Dni otvorených dverí


12.10.2018
DOD 2018SOŠ záhradnícka v Malinove pozýva širokú verejnosť na Dni otvorených dverí v priestoroch školy od 23. do 26. októbra 2018, denne od 8.00 do 18.00 h. Škola si v tomto roku pripomína 95. výročie svojho založenia a pre návštevníkov pripravila prezentáciu histórie školy a jej úspechov, výstavu ovocia a zeleniny, prehliadku školy, skleníkov a tvorivé dielne. Už v prvý deň budú školáci súťažiť vo viazaní a aranžovaní kvetín, aktuálnou témou bude prizdobenie tekvičky a venček na dvere. Príďte sa inšpirovať originálnymi nápadmi.
filePozvánka na DOD 2018 (798 KB)
fileSúťaž v aranžovaní (144 KB)   

Brigáda v sobotu 13. októbra


15.10.2018
Na úprave plochy tréningového ihriska sa tentoraz zišlo skoro 50 ľudí. Pomáhali uložiť viac ako 1400 m2 trávy, vysadili 17 nových stromov, zakopali 150 m káblu k polievaniu, upravili terén pred ďalším kladením trávy. Ďalej sa opravil obrubník na parkovisku, plot, pohrabalo sa lístie, valcovalo...riešila sa pokládka zámkovej dlažby na budúcej tribúnke a striedačkách. Potiahlo sa veľmi dobre, takú brigádu sme dávno nezažili.
Veľké poďakovanie všetkým, aj ich trpezlivým polovičkám v domácnostiach!

Deň obce Malinovo 2018


12.9.2018

Lopár starostky najlepším
Lopár starostky najlepším
Všetko, čo sme si na Deň obce želali, vyšlo perfektne: guláš bol vynikajúci, obec navarila pre všetkých tri plné kotly, nálada bola skvelá, počasie na výbornú, z programu si vybral každý to svoje. Najkrajšie zážitky si odnášame v pamäti, vybrali sme len zopár fotografií od Vladimíra Radosu pre osvieženie. Obec Malinovo ďakuje všetkým občanom za krásnu atmosféru, ktorú vytvorili a predovšetkým chce vyjadriť veľkú vďaku sponzorom, ktorí podujatie a program podporili. Viac informácií

Škôlkári rozsvecujú Malinovo


6.9.2018
Skolkari v malom parkuVeselo džavocú, keď sa dopoludnia prechádzajú po prázdnych uliciach vo farebných vestičkách, zdravia starších okoloidúcich a vždy vyvolajú úsmev a nežné slová. Škôlkárov si Malinovo ofukuje a v tomto roku sa po prvý raz podarilo umiestniť všetky deti zo 78 žiadostí, ktoré spĺňali podmienky prijatia (napr. vekové). Do tried v malinovskej MŠ pribudlo 54 detí, v Tomášove sú umiestnené najmenšie deti a stále je tam ešte 5 voľných miest. Sústredenie škôlkárov – aktuálne ich máme 155 - do dvoch budov v centre obce pomohlo vyriešiť stravovanie detí z jednej kuchyne a aj priestory na hranie v exteriéri sa rozšírili a lepšie sa udržiavajú. Spolupráca s Tomášovom vytvára rodičom aj do budúcnosti istotu, že sa ich dieťa do predškolského zariadenia dostane.  

Opäť tri triedy prváčikov


4.9.2018
V septembri sa počet malinovských školákov znovu rozšíril – prvákov sa nazbieralo na tri triedy a súčasne jedna trieda štvrtákov nastúpila do ZŠ v Tomášove. Bolo to naposledy, čo štvrtáci odišli z obce, od budúceho školského roku sa začína budovať druhý stupeň ZŠ aj v Malinove. Vďaka iniciatíve obce a v spolupráci s BSK sa podarilo adaptovať voľné priestory v SOŠ záhradníckej a zriadiť tam dve kmeňové triedy pre 4. ročník (spolu 35 žiakov), jednu počítačovú učebňu a priestor na sklad učebníc. Dve triedne učiteľky, dve vychovávateľky a asistent učiteľa majú vlastnú zborovňu. Tu bude škola postupne rozvíjať ďalšie triedy druhého stupňa a chystať sa na koncepciu tzv. spojenej školy. Nie je jednoduché zladiť organizáciu vyučovania až na troch elokovaných pracoviskách, ktoré má teraz ZŠ k dispozícii. Po dvojročných skúsenostiach s fungovaním školy na Školskej a Višňovej ul. to pedagogický kolektív pod vedením PaedDr. Dajany Csókovej znovu zvládol. Deťom sa vo „veľkej“ škole blízko parku páči a iste úspešne potiahnu prvú líniu až po deviatu triedu.

Cestujeme po novom od 19. augusta


Nové cestovné poriadky v prímestskej autobusovej doprave priamo nadväzujú na posilnenie železničnej dopravy, kedy bolo k 10. júnu 2018 pridaných 56 vlakov. Zámerom cestovania po novom je poskytnúť atraktívnu ponuku pre obyvateľov kraja dochádzajúcich do Bratislavy, aby nemuseli stáť v kolónach kvôli výstavbe D4R7, opravám v hlavnom meste aj mimo neho. Nové cestovné poriadky boli pripravené tak, aby cestujúcim uľahčili a zrýchlili cestovanie verejnou dopravou nadväzovaním na vlaky, ktorými zabezpečíme plynulý a rýchly presun cestujúcich z regiónu do Bratislavy a späť. Viac informácií
fileNové cestovné poriadky (3,90 MB)

Kanalizácia s perspektívou


22.8.2018
Práve pred rokom, na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Malinovo, dňa 14. augusta 2017 poslanci prijali sériu uznesení o budúcnosti verejnej kanalizácie. V obci Most pri Bratislave poslanci schválili predmetné uznesenia na rokovaní č. 3/2017 dňa 25. mája 2017. Treba zdôrazniť, že tieto rozhodnutia sa nerodili ľahko, ale poslanci práve týmto krokom zbavili obe obce veľkého bremena.
Prevádzka čističky odpadových vôd (ČOV) v Moste pri Bratislave a celej súvisiacej kanalizačnej infraštruktúry, ktorej už-už hrozil kolaps, prešla do rúk novej súkromnej spoločnosti VMM, a.s.. Spoločnosť vznikla s odhodlaním okamžite spustiť výstavbu výtlačného potrubia do čističky odpadových vôd vo Vrakuni. Presne do roka sa jej tento záchranný projekt podarilo zrealizovať a v týchto dňoch už prebieha jeho kolaudácia. Prichádza úľava, ale súčasne pretrvávajú aj pochybnosti, či bol tento zásadný krok naozaj nevyhnutný. Viac informácií

Deň obce 2018 a varenie guláša


15.7.2018
gulášLeto je ešte pred nami, ale už pripomíname, že obec Malinovo pripravuje 18. ročník súťaže vo varení guláša. Je to tradičná súčasť Dňa obce, ktorý bude v sobotu 8. septembra 2018. Prihlásiť sa môžete aj vy s priateľmi. Lopár starostky obce a hlavnú finančnú odmenu za najlepší guláš si vždy odnesie len jeden tím, ale všetci zažijeme jedinečnú atmosféru pod stromami pri ramene Malého Dunaja. Podrobnosti o súťaži nájdete v pozvánke, prihlásiť sa môžete do 31. augusta 2018.
filePozvánka (413 KB) fileMeghívó (406 KB)
filePrihláška (27 KB)

