Odvoz odpadu


Poplatok za odvoz komunálneho odpadu v roku 2018 je potrebné uhradiť do 28. februára 2018 na obecnom úrade v Malinove.
Po uhradení poplatku občan dostane

- nálepku na označenie zbernej nádoby,
- zelenú kartu, ktorou sa občan preukazuje pri ukladaní odpadu na zbernom dvore.

Poplatok za TKO v r. 2018 - fyzické osoby.

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018  • TKO sa vyváža z označených smetných nádob každý týždeň vždy v pondelok.
  • Vývoz TKO v dvojtýždňových intervaloch bude v každom nepárnom týždni, vždy v pondelok.
  • Vývoz TKO v mesačných intervaloch sa zhoduje s harmonogramom odvozu separovaného odpadu.
  • Vývoz bioodpadu zo špeciálnych hnedých kontajnerov bude od 19.6.2018 raz týždenne -  každý utorok.


Plasty a papier
Žiadame občanov, aby starý papier (noviny, časopisy, knihy, zošity a pod.) odkladali do vriec, kartóny rozobrali, zviazali a takto pripravené vrece a zviazané kartóny uložili vedľa smetných nádob v čase odvozu plastov a papiera podľa harmonogramu.

Harmonogram odvozu plastov a papiera v r. 2018:
22. január
19. február    
19. marec    
16. apríl    
14. máj
11. jún
09. júl
06. august
03. september
01. október
29. október  
26. november
24. december

Kontajnery na triedený odpad v obciKontajnery na sklo sú umiestnené na Bratislavskej ulici (oproti hlavnému vchodu do parku), ďalej na Cintorínskej, Zátôňskej, Športovej (parkovisko pri ihrisku) a na Višňovej ulici.

Kontajnery na textil sú umiestnené na uliciach Hviezdna (pri Mojej Samoške) a Bratislavská (pri vchode do parku), ďalej na uliciach Višňová, Zátôňská a Cintorínska.

Kontajnery na kov - červené, 1100 litrové - pribudli od mája 2018 k ostatným kontajnerom na Bratislavskej a Višňovej ulici.

Kontajnery na VKM (viacvrstvový kombinovaný materiál - Tetrapack)- oranžové, 1100 litrové - pribudli od mája 2018 k ostatným kontajnerom na Bratislavskej a Višňovej ulici.

Kontajnery na biologický rozložiteľný odpad - hnedé, si môže objednať každá domácnosť na obecnom úrade. Odvoz záhradného bio odpadu z týchto kontajnerov je každý utorok od 20. marca 2018 do 30. novembra 2018.

Separovaný zber jedlých olejov a tukov
zaviedla obec od 7. marca 2016. Použité jedlé oleje a tuky sú domácnosti povinné  zlievať do PET fliaš (napr. od minerálky, jedlého oleja a pod.) s objemom 1 - 5 litrov. Po naplnení je nutné fľaše uzatvoriť tak, aby z nich obsah nevytekal a vložiť ich do nádoby červenej farby s nápisom: Jedlé oleje a tuky.
Nádoby červenej farby sú umiestnené na uliciach Višňová, Bratislavská, Cintorínska, Zátôňská.

Separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
zaviedla obec pre domácností od 7. marca 2016. Tento druh odpadu je možné priamo vkladať (vlievať) do nádoby čiernej farby na to určenej s nápisom: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Nádoby čiernej farby budú umiestnené na uliciach Višňová, Bratislavská, Cintorínska, Zátôňská.
Vývoz vyseparovaných zložiek - jedlých olejov a tukov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - je zabezpečený jedenkrát do týždňa – v pondelok.
Cieľom separovania týchto zložiek odpadu je hlavne znížiť ich množstvo vypúšťané do verejnej kanalizácie, ako i ochrana životného prostredia.

Kontajnery na biologický rozložiteľný odpad
Občania si objednajú špeciálne 120 l kontajnery na biologický rozložiteľný odpad na obecnom úrade (tlačivo: Žiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľných odpadov).

Odvoz záhradného bio odpadu z týchto kontajnerov začína 20. marca 2018 a bude každý týždeň v utorok do konca novembra 2018.
Kontajnery vykladajte na chodník pred dom včas, najlepšie už v pondelok večer, pretože zber začína v skorých ranných hodinách.
Poznámka: Vývoz bude aj v utorok 30. októbra (štátny sviatok).

Čo patrí do kompostu: tzv. suchý odpad ako šupky, čajové vrecúška, káva, ovocie, zelenina, lístie, tráva, konáriky, záhradný odpad, burina bez semien, drevný popol, piliny.
Čo do kompostu nepatrí: tzv. mokrý odpad ako odpad z varenia, mäso, mäsové výrobky, zbytky varených jedál, kosti, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, ďalej vetvy z tují, listy z orecha, popol iný ako z prírodného dreva, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kov, farby a riedidlá, časopisy, mačacie, psie, ľudské výkaly, plienky, sklo, drevo chemicky upravované alebo lepené, textil, chemicky ošetrené ovocie a zelenina.


Elektronický odpad
môžu občania odviezť na zberné miesto firmy ROVAMI v Bernolákove, s ktorou má obec dohodu. Adresa: Priemyselná ul. 2721/11, Bernolákovo (z hlavnej cesty Senec-Bratislava odbočiť za „Kolibou" doprava na „Autovrakovisko").

Vybité batérie
a prenosné akumulátory môžu občania odkladať do špeciálneho recyklačného boxu, ktorý je umiestnený na chodbe obecného úradu v Malinove.

fileAko správne separovať plasty, sklo a papier (974 KB)
fileVýznam triedenia odpadu (212 KB)