Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo


Zabezpečuje ochranu proti požiarom pre obec a blízke okolie, udržiava v dobrom technickom stave vozidlá a celú hasičskú výbavu. Zapája do svojich aktivít deti a mládež, organizuje pre deti pravidelné stretnutia a súťaže. Členovia DHZ sa podieľajú na verejnoprospešných prácach a brigádach v obci. Zúčastňujú sa na slávnostných príležitostiach (Deň obce, Deň otvorených dverí DHZ) a predvádzajú verejnosti hasičskú techniku a svoju pripravenosť.

Členovia výboru DHZ
PredsedaSzigl Jozef ml.
VeliteľKalmár Jozef  
Tajomník/delegátŠebestová Dana  
PokladníkŠándor Michal st.  
StrojníkSzigl Jozef nml.  
Referent mládežeTanczerová Malvína
Prevádzkar zbrojniceMlynár Patrik
Materiálno-technický referentPeller Štefan
HospodárSzimeth Pavol  
Predseda revíznej komisieMaruna Gustáv  
Člen revíznej komisieTóth Norbert  
Člen revíznej komisieLengyel Štefan st.  


Kontakt:
dana.sebestova.fm@gmail.com (tajomník)
0903 431 087 (predseda)

Oficiálna stránka dobrovoľného hasičského zboru obce Malinovo:
https://www.facebook.com/DhzMalinovo

Škôlkári navštívili hasičov


3.10.2017

Na začiatku sme sa v zbrojnici porozprávali o práci hasičov i o tom, aký vie byť oheň nielen dobrý sluha, ale aj zlý pán. Detičky sa naučili základné pravidlá, ako sa majú zachovať v prípade, že sa ocitnú v horiacom dome alebo byte.

Vyzbrojení vedomosťami sa potom presunuli k hasičským autám, kde si vyskúšali sedieť za volantom hasičskej cisterny a naučili sa spájať aj polospojky na hasičských hadiciach. Najväčší úspech malo však striekanie hadicou na pripravené terče. V závere si každé dieťa odnieslo malý darček a náučnú maľovanku s hasičkou tematikou.

Autorka: Dana Šebestová

Hasiči dostali Tatru


6.6.2017
Dobrovoľný hasičský zbor obce Malinovo dostal v utorok 6. júna 2017 repasovanú Tatru 138 a obohatil si tak svoj vozový park. Hasičské auto nám priviezol Béla Bugár, podpredseda NR SR a Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR.

Vypaľovanie trávy je protizákonnéKaždoročne na jar, ale aj počas horúceho leta robí vrásky hasičom tzv. plošné vypaľovanie trávnatých plôch, resp. iných porastov. Zo začiatku môže byť takéto horenie "kontrolované", ale žiaľ, veľakrát sa spod kontroly vymkne. Ak sa takého horenie rýchlo nenahlási a hasiči prídu neskoro, požiar môže zahltiť okolité porasty či budovy a škody budú potom veľmi veľké.
Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331 €, priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do 99 €. Právnickej osobe však môže byť udelená sankcia až do výšky 16 596 €.  V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.
Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom. Nie vždy sa však podarí odhaliť pôvodcu požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu okolo nás a malá občianska statočnosť. Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu.

Čo robiť ak už vznikne požiar?
Ak spozorujete požiar, snažte sa ho v rámci svojich možností okamžite uhasiť dostupnými jednoduchými prostriedkami - lopatou, rýľom, motykou, zahádžte ho zeminou či uduste vetvami z konárov. Ak ho nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte
112 tiesňovú linku alebo 150 a uveďte:

- kto volá,
- kde horí (lokalita),
- čo horí a rozsah požiaru,
- prístupovú cestu k požiaru.

4. ročník branných pretekov hasičov má svojich víťazov4. apríla 2017
Malinovské branné preteky sú v kalendári súťaží mladých hasičov považované za otvorenie súťažnej sezóny. A keďže v sobotu panovalo vskutku nádherné počasie a trať, ktorá pozostávala z ôsmich zaujímavých stanovíšť, bola naozaj kvalitne pripravená, krajšie zahájenie súťažného roka si vieme len ťažko predstaviť. O obľúbenosti týchto pretekov medzi mladými hasičmi svedčí aj každoročne sa zvyšujúci počet účastníkov.
V porovnaní s úvodným ročníkom v r. 2014 prišlo tento rok niekoľkonásobne viac účastníkov, na štarte bolo 33 súťažných družstiev, ktoré reprezentovali spolu 15 dobrovoľných hasičských zborov (na pretekoch v 1. ročníku sa zúčastnilo len 6 družstiev zo 4 DHZ). Okrem domácich Malinovčanov a družstiev z okresov Senec a Pezinok, ktoré sú už tradičnými účastníkmi týchto pretekov ako Kráľová pri Senci, Reca, Tomášov, Blatné, Báhoň, Pezinok, Svätý Jur, Bernolákovo a Veľký Biel, prišli aj zástupcovia z okresu Galanta, konkrétne Sládkovičovo, Gáň, Abrahám a Váhovce. Okres Dunajská Streda bol zastúpený dvoma družstvami z Gabčíkova.
Okrem tradičných disciplín ako určovanie technických prostriedkov, streľba zo vzduchovky, prenos zraneného, určovanie prenosných hasiacich prostriedkov, hod granátom, viazanie uzlov a otázky z požiarnej ochrany a dopravnej výchovy sa deti museli popasovať aj s novinkou, ktorou bolo stanovište civilnej ochrany. Tu si museli spomenúť na predmety, ktoré je potrebné si zbaliť do evakuačnej batožiny v prípade, že budú musieť na nejaký čas opustiť svoje domovy a taktiež sa museli popasovať s obsahom lekárničky.

V kategórii mladších hasičov si najlepšie viedlo družstvo z Gáňu. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Kráľovej pri Senci a bronz putuje do Sládkovičova. V kategórii starších hasičov si zlatú medailu vybojovalo domáce družstvo z Malinova, na druhom mieste skončilo družstvo z Gáňu a rovnako ako u mladších hasičov, aj v kategórii starších sa z bronzu tešia v Sládkovičove.
Úspešným družstvám gratulujeme, tým ostatným držíme palce nabudúce. Veríme, že sa k nám radi vrátia aj na budúci rok. Urobíme všetko preto, aby sme opäť pripravili pekné športové podujatie, pri ktorom si budú môcť deti precvičiť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré ich po celý rok učia vedúci mládeže v rámci hry Plameň.
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove ďakuje starostke obce za podporu pri organizácii podujatia a srdečná vďaka patrí tiež základnej organizácii SČK v Malinove za zabezpečenie zdravotnej hliadky počas pretekov.

PhDr. Dana Šebestová,
tajomníčka DHZ

1 2 3 4