Doprava a jej každodenný kolaps


15.10.2019
Spoločné stretnutie starostov resp. ich zástupcov so signatármi Výzvy v súvislosti s dopravnou situáciou v našich obciach sa uskutočnilo 08.10.2019 v Chorvátskom Grobe na pozvanie jeho starostky JUD. Vladimíry Vydrovej. Ako konštatovali účastníci stretnutia, nárast obyvateľstva s nahláseným trvalým pobytom v rámci seneckého okresu sa štatisticky zvýšil o 22% za posledných 5 rokov, ale dopravná kapacita tomu v súčasnosti nie je prispôsobená. Očakávaná realizácia 4-prúdovej komunikácie s výhľadom za 15-20 rokov nie je odpoveďou na aktuálny každodenný dopravný kolaps. Všetky zúčastnené strany chcú vyvinúť úsilie a kroky na zlepšenie verejnej a individuálnej dopravy hlavne v koridore Bratislava. Dohodli sa preto na spracovaní požiadaviek s krátkodobým a dlhodobým horizontom, ktoré sú určené BSK, NDS, MDV SR, ŽSR, Slovak Lines pre stanovenie priorít problematickej Seneckej cesty a súvisiacich krokov. Viac informácií

Halloweenská party pre deti


1.10.2019
Tanečná škola The EGZ Company v spolupráci s obcou Vás pozýva na druhý ročník "Strašopleskov". Je to udalosť pre všetky deti a rodičov nielen našej tanečnej školy, ale aj pre ostatných priaznivcov Halloweenu. Deti čaká program plný zábavy, smiechu, trochou strachu, tancovania a na záver súťaž o najlepší strašidelný kostým.
Odporúčaný vek pre našu párty je 7 a viac rokov. V priestoroch vonku/vnútri sa deti môžu pohybovať len v aktívnom sprievode rodičov.
Strašoplesky nájdete aj na
https://www.facebook.com/events/511706042938930/
alebo na https://www.theegzcompany.sk/strasoplesky/

Otvorenie obchvatu Mosta pri Bratislave


20.9.2019
Vo štvrtok dňa 26. septembra 2019 bude odovzdaná do užívania novovybudovaná preložka cesty II/572 – Obchvatu Mosta pri Bratislave. Na odovzdaní so začiatkom o 9.30 h v mieste budúcej križovatky Vrakuňa (vyznačenej na mapke) sa zúčastní minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Malinový pohár - 114x ďakujeme


17.9.2019
Foto: Nicole Prokopová
V sobotu 14. septembra odštartoval v malinovskom parku premiérový ročník zerowaste bežeckých pretekov Malinový pohár. 27 detských účastníkov si zmeralo sily na 600 m trati okolo kaštieľa a na štart hlavných pretekov, merajúcich 5,5 km, sa postavilo 87 bežcov. 49 minút od štartu boli už všetci zdraví a spokojní za cieľovou čiarou. Gratulujeme a tešíme sa na Vás o rok!
Ďakujeme obci Malinovo a našim partnerom za podporu. Výsledky

Deň obce 2019


11.9.2019
Hoci sa v sobotu Malinovo zobudilo do chladného upršaného rána, svoje kotlíky si pri Poľovníckej chate postavilo 24 družstiev, ktoré bojovali o víťazstvo v devätnástom ročníku malinovskej Súťaže vo varení guláša. S delikatesou z hovädziny si tentokrát prvú cenu a Lopár starostu obce odviezlo družstvo zo Zlatých Klasov - Röszi PARTY-Nagymagyar. Z tradičného obecného guláša, ktorý aj tento rok skvele navarila pani kuchárka Monika Leváková, sa medzi návštevníkov rozdalo viac ako 180 porcií. Viac informácií

Naši lukostrelci na Majstrovstvách Európy


4.9.2019
Cyril Križan a Lukáš Václav
Cyril Križan a Lukáš Václav
Na Majstrovstvách Európy v lukostreľbe, ktoré sa konali v auguste vo Varíne, sa za Lukostrelecký klub Malinovo zúčastnili Cyril Križan a Lukáš Václav. Cyril obsadil tretie miesto v kategórii kadet TRRB (lovecký reflexný luk) a Lukáš prvé miesto v kategórii junior PBHB (jazdecký luk). Blahoželáme!