Na bicykli deťom pre život 2018


19.6.2018
Účastníci 9. ročníka charitatívnej cyklotour Na bicykli deťom pre život 2018, ktorú organizuje Občianske združenie Deťom pre život, navštívili aj našu obec v sobotu, 23. júna 2018. Cieľom akcie je pomáhať onkologicky chorým detským pacientom. Starostka obce odovzdala združeniu symbolický šek. Aj vy môžete toto združenie podporiť, záleží na vás, aký spôsob si zvolíte. Viac informácií v prílohách.
fileNa bicykli deťom pre život 2018 - plagát (668 KB)
fileNa bicykli deťom pre život 2018
Žiadosť o spoluprácu
(1,13 MB)

Odpad náš každodenný


19.6.2018
Ťah smerom k čistote a ochrane životného prostredia je v Malinove zjavný. A to tak z úrovne obce, ako aj smerom od občanov. Obec vybudovala zberný dvor, o čom v iných obciach iba snívajú, zaviedla zber BRO - biologicky rozložiteľného odpadu a na viacerých miestach sú kontajnery na špeciálne druhy odpadov (okrem skla aj na oleje, kuchynský odpad a najnovšie aj na kovy a tetrapackové obaly). Obyvatelia sú citliví na čisté ulice a chodníky, upozorňujú na zaburinené pozemky a na čierne skládky, ktoré sa občas vyskytnú aj v honosných štvrtiach a na frekventovaných miestach. Čo píšu v sťažnostiach? Viac informácií

Deň detí na Troch vodách


28.5.2018
balonikyGaléria Tri vody pripravila v sobotu 2. júna 2018 od 10 h do 17 h neobyčajne pestré zábavky pre všetky deti z Malinova. Deti spoznali novinky ako Aquazorb, Bumperbal, vyskúšali si opačný bicykel, chodúle a mnohé iné atrakcie. Nechýbal ani Dobrovoľný hasičský zbor z Malinova a jazda na poníkoch. Celý deň spestroval DJ, ale aj živá hudba a medzi 15 h a 16 h predstavil The EGZ Company školu Hip Hopu. Deti si užili sviatočný deň.

Oslava Dňa matiek


V sobotu, 12. mája 2018, zorganizovala obec Deň matiek v areáli pri ihrisku. V programe o 15.00 hod. vystúpili deti zo ZŠ Malinovo, folklórny súbor Margaréta a deti zo SZUŠ v Senci. Prišli mamičky, babičky a celé rodiny (najmä účinkujúcich detí), aby si tento májový deň užili.
Po celý deň boli na parkovisku pri športovom areáli jarné trhy, kde ponúkali rozličné produkty, ručné výrobky vhodné ako darček mamičkám a babkám a občerstvenie v stánkoch. Do prípravy trhov sa zapojili miestni podnikatelia, spoločenské organizácie a kreatívni občania z Malinova.
filePozvánka na jarné trhy (342 KB)

Radosť z nových občiankov


Vlani v druhom polroku sa v Malinove narodilo 37 detičiek, 18 dievčat a 19 chlapcov. Obec dvakrát do roka pripravuje malú slávnosť vítania nových občiankov so zápisom rodičov do kroniky. Do programu vždy radi prispejú deti z materskej školy.

Revitalizácia Malinovského ramena


1.5.2018
Malý Dunaj a jeho ramená čakajú zmeny - Slovenský vodohospodársky podnik, Závod Bratislava plánuje vybudovať rybovod pri hati v Novej Dedinke. Cieľom je búranie migračných bariér po celom toku rieky. Rybovod zabezpečí voľný pohyb rýb a vodných živočíchov, umožní reprodukčnú a genetickú prepojenosť v pozdĺžnom profile toku. Súčasťou projektu je aj revitalizácia Malinovského ramena a zabezpečenie jeho trvalého prietoku. Technické opatrenia, ako je vybudovanie obtoku odberného objektu z Malého Dunaja do Malinovského ramena, veľkorozmerový priepust, či vybudovanie hate na vtoku do zavlažovacieho kanála, sú navrhnuté s ohľadom na prirodzený tvar koryta a prirodzené úkrytové zóny pre živočíchy. Odhad nákladov na projekt je 7 mil. EUR, predpokladaný začiatok realizácie vo štvrtom kvartáli r. 2019.
fileRybovod - situačná schéma (288 KB)

Zápis prváčikov


11.4.2018
V pondelok 9. apríla bolo do prvého ročníka ZŠ v Malinove zapísaných spolu 55 detí. V školskom roku 2018/19 otvorí škola v prvom ročníku tri triedy, z toho dve na Višňovej a jednu na Školskej ul. Zároveň sa otvorí nové pracovisko školy v SOŠ záhradníckej v Malinove, kde budú umiestnené dve triedy štvrtákov. Prenájom priestorov pre základnú školu v SOŠ záhradníckej výdatne podporuje jej zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj. Výsledkom je efektívnejšie využívanie kapacity SOŠ a v nasledujúcich rokoch postupné budovanie druhého stupňa ZŠ v Malinove.

Naše školské peripetie


4.4.2018
Zo zápisu prvákov (2016)
Zo zápisu prvákov (2016)
Od zápisu prvákov - v malinovskej ZŠ bude 9. apríla - nás delí len pár dní. Podľa odhadov do školy pribudne viac ako 50 žiačikov, teda tri prvácke triedy. Terajší štvrtáci – spolu 24 detí – budú od septembra pokračovať už na druhom stupni. Rodičov zaujíma, či to bude v Malinove alebo – tak ako doteraz - odídu deti do plne organizovanej ZŠ v Tomášove, ktorá je aj formálne našou spádovou školou. Most pri Bratislave od vlaňajška z kapacitných dôvodov už naše deti neprijíma. Viac informácií

Spomienka na deportáciu


DomčekVysťahovanie obyvateľov maďarskej národnosti medzi rokmi 1947-49 z Československa do Maďarska a deportácia rodín na nútené práce do Čiech v rokoch 1945-49 zasiahli aj našu obec. 17. júna 2017 sme si pripomenuli 70. výročie týchto udalostí. Pozvali sme dotknuté rodiny a ich potomkov, zišlo sa ich okolo 80 (vysťahovaných bolo asi 190 ľudí). V tento spomienkový deň sa všetci zúčastnili na svätej omši, vzdali hold zosnulým pri pamätníku v cintoríne, stretli sa s tunajšími príbuznými. Navštívili aj malú výstavu s touto tematikou, ktorá bude pre záujemcov o históriu našej obce otvorená 7. a 8. apríla 2018 od 09:00 do 13:00 v domčeku na Nám. 1. mája č. 6.

