Voľby do Národnej rady SR 2020


vlajkaPredseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil 4. novembra 2019 voľby do Národnej rady SR a určil deň ich konania na sobotu, dňa 29. februára 2020.
Uverejňujeme základné dokumenty a informácie pre voličov.

Obnova malého parku


27.12.2019

logoObnova malého parku na námestí 1. mája v Malinove bola realizovaná s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.


fileĎalšie fotografie (6,57 MB)

Nové zastávky v Malinove


20.12.2019
Obec Malinovo v zastúpení starostom obce Eugenom Janikom dala pre príjemnejšie čakanie na spoje zrekonštruovať autobusové zastávky na uliciach Bratislavská a Tomášovská.

Uzávierka Vinohradníckej ul.
v Podunajských Biskupiciach od 6.12.


6.12.2019
Vinohradnícka ul. v Podunajských Biskupiciach bude od 6. decembra 2019 od 20.00 hod. uzatvorená v súvislosti s výstavbou nadjazdu ponad diaľnicu D4. Dopravu na ceste II/572, križovatke Most pri Bratislave, časť Studené – Dunajská Lužná – Štvrtok na Ostrove – Most pri Bratislave bude od pondelka 9. 12. 2019 počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky regulovať polícia. Viac informácií

Malinovčania pre Malinovo


5.12.2019

TJ Malinovo vám predstavuje prvý malinovský crowfundingový verejnoprospešný projekt. Cieľom je vybudovať nové multifunkčné ihrisko v areáli TJ, určené pre basketbal, volejbal, nohejbal, hádzanú a florbal.
Oslovujeme všetkých obyvateľov našej obce a priaznivcov tejto myšlienky s prosbou o pomoc s finančnou zbierkou na tento projekt. Obec vložila pozemok, zložme sa spoločne, TJ to svojpomocne zrealizuje. Cieľová suma je 17 000 eur.
Podporiť nás môžete cez webovú stránku www.startlab.sk, kde nájdete platobnú bránu a viac informácií o projekte, resp. prevodom na náš účet s poznámkou Malinovčania pre Malinovo, alebo hotovosťou v Bistre pri ihrisku, kde vám vystavia príjmový doklad o darovaní prostriedkov.
Aj vašich pár darovaných eur je pre nás veľká pomoc! Spojme sa pre lepšie Malinovo. Ďakujeme.
TJ Malinovo, Športová 1, Malinovo. Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0000 1918 9093
fileBrožúrka o projekte (2,53 MB)

Malinovské vianočné trhy


10.11.2019
Medovníkboli v tomto roku 6. a 7. decembra na Námestí 1. mája (pri zvonici) pod záštitou obce v spolupráci s miestnymi organizáciami, inštitúciami, podnikateľmi a remeselníkmi. Podnikatelia sa postarali o fajnové pochúťky a sladké dobroty. Deti z materskej i základnej školy, ako aj miestni remeselníci pripravili na trhy krásne darčekové a dekoračné predmety pre potešenie najbližších. Miestne organizácie svojou ponukou doplnili tento široký výber. Podrobný program nájdete v prílohe.
fileVianočné trhy 2019 (3,79 MB)

Obytná zóna v Malinove na Zelenej ulici


11.11.2019
Obec Malinovo oznamuje začatie územného konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby - Obytná zóna na ul. Zelená v Malinove, komunikácie a inžinierske siete. Účastníci územného konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 12 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Podrobné znenie návrhu a situačnú mapku nájdete v prílohách:
fileVerejná vyhláška v pdf (314 KB)
fileObytná zóna - mapka (814 KB)

Doprava a jej každodenný kolaps


15.10.2019
Spoločné stretnutie starostov resp. ich zástupcov so signatármi Výzvy v súvislosti s dopravnou situáciou v našich obciach sa uskutočnilo 08.10.2019 v Chorvátskom Grobe na pozvanie jeho starostky JUD. Vladimíry Vydrovej. Ako konštatovali účastníci stretnutia, nárast obyvateľstva s nahláseným trvalým pobytom v rámci seneckého okresu sa štatisticky zvýšil o 22% za posledných 5 rokov, ale dopravná kapacita tomu v súčasnosti nie je prispôsobená. Očakávaná realizácia 4-prúdovej komunikácie s výhľadom za 15-20 rokov nie je odpoveďou na aktuálny každodenný dopravný kolaps. Všetky zúčastnené strany chcú vyvinúť úsilie a kroky na zlepšenie verejnej a individuálnej dopravy hlavne v koridore Bratislava. Dohodli sa preto na spracovaní požiadaviek s krátkodobým a dlhodobým horizontom, ktoré sú určené BSK, NDS, MDV SR, ŽSR, Slovak Lines pre stanovenie priorít problematickej Seneckej cesty a súvisiacich krokov. Viac informácií

