Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce


2009 - 2018


fileKomunitný plán sociálnych služieb obce Malinovo (416 KB)
fileDodatok č. 1 ku Komunitnému plánu obce Malinovo 2016 - 2021 (23 KB)
fileMonitorovanie PHSR 2015 (72 KB)
fileMiestna inovačná stratégia obce Malinovo (792 KB)
fileProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malinovo (5,86 MB)

2016 - 2018


fileDodatok č.1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malinovo (373 KB)