V Moste pri Bratislave rekonštruujú vodovod


26.3.2018
Tlačová správa BSK: Začiatkom marca začali v Moste pri Bratislave s rekonštrukciou verejného vodovodu. Cestujúca verejnosť ako aj vodiči musia rátať s obmedzením dopravy ako aj jazdiť so zvýšenou opatrnosťou. Práce budú prebiehať kontinuálne s pracovnou dobou od 7.00 do 18.00 hodiny, vrátane sobôt a nedieľ. Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp. Viac informácií
filePlán rekonštrukcie vodovodu (1,19 MB)

SČK v Malinove oslávil 70. výročie vzniku


Túto udalosť sme našim členom a hosťom pripomenuli 3. marca 2018 na slávnostnej výročnej členskej schôdzi, kde sme zaspomínali na začiatky pôsobenia organizácie a predstavili činnosť nášho spolku. V súčasnosti má miestna organizácia SČK 240 členov a pokračuje v myšlienke zakladateľov - pomáhať a učiť mladú generáciu, ako sa zachovať v situáciach ohrozujúcich život.
Medzi jej hlavné činnosti patrí pravidelné zabezpečenie odberu krvi trikrát do roka a nábor nových darcov. Aktuálne eviduje 34 bezpríspevkových darcov krvi, medzi ktorými je viacero držiteľov Janského plakety.
Viac informácií

Obnova malinovského parku


15.3.2018
Na III. pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK v piatok, 16. marca 2018 poslanci schválili návrh žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR za účelom realizácie projektu „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácia parku v Malinove“.Už vlani začiatkom apríla sme vítali aktivity BSK, smerujúce k obnove kaštieľa a k jeho využitiu na kultúrne a spoločenské účely pre širokú verejnosť. BSK v roku 2017 zároveň obstaral aj projektovú dokumentáciu komplexnej obnovy parku, ktorá bude súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie z dotačnej schémy MK SR „Obnovme si svoj dom“. Celkové predpokladané náklady na revitalizáciu predstavujú cca 900 tisíc eur a realizačné práce sú rozvrhnuté na dva roky. Povinnú 5-percentnú finančnú spoluúčasť na projekte bude znášať BSK.
Viac informácií o projekte

Zdravotné stredisko v nových priestoroch


15.3.2018
Stavenisko pod kultúrnym domom spôsobuje v areáli isté obmedzenia, ale len na pár mesiacov. Už v máji tu bude zdravotné stredisko pre občanov s ambulanciami všeobecnej lekárky, detskej lekárky a zubára. Projekt vhodne vypĺňa nevyužívaný priestor, rieši pohodlný vstup do telocvične i do materského centra a zároveň priestory zdravotného strediska budú v súlade so všetkými požadovanými parametrami.
Zhotoviteľom je Unistav Teplička, s.r.o. (firma postavila aj školu na Višňovej ul.) a hodnota diela predstavuje 200 126 eur vrátane DPH. Parkovisko bude po dokončení zdravotného strediska k dispozícii v plnom rozsahu, nedotknutý ostane aj zelený pás.

Jarný turnaj v stolnom tenise 2018


Klub stolného tenisu v Malinove pripravil jarný turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutočnil 24. februára 2018 v malinovskej obecnej telocvični. Podrobnosti a vyhodnotenie turnaja.Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Dobrý deň pani starostka, chcem sa opýtať, kedy sa plánuje otvoriť nové zdravotné stredisko a aké ambulancie tam budú. Plánuje sa stomatologická ambulancia s novým lekárom a zdravotnou sestrou, nakoľko terajšia stomatologická ambulancia v Malinove je v hroznom stave? Hygiena už dávno mala zakázať prevádzku tejto "zafajčenej" stomatologickej  ambulancie.
Ďakujem za odpoveď.

Vierka L.

Dobrý deň,
ukončenie výstavby zdravotného strediska sa plánuje do konca mesiaca júl 2018. V nových priestoroch sa budú nachádzať ordinácie obvodného lekára, detského lekára a stomatológa.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Pani starostka kedy konecne zacnete riesit situaciu na Troch vodach? Kanalizacia nie je takze kopec domov vytopených, znacky zakaz statia pred domamy, Developer tu dzunglu kedy konecne pokosi?
Hakszer

Dobrý deň pán Hakszer,
obec Malinovo nie je vlastníkom komunikácií, dopravných značiek  a verejného osvetlenia na Troch vodách, preto nemôže vstupovať do riešenia situácií, ktoré sa tam vyskytujú. Zaburinenie pozemkov rieši obec výzvami vlastníkov, aby do určitého termínu tieto pozemky pokosili, resp. starali sa o ne a v prípade nevykonania nápravy to oznamujeme na Okresný úrad v Senci, ktorý je kompetentný  tieto podnety riešiť. Tento Váš podnet som poslala na adresu Projekttrivody@gmail.com.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či obec žiadala o peniaze na "Wifi zadarmo", wifi4eu.eu.
Ďakujem.

Dobrý deň,
áno, obec je zaregistrovaná a požiadala o dotáciu na "Wifi zadarmo" wifi4eu.eu vo výške 15 000,00 euro. Dúfam, že budeme úspešní a získame dotáciu.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Vážená pani starostka,
sledujem stránku obce a vidím málo nových príspevkov, resp. v poslednom čase žiadne v rubrike Napíšte nám. Verím, že na tento príspevok odpoveď zverejníte.
K odpovedi na dotaz od občana Malinova ohľadne spojov a autobus. zastávok si dovoľujem znova poukázať na možnosť dobudovania ďalšej autobusovej zastávky najmä pre obyvateľov z Cintorínskej, Zátoňskej, Záhradnej, Športovej, Adyho...
Z mailu od Slovak Lines, a. s. ohľadne dobudovania ďalšej zastávky citujem:
"V tejto veci musí konať príslušná obec, v katastri ktorej sa nová zastávka nachádza. Príslušná obec ako zriaďovateľ zastávky musí zastávku umiestniť na základe dopravno-inžinierskeho posúdenia. Zásady navrhovania zastávky určuje STN 73 6425 Stavby pre dopravu AUTOBUSOVÉ, TROLEJBUSOVÉ A  ELEKTRIČKOVÉ ZASTÁVKY. Zriadeniu novej zastávky pokiaľ je na trase linky kde v súčasnosti vykonávame pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu sa nebránime a privítame vybudovanie ďalšej zastávky, ktorá zlepší dostupnosť občanov.
V prípade odsúhlasenia a skolaudovania uvedenej autobusovej zastávky budú z našej strany vykonané opatrenia na jej zapracovanie do cestovného poriadku. Najvhodnejší termín pre realizovanie doplnenia novej zastávky by bolo k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov, ktoré bývajú v mesiaci december".
Prosím o Vaše vyjadrenie, či sa tejto možnosti bránite, alebo ste ochotná spolu s poslancami OZ túto tému prediskutovať.
Ďakujem, Malinovčanka


Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet, prediskutovala som ho s poslancami OZ. SL, a.s. nemá problém s umiestnením autobusovej zástavky a riešením autobusovej dopravy do určitých lokalít v obci, ak sú splnené určité podmienky. Samozrejme, k tomu potrebuje konkrétne uviesť miesto a trasu. Očakávam od Vás návrh umiestnenia autobusovej zástavky v Zátoni, ako i trasy autobusu (ulice). Určite nám pomôže aj reakcia tam bývajúcich obyvateľov. Potom sa môže začať zisťovanie možnosti realizácie autobusovej zástavky. Autobusovú zástavku na Troch vodách vybudoval developer na vlastné náklady a na žiadosť obce.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
poprosila by som o prehodnotenie situácie na Troch vodách, ulica okolo viladomov. Kvôli autám parkujúcim na chodníkoch je nebezpečné tadiaľto jazdiť, bolo by vhodné osadiť značku zákaz státia.
Ďakujem. Hakszer


Dobrý deň,
Váš podnet som preposlala  vlastníkovi-správcovi komunikácií na Troch vodách. V súčasnosti prebieha revízia dopravných značiek a celkovej situácie na komunikáciách .
S pozdravom,
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, čo to je za hlúposť zachádzať s autobusom na Tri Vody kvôli 2 ľuďom, ktorí to majú na zastávku oveľa bližšie ako ľudia z Cintorínskej, Zátoňskej, Športovej, Adyho. Miesto toho radšej zvýšiť počet spojov hlavne v ranných hodinách.


