Pozvánka na výstavu


24.4.2017
Kaštieľ-obnovaObec Malinovo a Katedra architektúry STU Bratislava pozývajú na výstavu prác, ktoré vznikli v rámci štúdie obnovy a novej funkčnej náplne historických budov.
Otvorenie výstavy sa uskutoční v sobotu 29. apríla 20177 o 14.00 h priamo na mieste, v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa v Malinove.
Návrhy sa zaoberajú myšlienkou obnovy a zachovania historickej budovy a jej architektonických hodnôt na základe šetrného umiestnenia vhodnej a aktuálnej funkčnej náplne. Spojenie autentického prostredia a zaujímavých projektov vytvára priestor na ich subjektívne porovnanie.
filePozvánka (183 KB)

Darcovia krvi v tomto roku


25.4.2017
Jano 100Vrelé poďakovanie patrí všetkým 19 dobrovoľným darcom krvi z Malinova, ktorí aj v tomto roku darovali to najcennejšie pre človeka. Sú medzi nimi aj viacnásobní darcovia a nositelia vzácnych ocenení - Jánskeho plakety. Jubilejný 100. odber krvi absolvoval 13. apríla 2017 Ján Peller. Zoznam darcov

Ďalší úspech malinovských hasičov


25.4.2017
V sobotu 22.4.2017 sa malinovská hasičská mlaď zúčastnila branných pretekov v Gáni, okres Galanta. Podobne ako pred troma týždňami v Malinove, aj teraz naše družstvá ukázali, že patria k absolútnej špičke v rámci detských hasičských kolektívov v okresoch Pezinok, Senec a Galanta.
V konkurencii 26 družstiev sa v kategórii starších detí umiestnili na stupňoch víťazov hneď dve malinovské družstvá. Na prvom mieste skončilo družstvo v zložení R. Horváth, T. Šteffek, S. Benián a R. Pavlikán. Tretie miesto vybojovalo zmiešané družstvo reprezentované M. Vyoralom, N. Bystrianskou a sestrami K. a L. Zikmundovými. V súťaži mladších kolektívov sa na peknom ôsmom mieste umiestnili J. Haško, T. Pavlikán, A. Kráľová a P. Zikmundová.

Malinovo získalo Pečať Rozvoja obcí a miest


Pečať rozvoja obcí a miestZa rok 2016 bola obec Malinovo vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. 2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2 %. Viac informácií na stránke Národného informačného strediska SR, a.s.(IČO: 00304921).

Uvítanie nových nových občanov


18.4.2017
Pred sviatkami sme medzi nami slávnostne uvítali nových malých občanov, ktorí sa v obci narodili v roku 2016. Pribudlo nám spolu 56 detí - 28 dievčat a 28 chlapcov. Od januára 2017 sa tu narodilo ďalších 20 detí. Malinovo mladne a obec bude pre svoju najmladšiu generáciu vytvárať čo najlepšie podmienky pre život.

Obnova kaštieľa a parku v Malinove


3.4.2017
Bratislavský samosprávny kraj a Katedra architektúry STU pripravili v sídle župy na Sabinovskej 16 v Bratislave zaujímavú výstavu študentských prác s témou obnovy a novej funkčnej náplne národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ a park v Malinove. Výstavu rôznych štúdií využitia kaštieľa uvidíme aj v Malinove, vernisáž pre našich občanov bude 29. apríla 2017 o 14.00 h priamo v kaštieli.
Obec veľmi víta všetky aktivity BSK, ktoré smerujú k obnove kaštieľa a k jeho využitiu na kultúrne a spoločenské účely pre širokú verejnosť. Črtá sa možnosť získania príspevku na obnovu parku z prostriedkov Ministerstva kultúry SR už na budúci rok. Obec ako spoluvlastník parku (dve tretiny areálu a kaštieľ patria BSK) sa bude podieľať na snahe udržať park v dobrom stave aj počas tohto leta, kým sa nepristúpi k jeho zásadnej obnove – renovácii zelene, úprave chodníkov, osvetlenia a pod.
Prvé spoločné čistenie parku bolo v sobotu 8. apríla 2017. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí pomáhali čistiť náletovú zeleň okolo kaštieľa.  

Branné preteky hasičov majú svojich víťazov


4.4.2017
Dňa 1. apríla 2017 sa v Malinove konal 4. ročník branných pretekov mladých hasičov. Na štart sa postavilo 33 súťažných družstiev, ktoré reprezentovali spolu 15 dobrovoľných hasičských zborov. V kategórii mladších hasičov si najlepšie viedlo družstvo z Gáňu. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Kráľovej pri Senci a bronz putuje do Sládkovičova. V kategórii starších hasičov si zlatú medailu vybojovalo domáce družstvo z Malinova, na druhom mieste skončilo družstvo z Gáňu a z bronzu sa  tešia v Sládkovičove. Viac informácií

Jarný stolnotenisový turnaj 2017


o putovný pohár starostky obce Malinovo sa uskutočnil 4.3.2017 od 9:00 do 17:00 v obecnej telocvični Malinovo. Zúčastnilo sa na ňom 34 dospelých hráčov a 10 hráčov v kategórii mládež do 15 rokov. Podľa organizátorov to bol najväčší a najlepší turnaj v posledných rokoch.


