Hasiči dostali Tatru


6.6.2017
Dobrovoľný hasičský zbor obce Malinovo dostal v utorok 6. júna 2017 repasovanú Tatru 138 a obohatil si tak svoj vozový park. Hasičské auto nám priviezol Béla Bugár, podpredseda NR SR a Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR.

Vypaľovanie trávy je protizákonnéKaždoročne na jar, ale aj počas horúceho leta robí vrásky hasičom tzv. plošné vypaľovanie trávnatých plôch, resp. iných porastov. Zo začiatku môže byť takéto horenie "kontrolované", ale žiaľ, veľakrát sa spod kontroly vymkne. Ak sa takého horenie rýchlo nenahlási a hasiči prídu neskoro, požiar môže zahltiť okolité porasty či budovy a škody budú potom veľmi veľké.
Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331 €, priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do 99 €. Právnickej osobe však môže byť udelená sankcia až do výšky 16 596 €.  V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.
Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom. Nie vždy sa však podarí odhaliť pôvodcu požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu okolo nás a malá občianska statočnosť. Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu.

Čo robiť ak už vznikne požiar?
Ak spozorujete požiar, snažte sa ho v rámci svojich možností okamžite uhasiť dostupnými jednoduchými prostriedkami - lopatou, rýľom, motykou, zahádžte ho zeminou či uduste vetvami z konárov. Ak ho nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte
112 tiesňovú linku alebo 150 a uveďte:

- kto volá,
- kde horí (lokalita),
- čo horí a rozsah požiaru,
- prístupovú cestu k požiaru.

4. ročník branných pretekov hasičov má svojich víťazov4. apríla 2017
Malinovské branné preteky sú v kalendári súťaží mladých hasičov považované za otvorenie súťažnej sezóny. A keďže v sobotu panovalo vskutku nádherné počasie a trať, ktorá pozostávala z ôsmich zaujímavých stanovíšť, bola naozaj kvalitne pripravená, krajšie zahájenie súťažného roka si vieme len ťažko predstaviť. O obľúbenosti týchto pretekov medzi mladými hasičmi svedčí aj každoročne sa zvyšujúci počet účastníkov.
V porovnaní s úvodným ročníkom v r. 2014 prišlo tento rok niekoľkonásobne viac účastníkov, na štarte bolo 33 súťažných družstiev, ktoré reprezentovali spolu 15 dobrovoľných hasičských zborov (na pretekoch v 1. ročníku sa zúčastnilo len 6 družstiev zo 4 DHZ). Okrem domácich Malinovčanov a družstiev z okresov Senec a Pezinok, ktoré sú už tradičnými účastníkmi týchto pretekov ako Kráľová pri Senci, Reca, Tomášov, Blatné, Báhoň, Pezinok, Svätý Jur, Bernolákovo a Veľký Biel, prišli aj zástupcovia z okresu Galanta, konkrétne Sládkovičovo, Gáň, Abrahám a Váhovce. Okres Dunajská Streda bol zastúpený dvoma družstvami z Gabčíkova.
Okrem tradičných disciplín ako určovanie technických prostriedkov, streľba zo vzduchovky, prenos zraneného, určovanie prenosných hasiacich prostriedkov, hod granátom, viazanie uzlov a otázky z požiarnej ochrany a dopravnej výchovy sa deti museli popasovať aj s novinkou, ktorou bolo stanovište civilnej ochrany. Tu si museli spomenúť na predmety, ktoré je potrebné si zbaliť do evakuačnej batožiny v prípade, že budú musieť na nejaký čas opustiť svoje domovy a taktiež sa museli popasovať s obsahom lekárničky.

V kategórii mladších hasičov si najlepšie viedlo družstvo z Gáňu. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Kráľovej pri Senci a bronz putuje do Sládkovičova. V kategórii starších hasičov si zlatú medailu vybojovalo domáce družstvo z Malinova, na druhom mieste skončilo družstvo z Gáňu a rovnako ako u mladších hasičov, aj v kategórii starších sa z bronzu tešia v Sládkovičove.
Úspešným družstvám gratulujeme, tým ostatným držíme palce nabudúce. Veríme, že sa k nám radi vrátia aj na budúci rok. Urobíme všetko preto, aby sme opäť pripravili pekné športové podujatie, pri ktorom si budú môcť deti precvičiť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré ich po celý rok učia vedúci mládeže v rámci hry Plameň.
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove ďakuje starostke obce za podporu pri organizácii podujatia a srdečná vďaka patrí tiež základnej organizácii SČK v Malinove za zabezpečenie zdravotnej hliadky počas pretekov.