Autobusová zástavka na Troch vodách bola riešená na základe požiadaviek tam bývajúcich obyvateľov a na náklady developera. K využiteľnosti spojov na Troch vodách sa vyjadrovala SAD.
Ak cestujúci z uvádzaných ulíc majú požiadavku o navýšenie počtu spojov v ranných hodinách, je potrebné, aby ju v mene občanov adresovali na SAD s tým, že aj obec môže vydať k nej kladné stanovisko.  
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň, chcel by som vedieť, prečo v niektorých častiach Troch vôd nesvieti verejné osvetlenie.

Na verejnom osvetlení na Troch vodách je rozsiahla porucha, naši externí pracovníci ju postupne odstraňujú. Ďakujeme za porozumenie.
S pozdravom
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
prosím o prehodnotenie nastavenia semaforov v Moste pri Bratislave. V smere z Malinova ráno o 6:00 h je zdržanie po semafory 30 minút, v smere zo Studeného do Mostu prejdete za 10 minút. Neviem, prečo nie sú semafory nastavené na rovnaký čas, ale uprednostňujú sa automobily zo Studeného, zelená vlna je tam podstatne dlhšia a netvoria sa tam také kolóny ako z Malinova, kde sa nevieme dostať ani na hlavnú cestu. A to okolo 7:00 h tam musí byť situácia ešte horšia. To ako máme cestovať do práce, do školy a pod.? Prečo sa nemôžu práce vykonávať mimo dopravnej špičky?
Ďakujem za riešenie situácie.
S pozdravom,

Szemanová

Dobrý deň,
pôvodné nastavenie semaforov v Moste pri Bratislave odobril Dopravný inšpektorát v Senci, ale po viacerých sťažnostiach obyvateľov sme oslovili BVS, a.s., aby situáciu posúdili znovu. Z ich vyjadrenia vyberáme: "Dňa 5.10.2017 sme vyzvali kompetentných - projektantov dopravného značenia, Policajný zbor, aby zhodnotili dopravnú situáciu v Moste/ p BA v rannej špičke a podľa aktuálneho stavu dopravy zmenili nastavenie svetelnej signalizácie. Práce na stavbe sa vykonávajú aj mimo rannej dopravnej špičky, aby bol čas výstavby čo najkratší (okrem noci, keďže sme v zastavanom území obce)."
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
  
bullet
Dobrý deň p. starostka,
určite viete o umiestnení semaforov v Moste pri BA a opäť zhoršenej dopravnej situácii s cestovaním do Bratislavy a späť. Rozumiem potrebe opravy vodovodu v Moste, ale pýtam sa, ako je možné, a čo s tým obec Malinovo ako dotknutá obec bude robiť, že síce sú semafory funkčné a zdržujú dopravu ale na stavbe sa NEPRACUJE! Sú prázdniny a je možné to ako tak vydržať, ale tento stav sa nahlasuje do konca roka. Čo bude v septembri? Žiadam, aby obec Malinovo oficiálne žiadala, aby práce boli vykonávané nepretržite, alebo aspoň počas celého dňa od 6,00 do 22,00 hod. aby sa rekonštrukcia vykonala čo najskôr! Stav s dopravou je neúnosný. To máme skutočne lietať do Bratislavy a z Bratislavy na metle? Aj by som využívala chodník pre cyklistov, ak by nejaký bol... Len v Malinove pribúdajú stavby (a k tomu množstvo motorových vozidiel) a žiadna infraštruktúra k tomu nie je vybudovaná. S pozdravom,

Krištofiaková

Dobrý deň,
BVS, a.s., ktorá je objednávateľom rekonštrukcie vodovodu a prípojok v Moste pri Bratislave, asi má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, kde predpokladám, že neriešili počty pracovníkov na stavbe ako i využívanie pracovnej doby. Toto nie je v kompetencii ani Malinova ani Mostu pri Bratislave. Na základe Vášho podnetu  požiadam BVS o stanovisko.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, kedy dodá obec kompostovací zásobník, alebo zbernú nádobu na biologický odpad, ktorú sme si na základe žiadosti objednali na obecnom úrade.
Ďakujem


Dobrý deň,
aj obec čaká - podobne ako všetci záujemcovia - na dodanie objednaných zberných nádob, aj nám sa zdá, že to trvá už príliš dlho. Zrejme je objednávok príliš veľa a treba sa obrniť trpezlivosťou. Za dodávateľa sa občanom ospravedlňujeme a včas budeme o zásielke nádob informovať.
bullet
Dobrý deň,
doručovanie pošty je jednou z primárnych a najstarších služieb obyvateľom, no Malinovo s tým má aj v 21. st. problém. V obci, predpokladám že do dnes už s najmenej 4 000 obyvateľmi, hádam nikto nepochybuje, že sa tu má pošta "zachovať". Vyzerá to trochu, akoby SP musela akceptovať minimalistický návrh obce a "riešiť" problém premiestnením z údajne nevyhovujúcich priestorov na obecnom úrade (o ktorých uvoľnenie zrejme obci ide) - do úplne nevyhovujúcich. Obec potom nemôže tvrdiť, že sa jej takýto stav netýka a je to  vec SP.

Jozef

Dobrý deň,
priestory v budove obecného úradu, ktoré využívala Slovenská pošta, boli v nevyhovujúcom stave, bez soc. zariadení, nehovoriac o tom, že celá  budova obecného úradu je v dezolátnom stave (strecha, siete, statika a pod.) a v dohľadnom čase pristúpime k jej rekonštrukcii. Po niekoľkoročných rokovaniach so SP sme sa dohodli, že Pošta Malinovo potrebuje nové priestory. Obec Malinovo v záujme zachovania pošty ponúkla súčasné priestory, ale zamestnanci SP hľadali aj nové priestory v obci. Bohužiaľ im nič nevyhovovalo, či veľkosťou alebo výškou nájomného a nakoniec sa rozhodli pre našu ponuku. SP si spracovala projekt na úpravu priestorov, stavebné práce dokonca zafinancovala obec. Predpokladám, že keby tie priestory z ich pohľadu nevyhovovali, neboli by ich akceptovali. Nemám pocit, že obec sa tvári, že sa jej takýto stav netýka - urobila všetko, čo bolo možné pre udržateľnosť Pošty v Malinove.

