Kynologický záchranný špeciál


Našou každodennou radosťou je práca so psom, morálnou povinnosťou členov je chcieť pomáhať a v neposlednom rade je to spolupráca s profesionálnymi, ale aj dobrovoľnými zložkami.


Keďže záchranný tím tvorí pes a psovod, je potrebné vzdelávanie aj samotných psovodov, a to nielen z hľadiska výcviku psa. Psovod sa neustále musí zdokonaľovať v poskytovaní prvej pomoci, v topografii čiže orientácii v teréne prostredníctvom GPS, ale aj máp a buzoly, v oblasti rádiokomunikácie. Mal by mať všeobecný rozhľad o ostatných zložkách integrovaného záchranného systému SR, s ktorými spolupracuje.
Práca našich záchranných tímov je založená na vysokej morálnej zodpovednosti. Robíme ju srdcom a odmenou nám je dobrý pocit.

Kontakt:
Zuzana Harničarová
predseda KZŠ
zuzana.harnicarova@yahoo.com