MŠ MalinkaMaterská škola má svoju vlastnú stránku: www.msmalinovo.sk

Adresa
Materská škola
L. Svobodu č. 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ
Mgr. Lenka Sedláčková
tel.: 02/45 955 140
mobil: +421 918 672 630
e-mail: email

O materskej škole MalinkaPodrobné informácie o výchovnovzdelávacom procese, o aktivitách materskej školy, o školskej jedálni a personálnom zabezpečení materskej školy sa dozviete na www.msmalinovo.sk