S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Bolo by mozne ocistit zakruty na hlavnom tahu pri Bille a pri ul. Revolucionarov od strku/piesku - krajnice su uplne pokryte a hlavne na bicykli to moze byt nebezpecne.
Taktiez by som sa rad dozvedel nieco viac o stave/progrese planovanej cyklotrasy popri Malom Dunaji. Pripadne ako by sa dalo do projektu zapojit/pomoct.
Dakujem,

Michal Szeman

Dobrý deň,
asi píšete o Bratislavskej ulici, ktorá je regionálna cesta II. triedy a starostlivosť o ňu patrí do kompetencie Správy ciest Senec, čiže je možné ich upozorniť na to. Čo sa týka cesty pred Billou, je to už kataster Most pri Bratislave. Ale i napriek tomu naši pracovníci tento úsek vyčistia.
Čo sa týka plánovanej cyklotrasy, projekt máme pripravený a čakáme na vyhlásenie výzvy na podávanie projektov v rámci cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko II. etapa.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať prečo pani starostka neuvažuje o tom, že namiesto materskej školy, ktorá má ísť do budovy oproti malému parku, nemôže ísť škola? Nechcú mi brať deti do susedných dedín, nakoľko majú plno. Myslím si, že je to logickejšie, ako mať tri škôlky v Malinove a jednu - do piateho ročníka - školu. Ďakujem za odpoveď.
Melková

Dobrý deň pani Melková,
obec Malinovo dostala dotáciu na rekonštrukciu budovy pre potreby materskej školy, a preto sme túto možnosť využili. Zatiaľ platí dohoda so susednými obcami, že do ZŠ Most pri Bratislave prijmú deti v školskom roku 2017/18 a v spádovej obci Tomášov taktiež. Samozrejme, riešim možnosti získania ďalších priestorov pre základnú školu s časovým horizontom do dvoch rokov.  

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Koniec Sportovej ulice bol dlhy cas v zufalom stave. Cesta je teraz ocistena od nanosov a stromy su orezane. Dakujem
Kubanková
bullet
dobry den prajem,
bol by som velmi rad ak by sa zacala riesit situacia, ktora vznikla stavbenym povolenim na ulici visnova, kde momentalne buraju byvale sklenniky a planuje sa stavat bytovka.
kedysi pokojna stvrt obce sa zrazu stala velmi hlucnou, okrem toho ze robitnici po sebe cely den vykrikuju tak stavbene stroje vydavaju neuveritelny hluk a cele domy na visnovej a jahodovej ulici sa otriasaju v zakladoch... prosim uvedomte si ze niektori ludia pracuju na smeny a potrebuju sa po prichode domov z nocnej vyspat a fakt to nejde, neviem preco obec stale potrebuje rozpredavat pozemky a schvalovat stavebne povolenie ked musite vediet ze s tym zneprijemnite zivot ostatnym obcanom :/ prosim rieste tuto situaciu aby nevytvarali taky hluk a aby sme nemuseli cele dni zazivat ''zemetrasenia''.
Okrem ineho komplet prijazdova cesta je s prepacenim zaje*ana od tychto stavbarov a ked ich upozornite ze by si mohli cestu ocistit tak sa vam vysmeju do tvare ze co od nich chcete. daldia vec je to ze jazdia hrozne rychlo bez stipky slusnosti a ohrozuju nase deti a zvierata dakujem

Kovac

Dobrý deň,
Obec Malinovo nerozpredáva pozemky a ak máte na mysli pozemok, na ktorom sa nachádzali torzá skleníkov, časť tohto pozemku obec vo verejnom záujme zamenila za pozemky, nachádzajúce sa pod športovým ihriskom, ktoré boli vo vlastníctve súkromnej firmy.
Vlastník tohto pozemku nepožiadal o povolenie na búracie práce, preto bol minulý týždeň vyzvaný na zastavenie búracích prác a vybavenie si povolenia na búranie. Nebolo mu vydané ani žiadne stavebné povolenie.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
rada by som sa spytala, k comu bolo dobre prestahovanie posty do novych a mini priestorov za obecny urad a co to prinieslo obcanom? Dovnutra do predsienky sa zmestia 3ja ludia, pri okienku 2ja, zvysok musi cakat vonku na zime, ako dnesne rano vyse 20minut, kym pride dovnutra...Suma sumarom, mensie priestory, cakanie na zime, a neustale problemy s ne/dorucovanim zasielok...Mozno aspon nejaky pristresok alebo co by nebolo odveci vybudovat, aby clovek nestal napriklad na dazdi.
A rada by som poprosila este o info, co sa chysta v budove starej skoly oproti parciku, ktora sa rekonstruuje? Nikde o tom nie je ani zmienka..
Dakujem za info,

Benkova

Dobrý deň,
bývalé priestory, ktoré využívala Slovenská pošta boli nevyhovujúce, preto sme ponúkli nové priestory z dôvodu zachovania pošty v Malinove. Hoci Slovenská pošta sa zaujímala i o iné priestory v obci, rozhodla sa pre tieto. Kapacitu a využitie nami ponúknutých priestorov posudzovala Slovenská pošta a ona rozhodla, že im priestory vyhovujú. Čo sa týka doručovania zásielok, to je otázka na Slovenskú poštu.
V budove bývalej základnej školy na nám. 1. mája prebieha rekonštrukcia a tieto priestory budú slúžiť pre potreby materskej školy.
S pozdravom
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
to čo je zlé a  nevyhovujúce pre Tri vody je zastávka Slovak Lines pri mäsiarstve z BA. Deti z Troch vôd musia zbytočne prechádzať hlavnú cestu 2x, keďže chodník tu neexistuje. Ale vraj bude v 5/6 2017 nová zastávka priamo na troch vodách je to tak?
ďakujem

Maroš

Dobrý deň,
áno je naplánované vybudovanie  autobusovej zástavky na Troch vodách s realizáciou v tomto roku. Teraz prebieha vybavovanie stavebného povolenia.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobry den,
chcel by som sa informovat o vseobecnych zavaznych nariadeniach kde je mozny volny pohyb psov v obci Malinovo? Byvame na Tri vody III. a neustale tu vidam ludi ako vencia velkych psov bez voditka ci nahubku.
S pozdravom

Lancaric

Dobrý deň,
pre majiteľov psov platí zákon č.282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. V Malinove sú dve lokality na venčenie psov, a to pri ramene malého Dunaja od Záleského mostu smerom na Most pri Bratislave a priestranstvo pri Žilipe. Podľa vyjadrenia zástupcu investora však na Troch vodách bolo vytvorené venčovisko na parc. č. 79/1 k.ú. Studené, ktorý pozemok je riadne oplotený, bránka je otvorená. Od leta do jesene roku 2016 sa starali o túto plochu, kosili ju, aby sa mohli venčiť aj menšie psy. V tomto roku plánuje na pozemku osadiť smetný kôš na psie exkrementy, lavičky a miesto na opekanie, kde si môžu rodiny v kľude užiť svoje voľno so psom.
Eva Godová,
starostka obce
bullet
Pekny den pani starostka,
rad by som reagoval na podnet od Tomasa B ohladom vybudovania svetelnej signalizacie pri Troch vodach. Chodievam tade pravidelne v roznych casoch a ani raz sa mi nestalo ze by som mal problem prejst na druhu stranu cesty. Poprosil by som aby ste nezhorsovali uz tak narocne cestovanie z tejto obce. Smerom na tri vody ako aj z nich je ta krizovatka vyriesena bez problemovo. Mozno by sa zislo osvetlenie ako je pri prechode pri kastieli ale urcite nie svetelna krizovatka.