Vďaka za úspešné podujatie patrí hlavnému organizátorovi turnaja Ladislavovi Fazekasovi, starostke obce Malinovo, sponzorom a v neposlednom rade všetkým, ktorí sa predviedli výbornými výkonmi.
Viac informácií a výsledky turnaja

Zelená karta povinná


6.3.2017
Oznamujeme občanom, že pri každom vývoze triedeného odpadu na zberný dvor v Malinove sú povinní preukázať sa zelenou kartičkou, ktorú obdržali na obecnom úrade pri zaplatení poplatku za komunálny odpad na rok 2017.

Ako na biologický odpad


14.2.2017
www.komposter.skZákon o odpadoch ho zakazuje spaľovať, nesmie sa ani vyvážať za domy na čierne skládky, a tak sme si zvykli nosiť trávu a konáre na zberný dvor. Záhradkári spracúvajú zelený odpad na kvalitný kompost, ale stále je v kontajneroch na tuhý komunálny odpad priveľa biologického odpadu. Aj Malinovo sa v tomto roku zapája do systému intenzívneho triedenia a zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom lepšie biomasu zhodnotiť a výrazne znížiť jej objem na skládkach. A zároveň poskytnúť viac komfortu svojim obyvateľom.
Od nového roku je povinná každá domácnosť v rodinných domoch písomne požiadať obec o kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný odpad s minimálnym objemom 120 l. Obec na základe žiadosti dodá buď zásobník alebo zbernú nádobu a v období od marca do novembra raz za 14 dní zabezpečí bezplatne odvoz biologického odpadu. Viac informácií
Žiadosť o zapojenie do systému zberu BRO

Sprievod masiek


Fašiangy sa včera skončili, tradičný sprievod masiek, ktorý v obci pripravila miestna organizácia Csemadoku, sme si nafotili v uliciach obce v sobotu  a v utorok, 28.2.2017 bola v kultúrnom dome zábava s občerstvením a pochovávanie basy.  
filePlagát (216 KB)

SMS Rozhlas v Malinove


Obyvatelia Malinova si môžu objednať posielanie dôležitých správ a hlásení obecného rozhlasu priamo do svojho mobilu(už od 1. októbra 2014). Výhody tejto služby sú zrejmé - nič dôležitého už nikomu nemôže ujsť. Prihlásenie sa na odber správ SMS rozhlasu je jednoduché, stačí v mobile vyťukať text aktivačnej správy: 90045 a poslať na číslo: 4488. Zákazníci O2 Slovakia majú aktivačný text SMS trochu pozmenený: ROZ 90045 a posielajú ho na číslo: 7003. Všetky ostatné pokyny sú na letáku SMS Rozhlas, ktorý si môžete stiahnuť:
fileSMS Rozhlas - leták (1,34 MB)Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Dobrý deň,
doručovanie pošty je jednou z primárnych a najstarších služieb obyvateľom, no Malinovo s tým má aj v 21. st. problém. V obci, predpokladám že do dnes už s najmenej 4 000 obyvateľmi, hádam nikto nepochybuje, že sa tu má pošta "zachovať". Vyzerá to trochu, akoby SP musela akceptovať minimalistický návrh obce a "riešiť" problém premiestnením z údajne nevyhovujúcich priestorov na obecnom úrade (o ktorých uvoľnenie zrejme obci ide) - do úplne nevyhovujúcich. Obec potom nemôže tvrdiť, že sa jej takýto stav netýka a je to  vec SP.

Jozef

Dobrý deň,
priestory v budove obecného úradu, ktoré využívala Slovenská pošta, boli v nevyhovujúcom stave, bez soc. zariadení, nehovoriac o tom, že celá  budova obecného úradu je v dezolátnom stave (strecha, siete, statika a pod.) a v dohľadnom čase pristúpime k jej rekonštrukcii. Po niekoľkoročných rokovaniach so SP sme sa dohodli, že Pošta Malinovo potrebuje nové priestory. Obec Malinovo v záujme zachovania pošty ponúkla súčasné priestory, ale zamestnanci SP hľadali aj nové priestory v obci. Bohužiaľ im nič nevyhovovalo, či veľkosťou alebo výškou nájomného a nakoniec sa rozhodli pre našu ponuku. SP si spracovala projekt na úpravu priestorov, stavebné práce dokonca zafinancovala obec. Predpokladám, že keby tie priestory z ich pohľadu nevyhovovali, neboli by ich akceptovali. Nemám pocit, že obec sa tvári, že sa jej takýto stav netýka - urobila všetko, čo bolo možné pre udržateľnosť Pošty v Malinove.

