4. ročník branných pretekov hasičov má svojich víťazov4. apríla 2017
Malinovské branné preteky sú v kalendári súťaží mladých hasičov považované za otvorenie súťažnej sezóny. A keďže v sobotu panovalo vskutku nádherné počasie a trať, ktorá pozostávala z ôsmich zaujímavých stanovíšť, bola naozaj kvalitne pripravená, krajšie zahájenie súťažného roka si vieme len ťažko predstaviť. O obľúbenosti týchto pretekov medzi mladými hasičmi svedčí aj každoročne sa zvyšujúci počet účastníkov.
V porovnaní s úvodným ročníkom v r. 2014 prišlo tento rok niekoľkonásobne viac účastníkov, na štarte bolo 33 súťažných družstiev, ktoré reprezentovali spolu 15 dobrovoľných hasičských zborov (na pretekoch v 1. ročníku sa zúčastnilo len 6 družstiev zo 4 DHZ). Okrem domácich Malinovčanov a družstiev z okresov Senec a Pezinok, ktoré sú už tradičnými účastníkmi týchto pretekov ako Kráľová pri Senci, Reca, Tomášov, Blatné, Báhoň, Pezinok, Svätý Jur, Bernolákovo a Veľký Biel, prišli aj zástupcovia z okresu Galanta, konkrétne Sládkovičovo, Gáň, Abrahám a Váhovce. Okres Dunajská Streda bol zastúpený dvoma družstvami z Gabčíkova.
Okrem tradičných disciplín ako určovanie technických prostriedkov, streľba zo vzduchovky, prenos zraneného, určovanie prenosných hasiacich prostriedkov, hod granátom, viazanie uzlov a otázky z požiarnej ochrany a dopravnej výchovy sa deti museli popasovať aj s novinkou, ktorou bolo stanovište civilnej ochrany. Tu si museli spomenúť na predmety, ktoré je potrebné si zbaliť do evakuačnej batožiny v prípade, že budú musieť na nejaký čas opustiť svoje domovy a taktiež sa museli popasovať s obsahom lekárničky.

V kategórii mladších hasičov si najlepšie viedlo družstvo z Gáňu. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Kráľovej pri Senci a bronz putuje do Sládkovičova. V kategórii starších hasičov si zlatú medailu vybojovalo domáce družstvo z Malinova, na druhom mieste skončilo družstvo z Gáňu a rovnako ako u mladších hasičov, aj v kategórii starších sa z bronzu tešia v Sládkovičove.
Úspešným družstvám gratulujeme, tým ostatným držíme palce nabudúce. Veríme, že sa k nám radi vrátia aj na budúci rok. Urobíme všetko preto, aby sme opäť pripravili pekné športové podujatie, pri ktorom si budú môcť deti precvičiť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré ich po celý rok učia vedúci mládeže v rámci hry Plameň.
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove ďakuje starostke obce za podporu pri organizácii podujatia a srdečná vďaka patrí tiež základnej organizácii SČK v Malinove za zabezpečenie zdravotnej hliadky počas pretekov.

PhDr. Dana Šebestová,
tajomníčka DHZ

Riziká vzniku požiaru vo vykurovacej sezóneS príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.
Pre bezpečnosť je nutné dodržiavať niekoľko zásad.
  • Pred pripojením nového spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komína. Pred začiatkom vykurovacej sezóny je kontrola komína doslova nevyhnutnosťou. Dôvodom sú dve najväčšie riziká – riziko vznietenia sadzí a prepúšťania nebezpečných splodín horenia.
  • Ak kúrite tuhým palivom, na vnútorných stranách komínového prieduchu sa tvoria nánosy sadzí, ktoré sa za určitých podmienok môžu vznietiť a začať horieť. Ak je nános sadzí hrubší ako 30 mm, stáva sa táto vrstva horľavou a často vzniká komínový požiar. Teplota v ňom stúpne až na 1200°C, čo môže viesť k popraskaniu muriva. Do interiéru môžu prenikať spaliny a okolie komína môže dosiahnuť teplotu až 150°C. Pri tejto teplote veľmi ľahko dochádza k vznieteniu suchého dreva (napr. časti krovu), či iných materiálov v okolí komína a vzniká požiar.
  • Predpokladom bezpečnosti je i dobrý ťah komína, ktorý zabezpečí, že spaliny sú odvedené cez strechu do ovzdušia a nevracajú sa späť do obývaných miestností. Skontrolovať by ste mali preto technický stav a stavebné vyhotovenie komína. Nezabudnite ani na zabezpečenie pred upchatím komínového prieduchu snehom (strieška a podobne), na tesnosť komínových dvierok a čistotu v ich okolí.
  • Bezproblémová priechodnosť komínového prieduchu je dôležitá najmä v prípade, ak ako palivo používate plyn. Ten totiž nie je cítiť a jeho splodiny môžu zaplniť interiér bez toho, aby ste o tom vôbec tušili. Nadýchaním sa nebezpečného oxidu uhoľnatého môžete vy alebo vaši blízki prísť o život.
  • Majitelia rodinných domov veľakrát podceňujú i samotný technický stav vykurovacích telies, resp. ich inštaláciu a prevádzkovanie. Neuvedomujú si, že vykurovacie telesá majú byť umiestnené na nehorľavej podložke a že v tesnej blízkosti vykurovacích telies nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu zapáliť drevo, papier alebo iné horľavé látky nachádzajúce sa v tesnej blízkosti spotrebičov. Do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
  • Používanie a inštalovanie tepelných spotrebičov je potrebné riešiť podľa požiadaviek vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Najmladší hasiči súťažili v Blatnom


