnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Malinove, spolupráca s ostatnými miestnymi spoločenskými organizáciami, s obecným zastupiteľstvom, s miestnymi organizáciami Csemadoku v susedných obciach a s oblastným výborom Csemadoku.

Fašiangový ples

Miestna organizácia Csemadoku usporiadala fašiangový ples 22. januára o 19.00 v kultúrnom dome v Malinove.

Koledy

Na Štedrý deň 24. decembra 2010 sme si spoločne zaspievali vianočné koledy a popriali všetkým príjemné a pokojné prežitie sviatkov.
fileMendikálás (898 KB)

Vianočné predstavenie

Miestna organizácia Csemadoku, Oblastný výbor Csemadoku Senec a Miestna organizácia SMK pripravili v miestnom kultúrnom dome v sobotu 11. decembra 2010 o 16.00 hodine vianočné predstavenie v maďarskom jazyku.
V programe účinkovali deti miestnej základnej školy a herci Jókaiho divadla v Komárne v monodráme Za Boha, za cirkev a za otčinu, oltárny kameň Jozefa Mindszentyho.
fileKaracsony Boráros Röplap (2,04 MB)

Vianočný predaj kníh

Pred oslavami najkrajšieho sviatku roka sa uskutočnil tradičný vianočný predaj kníh v kultúrnom dome v dňoch 19.11.-21.11.2010 aj so sprievodným programom.
O zážitky z Indie spestrené fotodokumentáciou a ochutnávkou zopár typických indických jedál sa s nami podelil Barnabás Hamerlík v piatok 19.11.2010 od 18:00 (v maďarskom jazyku).  
fileMeghívó könyvvásár (1,09 MB)

Malinovské leto
filePozvánka (2,44 MB)

Deň matiek s kultúrnym programom
2. mája 2010
filePozvánka (112 KB)    fileMeghívó (110 KB)


Spomienka na 15. marec 1848

Miestna organizácia Csemadoku v Malinove, Oblastný výbor Csemadoku v Senci a vedenie základnej organizácie SMK pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti 162. jubilea revolúcie v roku 1848, ktorá sa uskutočnila 14. marca 2010 na miestnom cintoríne pri pamätnej tabuli Juraja Petőcza, rodáka z našej obce, jedného z bratislavských mučeníkov boja za slobodu.
V programe vystupovali: Štefan Hornyák, Alžbeta Iróová – recitácia, Attila Zsapka - člen hudobnej skupiny KORZÁR, ktorý predniesol zhudobnené básne.
Slávnostný príhovor predniesol Tamás Katona – historik z Maďarska. Na slávnosti sa opätovne zúčastnili potomkovia Juraja Petőcza, pán Koloman a Karol, ktorí spoločne s predstaviteľmi miestnych organizácií uložili pri pamätníku vence a kvety.

file1848-as megemlékezés (21 KB)

Kladenie vencov k pamätníku Juraja Petőcza
Aktivity v r. 201016. januára Výročná členská schôdza v rámci ktorej sa pripomenie 60. výročie založenia Csemadoku; výstava o Csemadoku a v kultúrnom programe vystúpi dvojica interpretov Andrea Szabó (MR) a Péter Tarics (Komárno) s literárno-hudobným pásmom.
13. februára Fašiangový sprievod masiek
16. februára Pochovávanie basy v kultúrnom dome
14. marca Kladenie vencov o 8.45 pri príležitosti 162. výročia revolúcie v roku 1848 a kultúrny program za účasti Attilu Zsapku pri pomníku Györgya Petőcza v cintoríne
2. mája Deň matiek s kultúrnym programom za účasti žiakov ZŠ maď. a skupiny Kicsi Hang
26. júna Malinovské leto - v programe vystúpia o. i. Csepregi Éva, László Bognár, Beáta Bognár, Lúcia Kovács-Vincze, Réka Szőcs, Edit Lukáč-Galambos so spevom, herci z komárňanského Jókaiho divadla a popový spevák z Maďarska; pre deti tvorivé dielne, večer juniáles
júl-august dvojdňový zájazd do Maďarska (Pécs a okolie alebo Budapešť s návštevou divadelného predstavenia)
leto-jeseň celodenný výlet do Bratislavy s turistickým sprievodcom, návšteva parlamentu, návšteva Apponyiho paláca
november trojdňový knižný trh spojený s výstavou a prednáškou
19. decembra vianočný koncert v kaplnke Apponyiovcov
24. decembra vianočné koledy v malom parku

Pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami tvorivé dielne pre deti. Celý rok podporujeme a navštevujeme akcie organizované miestnymi organizáciami v susedných obciach a oblastným výborom Csemadoku, miestnymi spoločenskými organizáciami a obecným zastupiteľstvom.

Galéria - fašiangy 2009
fileZ histórie Csemadoku v Malinove (27 kB)