S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Bolo by mozne ocistit zakruty na hlavnom tahu pri Bille a pri ul. Revolucionarov od strku/piesku - krajnice su uplne pokryte a hlavne na bicykli to moze byt nebezpecne.
Taktiez by som sa rad dozvedel nieco viac o stave/progrese planovanej cyklotrasy popri Malom Dunaji. Pripadne ako by sa dalo do projektu zapojit/pomoct.
Dakujem,

Michal Szeman

Dobrý deň,
asi píšete o Bratislavskej ulici, ktorá je regionálna cesta II. triedy a starostlivosť o ňu patrí do kompetencie Správy ciest Senec, čiže je možné ich upozorniť na to. Čo sa týka cesty pred Billou, je to už kataster Most pri Bratislave. Ale i napriek tomu naši pracovníci tento úsek vyčistia.
Čo sa týka plánovanej cyklotrasy, projekt máme pripravený a čakáme na vyhlásenie výzvy na podávanie projektov v rámci cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko II. etapa.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať prečo pani starostka neuvažuje o tom, že namiesto materskej školy, ktorá má ísť do budovy oproti malému parku, nemôže ísť škola? Nechcú mi brať deti do susedných dedín, nakoľko majú plno. Myslím si, že je to logickejšie, ako mať tri škôlky v Malinove a jednu - do piateho ročníka - školu. Ďakujem za odpoveď.
Melková

Dobrý deň pani Melková,
obec Malinovo dostala dotáciu na rekonštrukciu budovy pre potreby materskej školy, a preto sme túto možnosť využili. Zatiaľ platí dohoda so susednými obcami, že do ZŠ Most pri Bratislave prijmú deti v školskom roku 2017/18 a v spádovej obci Tomášov taktiež. Samozrejme, riešim možnosti získania ďalších priestorov pre základnú školu s časovým horizontom do dvoch rokov.  

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Koniec Sportovej ulice bol dlhy cas v zufalom stave. Cesta je teraz ocistena od nanosov a stromy su orezane. Dakujem
Kubanková
bullet
dobry den prajem,
bol by som velmi rad ak by sa zacala riesit situacia, ktora vznikla stavbenym povolenim na ulici visnova, kde momentalne buraju byvale sklenniky a planuje sa stavat bytovka.
kedysi pokojna stvrt obce sa zrazu stala velmi hlucnou, okrem toho ze robitnici po sebe cely den vykrikuju tak stavbene stroje vydavaju neuveritelny hluk a cele domy na visnovej a jahodovej ulici sa otriasaju v zakladoch... prosim uvedomte si ze niektori ludia pracuju na smeny a potrebuju sa po prichode domov z nocnej vyspat a fakt to nejde, neviem preco obec stale potrebuje rozpredavat pozemky a schvalovat stavebne povolenie ked musite vediet ze s tym zneprijemnite zivot ostatnym obcanom :/ prosim rieste tuto situaciu aby nevytvarali taky hluk a aby sme nemuseli cele dni zazivat ''zemetrasenia''.
Okrem ineho komplet prijazdova cesta je s prepacenim zaje*ana od tychto stavbarov a ked ich upozornite ze by si mohli cestu ocistit tak sa vam vysmeju do tvare ze co od nich chcete. daldia vec je to ze jazdia hrozne rychlo bez stipky slusnosti a ohrozuju nase deti a zvierata dakujem

Kovac

Dobrý deň,
Obec Malinovo nerozpredáva pozemky a ak máte na mysli pozemok, na ktorom sa nachádzali torzá skleníkov, časť tohto pozemku obec vo verejnom záujme zamenila za pozemky, nachádzajúce sa pod športovým ihriskom, ktoré boli vo vlastníctve súkromnej firmy.
Vlastník tohto pozemku nepožiadal o povolenie na búracie práce, preto bol minulý týždeň vyzvaný na zastavenie búracích prác a vybavenie si povolenia na búranie. Nebolo mu vydané ani žiadne stavebné povolenie.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
rada by som sa spytala, k comu bolo dobre prestahovanie posty do novych a mini priestorov za obecny urad a co to prinieslo obcanom? Dovnutra do predsienky sa zmestia 3ja ludia, pri okienku 2ja, zvysok musi cakat vonku na zime, ako dnesne rano vyse 20minut, kym pride dovnutra...Suma sumarom, mensie priestory, cakanie na zime, a neustale problemy s ne/dorucovanim zasielok...Mozno aspon nejaky pristresok alebo co by nebolo odveci vybudovat, aby clovek nestal napriklad na dazdi.
A rada by som poprosila este o info, co sa chysta v budove starej skoly oproti parciku, ktora sa rekonstruuje? Nikde o tom nie je ani zmienka..
Dakujem za info,

