Deň obce Malinovo 2018


Scenár sa roky opakuje a nikoho zatiaľ neomrzel. Tradičný voňavý Deň obce s gulášmi priťahuje stovky našincov i pozvaných hostí, každý sa dosýta naje a dobre zabaví. Lopár starostky za najlepší guláš prisúdila nezávislá porota tento rok opäť tímu Lucky Pokornej, ale každý si aj tak chválil ten svoj vlastný gulášik, pretože sa uvaril s láskou.
V programe obec stavila aj na vlastné zdroje - ukázal sa Detský folklórny súbor Margaréta aj Tanečná škola v Malinove, zaspieval náš obyvateľ, sólista opery SND Martin Mikuš s Andreou Vizváry, tiež sólistkou SND, a aj slávny akordeonista Rajmund Kákoni býva tu, neďaleko, v Studenom.
Kráľom večerného programu sa stal Dan Nekonečný so svojou ohňovou šou, ale mládež sa tešila najviac na Oldies Party, ktorá trvala do skorých ranných hodín. Keďže Deň obce je raz do roka, každý to rád toleroval.


Foto: Vladimír Radosa

Poďakovanie sponzorom


Vyslovujeme veľkú vďaku všetkým sponzorom, ktorí dlhé roky podporujú Deň obce a bez ich pomoci by sme ťažko postavili hodnotný kultúrny program. Robia to pre našich občanov, čím vysielajú signál, že patria k obci, že sa úspešne podieľajú nielen na jej ekonomickom raste, ale aj na spoločenskom živote, na jej celkovej prosperite.

Deň obce Malinovo 2018 podporili:

Bratislavský samosprávny kraj
Agro Malinovo a.s.
Auto Slovakia, s.r.o.
Chemstar a.s.
Fivoku, s.r.o.
Floril, s.r.o.
Hamax s.r.o.
LIESKO- STAV s.r.o.
Mäso údeniny
Pohostinstvo Füle
Stavebniny Horváth, s.r.o.
Nagyová Beáta
Kanalizácia M+M


Eva Godová, starostka obce