Stolný tenis


Stolný tenis má v Malinove dlhé tradície. V 80-tych rokoch bol posledný stolnotenisový turnaj v Malinove v roku 1986 a zúčastnili sa ho aj hráči z okolitých obcí.
Aktivita stolných tenistov – dospelých i najmladších - sa obnovila v roku 2010, keď 20. marca pripravili Jarný stolnotenisový turnaj. Turnaje o pohár starostky obce sú pravidelne každý rok, obnovili sa aj tréningy hráčov a kontakty so susednými obcami.

Vedúci oddielu:Ladislav Fazekas
Kontakt:0903 724 352
Pravidelné tréningy:  nedeľa 10.00 - 12.00 a streda 20.00 - 22.00 v telocvični v Malinove.

Jarný stolnotenisový turnaj 2019 - vyhodnotenieKonal sa 16.2.2019 v Malinove

V Súťaži dospelých sa zúčastnilo 30 hráčov, ktorí v prvom kole si to rozdali v šesťčlenných skupinách. Do dvoch semifinálových postúpili prví dvaja z každej skupiny z prvého kola. Nakoniec prví dva z dvoch semifinálových skupín si to rozdali medzi sebou vyraďovacím spôsobom. Turnaj mal vysokú úroveň, čo dokazuje aj tesné a ťažké víťazstvo staronového šampióna vo finále.
Na turnaj sa v mládežníckej kategórii nečakane prihlásilo vyše dvadsať záujemcov. Vzhľadom na stiesnené podmienky sa hralo vyraďovacím spôsobom. Vyradení v prvom kole si mohli napraviť výsledok v turnaji útechy. U detí išlo hlavne o zábavu a zoznámenie sa s týmto vynikajúcim športom.

Výsledky


Dospelí:
 • Antonič Tomáš
 • Fares Amin
 • Klempa Ján
 • Polóni Tomáš
Držiteľom putovného pohára starostu obce je Antonič Tomáš. Druhý v tabuľke, Fares Amin, si odniesol cenu štýlových poukážok od sponzora RUSTIC CAFE – BAR Malinovo (Tri Vody). Prví traja získali poháre turnaja a dar od OÚ.

Mládež:
 • Senárik Matúš,
 • Haragal Patrik
 • Livinský Lukáš
Prví traja dostali diplom a pamätnú plastiku so stolnotenisovým motívom. Každý účastník dostal darček od OÚ a od sponzora WIKY.

Sponzori turnaja 2019Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí svojou podporou umožnili uskutočniť náš tradičný jarný stolnotenisový turnaj v Malinove.

 • Obecný úrad Malinovo
 • HAMOS, s.r.o. Šamorín, (www.intelsys.sk)
 • WIKI Malinovo
 • Hamax Malinovo
 • Ekologické stavby Malinovo, Gabriel Horváth
 • SignConsulting s.r.o. Malinovo, Janík Jenci
 • Šport bistro Malinovo, Peller Tibor
 • HomeSystem.sk, (Fibaro) – inteligentná domácnosť

Rovnako ďakujem dobrovoľníkom, ktorí mi pomáhali pri príprave a organizácii turnaja:
Janík Ladislav, Székely Günter, Oberhauser Richard, Štepan Robert, Holocsy Peter

Nakoniec ďakujem všetkým účastníkom z Malinova a okolitých obcí za to, že prišli a svojím výkonom prispeli k vysokej úrovni turnaja.

Ladislav Fazekas,
organizátor

Jarný stolnotenisový turnaj 20198.2.2019
Klub stolného tenisu pozýva všetkých záujemcov na stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční v sobotu, 16. februára 2019 od 9.00 do 17.00 h v malinovskej telocvični.
Prihlášky posielajte ako SMS na číslo 0903 724 352 v tvare: Meno, Priezvisko, Vek.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, a to mládež do 15 rokov a dospelí. Štartovné pre mládež je 1 euro, pre dospelých 3 eurá.
Víťaz obdrží putovný pohár starostu obce Malinovo za rok 2019, ďalší účastníci budú odmenení cenami, na ktoré prispeli sponzori.
fileJarný stolnotenisový turnaj 2019 - plagát (663 KB)

Stolný tenis v roku 201929.12.2018
Klub stolného tenisu oznamuje záujemcom o stolný tenis, že sezónu 2019 začneme 9. januára 2019 (streda) o 20:00 h. Pravidelné tréningy budú vždy v nedeľu o 10:00 h a v stredu o 20:00 h v telocvični.
Žiadame záujemcov, aby sa najneskôr hodinu pred začiatkom tréningu prihlásili na adresu: fazekasladislav0@gmail.com.
Tradičný Jarný turnaj neregistrovaných hráčov plánujeme zorganizovať v sobotu, 16. februára 2019.

