Občianske združenie Pro Eberhard


Logo Pro Eberhard - autor Maroš Šataník
Adresa: Cintorínska 16, 900 45 Malinovo
E-mail: email
Mobil: 0915 793 455
Koordinátor: Alžbeta Šimonovičová

Chceme prispieť k budovaniu dobrých komunitných vzťahov v obci i v regióne, vytvárať príležitosti na spoločné aktivity pôvodných a novoprisťahovaných obyvateľov, upevniť ich vzťah k obci i k sebe navzájom.


Projekty


Na dobrej stope k bobriemu hradu, k prírode30.11.2017
Chodník popri ramene Malého Dunaja dostal nový názov Na dobrej stope. Takto sme nazvali projekt – náučný chodník o lužnom lese s modelom bobrieho hradu. Získali sme naň z BSK (z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy) finančný príspevok vo výške 5000 eur a v týchto dňoch ho napriek zlému počasiu prešlo viacero návštevníkov.

Zámerom bolo prilákať ľudí do prírody, ktorú máme za domami a často o nej nič nevieme. Na piatich nových tabuliach nájdeme zaujímavé informácie o stromoch a zvieratách lužných lesov, o spevavých vtákoch, o vzácnej mokradi hneď vedľa toku Malého Dunaja a napokon aj o novom obyvateľovi – bobrovi európskom, ktorý sa tu usídlil. Práve bobrovi sme venovali novú atraktívnu preliezku – bobrí hrad, ktorý sa vzhľadom i rozmermi podobá reálnemu. Z informácií na tabuli sa dozvieme veľa o jeho spôsobe života a po dlhých desaťročiach, keď bol na našom území úplne vyhubený, ho prijememe ako atraktívnu súčasť prírody.

Na projekte sa podieľali nadšenci, ktorí už takmer desať rokov robia na úprave rekreačného zázemia obce. Architekt Peter Popluhár, ktorý naprojektoval altánok a pontóny pri rieke, navrhol aj model bobrieho hradu. Realizoval ho Ján Pilinský, ktorý je autorom všetkých drevených stavieb na chodníku. Grafické spracovanie všetkých tabúľ je tiež rukopisom jedného autora, Ing. Mariána Šataníka. Tri pôvodné tabule sú obnovené, pribudlo päť nových. Na vytlačení a skompletizovaní všetkých prvkov sa podieľali ďalší majstri a celok koordinovalo Občianske združenie Pro Eberhard. Obec Malinovo udržiava nad náučným chodníkom ochrannú ruku a poskytuje pomoc pri údržbe a čistení.

logo BSKZa najnovšiu úpravu nášho rekreačného areálu patrí vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju. Vlani za tento areál získalo OZ Pro Eberhard osobitné ocenenie MŽP SR a Agentúry ŽP v rámci Ceny za krajinu v r. 2016. Ocenenie je pre všetkých, ktorí si prírodu obľúbili, podieľajú sa na čistení chodníkov a vedú k dobrému vzťahu k nášmu zelenému zázemiu aj svoje deti. Ak si vyjdete na vianočnú prechádzku k rieke, všetkých tam možno stretnete.

Cena SR za krajinu 2016putovala tento rok do mesta Hriňová za projekt Hriňovské lazy – krajina hodnôt, „za zachovanie tradičného spôsobu života obyvateľov žijúcich v harmónii s krajinou v špecifických formách osídlenia a príkladnú spoluprácu všetkých zapojených subjektov rozvoja."
Odborná komisia udelila v rámci Ceny SR za krajinu aj tri osobitné uznania. Okrem občianskeho združenia Pro Eberhard získal osobitné uznanie neinvestičný fond Muránska planina za projekt „Pre prírodu Muránskej planiny" a záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady za projekt „Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov" (www.sazp.sk).
Ocenenie malinovskej Zelenej oázy a rozhľadne Hniezdo je v skutočnosti uznaním pre všetkých obyvateľov Malinova, ktorí sa od začiatku (od r. 2010) podieľali na vyčistení územia pri Žilípe od čiernej skládky odpadov, pravidelne pomáhali pri čistení Malého Dunaja i pri výstavbe a údržbe altánku a rozhľadne Hniezdo. Toto rekreačné zázemie si všetci už viac ako päť rokov užívame.
Finančné príspevky na projekt poskytli Nadácia Ekopolis, Nadácia Orange a spoločnosť Slovnaft, a.s.
Altánok s pontónmi (projekt Ing. arch. Petra Popluhára) a rozhľadňu Hniezdo s lávkou (projekt  Ing. arch. Petra Derevenca) postavila firma Nábytok Pilinský z Malinova. Drevené prvky pri altánku viackrát po zásahoch vandalov aj opravovala. Obec Malinovo, ktorá projekt spolufinancovala, drží nad areálom ochrannú ruku, pravidelne ho kosí a udržiava v čistote.
Osobitné uznanie v rámci Ceny SR za krajinu – ale už aj samotná nominácia a obhajoba projektu pred odbornou porotou a ostatnými účastníkmi – pomáha pri propagácii obce a aktívnych postojov jej obyvateľov k ochrane prírody a lužnej krajiny pri Malom Dunaji.