Benkova

Dobrý deň,
bývalé priestory, ktoré využívala Slovenská pošta boli nevyhovujúce, preto sme ponúkli nové priestory z dôvodu zachovania pošty v Malinove. Hoci Slovenská pošta sa zaujímala i o iné priestory v obci, rozhodla sa pre tieto. Kapacitu a využitie nami ponúknutých priestorov posudzovala Slovenská pošta a ona rozhodla, že im priestory vyhovujú. Čo sa týka doručovania zásielok, to je otázka na Slovenskú poštu.
V budove bývalej základnej školy na nám. 1. mája prebieha rekonštrukcia a tieto priestory budú slúžiť pre potreby materskej školy.
S pozdravom
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
to čo je zlé a  nevyhovujúce pre Tri vody je zastávka Slovak Lines pri mäsiarstve z BA. Deti z Troch vôd musia zbytočne prechádzať hlavnú cestu 2x, keďže chodník tu neexistuje. Ale vraj bude v 5/6 2017 nová zastávka priamo na troch vodách je to tak?
ďakujem

Maroš

Dobrý deň,
áno je naplánované vybudovanie  autobusovej zástavky na Troch vodách s realizáciou v tomto roku. Teraz prebieha vybavovanie stavebného povolenia.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobry den,
chcel by som sa informovat o vseobecnych zavaznych nariadeniach kde je mozny volny pohyb psov v obci Malinovo? Byvame na Tri vody III. a neustale tu vidam ludi ako vencia velkych psov bez voditka ci nahubku.
S pozdravom

Lancaric

Dobrý deň,
pre majiteľov psov platí zákon č.282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. V Malinove sú dve lokality na venčenie psov, a to pri ramene malého Dunaja od Záleského mostu smerom na Most pri Bratislave a priestranstvo pri Žilipe. Podľa vyjadrenia zástupcu investora však na Troch vodách bolo vytvorené venčovisko na parc. č. 79/1 k.ú. Studené, ktorý pozemok je riadne oplotený, bránka je otvorená. Od leta do jesene roku 2016 sa starali o túto plochu, kosili ju, aby sa mohli venčiť aj menšie psy. V tomto roku plánuje na pozemku osadiť smetný kôš na psie exkrementy, lavičky a miesto na opekanie, kde si môžu rodiny v kľude užiť svoje voľno so psom.
Eva Godová,
starostka obce
bullet
Pekny den pani starostka,
rad by som reagoval na podnet od Tomasa B ohladom vybudovania svetelnej signalizacie pri Troch vodach. Chodievam tade pravidelne v roznych casoch a ani raz sa mi nestalo ze by som mal problem prejst na druhu stranu cesty. Poprosil by som aby ste nezhorsovali uz tak narocne cestovanie z tejto obce. Smerom na tri vody ako aj z nich je ta krizovatka vyriesena bez problemovo. Mozno by sa zislo osvetlenie ako je pri prechode pri kastieli ale urcite nie svetelna krizovatka.

Milan

Dobrý deň,
ako som už napísala, je potrebné si počkať na stanovisko kompetentných inštitúcií a potom budeme zvažovať aké riešenie je najlepšie.

Eva Godová
starostka obce
bullet
Vážená pani starostka,
zaujímalo by ma, pre koho je otvorený zberný dvor v pondelok a v piatok (január-február), keď pracujem v Bratislave od 8 do 16,30, to si mám zobrať dovolenku? Aj v zimných mesiacoch treba čo to vyhodiť. Prečo nie je otvorený zberný dvor aspoň v sobotu doobeda? Ďakujem,

Kubalová

Dobrý deň, pani Kubalová,
Zberný dvor v Malinove je zriadený pre občanov Malinova, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Na základe minimálnej návštevnosti občanov bolo rozhodnuté, že zberný dvor je otvorený v zimných mesiacoch 2x do týždňa, tak ako je uvedené na webovej stránke. Zberný dvor je určený pre separovaný zber odpadu a každý občan si môže tento odpad riešiť v prípade potreby tak, že využije rozmiestnené nádoby na území obce na sklo, šatstvo, jedlé tuky a oleje a kuchynský odpad a firma AVE zabezpečuje zber papiera, plastov a komunálneho odpadu od každého domu, za čo si platíte. Platíte sumu, ktorá sa od roku 2012 nezmenila.  
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o vybudovanie svetelnej signalizácie pri prechode pre chodcov na konci Malinova v smere na Most p B. vzhľadom k situácii, že je to koniec dediny a keď kolóny upadnú, vodiči jazdia veľkou rýchlosťou smerom von z obce a deti a rodičia s kočíkmi majú veľký problém prejsť cez cestu a hlavne bezpečne. Prvoradá je bezpečnosť a toto by účinne fungovalo, ako to funguje vo vyspelých mestách a krajinách.
Ďakujem.