Stolnotenisový zážitok


23.1.2016
Klub stolného tenisu v Malinove a ŠK Zálesie pripravili v sobotu 23.1.2016 stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu Zálesia v malinovskej telocvični. Na turnaji sa zúčastnili pozvaní registrovaní hráči 8. až 5. ligy zo Zálesia, Malinova, Voderád (okres Trnava) a Ladíc (okres Zlaté Moravce), spolu 24 hráčov. Hralo sa systémom dve kolá v skupinách a záverečné finálové zápasy o konečné umiestnenie.
Víťazom turnaja sa stal Timotej Letenay, hráč ŠK Zálesie. Podľa výsledkov jednotlivcov putovný pohár starostu obce Zálesie získalo družstvo zo Zálesia (Letenay Timotej, Klein Peter, Juráš Marián, Takáč Róbert). Ceny jednotlivcom a putovný pohár odovzdala zástupkyňa starostu obce Zálesie. Organizátori ďakujú obci Malinovo za poskytnutie telocvične.
fileTabuľky turnaja (51 KB)

Jarný stolnotenisový turnaj 2018Turnaj sa uskutočnil 24. februára 2018 v čase od 9:00 do 17:00 v obecnej telocvični Malinovo.
V kategórii dospelých sa zúčastnilo 24 hráčov, v kategórii mládež sa zúčastnilo desať hráčov do 15 rokov.

Výsledky v kategórii dospelí:
1. Antonič Tomás
2. Polóni Tomáš
3. Mikula Michal
4. Holocsy Peter

Víťaz Atonič Tomás získal putovný pohár starostky obce a hlavnú cenu od sponzora ELFO Club Malinovo, poukážku do fitnescentra v hodnote 180€.

Výsledky v kategórii mládež:
1. Senárik Matúš,
2. Barnáš Adam
3. Kistner Oliver

Víťaz Matúš Senárik získal okrem diplomu a medaily aj hlavnú cenu od spoločnosti BioRio - balík bioproduktov pre deti a mládež. Každý účastník dostal darček od starostky a od sponzora WIKY.

Cena pre najstaršieho účastníka:
František Hajko, balík od spoločnosti BioRio Malinovo.

Sponzori turnaja:
1.Obecný úrad Malinovo
2.ELFO CLUB Malinovo
3.HAMOS, s.r.o. Šamorín, (www.intelsys.sk)
4.WIKI Malinovo
5.Hamax Malinovo
6.Ekologické stavby Malinovo, Gabriel Horváth
7.SignConsulting s.r.o. Malinovo, Janík Jenci
8.Šport bistro Malinovo, Peller Tibor
9.HomeSystem.sk, (Fibaro) – inteligentná domácnosť
10.DOMOTRON – inteligentná elektroinštalácia
11.JOPI SK s.r.o. – Jozef Szigl

Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí svojou podporou umožnili uskutočniť náš tradičný jarný stolnotenisový turnaj v Malinove.

Rovnako ďakujem dobrovoľníkom, ktorí mi pomáhali pri príprave a organizácii turnaja:
Janík Ladislav
Oberhauser Richard
Štepan Robert
Holocsy Peter


Z galérie turnajaTABUĽKY
fileJarný turnaj D základné kolo 1 (281 KB)
fileJarný turnaj D základné kolo 2 (375 KB)
fileJarný turnaj D sem.-fin. 1 (209 KB)
fileJarný turnaj D sem.-fin. 2 (107 KB)
fileJarný turnaj M 1 (392 KB)
fileJarný turnaj M 2 (311 KB)

Vďaka patrí všetkým účastníkom z Malinova a z obcí v blízkom okolí za to, že prišli a svojím výkonom prispeli k vysokej úrovni turnaja.
Teším sa na nasledujúci jubilejný 10. ročník turnaja v roku 2018.

