Z Vašej pošty


bullet
Preco obec netrva na pôvodnom zamere postavit vonkajsi okruh viladomov co by prinieslo viac zelene ako natlacene rodinne domy? Zburaju sa kontajnerove stojiska?
Kedy sa osadi znacka zakazu parkovania v kruhaci na Troch vodach?
Veronika Z.

Dobrý deň,
áno, navrhovateľ pôvodne pripravoval umiestnenie 13 bytových domov s 204 bytovými jednotkami a s 382 parkovacími státiami. Stavby mali byť 4-podlažné. Navrhovateľ však musel upraviť zámer, ktorý musí byť v súlade s platným územným plánom a zmenami a doplnkami č.01/2014, schváleným uznesením obecného zastupiteľstva č.20/2/2015 zo dňa 3.2.2015.
Kontajnerové stojiská zostávajú zachované.
Pokiaľ ide o umiestnenie dopravných značiek, po vypracovaní projektovej dokumentácie na trvalé dopravné značenie vlastníkom (a tým nie je obec) posudzuje návrh dopravný inšpektorát a až po odsúhlasení je možné osadiť dopravné značky.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň pani starostka, chcem sa opýtať, kedy sa plánuje otvoriť nové zdravotné stredisko a aké ambulancie tam budú. Plánuje sa stomatologická ambulancia s novým lekárom a zdravotnou sestrou, nakoľko terajšia stomatologická ambulancia v Malinove je v hroznom stave? Hygiena už dávno mala zakázať prevádzku tejto "zafajčenej" stomatologickej  ambulancie.
Ďakujem za odpoveď.

Vierka L.

Dobrý deň,
ukončenie výstavby zdravotného strediska sa plánuje do konca mesiaca júl 2018. V nových priestoroch sa budú nachádzať ordinácie obvodného lekára, detského lekára a stomatológa.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Pani starostka kedy konecne zacnete riesit situaciu na Troch vodach? Kanalizacia nie je takze kopec domov vytopených, znacky zakaz statia pred domamy, Developer tu dzunglu kedy konecne pokosi?
Hakszer

Dobrý deň pán Hakszer,
obec Malinovo nie je vlastníkom komunikácií, dopravných značiek  a verejného osvetlenia na Troch vodách, preto nemôže vstupovať do riešenia situácií, ktoré sa tam vyskytujú. Zaburinenie pozemkov rieši obec výzvami vlastníkov, aby do určitého termínu tieto pozemky pokosili, resp. starali sa o ne a v prípade nevykonania nápravy to oznamujeme na Okresný úrad v Senci, ktorý je kompetentný  tieto podnety riešiť. Tento Váš podnet som poslala na adresu Projekttrivody@gmail.com.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či obec žiadala o peniaze na "Wifi zadarmo", wifi4eu.eu.
Ďakujem.

Dobrý deň,
áno, obec je zaregistrovaná a požiadala o dotáciu na "Wifi zadarmo" wifi4eu.eu vo výške 15 000,00 euro. Dúfam, že budeme úspešní a získame dotáciu.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Vážená pani starostka,
sledujem stránku obce a vidím málo nových príspevkov, resp. v poslednom čase žiadne v rubrike Napíšte nám. Verím, že na tento príspevok odpoveď zverejníte.
K odpovedi na dotaz od občana Malinova ohľadne spojov a autobus. zastávok si dovoľujem znova poukázať na možnosť dobudovania ďalšej autobusovej zastávky najmä pre obyvateľov z Cintorínskej, Zátoňskej, Záhradnej, Športovej, Adyho...
Z mailu od Slovak Lines, a. s. ohľadne dobudovania ďalšej zastávky citujem:
"V tejto veci musí konať príslušná obec, v katastri ktorej sa nová zastávka nachádza. Príslušná obec ako zriaďovateľ zastávky musí zastávku umiestniť na základe dopravno-inžinierskeho posúdenia. Zásady navrhovania zastávky určuje STN 73 6425 Stavby pre dopravu AUTOBUSOVÉ, TROLEJBUSOVÉ A  ELEKTRIČKOVÉ ZASTÁVKY. Zriadeniu novej zastávky pokiaľ je na trase linky kde v súčasnosti vykonávame pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu sa nebránime a privítame vybudovanie ďalšej zastávky, ktorá zlepší dostupnosť občanov.
V prípade odsúhlasenia a skolaudovania uvedenej autobusovej zastávky budú z našej strany vykonané opatrenia na jej zapracovanie do cestovného poriadku. Najvhodnejší termín pre realizovanie doplnenia novej zastávky by bolo k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov, ktoré bývajú v mesiaci december".
Prosím o Vaše vyjadrenie, či sa tejto možnosti bránite, alebo ste ochotná spolu s poslancami OZ túto tému prediskutovať.
Ďakujem, Malinovčanka


Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet, prediskutovala som ho s poslancami OZ. SL, a.s. nemá problém s umiestnením autobusovej zástavky a riešením autobusovej dopravy do určitých lokalít v obci, ak sú splnené určité podmienky. Samozrejme, k tomu potrebuje konkrétne uviesť miesto a trasu. Očakávam od Vás návrh umiestnenia autobusovej zástavky v Zátoni, ako i trasy autobusu (ulice). Určite nám pomôže aj reakcia tam bývajúcich obyvateľov. Potom sa môže začať zisťovanie možnosti realizácie autobusovej zástavky. Autobusovú zástavku na Troch vodách vybudoval developer na vlastné náklady a na žiadosť obce.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
poprosila by som o prehodnotenie situácie na Troch vodách, ulica okolo viladomov. Kvôli autám parkujúcim na chodníkoch je nebezpečné tadiaľto jazdiť, bolo by vhodné osadiť značku zákaz státia.
Ďakujem. Hakszer


Dobrý deň,
Váš podnet som preposlala  vlastníkovi-správcovi komunikácií na Troch vodách. V súčasnosti prebieha revízia dopravných značiek a celkovej situácie na komunikáciách .
S pozdravom,
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, čo to je za hlúposť zachádzať s autobusom na Tri Vody kvôli 2 ľuďom, ktorí to majú na zastávku oveľa bližšie ako ľudia z Cintorínskej, Zátoňskej, Športovej, Adyho. Miesto toho radšej zvýšiť počet spojov hlavne v ranných hodinách.


Autobusová zástavka na Troch vodách bola riešená na základe požiadaviek tam bývajúcich obyvateľov a na náklady developera. K využiteľnosti spojov na Troch vodách sa vyjadrovala SAD.
Ak cestujúci z uvádzaných ulíc majú požiadavku o navýšenie počtu spojov v ranných hodinách, je potrebné, aby ju v mene občanov adresovali na SAD s tým, že aj obec môže vydať k nej kladné stanovisko.  
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň, chcel by som vedieť, prečo v niektorých častiach Troch vôd nesvieti verejné osvetlenie.

Na verejnom osvetlení na Troch vodách je rozsiahla porucha, naši externí pracovníci ju postupne odstraňujú. Ďakujeme za porozumenie.
S pozdravom
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
prosím o prehodnotenie nastavenia semaforov v Moste pri Bratislave. V smere z Malinova ráno o 6:00 h je zdržanie po semafory 30 minút, v smere zo Studeného do Mostu prejdete za 10 minút. Neviem, prečo nie sú semafory nastavené na rovnaký čas, ale uprednostňujú sa automobily zo Studeného, zelená vlna je tam podstatne dlhšia a netvoria sa tam také kolóny ako z Malinova, kde sa nevieme dostať ani na hlavnú cestu. A to okolo 7:00 h tam musí byť situácia ešte horšia. To ako máme cestovať do práce, do školy a pod.? Prečo sa nemôžu práce vykonávať mimo dopravnej špičky?
Ďakujem za riešenie situácie.
S pozdravom,

