Občianske združenie Pro Eberhard


Logo Pro Eberhard - autor Maroš Šataník
Adresa: Cintorínska 16, 900 45 Malinovo
E-mail: email
Mobil: 0915 793 455
Koordinátor: Alžbeta Šimonovičová

Chceme prispieť k budovaniu dobrých komunitných vzťahov v obci i v regióne, vytvárať príležitosti na spoločné aktivity pôvodných a novoprisťahovaných obyvateľov, upevniť ich vzťah k obci i k sebe navzájom.


Projekty


Cena SR za krajinu 2016putovala tento rok do mesta Hriňová za projekt Hriňovské lazy – krajina hodnôt, „za zachovanie tradičného spôsobu života obyvateľov žijúcich v harmónii s krajinou v špecifických formách osídlenia a príkladnú spoluprácu všetkých zapojených subjektov rozvoja."
Odborná komisia udelila v rámci Ceny SR za krajinu aj tri osobitné uznania. Okrem občianskeho združenia Pro Eberhard získal osobitné uznanie neinvestičný fond Muránska planina za projekt „Pre prírodu Muránskej planiny" a záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady za projekt „Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov" (www.sazp.sk).
Ocenenie malinovskej Zelenej oázy a rozhľadne Hniezdo je v skutočnosti uznaním pre všetkých obyvateľov Malinova, ktorí sa od začiatku (od r. 2010) podieľali na vyčistení územia pri Žilípe od čiernej skládky odpadov, pravidelne pomáhali pri čistení Malého Dunaja i pri výstavbe a údržbe altánku a rozhľadne Hniezdo. Toto rekreačné zázemie si všetci už viac ako päť rokov užívame.
Finančné príspevky na projekt poskytli Nadácia Ekopolis, Nadácia Orange a spoločnosť Slovnaft, a.s.
Altánok s pontónmi (projekt Ing. arch. Petra Popluhára) a rozhľadňu Hniezdo s lávkou (projekt  Ing. arch. Petra Derevenca) postavila firma Nábytok Pilinský z Malinova. Drevené prvky pri altánku viackrát po zásahoch vandalov aj opravovala. Obec Malinovo, ktorá projekt spolufinancovala, drží nad areálom ochrannú ruku, pravidelne ho kosí a udržiava v čistote.
Osobitné uznanie v rámci Ceny SR za krajinu – ale už aj samotná nominácia a obhajoba projektu pred odbornou porotou a ostatnými účastníkmi – pomáha pri propagácii obce a aktívnych postojov jej obyvateľov k ochrane prírody a lužnej krajiny pri Malom Dunaji.    

Na Žilíp sa vrátili farbyZelená oáza pri Malom Dunaji bola v tomto roku nominovaná na Cenu SR za krajinu, ktorú udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR a SAŽP (rozhodnutie komisie bude známe začiatkom novembra 2016). Po piatich rokoch existencie sa altánok s drevenými hračkami a novšie Hniezdo s lávkou cez mokraď stali obľúbeným miestom pre rodičov s deťmi, rekreačných bežcov, psíčkárov i vodákov. Vybrala si ho aj Nadácia Ekopolis, ktorá na projekt finančne prispela a 9. septembra pozvala dobrovoľníkov zo Slovenskej sporiteľne na pomoc pri jeho údržbe. Zhodou okolností práve vtedy tam mali školáci z Malinova vychádzku a s chuťou sa pridali k šmirgľovaniu.


Voľne prístupné miesta v prírode na obyčajné posedenie či opekanie, kde sa nemusí platiť vstupné, sú stále vzácnejšie. O to viac mrzí vyčíňanie niekoľkých asociálov, ktorí sústavne nivočia dielo dobrovoľníkov – loď pre deti bolo treba už trikrát generálne opraviť. Obec sa rozhodla nainštalovať v areáli kamerový systém s prenosom signálu, ktorý pomôže identifikovať páchateľov. Pridajte sa aj vy k ochrancom pekného miesta.