Ladislav Fazekas, organizátor

Jarný stolnotenisový turnaj 2017Termín podujatia:
4.3.2017 od 9:00 do 17:00 v obecnej telocvični Malinovo.
Prihlásení:
v kategórii dospelí 36+1, zúčastnilo sa 34 hráčov
v mládežníckej kategórii 10 hráčov do 15 rokov.
Priebeh turnaja:
hralo sa na ôsmich stoloch, odohralo sa spolu 145 oficiálnych zápasov.

Výsledky turnajaKategória dospelí
 • JONQUIERES Philippe, získal putovný pohár starostky obce, sošku za 1. miesto, dar od pani starostky
 • Sedlaček Peter získal sošku za 2. miesto, dar od pani starostky
 • Antonič Tomás, získal sošku za 3. miesto, dar od pani starostky

fileVýsledky I. kolo - skupina A a B (332 KB)
fileVýsledky I. kolo - skupina C a D (386 KB)
fileVýsledky I. kolo - skupina E a F (322 KB)
fileVýsledky II. kolo - skupina AA a AB (378 KB)
fileFinále (119 KB)

Kategória mládež
 • Ištokovič Simon, získal: medailón za 1. miesto, diplom a darčekový balík od sponzorov
 • Ištokovič Miroslav, získal: medailón za 2. miesto, diplom a darčekový balík od sponzorov
 • Holocsy Peter ml., získal: medailón za 3. miesto, diplom a darčekový balík od sponzorov

fileVýsledky I. kolo - skupina A a B (298 KB)
fileFinále AA a BB (242 KB)

Mimoriadne ceny
Cena pre najstaršieho účastníka:
František Hajko, 80 rokov, získal darčekový balík od spoločnosti BioRio Malinovo.
Najlepší a najaktívnejší Malinovčan:
Peter Holocsy, získal poukážku do fittnescentra od sponzora ELFO Club Malinovo.

Sponzori
 • Obecný úrad Malinovo
 • ELFO CLUB Malinovo
 • HAMOS, s.r.o. Šamorín, (www.intelsys.sk)
 • WIKI Malinovo
 • Hamax Malinovo
 • Ekologické stavby Malinovo, Gabriel Horváth
 • SignConsulting s.r.o. Malinovo, Janík Jenci
 • Šport bistro Malinovo
 • HomeSystem.sk, (Fibaro) – inteligentná domácnosť
 • DOMOTRON – inteligentná elektroinštalácia
 • JOPI TRANS s.r.o. – Jozef Szigl

Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí svojou podporou umožnili uskutočniť najväčší a najlepší jarný stolnotenisový turnaj posledných rokov v Malinove.

Rovnako ďakujem dobrovoľníkom, ktorý mi pomáhali pri príprave a organizácii turnaja:
 • Janík Ladislav
 • Bors Július
 • Oberhauser Richard
 • Kiss Ernest
 • Štepan Robert
 • Dobák Ján

Z galérie turnaja


Vďaka všetkým účastníkom z Malinova aj z obcí blízkeho a vzdialenejšieho okolia za to, že prišli v takom hojnom počte a svojím výkonom prispeli k vysokej úrovni turnaja.
Tešíme sa na najbližší turnaj o rok.

Ladislav Fazekas,
organizátor

Jarný stolnotenisový turnaj 2016Uskutočnil sa 19. marca 2016 v malinovskej telocvični. Dospelých účastníkov bolo 16, mládežníkov sa prihlásilo 9. Turnaj ozvláštnil účastník z Francúzska Jonquieres Philipe. Putovný pohár starostky obce znovu získal obhajca titulu z roku 2015 Tomáš Antonič z Malinova.