4.10.2016

Na 9. ročníku branných pretekov v Blatnom sa družstvá mladých hasičov umiestnili na 3., 5. a 8. mieste.  
Mladšie družstvo v zložení Andrejka Králová, Tomáš Pavlikán, Jakub Haško a Matyáš Vyoral sa umiestnilo na 8. mieste. Staršie družstvo v zložení Richard Pavlikán, Nina Bystrianska, Lucka a Kaja Zikmundové sa umiestnilo na 5. mieste. A nakoniec naše víťazné družstvo v zložení Tim Qiurchmayer, Rudi Horváth, Tim Šteffek a Samo Benián sa umiestnilo na 3. mieste.

Treba spomenúť aj našich najmladších - minidružstvo v zložení Andrejka a Kristínka Marunové a Matias Šteffek, ktoré sa tiež zúčastnilo súťaže. Zdolalo všetky stanovištia, zlepšilo sa v odpovediach a s vynikajúcim časom dobehlo do cieľa.  
Výhercom gratulujeme!

Územné kolo hry PlameňSúťažné družstvo s diplomom
Súťažné družstvo s diplomom
Súťažné družstvo z Malinova sa dňa 28.mája 2016 zúčastnilo územného kola hry Plameň, ktoré sa konalo po prvýkrát v Senci. A keďže počasie nám prialo, dohromady sa na disciplíny požiarny útok s prekážkami – CTIF a štafetu zozbieralo 12 kolektívov.
Detské družstvo Plameň z Malinova na čele s veliteľom Jakubom Haškom v zložení Matyáš Vyoral, Richard Pavlikán, Lucka a Kaja Zikmundové, Rudi Horváth, Nina Bystrianska, Tim Quirchmayr, Timo Šteffek, doplnení o náhradníkov – Simonu Královú a Sama Beniána sa umiestnilo na nádhernom 2. mieste!
Následne sme sa s ďalšími šiestimi družstvami zúčastnili aj požiarneho útoku s vodou, kde sme sa umiestnili na 4. mieste!
Všetkým zúčastneným v mene DHZ Malinovo gratulujem a blahoželám k úspešnému ukončeniu jarnej sezóny!
A nakoniec - dúfam, že sa nám podarí zopakovať tento úspech aj na budúci rok!
Malvína Tanczerová

DHZ Malinovo na pretekoch v Gáni23.4.2016
Dňa 23.apríla 2016 sa uskutočnil v Gáni 2. ročník branného preteku pozostávajúci z desiatich disciplín, ktoré museli deti zvládnuť. Niektoré disciplíny boli už tradičné ako napríklad streľba zo vzduchovky, hod granátom a viazanie uzlov, ale našli sa aj novinky ako napríklad stanovište Prvá pomoc, kde sa deti naučili veľa nového.


Dokopy sa na brannom preteku zúčastnilo 26 družstiev, 12 v mladšej kategórii a 14 v staršej kategórii. DHZ Malinovo postavilo tri družstvá. V každej kategórii jedno a plus ešte družstvo našich najmenších – mini družstvo!
Obe naše družstvá vyhrali prvé miesto! V mladšej kategórii súťažili v zložení Lucka Zikmundová, Matyáš Vyoral, Jakub Haško a Richard Pavlikán, v staršej kategórii sa na štart postavilo ďalšie víťazné družstvo - v zložení Nina Bystrianska, Tim Quirchamyer, Timo Šteffek a Kaja Zikmundová.


Naši najmenší v zložení Andrejka Králová, Tomáš Pavlikán, Andrejka a Kristínka Marunové a Matias Šteffek  ukázali na brannom preteku svoju šikovnosť a pripravenosť napríklad aj na stanovišti s otázkami, hasiacimi prístrojmi ale aj na stanovišti s uzlami.
Malvína Tanczerová

1 2 3 4 5