Milan

Dobrý deň,
ako som už napísala, je potrebné si počkať na stanovisko kompetentných inštitúcií a potom budeme zvažovať aké riešenie je najlepšie.

Eva Godová
starostka obce
bullet
Vážená pani starostka,
zaujímalo by ma, pre koho je otvorený zberný dvor v pondelok a v piatok (január-február), keď pracujem v Bratislave od 8 do 16,30, to si mám zobrať dovolenku? Aj v zimných mesiacoch treba čo to vyhodiť. Prečo nie je otvorený zberný dvor aspoň v sobotu doobeda? Ďakujem,

Kubalová

Dobrý deň, pani Kubalová,
Zberný dvor v Malinove je zriadený pre občanov Malinova, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Na základe minimálnej návštevnosti občanov bolo rozhodnuté, že zberný dvor je otvorený v zimných mesiacoch 2x do týždňa, tak ako je uvedené na webovej stránke. Zberný dvor je určený pre separovaný zber odpadu a každý občan si môže tento odpad riešiť v prípade potreby tak, že využije rozmiestnené nádoby na území obce na sklo, šatstvo, jedlé tuky a oleje a kuchynský odpad a firma AVE zabezpečuje zber papiera, plastov a komunálneho odpadu od každého domu, za čo si platíte. Platíte sumu, ktorá sa od roku 2012 nezmenila.  
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o vybudovanie svetelnej signalizácie pri prechode pre chodcov na konci Malinova v smere na Most p B. vzhľadom k situácii, že je to koniec dediny a keď kolóny upadnú, vodiči jazdia veľkou rýchlosťou smerom von z obce a deti a rodičia s kočíkmi majú veľký problém prejsť cez cestu a hlavne bezpečne. Prvoradá je bezpečnosť a toto by účinne fungovalo, ako to funguje vo vyspelých mestách a krajinách.
Ďakujem.

Tomáš B.

Dobrý deň,
pre každého vodiča platí dodržiavanie povolenej rýchlosti v obci, ktorú občas polícia meria. Samozrejme, že dôležitá je v prvom rade bezpečnosť našich občanov na cestách, a preto som požiadala kompetentné orgány o stanovisko k danej problematike (riešenie svetelnej signalizácie na križovatke do lokality Tri vody a umiestnenie chodníka k obchodu Billa), pretože ide o regionálnu cestu II. triedy vo vlastníctve BSK a v správcovstve Regionálnych ciest.  
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
bullet
Vazena pani starostka,
obraciam sa na Vas s otazkou ohladne (ne)fungovania posty v nasej obci. Tato situacia je uz naozaj dost zla, vyuzivam zasielanie malych zasielok postou na nasu adresu. No najprv neexistuje niekto, kto by tie zasielky roznasal, dokonca mam listok o tom, ze tam mam nieco ulozene a najnovsie mi uz ani to nevedia najst?! Samozrejme som sa obratila aj na SP, no podla mna len kuskove staznosti od nas obcanov, ktore si mozno aj niekto precita na centrale, nepovedu k rychlejsiemu rieseniu, ak sa nejake da najst.
Nie je aj v zaujme obce, aby tato sluzba fungovala tak ako ma aj v Malinove a ako si za nu platime v podobe postovneho? Ludia uz zacinaju byt nervozni a znechuteni, najprv si vystoja polhodinovu radu a potom tam cakaju na balicky este 10min, kym sa v tych kopach najdu (ak vobec, ako bol moj pripad).
Neuvazovali ste aj o pripadnom rokovani s vedenim posty, aby sa naslo nejake riesenie? Snad vsade su postovi dorucovatelia, Len tu nikto? Ci papier o hladani je len na dverach nasej posty? Kym nebudu dorucovatelia, nebudu ani stali zamestnanci pri okienku, pretoze ludia sa tam budu stale len stazovat, oni budu mat k tomu vela prace, tym vznikaju aj caste chyby a stale dokolecka. Ja rozumiem, ze SP je subjekt mimo posobenia obce, no kedze je to monopol na zasielanie istych druhov zasielok, resp. nevieme vzdy ovplyvnit, aby nieco prislo inym dorucovatelom ako SP, tyka sa to celej obce a vrha to dost nepekny tien na fungovanie v obci ako take.
S pozdravom,

Horváthová

Dobrý deň pani Horváthová,
samozrejme aj mňa trápi naša pošta a tiež komunikujem so zodpovednými pracovníkmi Slovenskej pošty, ktorí majú presné informácie o zúfalej situácii na našej pošte, ale bohužiaľ, všetko je v ich kompetencii. Z našej strany už dva roky ponúkame možnosť presťahovať poštu zo súčasných priestorov do väčších, ale nebol záujem. Pred dvomi mesiacmi sa situácia zmenila a SP prejavila záujem o nami ponúkané priestory. Spracoval sa projekt stavebných úprav, ktoré zabezpečuje a bude financovať obec. Ostatné úpravy si rieši Slovenská pošta vo vlastnej réžii a vyzerá to tak, že do konca decembra 2016 by priestory mohli byť pripravené na prevádzku pošty. Obec sa snaží pomôcť, ako sa len dá, aby pošta sídlila v normálnych priestoroch. Čo sa týka práce zamestnancov pošty, ako i prijatia doručovateľov, toto je už naozaj v kompetencii prevádzkovateľa a zamestnávateľa...  
S pozdravom

Eva Godová, starostka obce
bullet
Pán Janák, pani starostka,
to že si niekto skráti cestu cez uličky Malinova, je úplne legálna vec, žiadnym spôsobom cez verejné komunikácie toto zamedziť nejde. Pán Janák sa asi dostatočne nezamyslel nad prvotným problémom, ktorý spôsobuje túto situáciu. Žeby niekto kompetentný pozabudol pri schvaľovaní stavebných rozhodnutí pre developerov na fakt, ako po výstavbe budú riešené komunikácie pre výjazd a vjazd do/z obce, tak aby sa neprehlboval problém zápch? Alebo tak ako je to už zvykom "pomastením do obálky" ide všetko?
Ak budeme "ne/rozmýšlať" ako p. Janák, tak potom môžme zamedziť aj prejazd obcou Malinovo zo smeru Tomášov, pretože minimálne 60% týchto vozidiel tvorí zápchy v našej obci Malinovo a ďalej Most-Vrakuňa. Alebo hlavná cesta cez obec nepatrí do ulíc Malinova, keď chcete zamedzovať prejazd ostatnými ulicami?
Zapamätajte si konečne, že dopravná značka "Prejazd zakázaný" nie je riešenie, pretože keď v takomto prejazde zastavíte vozidlo a vystrčíte jednu nohu von na vozovku, tak už neporušujete spomínanú značku!
Pán Janák, trochu rozmýšľajte!
Pekný deň.