Tomáš B.

Dobrý deň,
pre každého vodiča platí dodržiavanie povolenej rýchlosti v obci, ktorú občas polícia meria. Samozrejme, že dôležitá je v prvom rade bezpečnosť našich občanov na cestách, a preto som požiadala kompetentné orgány o stanovisko k danej problematike (riešenie svetelnej signalizácie na križovatke do lokality Tri vody a umiestnenie chodníka k obchodu Billa), pretože ide o regionálnu cestu II. triedy vo vlastníctve BSK a v správcovstve Regionálnych ciest.  
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
bullet
Vazena pani starostka,
obraciam sa na Vas s otazkou ohladne (ne)fungovania posty v nasej obci. Tato situacia je uz naozaj dost zla, vyuzivam zasielanie malych zasielok postou na nasu adresu. No najprv neexistuje niekto, kto by tie zasielky roznasal, dokonca mam listok o tom, ze tam mam nieco ulozene a najnovsie mi uz ani to nevedia najst?! Samozrejme som sa obratila aj na SP, no podla mna len kuskove staznosti od nas obcanov, ktore si mozno aj niekto precita na centrale, nepovedu k rychlejsiemu rieseniu, ak sa nejake da najst.
Nie je aj v zaujme obce, aby tato sluzba fungovala tak ako ma aj v Malinove a ako si za nu platime v podobe postovneho? Ludia uz zacinaju byt nervozni a znechuteni, najprv si vystoja polhodinovu radu a potom tam cakaju na balicky este 10min, kym sa v tych kopach najdu (ak vobec, ako bol moj pripad).
Neuvazovali ste aj o pripadnom rokovani s vedenim posty, aby sa naslo nejake riesenie? Snad vsade su postovi dorucovatelia, Len tu nikto? Ci papier o hladani je len na dverach nasej posty? Kym nebudu dorucovatelia, nebudu ani stali zamestnanci pri okienku, pretoze ludia sa tam budu stale len stazovat, oni budu mat k tomu vela prace, tym vznikaju aj caste chyby a stale dokolecka. Ja rozumiem, ze SP je subjekt mimo posobenia obce, no kedze je to monopol na zasielanie istych druhov zasielok, resp. nevieme vzdy ovplyvnit, aby nieco prislo inym dorucovatelom ako SP, tyka sa to celej obce a vrha to dost nepekny tien na fungovanie v obci ako take.
S pozdravom,

Horváthová

Dobrý deň pani Horváthová,
samozrejme aj mňa trápi naša pošta a tiež komunikujem so zodpovednými pracovníkmi Slovenskej pošty, ktorí majú presné informácie o zúfalej situácii na našej pošte, ale bohužiaľ, všetko je v ich kompetencii. Z našej strany už dva roky ponúkame možnosť presťahovať poštu zo súčasných priestorov do väčších, ale nebol záujem. Pred dvomi mesiacmi sa situácia zmenila a SP prejavila záujem o nami ponúkané priestory. Spracoval sa projekt stavebných úprav, ktoré zabezpečuje a bude financovať obec. Ostatné úpravy si rieši Slovenská pošta vo vlastnej réžii a vyzerá to tak, že do konca decembra 2016 by priestory mohli byť pripravené na prevádzku pošty. Obec sa snaží pomôcť, ako sa len dá, aby pošta sídlila v normálnych priestoroch. Čo sa týka práce zamestnancov pošty, ako i prijatia doručovateľov, toto je už naozaj v kompetencii prevádzkovateľa a zamestnávateľa...  
S pozdravom

Eva Godová, starostka obce
bullet
Pán Janák, pani starostka,
to že si niekto skráti cestu cez uličky Malinova, je úplne legálna vec, žiadnym spôsobom cez verejné komunikácie toto zamedziť nejde. Pán Janák sa asi dostatočne nezamyslel nad prvotným problémom, ktorý spôsobuje túto situáciu. Žeby niekto kompetentný pozabudol pri schvaľovaní stavebných rozhodnutí pre developerov na fakt, ako po výstavbe budú riešené komunikácie pre výjazd a vjazd do/z obce, tak aby sa neprehlboval problém zápch? Alebo tak ako je to už zvykom "pomastením do obálky" ide všetko?
Ak budeme "ne/rozmýšlať" ako p. Janák, tak potom môžme zamedziť aj prejazd obcou Malinovo zo smeru Tomášov, pretože minimálne 60% týchto vozidiel tvorí zápchy v našej obci Malinovo a ďalej Most-Vrakuňa. Alebo hlavná cesta cez obec nepatrí do ulíc Malinova, keď chcete zamedzovať prejazd ostatnými ulicami?
Zapamätajte si konečne, že dopravná značka "Prejazd zakázaný" nie je riešenie, pretože keď v takomto prejazde zastavíte vozidlo a vystrčíte jednu nohu von na vozovku, tak už neporušujete spomínanú značku!
Pán Janák, trochu rozmýšľajte!
Pekný deň.