Otvorenie obchvatu Mosta pri Bratislave


20.9.2019
Vo štvrtok dňa 26. septembra 2019 bola odovzdaná do užívania novovybudovaná preložka cesty II/572 – Obchvatu Mosta pri Bratislave. Na odovzdaní v mieste budúcej križovatky Vrakuňa (vyznačenej na mapke) sa zúčastnil minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Malinový pohár - 114x ďakujeme


17.9.2019
Foto: Nicole Prokopová
V sobotu 14. septembra odštartoval v malinovskom parku premiérový ročník zerowaste bežeckých pretekov Malinový pohár. 27 detských účastníkov si zmeralo sily na 600 m trati okolo kaštieľa a na štart hlavných pretekov, merajúcich 5,5 km, sa postavilo 87 bežcov. 49 minút od štartu boli už všetci zdraví a spokojní za cieľovou čiarou. Gratulujeme a tešíme sa na Vás o rok!
Ďakujeme obci Malinovo a našim partnerom za podporu. Výsledky

Deň obce 2019


11.9.2019
Hoci sa v sobotu Malinovo zobudilo do chladného upršaného rána, svoje kotlíky si pri Poľovníckej chate postavilo 24 družstiev, ktoré bojovali o víťazstvo v devätnástom ročníku malinovskej Súťaže vo varení guláša. S delikatesou z hovädziny si tentokrát prvú cenu a Lopár starostu obce odviezlo družstvo zo Zlatých Klasov - Röszi PARTY-Nagymagyar. Z tradičného obecného guláša, ktorý aj tento rok skvele navarila pani kuchárka Monika Leváková, sa medzi návštevníkov rozdalo viac ako 180 porcií. Viac informácií

Naši lukostrelci na Majstrovstvách Európy


4.9.2019
Cyril Križan a Lukáš Václav
Cyril Križan a Lukáš Václav
Na Majstrovstvách Európy v lukostreľbe, ktoré sa konali v auguste vo Varíne, sa za Lukostrelecký klub Malinovo zúčastnili Cyril Križan a Lukáš Václav. Cyril obsadil tretie miesto v kategórii kadet TRRB (lovecký reflexný luk) a Lukáš prvé miesto v kategórii junior PBHB (jazdecký luk). Blahoželáme!

Spoluúčasť na príprave PHSR obce Malinovo


14.8.2019
Vážení obyvatelia obce Malinovo,
dotazník, ktorý vám predkladáme, je súčasťou spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Malinovo na roky 2019 - 2023. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete svoje názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. V záujme objektívnosti a komplexnosti PHSR vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov k nemu.
Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce Malinovo.
Dotazník

Mám šikovné rúčky


16.7.2019
Letný workshop s týmto názvom si v prvom prázdninovom týždni užili deti z DFS Margaréta v Malinove. Až 26 detí od 6 do 13 rokov prilákali nie hry na mobile (!), ale klasické ľudové techniky: vyšívanie krivou ihlou na ráme, krížikové vyšívanie, tkanie tkaníc a háčkovanie. Obec Malinovo ústretovo poskytla chladené priestory v kultúrnom dome. Pod vedením odbornej garantky kurzu Jany Harakaľovej a lektorky pre vyšívanie krivou ihlou Edity Kmetónyovej si deti úspešne vyskúšali svoju zručnosť a v septembri ju budú ďalej rozvíjať. A možno si časom dokážu ozdobiť svoj kroj vlastnými rukami. Viac informácií

Tieto aktivity ako súčasť projektu Pozri, ako tancujeme k 10. výročiu DFS Margaréta podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Malinovské leto 2019


3.6.2019
Kultúrny program v maďarskom jazyku dňa 22. júna v areáli pri TJ Malinovo pripravila Základná organizácia Csemadok s podporou Oblastného výboru Csemadok a Obecného zastupiteľstva v Malinove. Vystúpil detský folklórny súbor z Tomášova, folklórny súbor z Martoviec, ľudová kapela z Holíc a ďalší účinkujúci. Viac informácií v letáku.
fileEberhardi nyár 2019 (1,42 MB)

Memoriál Lajosa Szücsa


14.6.2019
Cup 19V sobotu a v nedeľu, 15. a 16. júna 2019 sa v Malinove uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj s účasťou 26 mužstiev kategórie U13 a U9. Akciu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

fileMalinovo CUP19 (3,46 MB)