Spoluúčasť na príprave PHSR obce Malinovo


14.8.2019
Vážení obyvatelia obce Malinovo,
dotazník, ktorý vám predkladáme, je súčasťou spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Malinovo na roky 2019 - 2023. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete svoje názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. V záujme objektívnosti a komplexnosti PHSR vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov k nemu.
Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce Malinovo.
Dotazník

Súťaž o Lopár starostu obce


17.7.2019
19. ročník súťaže vo varení gulášu o Lopár starostu obce bude opäť v rámci Dňa obce Malinovo, a to v sobotu, 7. septembra 2019. V pozvánke nájdete všetky dôležité informácie o súťaži. Vyplnenú prihlášku pošlite najneskôr do konca augusta.

filePozvánka do súťaže o Lopár starostu obce (308 KB)
filePrihláška (13 KB)

Mám šikovné rúčky


16.7.2019
Letný workshop s týmto názvom si v prvom prázdninovom týždni užili deti z DFS Margaréta v Malinove. Až 26 detí od 6 do 13 rokov prilákali nie hry na mobile (!), ale klasické ľudové techniky: vyšívanie krivou ihlou na ráme, krížikové vyšívanie, tkanie tkaníc a háčkovanie. Obec Malinovo ústretovo poskytla chladené priestory v kultúrnom dome. Pod vedením odbornej garantky kurzu Jany Harakaľovej a lektorky pre vyšívanie krivou ihlou Edity Kmetónyovej si deti úspešne vyskúšali svoju zručnosť a v septembri ju budú ďalej rozvíjať. A možno si časom dokážu ozdobiť svoj kroj vlastnými rukami. Viac informácií

Tieto aktivity ako súčasť projektu Pozri, ako tancujeme k 10. výročiu DFS Margaréta podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Malinovské leto 2019


3.6.2019
Kultúrny program v maďarskom jazyku dňa 22. júna v areáli pri TJ Malinovo pripravila Základná organizácia Csemadok s podporou Oblastného výboru Csemadok a Obecného zastupiteľstva v Malinove. Vystúpil detský folklórny súbor z Tomášova, folklórny súbor z Martoviec, ľudová kapela z Holíc a ďalší účinkujúci. Viac informácií v letáku.
fileEberhardi nyár 2019 (1,42 MB)

Memoriál Lajosa Szücsa


14.6.2019
Cup 19V sobotu a v nedeľu, 15. a 16. júna 2019 sa v Malinove uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj s účasťou 26 mužstiev kategórie U13 a U9. Akciu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

fileMalinovo CUP19 (3,46 MB)

Kynologický záchranný špeciál v Malinove


27.5.2019
Kynologický záchranný špeciál úzko spolupracuje s hasičmi, so Slovenským červeným krížom (SČK), Asociáciou samaritánov SR, ale aj s inými kynologickými združeniami na Slovensku a v Čechách. Základom jeho činnosti je vychovávať a trénovať vyhľadávacie, pátracie a záchranné tímy. Ide o výcvik psov, ktoré sa na pravidelných tréningoch učia vyhľadávať stratené osoby na ploche, zavalené osoby v ruinách a sutinách, vyťahovať topiace sa osoby z vodných alebo ľadových plôch alebo spod snehu. Viac informácií

DFS Margaréta ďakuje za potlesk


21.5.2019
Vystúpenie DFS Margaréta k 10. výročiu vzniku súboru bolo v nedeľu 19. mája 2019 v znamení radosti. Deti pozdravil starosta obce Eugen Janik a zástupkyňa MOS Modra Darina Mladenovová. Krásny tanečný pozdrav priniesli bývalí členovia súboru, ktorí sa kvôli tomuto vystúpeniu naučili myjavské tance. Ozdobou podujatia bola ľudová hudba s cimbalom pod vedením Veroniky Strížencovej. Atmosféru nepokazila ani spŕška pred koncom; záverečnú karičku sme síce nevideli, lebo pódium bolo nebezpečne šmykľavé, ale deti sa poklonili divákom aj v daždi. Kto v nedeľu na vystúpení nebol, mohol deti vidieť aj na Apponyiho juniálese v malinovskom parku.