bullet
Vážená pani starostka,
chcel by som Vás velmi pekne požiadať o riešenie problému ktorý začal po otvoreni potravin Billa. Bohužial ako už býva zvykom na Slovensku, sa už našlo pár chytrákov ktorí su "múdrejší" ako my ostatní a ráno v kolónach smerom z dediny na Most odbočia na Tri vody upaľujú rýchlosťou 80km/hod cez Tri vody poza stavebniny a Billu a o minútu už stoja v zákrute výjazdu na hlavnu cestu. Bolo by velmi vhodné aby so súčinostou Policie a správou ciest bola osadená značka zákaz prejazdu a bola povolavaná hliadka polície a poctivo ich pokutovať. Myslím žeby mali veľmi rýchlo vybratú slušnú hotovosť. Obratim sa s touto témou aj na media Tv markiza a  Tv Joj pretože je neskutočne ako títo naši spoluobčania su múdrejší ako my hlupáci ktorí ráno trpezlivo čakáme v kolóne. Ďakujem za skoré riešenie. S pozdravom,

Janak Pavol

Ďakujem za Váš podnet, ktorým oslovím Dopravný inšpektorát Senec a požiadam o stanovisko. Následne Vás budem informovať o možnostiach riešenia vzniknutej situácie, ktorá mimochodom trápi občanov aj na iných uliciach napr. Školská, Záleská,  Mostecká, Drieňová......
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, prečo v Malinove nedoručujú poštové zásielky.
Ďakujem V.

Dobrý deň,
pokiaľ mám informácie, tak na malinovskej Pošte chýbajú doručovateľky. S touto otázkou sa prosím obráťte na riaditeľstvo Slovenskej Pošty.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den pani starostka,
ako obyvateľ Troch vôd by som sa chcel informovať, prečo k nám nechodi pošta. Uz 2 týždne pretrváva tento problém. Poštárky ani nie sú schopné pohľadat moju poštu priamo na pošte, lebo je tam situácia tragická a pošta z Troch vôd sa im tam kopí. Viete spraviť urýchlene nápravu? Kto zaplatí peniaze, ak faktúru, ktorá mala splatnosť 31.10.2016, mi nedoručili (poslaná bola 20.10.)
Ďakujem.

Fero
Dobrý deň,
Vašu informáciu som posunula na Riaditeľstvo Slovenskej Pošty, ktorá sa situáciou na našej Pošte  zaoberá. Taktiež je spracovaná PD na úpravu náhradných priestorov a po úspešnom ukončení úprav (predpoklad je do konca roku 2016) bude malinovská Pošta sídliť v iných priestoroch a možno sa rozšíri aj počet zamestnancov.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcela by som reagovať na príspevok sťažujúcich sa susedov na smrad a kikiríkajúceho kohúta v novej štvrti. Je mi ľúto, ale podľa môjho názoru je Malinovo obec a nie veľkomesto, z čoho logicky vyplýva, že na dedine sa môžu vyskytnúť zvieratá, ako je kohút či sliepka. Uznávam, že dotyčný/dotyčná sa mohli opýtať na názor susedov zo slušnosti, no tiež to nie je povinnosť a je treba rešpektovať to a nie sťažovať sa na úžitkové zvieratá na dedine.
Ďakujem.

bullet
Dobry den,
Od piatka 21.10.2016 nefunguje verejne osvetlenie ulic Visnova, Sadova, Jahodova, Broskynova a Bazova. Bolo by mozne zverejnit cislo v odseku dolezitych cisel (Obecny urad --> Kontakty) kde by sa mohli tieto poruchy nahlasovat?
Tiez mozte pridat do odseku obchodov (Sluzby obcanom --> obchody) otvaracie hodiny obchodu Billa: Pon-Sob 7:00-21:00; Ned 8:00-20:00. Za skore vybavenie za vsetkych obyvatelov obce vopred dakujem.
S pozdravom