Kynologický záchranný špeciál v Malinove


27.5.2019
Kynologický záchranný špeciál úzko spolupracuje s hasičmi, so Slovenským červeným krížom (SČK), Asociáciou samaritánov SR, ale aj s inými kynologickými združeniami na Slovensku a v Čechách. Základom jeho činnosti je vychovávať a trénovať vyhľadávacie, pátracie a záchranné tímy. Ide o výcvik psov, ktoré sa na pravidelných tréningoch učia vyhľadávať stratené osoby na ploche, zavalené osoby v ruinách a sutinách, vyťahovať topiace sa osoby z vodných alebo ľadových plôch alebo spod snehu. Viac informácií

DFS Margaréta ďakuje za potlesk


21.5.2019
Vystúpenie DFS Margaréta k 10. výročiu vzniku súboru bolo v nedeľu 19. mája 2019 v znamení radosti. Deti pozdravil starosta obce Eugen Janik a zástupkyňa MOS Modra Darina Mladenovová. Krásny tanečný pozdrav priniesli bývalí členovia súboru, ktorí sa kvôli tomuto vystúpeniu naučili myjavské tance. Ozdobou podujatia bola ľudová hudba s cimbalom pod vedením Veroniky Strížencovej. Atmosféru nepokazila ani spŕška pred koncom; záverečnú karičku sme síce nevideli, lebo pódium bolo nebezpečne šmykľavé, ale deti sa poklonili divákom aj v daždi. Kto v nedeľu na vystúpení nebol, mohol deti vidieť aj na Apponyiho juniálese v malinovskom parku.

135. výročie DHZ v Malinove


6.5.2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove v spolupráci s Obecným úradom v Malinove a SOŠZ Gustáva Čejku pripravil 4. mája 2019 oslavy 135. výročia svojho vzniku v areáli veľkého parku. Po slávnostnej svätej omši na nádvorí Apponyiho kaštieľa predviedli hasiči ukážky zo svojej práce a zručnosť najmenších hasičov.
fileDHZ-Program osláv (86 KB)
fileDHZ-Program osláv v MJ (86 KB)

Zápis detí do MŠ Malinka


3.4.2019
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Malinka na školský rok 2019/2020 spojené s informáciami sa uskutoční v termíne od 13. do 16. mája 2019 v čase od 16:00 do 17:00 v budove elokovaného pracoviska MŠ na nám. 1. mája v Malinove. Tešíme sa na Vás!
Ostatné informácie nájdete na www.msmalinovo.sk v záložke Zápis do MŠ.

Priechod pre chodcov na Bratislavskej ulici


11.4.2019
Naša obec v januári 2019 podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Za získané finančné prostriedky chce obec vybudovať priechod pre chodcov s blikajúcim svetlom na Bratislavskej ulici pri ZŠ na Višňovej ulici. Celkové oprávnené náklady na tento projekt sú približne 27 tisíc eur. Úspešné projekty budú podporené maximálne do výšky 24 tisíc eur. Samosprávy v prípade schválenia svojich žiadostí budú projekty spolufinancovať vo výške 5%.
Priechod pomôže zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu na veľmi frekventovanom úseku Bratislavskej ulice a zvýši bezpečnosť chodcov, najmä detí pri základnej škole na Višňovej ul.

Stolnotenisový turnaj 2019 - vyhodnotenie


6.3.2019

Na turnaji, ktorý sa konal 16.2.2019 v malinovskej telocvični, sa zúčastnilo 30 hráčov v kategórii dospelých a 20 hráčov v skupine mládežníkov. Turnaj mal vysokú úroveň, čo dokazuje aj tesné a ťažké víťazstvo staronového šampióna vo finále. U detí išlo hlavne o zábavu a zoznámenie sa s týmto vynikajúcim športom.
Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri príprave a organizácii turnaja.
Výsledky
Sponzori

Ako triedime odpad


28.2.2019
Podľa analýzy, ktorú obec Malinovo vykonala za účelom stanovenia výšky poplatkov za uloženie komunálnych odpadov na skládku, je percento vytriedených zložiek komunálnych odpadov v našej obci až 36,34 %. Zaradili sme sa tak k tým najlepším obciam, v ktorých občania intenzívne vnímajú potrebu chrániť životné prostredie aj separovaním a recykláciou jednotlivých druhov odpadu. Zároveň obec dlhodobo venuje primeranú pozornosť budovaniu potrebnej infraštruktúry (funkčný zberný dvor, rozmiestnenie zberných kontajnerov a pod.).
filePotvrdenie o percente vytriedených zložiek odpadu (163 KB)  

