Akcie v roku 2009Pri oslavách 125. výročia založenia DHZ v Malinove boli za účasti celoslovenských a okresných funkcionárov odmenení 25 členovia za svoju dlhoročnú činnosť. Na tréningovom ihrisku predviedli hasiči pripravenosť na zásah pri požiari, najnovšiu techniku avďaka kolegom z Janíkov aj starú ručnú hasičskú striekačku zo začiatku minulého storočia.
Večer bola hasičská zábava so živou hudbou a občerstvením.

Na procesii počas historickej cirkevnej slávnosti sa zúčastnili aj hasiči v slávnostných uniformách so svojou historickou vyšívanou zástavou.

Členovia DHZ poskytli na výstavu Takto sme žili svoje exponáty a pomohli pripraviť samostatnú sekciu výstavy o živote hasičov v obci.

Členovia DHZ sa zúčastnili na všetkých spoločenských udalostiach v obci, tak na prípravných prácach ako aj na priebehu akcie, a súčasne zabezpečovali prevenciu proti požiaru.

Z histórie hasičského zboruPrvý Dobrovoľný hasičský zbor založili v obci v r. 1884. Zaslúžil sa o to  Jozef Spacsek, správca veľkostatku.
V minulosti boli požiare veľmi často. Jeden z najväčších vypukol v dedine 28. augusta 1906. Padlo mu za obeť 14 domov s hospodárskymi budovami. Vyhorel aj hasičský sklad a ľudová škola. Neskôr sa namiesto trstiny začala používať ako strešná krytina škridľa, ktorou sa pokrývali aj strechy hospodárskych budov.

Pri 50. výročí založenia DHZ v septembri 1934 dostali hasiči bohato vyšívanú zástavu, ktorá sa vysvätila a dodnes slúži pri slávnostných príležitostiach.

Slávnostná uniforma veliteľstva hasičov pozostávala z tmavomodrého saka a nohavíc. Nohavice mali po celej vonkajšej dĺžke široké červené lampasy, sako zdobili lesklé gombíky s požiarnickým motívom. K uniforme patril čierno-červeno-zlatý ozdobný opasok, ku ktorému priväzovali lesklú dôstojnícku šabľu. Na hlave sa nosila chrómovaná ozdobná prilba.

1 2 3 4 5