Dušan
Ďakujeme za pripomienky, čo sa týka verejného osvetlenia, v prípade nefunkčnosti je treba zavolať zatiaľ na telefón starostky 0903454131, nakoľko obec nemá vlastných elektrikárov, ale si ich objednáva. Taktiež doplníme údaje o predajni Billa v Moste pri Bratislave.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
tento víkend sme 1x navštívili zberný dvor v Malinove a musím povedať, že sme veľmi spokojní s organizáciou i ochotou pracovníkov zberného dvora, ktorí nám poradili i pomohli. Musím povedať, že po reakciách nižšie sme šli s obavou, ktorá sa našťastie nepotvrdila. Sme vďační, že máme v Malinove takúto možnosť a pevne verím, že i ostatní obyvatelia obce budú využívať zberný dvor a nebudú nám vznikať zbytočné skládky.
S pozdravom,
minimálne dvaja spokojní obyvatelia Malinova :-)
bullet
Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je riešené zabezpečenie zamedzenia vjazdu áut na Žilip? Je to rekreačná zóna a hlavne v letných mesiacoch sa tam v niektoré dni otočí veľa áut. Pochybujem, že všetky majú nejaké osobitné povolenie..Výsledkom býva množstvo odpadkov a smetí, ktoré po takýchto návštevníkoch zostáva. Prídu autom, donesú veci na piknikovanie a pod.ale bordel už do auta nedajú a nechajú všetko v prírode..Ďakujem za odpoveď.

Obec pred rokmi riešila vjazd  na Žilip od Zátôňskeho mostu tým, že tam umiestnila závoru, ktorá sa odomykala len na požiadanie. Nakoľko niektorí občania  to riešili pravidelným odtrhnutím zámku,  obec zamykanie prestala riešiť. Na bohužiaľ  či táto závora je otvorená alebo zatvorená, stále je možnosť dostať sa na Žilip i inou cestou a tam priestor nie je možné uzatvoriť. Zostáva na prístupe jednotlivých občanov, ako sa správajú  k takému krásnemu kúsku prírody.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či vieme ako obyvatelia novej lokality robiť niečo s "milým" pánom susedom, ktorý si na voľnom pozemku spravil menšiu Zoo. Nemal ani toľko slušnosti, aby sa ostatných susedov spýtal, či im nevadí smrad a neobťažuje ich sústavne kikiríkajúci kohút.
Ďakujem za skorú odpoveď.


Budem rada, ak dostanem podrobnejšie informácie, potom k tomu budem vedieť zaujať stanovisko.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce.
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa iba informatívne opýtať, či náhodou sa nebude realizovať nejaký chodník pre peších popri ceste resp. popri stavebninách k novej Bille, aby sa dali nákupy urobiť aj pešo, nielen autami. Ďakujem veľmi pekne, s pozdravom

Janovická Oľga

Dobrý deň,
chceli by sme vybudovať chodník popri regionálnej ceste II.triedy smerom na Most pri Bratislave, a preto zisťujeme možnosti jeho umiestnenia. Záleží na stanovisku Správy ciest Bratislava, či a za akých podmienok sa tam dá umiestniť chodník. Polovica dĺžky chodníka je v katastri obce Most pri Bratislave, nachádzajú sa tam inžinierske siete a v neposlednom rade sú to pozemky vo vlastníctve súkromnej osoby. Čiže vôbec to nie je jednoduché riešenie; robím však všetko pre to, aby sme vybavili umiestnenie chodníka a následne ho aj vybudovali.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň. Podobný prípad sa mi stal na zbernom dvore. Podľa otváracích hodín na internete má byť otvorené do 19:00. 17:10 som bol na zbernom dvore a pracovník arogantne drzo ma išiel vyhadzovať že otváracie hodiny sú len do 17:00. Na moje vyžiadanie nech zavolá svojho nadriadeného (starostku) ma drzo poslal preč. Prosím o riešenie a napravenie resp. upozornenie pracovníka o slušné vystupovanie voči občanom. Dúfam že príspevok bude uverejnený...  

Vážený občan, ospravedlňujeme sa za incident, ktorý sa vám stal na zbernom dvore v prvú októbrovú sobotu. V prevádzkovom poriadku zberného dvora, ktorý je na internete, sa stala chyba - v mesiacoch október a november má byť zberný dvor otvorený v piatok a v sobotu iba do 17.00 h, a nie do 19.00, ako bolo uvedené v texte prevádzkového poriadku. Chybu sme opravili a informujeme o tom občanov aj v osobitnom ozname. Pracovníci na zbernom dvore sa usilujú udržiavať poriadok a čistotu, kontrolovať triedenie odpadu podľa noriem a často narážajú na neprimerané reakcie aj zo strany občanov. Chceme mať aj na zbernom dvore pokojnú, nekonfliktnú atmosféru a v tom zmysle budú usmernení pracovníci zberného dvora.
bullet
Dobrý deň, čím to je, že za posledný mesiac som 4-krát prišiel do zberného dvora počas dňa/času, keď mal byť otvorený a nikto tam nebol? Nemôže byť na stránke oznam, že zberný dvor bude zatvorený?