Výsledky v kategórii mládež:
1.Matej ChorvatovičBratislava
2.Adam BarnášMalinovo
3.Timo ŠteffekMalinovo

Výsledky v kategórii dospelí:
1.Antonič TomášMalinovo
2.Jonquieres PhilipeFrancúzko
3.Paszko JaroslavKráľová pri Senci
4.Kis ErnestMalinovo

fileTurnajová tabuľka 2016 (110 KB)

Jarný stolnotenisový turnaj 2015


Uskutočnil sa 21. februára 2015 na štandardne vysokej úrovni a organizátori zaznamenali účasť viacerých nových záujemcov.
Viac

Jarný stolnotenisový turnaj 2014


"Atmosféra na turnaji bola perfektná," zhodnotil podujatie Ladislav Fazekas, hlavný organizátor.
Viac

Jarný stolnotenisový turnaj 2013


Jarný stolnotenisový turnaj aj v tomto roku zorganizoval Klub starých pánov pod vedením Ladislava Fazekasa st. a pod záštitou starostky obce.
Viac

Jarný stolnotenisový turnaj 2012


Tretí ročník turnaja v stolnom tenise, ktorý pripravil Klub starých pánov (FCSP Malinovo) 31. marca 2012 mal dve časti. Predpoludním súťažili amatérski hráči z obce Malinovo a Zálesie, v druhej časti bola súťaž registrovaných hráčov z mužstiev v Zálesí, Moste pri Bratislave, Ladiciach a domácich z Malinova.
Viac

Jarný stolnotenisový turnaj 2011


Putovný pohár víťaza v II. ročníku jarného stolnotenisového turnaja získal nový občan Malinova Ján Dobák.
Viac

Prvý stolnotenisový turnaj 2010


Prvý stolnotenisový turnaj pod záštitou starostky bol v sobotu 20. marca 2010 od 10.00 hodiny v malinovskej telocvični. Pozrite si niektoré informácie a obrázky.
ViacJarný stolnotenisový turnaj 2015Uskutočnil sa 21. februára 2015 na štandardne vysokej úrovni a organizátori zaznamenali účasť viacerých nových záujemcov.

Niekoľko zaujímavých faktov o turnaji:

- prihlásilo sa 32 hráčov z toho štyria v detskom veku a dve ženy,
- hralo sa na piatich stoloch,
- prvé kolo sa hralo v ôsmich štvorčlenných skupinách,
- druhé kolo tvorili dve štvorčlenné semifinálové skupiny,
- hráči vo finále: Marek Dandár vs Tomáš Antonič,
- ceny odovzdala osobne starostka obce Eva Godová.


Víťazom turnaja sa stal Tomáš Antonič (čerstvý Malinovčan), získal hlavnú cenu - permanentku do posilňovne ELFO clubu v hodnote 120 € a putovný pohár starostky obce.
Ostatní si dobre zahrali a dobre sa zabavili.

fileTurnajová tabuľka 2015 (85 KB)

Ďakujeme sponzorom:

 • Obecný úrad Malinovo – starostka obce Eva Godová
 • ELFO club – p. Ivančík
 • Wiky – Jozef Šteffek
 • Hamax – Maroš Hacaj
 • Šport klub – Tibor Peller
 • Sign consulting – Eugen Janík
 • Jopi trans – Jozef Szigl
 • Ekologické stavby – Gabriel Horváth

Dobrovoľníci – Ladislav Janík, Marek Vyoral, Günter Székely, Marian Frolek, Robert Štepan, Peter Holocsy, Jozef Fehér, Richard Oberhauser.

Jarný stolnotenisový turnaj 2014


"Atmosféra na turnaji bola perfektná," zhodnotil podujatie Ladislav Fazekas, hlavný organizátor. Rovnako turnaj hodnotia aj hráči. Ceny za aktívnu účasť dostali všetci mladí do 15 rokov, prví traja aj diplomy. Diplomami a ocenením sa potešili aj víťazi v kategórii dospelých, putovný pohár si odniesol vlaňajší víťaz - Rastislav Jablonický.

Víťazi v kategórii mladých do 15 rokov:
1. Róbert Boroš, 2. Janko Sokol, 3. Rastislav Čupka, 4. Dénes Tvarusko, 5. Maximilián Kudada

Víťazi v kategórii dospelých:
1. Rastislav Jablonický, 2. Viliam Galo, 3. Marek Dandar

Turnajová tabuľka - finále (kliknutím na obrázok zväčšite)
Turnajová tabuľka - finále (kliknutím na obrázok zväčšite)


Sponzori V. ročníka stolnotenisového turnaja

Vďaka za podporu a pomoc patrí sponzorom - z ich príspevkov v tomto a vlaňajšom roku pribudol do telocvične nový stôl, na ktorom budú môcť hráči trénovať v obecnej telocvični.