135. výročie DHZ v Malinove


6.5.2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove v spolupráci s Obecným úradom v Malinove a SOŠZ Gustáva Čejku pripravil 4. mája 2019 oslavy 135. výročia svojho vzniku v areáli veľkého parku. Po slávnostnej svätej omši na nádvorí Apponyiho kaštieľa predviedli hasiči ukážky zo svojej práce a zručnosť najmenších hasičov.
fileDHZ-Program osláv (86 KB)
fileDHZ-Program osláv v MJ (86 KB)

Zápis detí do MŠ Malinka


3.4.2019
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Malinka na školský rok 2019/2020 spojené s informáciami sa uskutoční v termíne od 13. do 16. mája 2019 v čase od 16:00 do 17:00 v budove elokovaného pracoviska MŠ na nám. 1. mája v Malinove. Tešíme sa na Vás!
Ostatné informácie nájdete na www.msmalinovo.sk v záložke Zápis do MŠ.

Priechod pre chodcov na Bratislavskej ulici


11.4.2019
Naša obec v januári 2019 podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Za získané finančné prostriedky chce obec vybudovať priechod pre chodcov s blikajúcim svetlom na Bratislavskej ulici pri ZŠ na Višňovej ulici. Celkové oprávnené náklady na tento projekt sú približne 27 tisíc eur. Úspešné projekty budú podporené maximálne do výšky 24 tisíc eur. Samosprávy v prípade schválenia svojich žiadostí budú projekty spolufinancovať vo výške 5%.
Priechod pomôže zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu na veľmi frekventovanom úseku Bratislavskej ulice a zvýši bezpečnosť chodcov, najmä detí pri základnej škole na Višňovej ul.

Stolnotenisový turnaj 2019 - vyhodnotenie


6.3.2019

Na turnaji, ktorý sa konal 16.2.2019 v malinovskej telocvični, sa zúčastnilo 30 hráčov v kategórii dospelých a 20 hráčov v skupine mládežníkov. Turnaj mal vysokú úroveň, čo dokazuje aj tesné a ťažké víťazstvo staronového šampióna vo finále. U detí išlo hlavne o zábavu a zoznámenie sa s týmto vynikajúcim športom.
Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri príprave a organizácii turnaja.
Výsledky
Sponzori

Ako triedime odpad


28.2.2019
Podľa analýzy, ktorú obec Malinovo vykonala za účelom stanovenia výšky poplatkov za uloženie komunálnych odpadov na skládku, je percento vytriedených zložiek komunálnych odpadov v našej obci až 36,34 %. Zaradili sme sa tak k tým najlepším obciam, v ktorých občania intenzívne vnímajú potrebu chrániť životné prostredie aj separovaním a recykláciou jednotlivých druhov odpadu. Zároveň obec dlhodobo venuje primeranú pozornosť budovaniu potrebnej infraštruktúry (funkčný zberný dvor, rozmiestnenie zberných kontajnerov a pod.).
filePotvrdenie o percente vytriedených zložiek odpadu (163 KB)  

Kamerový systém v obci


31.1.2019
V mesiaci december sme ukončili IV. etapu realizácie kamerového systému v našej obci. Boli nainštalované ďalšie 3 kamery, na ktoré obec Malinovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie riešila z vlastných finančných prostriedkov. Poskytovateľom dotácie bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Bratislava. Projekt bol zameraný na elimináciu poškodzovania objektov (majetok obce) a verejných priestranstiev. Pevne veríme, že sa nám podarí skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia  a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.
Eugen Janík, starosta obceOpýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostovi a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Dobry den, dnes som v tv spravach pozeral reportaz o eurodotaciach cez MŽP SR na odkanalizovanie obci nad 2000 obyvatelov, ktorych konecny termin bol predlzeny do r. 2023 a napadlo mi, ze nasa Zelena ulica nema vybudovanu kanalizaciu. Da sa v tejto suvislosti s tym nieco zo strany obce urobit?
S pozdravom