Szemanová

Dobrý deň,
pôvodné nastavenie semaforov v Moste pri Bratislave odobril Dopravný inšpektorát v Senci, ale po viacerých sťažnostiach obyvateľov sme oslovili BVS, a.s., aby situáciu posúdili znovu. Z ich vyjadrenia vyberáme: "Dňa 5.10.2017 sme vyzvali kompetentných - projektantov dopravného značenia, Policajný zbor, aby zhodnotili dopravnú situáciu v Moste/ p BA v rannej špičke a podľa aktuálneho stavu dopravy zmenili nastavenie svetelnej signalizácie. Práce na stavbe sa vykonávajú aj mimo rannej dopravnej špičky, aby bol čas výstavby čo najkratší (okrem noci, keďže sme v zastavanom území obce)."
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
  
bullet
Dobrý deň p. starostka,
určite viete o umiestnení semaforov v Moste pri BA a opäť zhoršenej dopravnej situácii s cestovaním do Bratislavy a späť. Rozumiem potrebe opravy vodovodu v Moste, ale pýtam sa, ako je možné, a čo s tým obec Malinovo ako dotknutá obec bude robiť, že síce sú semafory funkčné a zdržujú dopravu ale na stavbe sa NEPRACUJE! Sú prázdniny a je možné to ako tak vydržať, ale tento stav sa nahlasuje do konca roka. Čo bude v septembri? Žiadam, aby obec Malinovo oficiálne žiadala, aby práce boli vykonávané nepretržite, alebo aspoň počas celého dňa od 6,00 do 22,00 hod. aby sa rekonštrukcia vykonala čo najskôr! Stav s dopravou je neúnosný. To máme skutočne lietať do Bratislavy a z Bratislavy na metle? Aj by som využívala chodník pre cyklistov, ak by nejaký bol... Len v Malinove pribúdajú stavby (a k tomu množstvo motorových vozidiel) a žiadna infraštruktúra k tomu nie je vybudovaná. S pozdravom,

Krištofiaková

Dobrý deň,
BVS, a.s., ktorá je objednávateľom rekonštrukcie vodovodu a prípojok v Moste pri Bratislave, asi má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, kde predpokladám, že neriešili počty pracovníkov na stavbe ako i využívanie pracovnej doby. Toto nie je v kompetencii ani Malinova ani Mostu pri Bratislave. Na základe Vášho podnetu  požiadam BVS o stanovisko.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, kedy dodá obec kompostovací zásobník, alebo zbernú nádobu na biologický odpad, ktorú sme si na základe žiadosti objednali na obecnom úrade.
Ďakujem


Dobrý deň,
aj obec čaká - podobne ako všetci záujemcovia - na dodanie objednaných zberných nádob, aj nám sa zdá, že to trvá už príliš dlho. Zrejme je objednávok príliš veľa a treba sa obrniť trpezlivosťou. Za dodávateľa sa občanom ospravedlňujeme a včas budeme o zásielke nádob informovať.
bullet
Dobrý deň,
doručovanie pošty je jednou z primárnych a najstarších služieb obyvateľom, no Malinovo s tým má aj v 21. st. problém. V obci, predpokladám že do dnes už s najmenej 4 000 obyvateľmi, hádam nikto nepochybuje, že sa tu má pošta "zachovať". Vyzerá to trochu, akoby SP musela akceptovať minimalistický návrh obce a "riešiť" problém premiestnením z údajne nevyhovujúcich priestorov na obecnom úrade (o ktorých uvoľnenie zrejme obci ide) - do úplne nevyhovujúcich. Obec potom nemôže tvrdiť, že sa jej takýto stav netýka a je to  vec SP.

Jozef

Dobrý deň,
priestory v budove obecného úradu, ktoré využívala Slovenská pošta, boli v nevyhovujúcom stave, bez soc. zariadení, nehovoriac o tom, že celá  budova obecného úradu je v dezolátnom stave (strecha, siete, statika a pod.) a v dohľadnom čase pristúpime k jej rekonštrukcii. Po niekoľkoročných rokovaniach so SP sme sa dohodli, že Pošta Malinovo potrebuje nové priestory. Obec Malinovo v záujme zachovania pošty ponúkla súčasné priestory, ale zamestnanci SP hľadali aj nové priestory v obci. Bohužiaľ im nič nevyhovovalo, či veľkosťou alebo výškou nájomného a nakoniec sa rozhodli pre našu ponuku. SP si spracovala projekt na úpravu priestorov, stavebné práce dokonca zafinancovala obec. Predpokladám, že keby tie priestory z ich pohľadu nevyhovovali, neboli by ich akceptovali. Nemám pocit, že obec sa tvári, že sa jej takýto stav netýka - urobila všetko, čo bolo možné pre udržateľnosť Pošty v Malinove.