bullet
Vážená pani starostka,
chcel by som Vás velmi pekne požiadať o riešenie problému ktorý začal po otvoreni potravin Billa. Bohužial ako už býva zvykom na Slovensku, sa už našlo pár chytrákov ktorí su "múdrejší" ako my ostatní a ráno v kolónach smerom z dediny na Most odbočia na Tri vody upaľujú rýchlosťou 80km/hod cez Tri vody poza stavebniny a Billu a o minútu už stoja v zákrute výjazdu na hlavnu cestu. Bolo by velmi vhodné aby so súčinostou Policie a správou ciest bola osadená značka zákaz prejazdu a bola povolavaná hliadka polície a poctivo ich pokutovať. Myslím žeby mali veľmi rýchlo vybratú slušnú hotovosť. Obratim sa s touto témou aj na media Tv markiza a  Tv Joj pretože je neskutočne ako títo naši spoluobčania su múdrejší ako my hlupáci ktorí ráno trpezlivo čakáme v kolóne. Ďakujem za skoré riešenie. S pozdravom,

Janak Pavol

Ďakujem za Váš podnet, ktorým oslovím Dopravný inšpektorát Senec a požiadam o stanovisko. Následne Vás budem informovať o možnostiach riešenia vzniknutej situácie, ktorá mimochodom trápi občanov aj na iných uliciach napr. Školská, Záleská,  Mostecká, Drieňová......
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, prečo v Malinove nedoručujú poštové zásielky.
Ďakujem V.

Dobrý deň,
pokiaľ mám informácie, tak na malinovskej Pošte chýbajú doručovateľky. S touto otázkou sa prosím obráťte na riaditeľstvo Slovenskej Pošty.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den pani starostka,
ako obyvateľ Troch vôd by som sa chcel informovať, prečo k nám nechodi pošta. Uz 2 týždne pretrváva tento problém. Poštárky ani nie sú schopné pohľadat moju poštu priamo na pošte, lebo je tam situácia tragická a pošta z Troch vôd sa im tam kopí. Viete spraviť urýchlene nápravu? Kto zaplatí peniaze, ak faktúru, ktorá mala splatnosť 31.10.2016, mi nedoručili (poslaná bola 20.10.)
Ďakujem.

Fero
Dobrý deň,
Vašu informáciu som posunula na Riaditeľstvo Slovenskej Pošty, ktorá sa situáciou na našej Pošte  zaoberá. Taktiež je spracovaná PD na úpravu náhradných priestorov a po úspešnom ukončení úprav (predpoklad je do konca roku 2016) bude malinovská Pošta sídliť v iných priestoroch a možno sa rozšíri aj počet zamestnancov.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcela by som reagovať na príspevok sťažujúcich sa susedov na smrad a kikiríkajúceho kohúta v novej štvrti. Je mi ľúto, ale podľa môjho názoru je Malinovo obec a nie veľkomesto, z čoho logicky vyplýva, že na dedine sa môžu vyskytnúť zvieratá, ako je kohút či sliepka. Uznávam, že dotyčný/dotyčná sa mohli opýtať na názor susedov zo slušnosti, no tiež to nie je povinnosť a je treba rešpektovať to a nie sťažovať sa na úžitkové zvieratá na dedine.
Ďakujem.

bullet
Dobry den,
Od piatka 21.10.2016 nefunguje verejne osvetlenie ulic Visnova, Sadova, Jahodova, Broskynova a Bazova. Bolo by mozne zverejnit cislo v odseku dolezitych cisel (Obecny urad --> Kontakty) kde by sa mohli tieto poruchy nahlasovat?
Tiez mozte pridat do odseku obchodov (Sluzby obcanom --> obchody) otvaracie hodiny obchodu Billa: Pon-Sob 7:00-21:00; Ned 8:00-20:00. Za skore vybavenie za vsetkych obyvatelov obce vopred dakujem.
S pozdravom

Dušan
Ďakujeme za pripomienky, čo sa týka verejného osvetlenia, v prípade nefunkčnosti je treba zavolať zatiaľ na telefón starostky 0903454131, nakoľko obec nemá vlastných elektrikárov, ale si ich objednáva. Taktiež doplníme údaje o predajni Billa v Moste pri Bratislave.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
tento víkend sme 1x navštívili zberný dvor v Malinove a musím povedať, že sme veľmi spokojní s organizáciou i ochotou pracovníkov zberného dvora, ktorí nám poradili i pomohli. Musím povedať, že po reakciách nižšie sme šli s obavou, ktorá sa našťastie nepotvrdila. Sme vďační, že máme v Malinove takúto možnosť a pevne verím, že i ostatní obyvatelia obce budú využívať zberný dvor a nebudú nám vznikať zbytočné skládky.
S pozdravom,
minimálne dvaja spokojní obyvatelia Malinova :-)
bullet
Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je riešené zabezpečenie zamedzenia vjazdu áut na Žilip? Je to rekreačná zóna a hlavne v letných mesiacoch sa tam v niektoré dni otočí veľa áut. Pochybujem, že všetky majú nejaké osobitné povolenie..Výsledkom býva množstvo odpadkov a smetí, ktoré po takýchto návštevníkoch zostáva. Prídu autom, donesú veci na piknikovanie a pod.ale bordel už do auta nedajú a nechajú všetko v prírode..Ďakujem za odpoveď.

Obec pred rokmi riešila vjazd  na Žilip od Zátôňskeho mostu tým, že tam umiestnila závoru, ktorá sa odomykala len na požiadanie. Nakoľko niektorí občania  to riešili pravidelným odtrhnutím zámku,  obec zamykanie prestala riešiť. Na bohužiaľ  či táto závora je otvorená alebo zatvorená, stále je možnosť dostať sa na Žilip i inou cestou a tam priestor nie je možné uzatvoriť. Zostáva na prístupe jednotlivých občanov, ako sa správajú  k takému krásnemu kúsku prírody.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či vieme ako obyvatelia novej lokality robiť niečo s "milým" pánom susedom, ktorý si na voľnom pozemku spravil menšiu Zoo. Nemal ani toľko slušnosti, aby sa ostatných susedov spýtal, či im nevadí smrad a neobťažuje ich sústavne kikiríkajúci kohút.
Ďakujem za skorú odpoveď.