Kamerový systém v obci


31.1.2019
V mesiaci december sme ukončili IV. etapu realizácie kamerového systému v našej obci. Boli nainštalované ďalšie 3 kamery, na ktoré obec Malinovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie riešila z vlastných finančných prostriedkov. Poskytovateľom dotácie bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Bratislava. Projekt bol zameraný na elimináciu poškodzovania objektov (majetok obce) a verejných priestranstiev. Pevne veríme, že sa nám podarí skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia  a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.
Eugen Janík, starosta obceOpýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostovi a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Pekny den, neplanuje vybudovat obec, obce ci spolocne s podnikatelmi chodnik medzi Malinovom a Mostom pri Bratislave? Ten kusok k predajni Billa a nasledne dalej az k obchodnému centru Ponte by ludia ocenili. Obyvatelia tam chodia peso, na kolobezkach ci bicykloch a po ceste to nie je zrovna bezpecne. M.D.

Dobrý deň, pán M.D.,
pozemky medzi križovatkou Tri vody a benzínovou pumpou sú vo súkromnom vlastníctve. Bez ich súhlasu nie je možné vybudovať chodník alebo cyklotrasu. Momentálne rokujeme o možnostiach. Pozemky medzi OD BILLA a Mostom pri Bratislave patria do katastrálneho územia Most pri Bratislave.
S pozdravom,
Eugen Janík, starosta obce
bullet
Dobry den, chcel by som sa opytat, ci sa da nieco robit s “billboardom” na krizovatke bratislavska/tri vody/ hviezdna. Su to ciste LED svetla ktore svietia tak silno, ze presvedcuju zaclony na domoch. Nehovoriac o osvetleni vodicov a zhorsenej viditelnosti na krizovatke, kedze to svieti priamo do oci vsetkym protiiducim. Firma Hamax.
Dakujem

J. Bence

Dobrý deň pán Bence,
spomínaný billboard na križovatke TRI VODY bol poškodený dôsledkom  silného vetra pred týždňom. Majiteľ, aby zabránil rozsiahlejšiemu poškodeniu, pristúpil k demontáži čelných plôch, bohužiaľ ale zabudli na vypnutie osvetľovacích LED modulov. Na základe Vášho podnetu zariadim vypnutie reklamného osvetlenia.    
S pozdravom,
Eugen Janík, starosta obce
bullet
Vazeny pan starosta, kedy obec vybuduje rozhlas aj pre casti Tri vody?
Kedy zacne obec riesit aj problemi ludi z Troch vod? Mam pocit ze Trojvodaci su obci dobri len na platenie dani ale inak nikto ich problemi neriesi a o ich zaujmy sa nikto nestara. Ale ked boli volby tak hlasy Trojvodakov Vam boli viac nez dobre. M.D.

Dobrý deň prajem, pán M.D.
S vybudovaním rozhlasu na Troch vodách v tomto roku bohužiaľ rozpočet obce nepočítal. Momentálne prebieha tvorba rozpočtu na budúci rok 2020. Vašu požiadavku tlmočím obecnému zastupiteľstvu, ekonómke a kontrolórke obce, aby bola podľa možností akceptovaná v roku 2020.
Čo sa týka druhej časti Vášho listu, áno máte pravdu, zrejme aj Vaše hlasy mi pomohli k víťazstvu vo voľbách, za čo ďakujem pekne. Nesúhlasím ale, že neriešime problematiku Troch vôd. Ako dobre viete cesty, chodníky, aj verejné osvetlenie je v majetku developerskej firmy. Od začiatku roka prebiehajú rokovania o možnostiach preberania spomínaných inžinierskych sietí. To, akom stave sú, vidíte na vlastné oči.
Niekoľkokrát sme sa stretli, prešli sme ulice, poukázali sme na nedostatky, ale developer v tejto veci nič neurobil.
Tento stav bol vyhodnotený a na webstránke obce bolo zverejnené vyhlásenie, prečo obec nemôže podpísať zmluvu o prevzatí. Po niekoľkonásobnej výzve developer pristúpil k oprave káblov verejného osvetlenia, momentálne čakáme na predloženie potrebných dokladov (revízie, projekt skutočného vyhotovenia, záručné podmienky, atď.); pokiaľ všetko bude v poriadku, náš právnik pripraví návrh zmluvy na prevzatie (len bohužiaľ, včera bola nahlásená nová porucha na verejnom osvetlení po celej dĺžke ulice).
Cesty a chodníky zatiaľ nie je možné prevziať.
S pozdravom
Eugen Janík, starosta obce
bullet
Dobrý deň. Neplánujete osloviť nejakého operátora na zavedenie optickej siete? Pretože to čo ponúka Progres je žalostné a to sme v roku 2019. Tie ceny a rýchlosť pripojenia je žalostná, tak ako aj tá firma. Neviem, koľko platí táto firma za to, aby boli oni ako jediní poskytovatelia optického internetu v Malinove, ale je to otras. Určite by aj ostatní obyvatelia mali záujem o iného dodávateľa internetu ako oberačov o peniaze a žiadne služby.
Ďakujem

