Z aktivít v roku 2012Malinovský Plameň získal ocenenia

V územnom kole hry Plameň 9. júna 2012 vo Veľkých Levároch získalo malinovské detské družstvo Plameň 2. miesto v štafete na 400 m a v behu CTIF a 4. miesto v útoku s vodou. Pod úspech sa podpísali jeho členovia Imrich Šándor, Patrik Mlynár, Alex Sloboda, Patrik Koller, Peter Požgay, Dominika Kovácsová, Laci Szigl, Tomáš Bíró, Rudo Horváth a veliteľka družstva Ema Slobodová. Detské družstvo trénuje Malvínka Tanczerová.Stavanie mája 2012

Naši hasiči prvý raz stavali máj za dňa, pred očami divákov a bola to pekná súhra ľudských rúk a techniky.Poďakovanie

Členovia DHZ Malinovo vyslovujú vďaku všetkým sponzorom, ktorí pomohli pri tohtoročnom stavaní mája a pri organizačnom zabezpečení hasičského majálesu.

Sponzori:
Obecný úrad Malinovo
MKP Malinovo
Most – Híd Malinovo
Hamax
Elfo club Malinovo
KP – Team s. r. o.
Jopitrans s. r. o.
Neonex s. r. o.
MK Mokrány
Červený kríž Malinovo
Csemadok Malinovo
TJ Malinovo
PZ - Eberhard
Hostinec Füle František
Fivoku – Füle Imrich
WIKY – Šteffek Jozef
Café Eberhard
4Mal
Riviera travel
Šimko
Prodan
Metal Pur

Gábor Horváth
Eva Godová, starostka obce
István Gubela
Alexander Vitálos
Lengyel Laci Medve
Peter Holocsy
Štefan Lengyel
Ernest Bors
Ladislav Fazekas
Ján Íro
Laďka Kollerová
Ladislav Berner
Jozef Dúcz

Výtvarná súťaž Naši hasičiDeti obdivujú uniformy, autá a hasičskú techniku. Potvrdilo sa to zas – do 1. ročníka výtvarnej súťaže Naši hasiči, ktorú vyhlásil DHZ pod záštitou starostky obce, sa prihlásilo nečakane veľa detí – 76 jednotlivcov a dva kolektívy. Hodnotiaca komisia pod vedením Martiny Pavlikánovej, výtvarníčky a pedagogičky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, sa rozhodla rozšíriť počet vekových kategórií a udelila až 19 diplomov deťom za zaujímavé stvárnenie témy. Zároveň udelila štyri diplomy kolektívom – triede Včielok za perfektný model hasičského auta z kartónového papiera, kolektívu materskej školy a kolektívom oboch základných škôl v Malinove za podporu a pomoc deťom. Napríklad ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským pozvala do školy dlhoročného hasiča pána Štefana Kollera a jeho rozprávanie tvorivo inšpirovalo témy a techniky výtvarných prejavov detí.
Hasiči pripravili perfektné ceny pre všetky deti, ktoré kreslili do súťaže. Materskej škole kúpili dve veľké hasičské autá, ostatným deťom blikajúce baterky. Spoločnosť Wiky priložila k diplomom farbičky na sklo, obec zase sladkosti.
Všetko bolo pripravené na obľúbený Deň otvorených dverí, hasičský oddiel čakal v uniformách, ale silný vietor a dážď odradili mnohých záujemcov a veľa detí si neprišlo prevziať diplomy a ceny. V utorok 18. mája navštívi preto predseda DHZ Tomáš Koller materskú školu a obe základné školy a osobne odovzdá ceny a diplomy ich žiakom.
Všetky detské práce budú vystavené v priestoroch budovy bývalej ZŠ oproti zvonici. Otvorenie výstavy bude v sobotu 22. mája o 15.00 hodine popoludní a počas neho si deti môžu prevziať diplomy a darčeky.  

Diplomy za originálne spracovanie témy Naši hasiči získavajúV kategórii 3-4 ročných detí
Samko Rybanský
Terezka Pócsová
Natalka Kurucová
Marek Šteffek

V kategórii 5-ročných detí
Matej Jastrabík
Riško Pavlikán
Jakubko Jarolín
Emka Maťušová

V kategórii 6-ročných detí
Zuna Hochelová
Viktor Závodský
Katrinka Kuruczová
Adam Gramblička

V kategórii 7-12 ročných detí
Martin Šubín
Benjamin Cox
Kiss Márk
Kenderessy Nóra
Kollerová Regina
Jakub Pilinský
Simonka Škripcová

Všetkým srdečne blahoželáme.

Stavanie májaČlenovia DHZ v Malinove každý rok skrášlia námestie v obci vyzdobeným stromom - májom. Nie je jednoduché násť taký vysoký topoľ, upraviť ho, doviezť na miesto a osadiť ho tak, aby náhodou v silnom vetre neohrozil chodcov. Hasiči to však radi robia nielen kvôli dievčatám, ale pre potešenie všetkých obyvateľov. Pri osadení mája pomohla aj vysokozdvižná plošina miestneho podnikateľa Jozefa Szigla. Hasiči pripravili aj druhý menší máj na javisku v amfiteátri, kde na prvého mája tancovali folklórne súbory Lipa a Margaréta.

Galéria zo stavania mája

Akcie v roku 2009Pri oslavách 125. výročia založenia DHZ v Malinove boli za účasti celoslovenských a okresných funkcionárov odmenení 25 členovia za svoju dlhoročnú činnosť. Na tréningovom ihrisku predviedli hasiči pripravenosť na zásah pri požiari, najnovšiu techniku avďaka kolegom z Janíkov aj starú ručnú hasičskú striekačku zo začiatku minulého storočia.
Večer bola hasičská zábava so živou hudbou a občerstvením.

Na procesii počas historickej cirkevnej slávnosti sa zúčastnili aj hasiči v slávnostných uniformách so svojou historickou vyšívanou zástavou.

Členovia DHZ poskytli na výstavu Takto sme žili svoje exponáty a pomohli pripraviť samostatnú sekciu výstavy o živote hasičov v obci.

Členovia DHZ sa zúčastnili na všetkých spoločenských udalostiach v obci, tak na prípravných prácach ako aj na priebehu akcie, a súčasne zabezpečovali prevenciu proti požiaru.

Z histórie hasičského zboruPrvý Dobrovoľný hasičský zbor založili v obci v r. 1884. Zaslúžil sa o to  Jozef Spacsek, správca veľkostatku.
V minulosti boli požiare veľmi často. Jeden z najväčších vypukol v dedine 28. augusta 1906. Padlo mu za obeť 14 domov s hospodárskymi budovami. Vyhorel aj hasičský sklad a ľudová škola. Neskôr sa namiesto trstiny začala používať ako strešná krytina škridľa, ktorou sa pokrývali aj strechy hospodárskych budov.

Pri 50. výročí založenia DHZ v septembri 1934 dostali hasiči bohato vyšívanú zástavu, ktorá sa vysvätila a dodnes slúži pri slávnostných príležitostiach.

Slávnostná uniforma veliteľstva hasičov pozostávala z tmavomodrého saka a nohavíc. Nohavice mali po celej vonkajšej dĺžke široké červené lampasy, sako zdobili lesklé gombíky s požiarnickým motívom. K uniforme patril čierno-červeno-zlatý ozdobný opasok, ku ktorému priväzovali lesklú dôstojnícku šabľu. Na hlave sa nosila chrómovaná ozdobná prilba.

1 2 3 4 5