Hlavné témy riešenia dopravnej situácieÚčastníci spoločného stretnutia starostov obcí v okrese Senec a signatárov výzvy na riešenie dopravnej situácie v okolí Bratislavy (Chrovátsky Grob, 8. októbra 2019) sa dohodli na spracovaní požiadaviek s krátkodobým a dlhodobým horizontom určeným pre BSK, NDS, MDV SR, ŽSR, Slovak Lines pre stanovenie priorít problematickej Seneckej cesty a súvisiacich krokov.

Hlavné témy:
  • Vyhodnotenie údajov zo záznamov kamier na vstupoch do obcí a spracovanie výstupov pre dopravnú politiku (MV SR, dopravná polícia)
  • Požiadavka na vytvorenie centrálneho dispečingu dopravy pre Bratislavský kraj a s tým súvisiaci rozpočet pre metropolitný región 2020-2027
  • Aktualizovať stav všetkých plánovaných nájazdov, resp. mimoúrovňových križovatiek vrámci hlavného ťahu Seneckej cesty I/61 a časový harmonogram ich realizácie (Ivanka, Grob, Bernolákovo, Veľký Biel) a s tým súvisiace obecné tangenty (zahrnutie do územných plánov)
  • Navrhnúť regionálnu železničnú dopravu v súčinnosti so školskou dochádzkou, zavedením školských autobusov BSK, zriadením kyvadlovej dopravy v širšom spektre regiónu ako iba transport na vlakovú stanicu, zabezpečiť minimálny interval vlakov á 15min v období špičiek (regionálne poschodové vlaky v rádiuse 20km od Bratislavy)...
  • Zabezpečenie rozšírenia Seneckej cesty na 4-prúdovu minimálnymi investíciami v úseku Ovocné sady – Metro ako hlavnú prioritu, eliminovať návrhy a realizácie svetelných križovatiek v celom úseku Seneckej cesty.
  • Navrhnúť starostami obce BUS pruhy pre integrované napojenie na železničné zastávky.
  • Motivácia obyvateľov využívať verejnú dopravu a alternatívne možnosti (car sharing, cyklotrasy, kolobežky, Bratislavská mestská karta, zľavy, smart obce, aplikácie, WAZE, dispečing, bike sharing hlavne zo ŽSR, SL zastávok, trasy pre korčuliarov, elektro skútre a pod.) a inovatívne využitie informačných technológií, efektívnu dopravu, udržateľnú spotrebu energií, čisté životné prostredie.

Za účastníkov: Martina Babacsová, Darina Mosná, Igor Dúbravec