Dobrý deň,
Zberný dvor v Malinove na Tomášovskej ulici funguje od svojho otvorenia podľa otváracích hodín, ktoré sú vyvesené na webe aj na vstupe do areálu Zberného  dvora. Nestalo sa, že by nebol otvorený, čo môžeme deklarovať tým, že sa vedie evidencia, z ktorej vieme, koľko občanov na Zbernom dvore bolo a v ktoré dni. Keď náhodou nastala zmena, vždy bol daný oznam na web alebo do informačnej tabule. Ak máte takéto skúsenosti, je to potrebné riešiť so mnou a volať na moje telefónne číslo, ktoré je uverejnené na webovej stránke obce Malinovo.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
opakovane Vás žiadame o riešenie stavu pozemkov medzi ulicami Hviezdna a Drieňová smerom k Malému Dunaju. Od posledného príspevku sa zmenilo akurát to, že burina a náletové dreviny sú 2 metrovej výšky. To je obec bezmocná voči jednej arogantnej osobe - majiteľke?


Obec Malinovo vyzvala vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa medzi Hviezdnou a Drieňovou ulicou na odstránenie nežiaduceho stavu (pokosenie buriny) do 31.5.2016. Nakoľko tak neurobili, celý spis bol postúpený 2.6.2016 na Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, ktorý je kompetentný ďalej pokračovať v riešení situácie.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
chcem sa spytat ako a komu konretne sa zlepsili sluzby posty tym, ze ste okliestili otvaracie hodiny?! V stredu bol jediny den, kedy si mohol normalne zamestnany clovek vybavit nieco na poste, lebo bola otvorena az do 19. Vzdy tam bola rada az po dvere - skor som cakala, ze v ramci vyjdenia v ustrety zakaznikom sa hodiny predlzia na neskor, prip. sa otvaracie posunu na skor. Odteraz si normalne zamestnany clovek bude musiet zobrat dovolenku, aby stihol (ci pockal) otvorenu postu. Normalne pracujuci clovek - o 7 do prace a o 17 doma.
(Prišli tri ďalšie príspevky na rovnakú tému)


O úprave otváracích hodín na pošte v Malinove už obec rokovala so zástupcami Slovenskej pošty a po dohode sa vrátime k pôvodným otváracím hodinám. O tejto úprave budeme občanov informovať na webstránke i cez SMS rozhlas.

Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
chcem sa opýtať či sa neplánuje údržba zanedbaného basketbalového ihriska v areáli zámockého parku. Ďakujem za odpoveď
Martin


Obec Malinovo neplánuje údržbu basketbalového ihriska, nakoľko väčšinový spoluvlastník BSK plánuje revitalizáciu celého parku.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
chcem sa informovat, sused ktory kupil vedlajsi pozemok ma pred vstupom na nas pozemok stavebny material priamo na ceste, brani tak vstupu auta na nas pozemok. Je mozne to nejako riesit v pripade ze ho neodstrani? Dakujem za odpoved


Každý občan, ktorý používa verejné priestranstvo na uskladnenie stavebného alebo iného materiálu, je povinný toto ohlásiť na OcÚ, kde mu bude vydané povolenie na dočasné užívanie priestranstva. Obec Malinovo má VZN č.3/2005 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Malinovo a VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú povinnosti vlastníkov pozemkov a verejných priestranstiev.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den, chcem sa opytat na aktualny stav a najblizsie kroky pre projekt cyklochodnika do Vrakune. V novembri 2014 tu bol clanok o planovanej trase. Za pekneho pocasia sa da prejst za cas aj kratsi ako autom v zapche smerom na Zalesie, potom cez pole a po lavom brehu Maleho Dunaja az do Vrakune, ale ked naprsi, tak sa smykat cez kaluze a blato nie je schodna cesta do prace a treba cakat par dni kym to preschne (ak znovu nenaprsi). Dostojnejsia cesta pre cyklistov by pomohla nielen im, ale aj skratila kolony aut pre vodicov. Dakujem za odpoved.
Martin

Dobrý deň,
projekt cyklochodník do Vrakune je zatiaľ v riešení, nakoľko v katastri obce Most pri Bratislave sú nevysporiadané pozemky, cez ktoré by mala trasa cyklochodníka viesť.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Chcel by som sa posťažovať na niektorých obyvateľov, ktorí bývajú resp. majú dvory pri ramene malého Dunaja, ako sa idem smerom na Žilip, že tam sústavne vyhadzujú buriny, pokosenú trávu, kúsky odrezaných stromov a teraz naposledy som si všimol, že sú tam pohodené aj kúsky stavebného materiálu. Ľudia si tam robia úpravy pozemkov - dvorov a všetok odpad vyhadzujú k vode, aj keď v obci mame zberný dvor.
Dakujem


Dobrý deň,
Obec Malinovo pre svojich občanov vytvorila podmienky a možnosti na separovanie a zber odpadu. Možno by pomohlo, keby samotní občania, ktorí sú svedkami sypania smetí na rôzne iné miesta, oznámili tých nezodpovedných občanov na Obecný úrad v Malinove. Snažíme sa zabezpečiť čistotu a poriadok v obci a v jej okolí, ale v tomto nám môžu pomôcť občania.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.