fileDodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu 4/2005 (225 KB)