Deň obce Malinovo 2017


Pripomíname si výnimočnú atmosféru, perfektný program a všetko, čo sa počas Dňa obce 2017 udialo v krásnom počasí a v pohode. Zážitky i fotografie majú všetci účastníci uložené v pamäti, predsa však ponúkame ešte jeden súhrn pekných momentov od V. Radosu.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí na príprave Dňa obce dlhé týždne pracovali a starali sa o hladký priebeh programu.
Osobitné poďakovanie však chceme vysloviť tým sponzorom a priaznivcom, ktorí poskytli obci finančné prostriedky a zaslúžili sa o skutočne kvalitnú zábavu pre všetkých Malinovčanov. Aj vďaka ich pomoci bol 9. september 2017 jedným z najkrajších Dní obce Malinovo.

Na zabezpečenie Dňa obce Malinovo 2017 sponzorsky prispeli
 • Stavebniny Horváth, s.r.o.
 • AlcaPolis, s.r.o.
 • Agro Malinovo, a.s.
 • Chemstar, a.s.
 • Auto Slovakia, s.r.o.
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Billa, spol. s r.o.
 • Miloslav Majerčák
 • FIVOKU, s.r.o.
 • Floril, s.r.o. (výroba a predaj cukrárenských výrobkov)
 • Peller Tibor ml.
 • Nagyová Beáta
 • Hacaj Marián
 • LIESKO–STAV, s.r.o.
 • Szabo Ivan
 • Ondrej Horváth – Mäso údeniny
 • Pohostinstvo Malinovo
 • Bardún Pavol
 • Moja Samoška Malinovo