S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Bolo by mozne ocistit zakruty na hlavnom tahu pri Bille a pri ul. Revolucionarov od strku/piesku - krajnice su uplne pokryte a hlavne na bicykli to moze byt nebezpecne.
Taktiez by som sa rad dozvedel nieco viac o stave/progrese planovanej cyklotrasy popri Malom Dunaji. Pripadne ako by sa dalo do projektu zapojit/pomoct.
Dakujem,

Michal Szeman

Dobrý deň,
asi píšete o Bratislavskej ulici, ktorá je regionálna cesta II. triedy a starostlivosť o ňu patrí do kompetencie Správy ciest Senec, čiže je možné ich upozorniť na to. Čo sa týka cesty pred Billou, je to už kataster Most pri Bratislave. Ale i napriek tomu naši pracovníci tento úsek vyčistia.
Čo sa týka plánovanej cyklotrasy, projekt máme pripravený a čakáme na vyhlásenie výzvy na podávanie projektov v rámci cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko II. etapa.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať prečo pani starostka neuvažuje o tom, že namiesto materskej školy, ktorá má ísť do budovy oproti malému parku, nemôže ísť škola? Nechcú mi brať deti do susedných dedín, nakoľko majú plno. Myslím si, že je to logickejšie, ako mať tri škôlky v Malinove a jednu - do piateho ročníka - školu. Ďakujem za odpoveď.
Melková

Dobrý deň pani Melková,
obec Malinovo dostala dotáciu na rekonštrukciu budovy pre potreby materskej školy, a preto sme túto možnosť využili. Zatiaľ platí dohoda so susednými obcami, že do ZŠ Most pri Bratislave prijmú deti v školskom roku 2017/18 a v spádovej obci Tomášov taktiež. Samozrejme, riešim možnosti získania ďalších priestorov pre základnú školu s časovým horizontom do dvoch rokov.  

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Koniec Sportovej ulice bol dlhy cas v zufalom stave. Cesta je teraz ocistena od nanosov a stromy su orezane. Dakujem
Kubanková
bullet
dobry den prajem,
bol by som velmi rad ak by sa zacala riesit situacia, ktora vznikla stavbenym povolenim na ulici visnova, kde momentalne buraju byvale sklenniky a planuje sa stavat bytovka.
kedysi pokojna stvrt obce sa zrazu stala velmi hlucnou, okrem toho ze robitnici po sebe cely den vykrikuju tak stavbene stroje vydavaju neuveritelny hluk a cele domy na visnovej a jahodovej ulici sa otriasaju v zakladoch... prosim uvedomte si ze niektori ludia pracuju na smeny a potrebuju sa po prichode domov z nocnej vyspat a fakt to nejde, neviem preco obec stale potrebuje rozpredavat pozemky a schvalovat stavebne povolenie ked musite vediet ze s tym zneprijemnite zivot ostatnym obcanom :/ prosim rieste tuto situaciu aby nevytvarali taky hluk a aby sme nemuseli cele dni zazivat ''zemetrasenia''.
Okrem ineho komplet prijazdova cesta je s prepacenim zaje*ana od tychto stavbarov a ked ich upozornite ze by si mohli cestu ocistit tak sa vam vysmeju do tvare ze co od nich chcete. daldia vec je to ze jazdia hrozne rychlo bez stipky slusnosti a ohrozuju nase deti a zvierata dakujem