M.Ondrík

Dobrý deň prajem, pán Ondrík,
určite dobre viete že v Malinove kanalizáciu prevádzkuje súkromná spoločnosť M&M. Ale v súvislosti s pripravovanou zmluvou k vypúšťaniu splaškov do ČOV Vrakuňa a s riešením celkovej situácie v Kanalizácii M&M je navrhnuté stretnutie na budúci týždeň. Vašu otázku môžem s vedením firmy prediskutovať.
S pozdravom
Eugen Janík, starosta
bullet
Dobry den, chcela by som sa informovat ako to vyzera s otvorenim skolky na troch vodach. Len prvy den bolo na zapise v skolke zapisanych 70 deti. Dakujem za odpoved.
Sona Pavlikova

Pozdravujem, pani Pavliková,
približne pred troma týždňami sme začali robiť kroky, aby sme mohli škôlku na Troch vodách znovu otvoriť. Bude to veľa administratívnej roboty a hlavne veľa financií. Robíme ale všetko pre to, aby sa nám to do septembra podarilo.
Eugen Janik
starosta obce
bullet
Dobrý deň,
v súvislosti s oznamom starostu obce o ukončení IV. etapy realizácie kamerového systému v obci žiadame o informácie:
1. kde je vyvedený systém (riadiace centrum), 2. jedná sa o CCTV (tzn. uzavretý okruh), 3. kto je zodpovednou osobou s prístupom do systému (v prípade viacerých osôb, špecifikovať),
4. počet všetkých kamier v obci a špecifikácia ich umiestnenia.
Odpoveď žiadame zverejniť na webovej stránke obce Malinovo, aby sa s ňou oboznámili všetci obyvateľa.

Dňa 24.2.2019, občania Malinova

Vážení obyvatelia obce Malinovo,
na základe Vášho dotazu, ktorý sa týka kamerového systému v obci Malinovo Vám oznamujem:
V Slovenskej republike monitorovanie priestorov prístupných verejnosti upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podľa § 10 tohoto zákona priestor prístupný verejnosti možno monitorovať. Videozáznam môže byť použitý len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, alebo narušovanie bezpečnosti v obce. Vlastník záznamu nemôže tento záznam poskytnúť nikomu inému, len orgánom činným v trestnom konaní.
Záznamy sú na základe §13,odst.7 cit. zákona po siedmich dňoch vymazané.
Rozmiestnenie kamier:
- 1 kamera - 3 vody nasmerované na MŠ
- 1 kamera - Višňová nasmerované na ZŠ
- 1 kamera na autobusová zastávke smer Ivanká- Záleská cesta
- 2 kamery cintorín
- 2 kamery zvonica
- 2 kamery veľký park
- 1 kamera zberný dvor
- 1 kamera OÚ
Riadiace centrum je umiestnené na OÚ. Zodpovedná osoba je starosta obce.
Bol by som veľmi rád, keby ste sa v budúcnosti podpísali, nakoľko to považujem za primárnu slušnosť.
Eugen Janik,
starosta obce
bullet
Dobrý deň. Dňa 18.1.2019 si návštevníci pohostinstva na nám.1.mája urobili o 21,30 hod. ohňostroj. Sú ohňostroje mimo Silvestra povolené? Mali na akciu súhlas obce?
Andrej L.

Vážený pán Andrej L.,
návštevníci mali povolenie na rodinnú oslavu a nemali povolenie na ohňostroj. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka.
S pozdravom
Eugen Janik, starosta obce
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starosta obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Ochrana osobných údajov


Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácií o ochrane osobných údajov.