PhDr. Dana Šebestová,
tajomníčka DHZ

Riziká vzniku požiaru vo vykurovacej sezóneS príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.
Pre bezpečnosť je nutné dodržiavať niekoľko zásad.
  • Pred pripojením nového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komína. Pred začiatkom vykurovacej sezóny je kontrola komína doslova nevyhnutnosťou. Dôvodom sú dve najväčšie riziká – riziko vznietenia sadzí a prepúšťania nebezpečných splodín horenia.
  • Ak kúrite tuhým palivom, na vnútorných stranách komínového prieduchu sa tvoria nánosy sadzí, ktoré sa za určitých podmienok môžu vznietiť a začať horieť. Ak je nános sadzí hrubší ako 30 mm, stáva sa táto vrstva horľavou a často vzniká komínový požiar. Teplota v ňom stúpne až na 1200°C, čo môže viesť k popraskaniu muriva. Do interiéru môžu prenikať spaliny a okolie komína môže dosiahnuť teplotu až 150°C. Pri tejto teplote veľmi ľahko dochádza k vznieteniu suchého dreva (napr. časti krovu), či iných materiálov v okolí komína a vzniká požiar.
  • Predpokladom bezpečnosti je i dobrý ťah komína, ktorý zabezpečí, že spaliny sú odvedené cez strechu do ovzdušia a nevracajú sa späť do obývaných miestností. Skontrolovať by ste mali preto technický stav a stavebné vyhotovenie komína. Nezabudnite ani na zabezpečenie pred upchatím komínového prieduchu snehom (strieška a podobne), na tesnosť komínových dvierok a čistotu v ich okolí.
  • Bezproblémová priechodnosť komínového prieduchu je dôležitá najmä v prípade, ak ako palivo používate plyn. Ten totiž nie je cítiť a jeho splodiny môžu zaplniť interiér bez toho, aby ste o tom vôbec tušili. Nadýchaním sa nebezpečného oxidu uhoľnatého môžete vy alebo vaši blízki prísť o život.
  • Majitelia rodinných domov veľakrát podceňujú i samotný technický stav vykurovacích telies, resp. ich inštaláciu a prevádzkovanie. Neuvedomujú si, že vykurovacie telesá majú byť umiestnené na nehorľavej podložke a že v tesnej blízkosti vykurovacích telies nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu zapáliť drevo, papier alebo iné horľavé látky nachádzajúce sa v tesnej blízkosti spotrebičov. Do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
  • Používanie a inštalovanie tepelných spotrebičov je potrebné riešiť podľa požiadaviek vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Najmladší hasiči súťažili v Blatnom


4.10.2016

Na 9. ročníku branných pretekov v Blatnom sa družstvá mladých hasičov umiestnili na 3., 5. a 8. mieste.  
Mladšie družstvo v zložení Andrejka Králová, Tomáš Pavlikán, Jakub Haško a Matyáš Vyoral sa umiestnilo na 8. mieste. Staršie družstvo v zložení Richard Pavlikán, Nina Bystrianska, Lucka a Kaja Zikmundové sa umiestnilo na 5. mieste. A nakoniec naše víťazné družstvo v zložení Tim Qiurchmayer, Rudi Horváth, Tim Šteffek a Samo Benián sa umiestnilo na 3. mieste.

Treba spomenúť aj našich najmladších - minidružstvo v zložení Andrejka a Kristínka Marunové a Matias Šteffek, ktoré sa tiež zúčastnilo súťaže. Zdolalo všetky stanovištia, zlepšilo sa v odpovediach a s vynikajúcim časom dobehlo do cieľa.  
Výhercom gratulujeme!

1 2 3 4 5