Budem rada, ak dostanem podrobnejšie informácie, potom k tomu budem vedieť zaujať stanovisko.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce.
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa iba informatívne opýtať, či náhodou sa nebude realizovať nejaký chodník pre peších popri ceste resp. popri stavebninách k novej Bille, aby sa dali nákupy urobiť aj pešo, nielen autami. Ďakujem veľmi pekne, s pozdravom

Janovická Oľga

Dobrý deň,
chceli by sme vybudovať chodník popri regionálnej ceste II.triedy smerom na Most pri Bratislave, a preto zisťujeme možnosti jeho umiestnenia. Záleží na stanovisku Správy ciest Bratislava, či a za akých podmienok sa tam dá umiestniť chodník. Polovica dĺžky chodníka je v katastri obce Most pri Bratislave, nachádzajú sa tam inžinierske siete a v neposlednom rade sú to pozemky vo vlastníctve súkromnej osoby. Čiže vôbec to nie je jednoduché riešenie; robím však všetko pre to, aby sme vybavili umiestnenie chodníka a následne ho aj vybudovali.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň. Podobný prípad sa mi stal na zbernom dvore. Podľa otváracích hodín na internete má byť otvorené do 19:00. 17:10 som bol na zbernom dvore a pracovník arogantne drzo ma išiel vyhadzovať že otváracie hodiny sú len do 17:00. Na moje vyžiadanie nech zavolá svojho nadriadeného (starostku) ma drzo poslal preč. Prosím o riešenie a napravenie resp. upozornenie pracovníka o slušné vystupovanie voči občanom. Dúfam že príspevok bude uverejnený...  

Vážený občan, ospravedlňujeme sa za incident, ktorý sa vám stal na zbernom dvore v prvú októbrovú sobotu. V prevádzkovom poriadku zberného dvora, ktorý je na internete, sa stala chyba - v mesiacoch október a november má byť zberný dvor otvorený v piatok a v sobotu iba do 17.00 h, a nie do 19.00, ako bolo uvedené v texte prevádzkového poriadku. Chybu sme opravili a informujeme o tom občanov aj v osobitnom ozname. Pracovníci na zbernom dvore sa usilujú udržiavať poriadok a čistotu, kontrolovať triedenie odpadu podľa noriem a často narážajú na neprimerané reakcie aj zo strany občanov. Chceme mať aj na zbernom dvore pokojnú, nekonfliktnú atmosféru a v tom zmysle budú usmernení pracovníci zberného dvora.
bullet
Dobrý deň, čím to je, že za posledný mesiac som 4-krát prišiel do zberného dvora počas dňa/času, keď mal byť otvorený a nikto tam nebol? Nemôže byť na stránke oznam, že zberný dvor bude zatvorený?

Dobrý deň,
Zberný dvor v Malinove na Tomášovskej ulici funguje od svojho otvorenia podľa otváracích hodín, ktoré sú vyvesené na webe aj na vstupe do areálu Zberného  dvora. Nestalo sa, že by nebol otvorený, čo môžeme deklarovať tým, že sa vedie evidencia, z ktorej vieme, koľko občanov na Zbernom dvore bolo a v ktoré dni. Keď náhodou nastala zmena, vždy bol daný oznam na web alebo do informačnej tabule. Ak máte takéto skúsenosti, je to potrebné riešiť so mnou a volať na moje telefónne číslo, ktoré je uverejnené na webovej stránke obce Malinovo.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
opakovane Vás žiadame o riešenie stavu pozemkov medzi ulicami Hviezdna a Drieňová smerom k Malému Dunaju. Od posledného príspevku sa zmenilo akurát to, že burina a náletové dreviny sú 2 metrovej výšky. To je obec bezmocná voči jednej arogantnej osobe - majiteľke?


Obec Malinovo vyzvala vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa medzi Hviezdnou a Drieňovou ulicou na odstránenie nežiaduceho stavu (pokosenie buriny) do 31.5.2016. Nakoľko tak neurobili, celý spis bol postúpený 2.6.2016 na Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, ktorý je kompetentný ďalej pokračovať v riešení situácie.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
chcem sa spytat ako a komu konretne sa zlepsili sluzby posty tym, ze ste okliestili otvaracie hodiny?! V stredu bol jediny den, kedy si mohol normalne zamestnany clovek vybavit nieco na poste, lebo bola otvorena az do 19. Vzdy tam bola rada az po dvere - skor som cakala, ze v ramci vyjdenia v ustrety zakaznikom sa hodiny predlzia na neskor, prip. sa otvaracie posunu na skor. Odteraz si normalne zamestnany clovek bude musiet zobrat dovolenku, aby stihol (ci pockal) otvorenu postu. Normalne pracujuci clovek - o 7 do prace a o 17 doma.
(Prišli tri ďalšie príspevky na rovnakú tému)


O úprave otváracích hodín na pošte v Malinove už obec rokovala so zástupcami Slovenskej pošty a po dohode sa vrátime k pôvodným otváracím hodinám. O tejto úprave budeme občanov informovať na webstránke i cez SMS rozhlas.

Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
chcem sa opýtať či sa neplánuje údržba zanedbaného basketbalového ihriska v areáli zámockého parku. Ďakujem za odpoveď
Martin


Obec Malinovo neplánuje údržbu basketbalového ihriska, nakoľko väčšinový spoluvlastník BSK plánuje revitalizáciu celého parku.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
chcem sa informovat, sused ktory kupil vedlajsi pozemok ma pred vstupom na nas pozemok stavebny material priamo na ceste, brani tak vstupu auta na nas pozemok. Je mozne to nejako riesit v pripade ze ho neodstrani? Dakujem za odpoved


Každý občan, ktorý používa verejné priestranstvo na uskladnenie stavebného alebo iného materiálu, je povinný toto ohlásiť na OcÚ, kde mu bude vydané povolenie na dočasné užívanie priestranstva. Obec Malinovo má VZN č.3/2005 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Malinovo a VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú povinnosti vlastníkov pozemkov a verejných priestranstiev.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den, chcem sa opytat na aktualny stav a najblizsie kroky pre projekt cyklochodnika do Vrakune. V novembri 2014 tu bol clanok o planovanej trase. Za pekneho pocasia sa da prejst za cas aj kratsi ako autom v zapche smerom na Zalesie, potom cez pole a po lavom brehu Maleho Dunaja az do Vrakune, ale ked naprsi, tak sa smykat cez kaluze a blato nie je schodna cesta do prace a treba cakat par dni kym to preschne (ak znovu nenaprsi). Dostojnejsia cesta pre cyklistov by pomohla nielen im, ale aj skratila kolony aut pre vodicov. Dakujem za odpoved.
Martin

Dobrý deň,
projekt cyklochodník do Vrakune je zatiaľ v riešení, nakoľko v katastri obce Most pri Bratislave sú nevysporiadané pozemky, cez ktoré by mala trasa cyklochodníka viesť.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Chcel by som sa posťažovať na niektorých obyvateľov, ktorí bývajú resp. majú dvory pri ramene malého Dunaja, ako sa idem smerom na Žilip, že tam sústavne vyhadzujú buriny, pokosenú trávu, kúsky odrezaných stromov a teraz naposledy som si všimol, že sú tam pohodené aj kúsky stavebného materiálu. Ľudia si tam robia úpravy pozemkov - dvorov a všetok odpad vyhadzujú k vode, aj keď v obci mame zberný dvor.
Dakujem


Dobrý deň,
Obec Malinovo pre svojich občanov vytvorila podmienky a možnosti na separovanie a zber odpadu. Možno by pomohlo, keby samotní občania, ktorí sú svedkami sypania smetí na rôzne iné miesta, oznámili tých nezodpovedných občanov na Obecný úrad v Malinove. Snažíme sa zabezpečiť čistotu a poriadok v obci a v jej okolí, ale v tomto nám môžu pomôcť občania.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Ochrana osobných údajov


Najnovšie informácie o ochrane osobných údajov.