Obecný úrad Malinovo

starostka obce Eva Godová

Jozef Fehér

ELFO Club

Šport Club bistro

Wiky

Hamax

Sign Consulting

Informačná technika

Jopi Trans / Jozef Sziegl

Ekologické stavby / Gabriel Horváth

ŠK Zálesie

Dobrovoľníci, ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh turnaja:

Ernest Kiss

Ladislav Janík

Richard Oberhauser

Jarný stolnotenisový turnaj 2013


Jarný stolnotenisový turnaj aj v tomto roku zorganizoval Klub starých pánov pod vedením Ladislava Fazekasa st. a pod záštitou starostky obce.
Starostka venovala víťazom ceny a obec ochotne poskytla nielen priestor na samotný turnaj, ale aj telocvičňu na pravidelné sobotňajšie tréningy už mesiac pred turnajom.


Škoda, že na turnaj neprišlo viac žiakov a študentov z Malinova, na ktorých by mohol stáť miestny stolnotenisový klub. O to prekvapujúcejšia je účasť starších pánov a ich dobrá kondička, napr. Ernest Kiss vyhral 7 z deviatich zápasov.  Všetci hráči vyjadrili s priebehom turnaja veľkú spokojnosť a prisľúbili účasť aj na budúci rok.

fileTurnajová tabuľka (32 KB)
fileTurnaj 2013 - poradie (20 KB)

O príjemnú atmosféru podujatia sa zaslúžili aj miestni sponzori: Jozef Šteffek z firmy Wiky, Jozef Sziegl z JOPI Trans, Gabriel Horváth – Stavebniny Horváth, Eugen Janík z firmy Neonex, Tibor Peller zo Sport klubu a firma Informačná technika. Vďaka ich štedrosti a podpore dostali všetci účastníci darčeky a celý turnaj mal vysokú úroveň. Víťaz získal k putovnému poháru aj cenu od Malinovského bedmintonového klubu – päť vstupov na kurty v ELFO Clube.
Poďakovanie patrí Richardovi Oberhauserovi za pomoc pri organizovaní a za bufet s občerstvením.

Jarný stolnotenisový turnaj 2012


Tretí ročník turnaja v stolnom tenise, ktorý pripravil Klub starých pánov (FCSP Malinovo) 31. marca 2012 mal dve časti. Predpoludním súťažili amatérski hráči z obce Malinovo a Zálesie, v druhej časti bola súťaž registrovaných hráčov z mužstiev v Zálesí, Moste pri Bratislave, Ladiciach a domácich z Malinova.

Víťazi turnaja jednotlivcov Výsledky turnaja mužstiev
1. Fazekas Ladislav ml. 1. Ladice
2. Hronský Pavol 2. Most pri Bratislave
3. Marko Róbert 3. Zálesie
4. Palaj Juraj 4. Malinovo

Počítač a dataprojektor, ktorý použil organizátor turnaja Ladislav Fazekas, dodal podujatiu profesionálny nádych. Sympatické je, že turnaj priťahuje všetky vekové kategórie a práve vyššie ročníky predvádzajú dobrú kondíciu a dobrú techniku hry.

Blahoželáme víťazom a všetkým, ktorých tento krásny šport baví.

Sponzori Jarného stolnotenisového turnaja 2012:
IT, Informačná technika, s.r.o., Neonex, spol. s r.o., Wiky, JOPI TRANS, Gabriel Horváth Ekologické stavby, Hamax, okná a tieniaca technika, ElfoClub Malinovo, Šport Club Bistro.

Program turnaja
08.30 – 09.00prezentácia účastníkov
09.00 – 11.30súťaž jednotlivcov
11.30 – 12.00odovzdávanie cien
11.30 – 12.00prezentácia mužstiev
12.00 – 15.30turnaj mužstiev
15.30 – 16.00odovzdávanie cien

Propozície
- turnaj jednotlivcov je pre neregistrovaných hráčov z Malinova a zo Zálesia od 12 rokov
- prihlásiť sa možno do 30. marca 2012 na adrese fazekas@inte.sk alebo SMS-kou na č. 0903 724 352
- účastník uvedie celé meno, vek a obec
- štartovné 2 eurá sa zaplatí pri prezentácii
- vlastná raketa, športová obuv.