Kovac

Dobrý deň,
Obec Malinovo nerozpredáva pozemky a ak máte na mysli pozemok, na ktorom sa nachádzali torzá skleníkov, časť tohto pozemku obec vo verejnom záujme zamenila za pozemky, nachádzajúce sa pod športovým ihriskom, ktoré boli vo vlastníctve súkromnej firmy.
Vlastník tohto pozemku nepožiadal o povolenie na búracie práce, preto bol minulý týždeň vyzvaný na zastavenie búracích prác a vybavenie si povolenia na búranie. Nebolo mu vydané ani žiadne stavebné povolenie.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
rada by som sa spytala, k comu bolo dobre prestahovanie posty do novych a mini priestorov za obecny urad a co to prinieslo obcanom? Dovnutra do predsienky sa zmestia 3ja ludia, pri okienku 2ja, zvysok musi cakat vonku na zime, ako dnesne rano vyse 20minut, kym pride dovnutra...Suma sumarom, mensie priestory, cakanie na zime, a neustale problemy s ne/dorucovanim zasielok...Mozno aspon nejaky pristresok alebo co by nebolo odveci vybudovat, aby clovek nestal napriklad na dazdi.
A rada by som poprosila este o info, co sa chysta v budove starej skoly oproti parciku, ktora sa rekonstruuje? Nikde o tom nie je ani zmienka..
Dakujem za info,

Benkova

Dobrý deň,
bývalé priestory, ktoré využívala Slovenská pošta boli nevyhovujúce, preto sme ponúkli nové priestory z dôvodu zachovania pošty v Malinove. Hoci Slovenská pošta sa zaujímala i o iné priestory v obci, rozhodla sa pre tieto. Kapacitu a využitie nami ponúknutých priestorov posudzovala Slovenská pošta a ona rozhodla, že im priestory vyhovujú. Čo sa týka doručovania zásielok, to je otázka na Slovenskú poštu.
V budove bývalej základnej školy na nám. 1. mája prebieha rekonštrukcia a tieto priestory budú slúžiť pre potreby materskej školy.
S pozdravom
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
to čo je zlé a  nevyhovujúce pre Tri vody je zastávka Slovak Lines pri mäsiarstve z BA. Deti z Troch vôd musia zbytočne prechádzať hlavnú cestu 2x, keďže chodník tu neexistuje. Ale vraj bude v 5/6 2017 nová zastávka priamo na troch vodách je to tak?
ďakujem

Maroš

Dobrý deň,
áno je naplánované vybudovanie  autobusovej zástavky na Troch vodách s realizáciou v tomto roku. Teraz prebieha vybavovanie stavebného povolenia.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobry den,
chcel by som sa informovat o vseobecnych zavaznych nariadeniach kde je mozny volny pohyb psov v obci Malinovo? Byvame na Tri vody III. a neustale tu vidam ludi ako vencia velkych psov bez voditka ci nahubku.
S pozdravom

Lancaric

Dobrý deň,
pre majiteľov psov platí zákon č.282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. V Malinove sú dve lokality na venčenie psov, a to pri ramene malého Dunaja od Záleského mostu smerom na Most pri Bratislave a priestranstvo pri Žilipe. Podľa vyjadrenia zástupcu investora však na Troch vodách bolo vytvorené venčovisko na parc. č. 79/1 k.ú. Studené, ktorý pozemok je riadne oplotený, bránka je otvorená. Od leta do jesene roku 2016 sa starali o túto plochu, kosili ju, aby sa mohli venčiť aj menšie psy. V tomto roku plánuje na pozemku osadiť smetný kôš na psie exkrementy, lavičky a miesto na opekanie, kde si môžu rodiny v kľude užiť svoje voľno so psom.
Eva Godová,
starostka obce
bullet
Pekny den pani starostka,
rad by som reagoval na podnet od Tomasa B ohladom vybudovania svetelnej signalizacie pri Troch vodach. Chodievam tade pravidelne v roznych casoch a ani raz sa mi nestalo ze by som mal problem prejst na druhu stranu cesty. Poprosil by som aby ste nezhorsovali uz tak narocne cestovanie z tejto obce. Smerom na tri vody ako aj z nich je ta krizovatka vyriesena bez problemovo. Mozno by sa zislo osvetlenie ako je pri prechode pri kastieli ale urcite nie svetelna krizovatka.