Dobrý deň,
Slovak Telekom plánuje uložiť postupne optický kábel v celej obci. Čoskoro bude zverejnená mapa a približný harmonogram prác na jednotlivých úsekoch. Momentálne prebieha prieskum Telekomu  formou dotazníkov.
S pozdravom
Eugen Janík, starosta obce
bullet
Dobry den, dnes som v tv spravach pozeral reportaz o eurodotaciach cez MŽP SR na odkanalizovanie obci nad 2000 obyvatelov, ktorych konecny termin bol predlzeny do r. 2023 a napadlo mi, ze nasa Zelena ulica nema vybudovanu kanalizaciu. Da sa v tejto suvislosti s tym nieco zo strany obce urobit?
S pozdravom

M.Ondrík

Dobrý deň prajem, pán Ondrík,
určite dobre viete že v Malinove kanalizáciu prevádzkuje súkromná spoločnosť M&M. Ale v súvislosti s pripravovanou zmluvou k vypúšťaniu splaškov do ČOV Vrakuňa a s riešením celkovej situácie v Kanalizácii M&M je navrhnuté stretnutie na budúci týždeň. Vašu otázku môžem s vedením firmy prediskutovať.
S pozdravom
Eugen Janík, starosta
bullet
Dobry den, chcela by som sa informovat ako to vyzera s otvorenim skolky na troch vodach. Len prvy den bolo na zapise v skolke zapisanych 70 deti. Dakujem za odpoved.
Sona Pavlikova

Pozdravujem, pani Pavliková,
približne pred troma týždňami sme začali robiť kroky, aby sme mohli škôlku na Troch vodách znovu otvoriť. Bude to veľa administratívnej roboty a hlavne veľa financií. Robíme ale všetko pre to, aby sa nám to do septembra podarilo.
Eugen Janik
starosta obce
bullet
Dobrý deň,
v súvislosti s oznamom starostu obce o ukončení IV. etapy realizácie kamerového systému v obci žiadame o informácie:
1. kde je vyvedený systém (riadiace centrum), 2. jedná sa o CCTV (tzn. uzavretý okruh), 3. kto je zodpovednou osobou s prístupom do systému (v prípade viacerých osôb, špecifikovať),
4. počet všetkých kamier v obci a špecifikácia ich umiestnenia.
Odpoveď žiadame zverejniť na webovej stránke obce Malinovo, aby sa s ňou oboznámili všetci obyvateľa.

Dňa 24.2.2019, občania Malinova

Vážení obyvatelia obce Malinovo,
na základe Vášho dotazu, ktorý sa týka kamerového systému v obci Malinovo Vám oznamujem:
V Slovenskej republike monitorovanie priestorov prístupných verejnosti upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podľa § 10 tohoto zákona priestor prístupný verejnosti možno monitorovať. Videozáznam môže byť použitý len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, alebo narušovanie bezpečnosti v obce. Vlastník záznamu nemôže tento záznam poskytnúť nikomu inému, len orgánom činným v trestnom konaní.
Záznamy sú na základe §13,odst.7 cit. zákona po siedmich dňoch vymazané.
Rozmiestnenie kamier:
- 1 kamera - 3 vody nasmerované na MŠ
- 1 kamera - Višňová nasmerované na ZŠ
- 1 kamera na autobusová zastávke smer Ivanká- Záleská cesta
- 2 kamery cintorín
- 2 kamery zvonica
- 2 kamery veľký park
- 1 kamera zberný dvor
- 1 kamera OÚ
Riadiace centrum je umiestnené na OÚ. Zodpovedná osoba je starosta obce.
Bol by som veľmi rád, keby ste sa v budúcnosti podpísali, nakoľko to považujem za primárnu slušnosť.
Eugen Janik,
starosta obce
bullet
Dobrý deň. Dňa 18.1.2019 si návštevníci pohostinstva na nám.1.mája urobili o 21,30 hod. ohňostroj. Sú ohňostroje mimo Silvestra povolené? Mali na akciu súhlas obce?
Andrej L.

Vážený pán Andrej L.,
návštevníci mali povolenie na rodinnú oslavu a nemali povolenie na ohňostroj. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka.
S pozdravom
Eugen Janik, starosta obce
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starosta obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Ochrana osobných údajov


Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácií o ochrane osobných údajov.