Obecné zastupiteľstvo


Ing. Jozef Dúcz


(MOST-HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SaS, SIEŤ)
Zastupuje ulice: Ivánska, Záleská, Revolucionárov, Viničná, Zelená

Gabriel Horváth


(nezávislý kandidát)
Zastupuje ulice: Zátôňská, Športová, Lipová, Agátová, Vŕbová

Ing. Gabriel Kenderessy


(MOST-HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SaS, SIEŤ)
Zastupuje ulice: Sadová, Višňová, Jahodová, Broskyňová

Štefan Lengyel


(nezávislý kandidát)
Zastupuje ulice: Súbežná, Záhradná, Poľovnícka, Adyho

Imrich Lieskovský


(MOST-HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SaS, SIEŤ)
Zastupuje ulice: Slnečná, Hviezdna, Drieňová, Okružná

Štefan Szabó


(MOST-HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SaS, SIEŤ)
Zastupuje ulice: Tomášovská, Krátka, Družstevná

Jozef Szigl


(MOST-HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SaS, SIEŤ)
Zastupuje ulice: L. Svobodu, Petőfiho, Dunajská

Mgr. Alžbeta Šimonovičová


(nezávislá kandidátka)
Zastupuje ulice: Cintorínska, Školská, Veterná, Nám. 1. mája

Ing. Edit Valacsai


(MOST-HÍD, SMK-MKP, SDKÚ-DS, SaS, SIEŤ)
Zastupuje ulice: Bratislavská, Mostecká, Lotosová, Fialková, Púpavová

Starostka obce


Eva Godová


(nezávislá kandidátka)
Zastupuje ulice: Tri vody I.-VI.

Komisie obecného zastupiteľstva


Na základe uznesenia č. 27/3/2015 zo dňa 26.2.2015 bolo schválené zloženie komisií:

Komisia finančná a rozpočtová
1. Ing. Edit Valacsai – predseda
2. Imrich Lieskovský – člen
3. Ing. Silvia Rajčányová - člen
4. Ing. Gabriela Világi - člen
5. Miroslava Kulštrunková – člen

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
1. Štefan Lengyel – predseda
2. Štefan Szabó – člen
3. Ing. Gabriel Kenderessy - člen
4. Mgr. Monika Kollerová - člen
5. Ing. Ján Ledňa - člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa
1. Ing. Jozef Dúcz – predseda
2. Ing. Edit Valacsai – člen

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
1. Mgr. Alžbeta Šimonovičová – predsedníčka
2. Ing. Gabriel Kenderessy – člen
3. Mgr. Dagmar Litterová - člen
4. PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. - člen
5. Tibor Peller - člen

Komisia výstavby, dopravy a ÚP
1. Gabriel Horváth – predseda
2. Jozef Szigl – člen
3. Imrich Lieskovský - člen
4. Ing. Rastislav Jablonický - člen
5. Ing. Andrea Urbánová - člen
6. Ing.  Valéria Vicenová - aktivistka