V turnaji mužstiev uvidíme:
Zálesie (BA 8. liga)
Most pri Bratislave (BA 6. liga)
Ladice (Zlaté Moravce 5.liga)
Malinovo – registrovaní hráči plus výber z víťazov prvej časti turnaja

Na turnaji sú vítaní fanúšikovia tohto športu – vstupné dobrovoľné, športová obuv povinná. Počas turnaja bude účastníkom i divákom k dispozícii bufet.

Chcete si pred turnajom zatrénovať?
Každú sobotu od 17.00 do 19.00 je všetkým záujemcom k dispozícii obecná telocvičňa a dva tréningové stoly.

Turnaj organizačne pripravuje Ladislav Fazekas z FCSP Malinovo.

Jarný stolnotenisový turnaj 2011


Najlepší stolní tenisti v MalinovePutovný pohár víťaza v II. ročníku jarného stolnotenisového turnaja získal nový občan Malinova Ján Dobák. Vo vyrovnanom finálovom zápase s Ladislavom Fazekasom, ktorý s napätím sledovali takmer všetci semifinalisti, sa víťazstvo napokon priklonilo na jeho stranu. Na turnaj v sobotu 9. apríla nastúpilo 21 hráčov, z toho len dve dievčatá. Najmladšou účastníčkou bola Alexandra Glebocká (15 rokov), najstarším hráčom bol Gejza Iró (69 rokov). Za organizáciu turnaja aj za tréningovú prípravu hráčov si zaslúži osobitné ocenenie Ladislav Fazekas z FCSP.

Držiteľ putovného pohára Ján DobákV porovnaní s vlaňajším turnajom sa na tohtoročnom zúčastnilo menej hráčov, ale pripravovali sa s oveľa väčšou dôslednosťou. Ladislav Fazekas objavil v susednom Zálesí skvelú úroveň stolných tenistov, od ktorých sa mnohému naučil. Sám po niekoľko týždňov nezištne trénoval ďalších malinovských záujemcov. Na turnaji sa hralo v šiestich skupinách, v každej bol nasadený jeden z vlaňajších semifinalistov a nový objav, Ján Dobák. Prisťahoval sa len vlani v máji, preto sme ho na turnaji videli až teraz. Stolný tenis hráva už od stredoškolských čias a pálka mu jednoducho "sedí".
Do semifinále sa podľa očakávania prebojovali šiesti najlepší: Juraj Palaj, Gejza Iró, Pavol Hronský, Rastislav Jablonický, Ladislav Fazekas a Ján Dobák.
Každý zo semifinálových zápasov mal svoju atmosféru, ale finále Ladislava Fazekasa a Jána Dobáka bol hotový koncert majstrov. Ešte aj malý syn Danko Dobák, ktorý predtým pobehoval, si poslušne sadol k mame s otázkou - Tatino vyhrá? Do poslednej chvíle to nikto s istotou nevedel povedať.
Po druhom roku je jasné, že v Malinove je skupina kvalitných hráčov, ktorí sa môžu posunúť vyššie. Už v najbližších týždňoch si zahrajú spolu so záleskými kamarátmi a možno sa v niektorých prebudí chuť ďalej rásť. Ale aj tí ostatní, ktorí hrajú len pre vlastné potešenie, majú šancu pestovať túto záľubu kolektívne v malinovskej telocvični. Uvidíme, koľko mladých perspektívnych hráčov sa k nim pridá.

