Územné kolo hry PlameňSúťažné družstvo s diplomom
Súťažné družstvo s diplomom
Súťažné družstvo z Malinova sa dňa 28.mája 2016 zúčastnilo územného kola hry Plameň, ktoré sa konalo po prvýkrát v Senci. A keďže počasie nám prialo, dohromady sa na disciplíny požiarny útok s prekážkami – CTIF a štafetu zozbieralo 12 kolektívov.
Detské družstvo Plameň z Malinova na čele s veliteľom Jakubom Haškom v zložení Matyáš Vyoral, Richard Pavlikán, Lucka a Kaja Zikmundové, Rudi Horváth, Nina Bystrianska, Tim Quirchmayr, Timo Šteffek, doplnení o náhradníkov – Simonu Královú a Sama Beniána sa umiestnilo na nádhernom 2. mieste!
Následne sme sa s ďalšími šiestimi družstvami zúčastnili aj požiarneho útoku s vodou, kde sme sa umiestnili na 4. mieste!
Všetkým zúčastneným v mene DHZ Malinovo gratulujem a blahoželám k úspešnému ukončeniu jarnej sezóny!
A nakoniec - dúfam, že sa nám podarí zopakovať tento úspech aj na budúci rok!
Malvína Tanczerová

DHZ Malinovo na pretekoch v Gáni23.4.2016
Dňa 23.apríla 2016 sa uskutočnil v Gáni 2. ročník branného preteku pozostávajúci z desiatich disciplín, ktoré museli deti zvládnuť. Niektoré disciplíny boli už tradičné ako napríklad streľba zo vzduchovky, hod granátom a viazanie uzlov, ale našli sa aj novinky ako napríklad stanovište Prvá pomoc, kde sa deti naučili veľa nového.


Dokopy sa na brannom preteku zúčastnilo 26 družstiev, 12 v mladšej kategórii a 14 v staršej kategórii. DHZ Malinovo postavilo tri družstvá. V každej kategórii jedno a plus ešte družstvo našich najmenších – mini družstvo!
Obe naše družstvá vyhrali prvé miesto! V mladšej kategórii súťažili v zložení Lucka Zikmundová, Matyáš Vyoral, Jakub Haško a Richard Pavlikán, v staršej kategórii sa na štart postavilo ďalšie víťazné družstvo - v zložení Nina Bystrianska, Tim Quirchamyer, Timo Šteffek a Kaja Zikmundová.


Naši najmenší v zložení Andrejka Králová, Tomáš Pavlikán, Andrejka a Kristínka Marunové a Matias Šteffek  ukázali na brannom preteku svoju šikovnosť a pripravenosť napríklad aj na stanovišti s otázkami, hasiacimi prístrojmi ale aj na stanovišti s uzlami.
Malvína Tanczerová

Súťažná sezóna hasičov začala úspešne


6.4.2016

V sobotu 2.4.2016 sa v Malinove konal 3. ročník jarného branného preteku detí – hasičov.

V kategórii starších dievčat vyhrali prvé miesto: Nina Bystrianska, Simonka Králová, Lucka a Kaja Zikmundové. Ako veľkí grandi sa ukázali naši starší chlapci, ktorí sa svojho druhého miesta vzdali v prospech družstva zo Šenkvíc, ktoré pôvodne skončilo na treťom mieste. Družstvo v zložení: Rudi Horváth, Tim Quirchmayer, Timo Šteffek, Samo Benián, tak ukázalo veľkého športového ducha a vysokú morálnu úroveň. V kategórii mladších detí si prvé miesto zaslúžene vybojovali: Matyáš Vyoral, Jakub Haško, Adam Kováč a Richard Pavlikán.


Na záver treba spomenúť našich najmenších: Kristínku a Andrejku Marunové, Tomáša Pavlikána a Andrejku Královú. Tí si v nesúťažnej kategórii (deti do 8 rokov) odbehli rovnakú trasu so všetkými stanovišťami branného preteku za čo si pri vyhodnotení súťaže vyslúžili okrem diplomov, medailí a upomienkových drobností aj veľký potlesk od ostatných súťažiacich a divákov.
Malvína Tanczerová, trénerka

Branné preteky mladých hasičov 2016Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo si Vás dovoľuje pozvať na 3. ročník jarného branného preteku mladých hasičov, ktorý sa uskutoční dňa 2. apríla 2016 v Malinove.
Prezentácia kolektívov mladých hasičov je od 10.00 hod. vo veľkom parku (pri kaštieli) v Malinove.

Obuv: športová, môžu byť aj kopačky s gumenými alebo umelohmotnými štupľami
Odev: športové oblečenie, podľa možnosti jednotné

  • Odporúčame si priniesť poprípade aj teplejšiu, či nepremokavú obuv aj odev, keďže sa branný pretek bude konať za každého počasia.
  • Náradie na jednotlivých stanovištiach zabezpečí organizátor.
  • Náklady na dopravu a stravu si hradí každá organizácia z vlastných prostriedkov.
  • O občerstvenie je postarané.
  • Účasť je treba potvrdiť čo najskôr, do 27. marca 2016.


Prečo by ste mali prísť k nám na branný pretek?

- Robíme súťaž prvýkrát. Chceme aby sa to podarilo! Riško, 10 r.
- Milí kolegovia! Poďte si k nám zasúťažiť aby sme zistili, že ktoré družstvo je najšikovnejšie. O občerstvenie je postarané! Rudi, 10 r.
- Príďte a ukážte nám, ako ste sa dobre pripravili! Jakub, 7 r.

S pozdravom
Szigl Jozef
Predseda DHZ Malinovo

Ak máte nejaké nejasnosti, poprípade otázky ohľadne branného preteku:
Kontakt:
tanczerovaa@azet.sk
0902 593 665

DHZ Malinovo v MarchegguDHZ Malinovo sa zúčastní medzinárodného detského tábora, ktorý sa bude konať 14. až 16. 8. 2015 v Marcheggu. Tábor bude organizovaný Okresným veliteľstvom hasičov v Gänsendorfe. DHZ Marchegg túto akciu podporuje. Tohto tábora sa môžu zúčastniť všetky dorastenecké skupiny zo spomínaného okresu ako aj pozvaní hostia – a medzi týchto hostí patrí aj niekoľko slovenských dobrovoľných hasičských zborov. Z Územného výboru pezinsko-seneckého sa zúčastní DHZ Pezinok, DHZ Kráľová pri Senci, DHZ Šenkvice, DHZ Blatné a aj DHZ Malinovo.
Pre deti z dobrovoľného hasičského družstva v Malinove je to skvelá možnosť ako sa niečo nové naučiť, spoznať nových ľudí a trocha si aj zasúťažiť. Dobrovoľné hasičské zbory v Rakúsku sa pri práci s deťmi zameriavajú hlavne na požiarny útok medzinárodný tzv. CTIF, ktorý je vykonávaný bez vody. Medzi domácimi nie je tento typ požiarneho útoku príliš obľúbený – naše deti uprednostňujú požiarny útok s vodou. Každý si príde na svoje!
Čaká nás sobota plná učenia sa a súťaženia v jednom. Dúfame, že tento tábor nebude posledný a že sa budúci rok znova stretneme.

Malvína Tanczerová
tajomníčka DHZ Malinovo  

1 2 3 4 5