Najlepší hráči turnaja:
1. Ján Dobák
2. Ladislav Fazekas
3. Rastislav Jablonický
4. Pavol Hronský
5. Gejza Iró
6. Juraj Palaj
     
Do zápasov v II. ročníku jarného stolnotenisového turnaja nastúpili títo hráči:
Dobák Ján
Draškovič Roman
Fazekas Ladislav
Fazekas Ladislav ml.
Glebocká Alexandra
Hronský Pavol
Iró Géza
Jablonický Rastislav
Jašo Patrik
Kollár Martin
Kovács Daniel
Kovalančík Jaro
Král Miroslav
Marko Robert
Máťuš Vladimír
Nagy Zoltán
Palaj Juraj
Paulický Igor
Szeman Michal
Szemanová Katka
Telepčák Peter

Za obrázky ďakujeme aktívnemu stolnému tenistovi Jurajovi Palajovi. Všetci účastníci ocenili perfektnú tabuľu na vpisovanie výsledkov jednotlivých zápasov, ktorú vyrobil člen FCSP Eugen Janík.
   
Záväzné pravidlá pre II. jarný stolnotenisový turnaj

Prihlásiť sa môžu Malinovčania od 15 do 99 rokov písomne na adrese email
Účastnícky poplatok 2 eurá zaplatia hráči pri registrácii 9. apríla.
Maximálny počet hráčov na turnaji – 48.
Posledný termín prihlásenia - 5. apríl 2011.
Prihlásiť sa možno aj v sobotu 9. apríla, ale len v prípade, že niekto z riadne prihlásených účastníkov nepríde. Poplatok pre týchto náhradných hráčov je 3 eurá.
Účastníci si pri registrácii vylosujú svoje čísla.
Zápasy budú prebiehať pri piatich herných stoloch. Priebeh turnaja sa zvolí podľa počtu prihlásených účastníkov.
Traja najlepší účastníci turnaja získavajú diplom, pohár a cenu starostky.

Organizačné pokyny

Pre účastníkov je povinná športová obuv so svetlou podrážkou.
Odporúčame mať vlastnú stolnotenisovú raketu, k dispozícii budú však aj náhradné rakety. Loptičky sú pripravené v dostatočnom množstve.
Pre hráčov bude pripravená voda na pitie, občerstvenie si môžu zakúpiť v bufete.
Účasť fanúšikov je vítaná!
Tešíme sa na pekné zážitky zo športového podujatia!

Jarný stolnotenisový turnaj 2010Prvý stolnotenisový turnaj pod záštitou starostky bol v sobotu 20. marca 2010. Pozrite si niektoré informácie a obrázky.

Výsledky I. stolnotenisového turnaja 20. marca 2010
I. miesto Rastislav Jablonický
II. miesto Ladislav Fazekas
III. miesto Gejza Iró

V súťaži hráčov, vyradených v prvom kole, získal cenu za mimoriadnu aktivitu Štefan Szabó.

Stále populárny šport
Úroveň hry viacerých účastníkov turnaja potvrdila, že stolný tenis doma aktívne hrajú, aj keď sa verejne neprezentujú. Starší spomínali, že posledný stolnotenisový turnaj sa v Malinove hral v roku 1986 a zúčastnili sa ho aj hráči z okolitých obcí. Jarný turnaj po 24 rokoch ticha preto mnohí uvítali a tešia sa na ďalšie ročníky. Už na budúci rok sa možno začne hrať o putovný pohár...

Priateľstvá pri športe
Sympatické bolo, že takmer polovicu prihlásených tvorili noví obyvatelia Malinova. Sotva sa zblížili so susedmi v ulici, už hľadajú príležitosť na kontakty so širším okolím. V obecnej telocvični sú stoly i priestor na spoločné tréningové hodiny. Záujemcovia o sobotné stolnotenisové predpoludnia sa môžu hneď prihlásiť na email.

Ako zaujať deti
Vlaňajší pokus o vytvorenie stolnotenisového klubu pre mladších školákov nevyšiel – nenašiel sa dobrý tréner. Na turnaji hneď dvaja mladí muži – Adrián Šándor a Jaroslav Veselý - súhlasili s tým, že by mohli deti pravidelne trénovať. Dali by sa organizovať aj žiacke súťaže, aby sa záujem o tento šport udržal aj v budúcich generáciách. Práve školáci medzi divákmi na turnaji najviac chýbali...

Galéria

Fotografie z turnaja su na dvoch DVD, ktoré poskytol Eugen Janík a Jaroslav Veselý. Výber z nich nájdete na http://picasaweb.google.sk/obecmalinovo/TURNAJ.