Milan

Dobrý deň,
ako som už napísala, je potrebné si počkať na stanovisko kompetentných inštitúcií a potom budeme zvažovať aké riešenie je najlepšie.

Eva Godová
starostka obce
bullet
Vážená pani starostka,
zaujímalo by ma, pre koho je otvorený zberný dvor v pondelok a v piatok (január-február), keď pracujem v Bratislave od 8 do 16,30, to si mám zobrať dovolenku? Aj v zimných mesiacoch treba čo to vyhodiť. Prečo nie je otvorený zberný dvor aspoň v sobotu doobeda? Ďakujem,

Kubalová

Dobrý deň, pani Kubalová,
Zberný dvor v Malinove je zriadený pre občanov Malinova, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Na základe minimálnej návštevnosti občanov bolo rozhodnuté, že zberný dvor je otvorený v zimných mesiacoch 2x do týždňa, tak ako je uvedené na webovej stránke. Zberný dvor je určený pre separovaný zber odpadu a každý občan si môže tento odpad riešiť v prípade potreby tak, že využije rozmiestnené nádoby na území obce na sklo, šatstvo, jedlé tuky a oleje a kuchynský odpad a firma AVE zabezpečuje zber papiera, plastov a komunálneho odpadu od každého domu, za čo si platíte. Platíte sumu, ktorá sa od roku 2012 nezmenila.  
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o vybudovanie svetelnej signalizácie pri prechode pre chodcov na konci Malinova v smere na Most p B. vzhľadom k situácii, že je to koniec dediny a keď kolóny upadnú, vodiči jazdia veľkou rýchlosťou smerom von z obce a deti a rodičia s kočíkmi majú veľký problém prejsť cez cestu a hlavne bezpečne. Prvoradá je bezpečnosť a toto by účinne fungovalo, ako to funguje vo vyspelých mestách a krajinách.
Ďakujem.

Tomáš B.

Dobrý deň,
pre každého vodiča platí dodržiavanie povolenej rýchlosti v obci, ktorú občas polícia meria. Samozrejme, že dôležitá je v prvom rade bezpečnosť našich občanov na cestách, a preto som požiadala kompetentné orgány o stanovisko k danej problematike (riešenie svetelnej signalizácie na križovatke do lokality Tri vody a umiestnenie chodníka k obchodu Billa), pretože ide o regionálnu cestu II. triedy vo vlastníctve BSK a v správcovstve Regionálnych ciest.  
S pozdravom,
Eva Godová, starostka
bullet
Vazena pani starostka,
obraciam sa na Vas s otazkou ohladne (ne)fungovania posty v nasej obci. Tato situacia je uz naozaj dost zla, vyuzivam zasielanie malych zasielok postou na nasu adresu. No najprv neexistuje niekto, kto by tie zasielky roznasal, dokonca mam listok o tom, ze tam mam nieco ulozene a najnovsie mi uz ani to nevedia najst?! Samozrejme som sa obratila aj na SP, no podla mna len kuskove staznosti od nas obcanov, ktore si mozno aj niekto precita na centrale, nepovedu k rychlejsiemu rieseniu, ak sa nejake da najst.
Nie je aj v zaujme obce, aby tato sluzba fungovala tak ako ma aj v Malinove a ako si za nu platime v podobe postovneho? Ludia uz zacinaju byt nervozni a znechuteni, najprv si vystoja polhodinovu radu a potom tam cakaju na balicky este 10min, kym sa v tych kopach najdu (ak vobec, ako bol moj pripad).
Neuvazovali ste aj o pripadnom rokovani s vedenim posty, aby sa naslo nejake riesenie? Snad vsade su postovi dorucovatelia, Len tu nikto? Ci papier o hladani je len na dverach nasej posty? Kym nebudu dorucovatelia, nebudu ani stali zamestnanci pri okienku, pretoze ludia sa tam budu stale len stazovat, oni budu mat k tomu vela prace, tym vznikaju aj caste chyby a stale dokolecka. Ja rozumiem, ze SP je subjekt mimo posobenia obce, no kedze je to monopol na zasielanie istych druhov zasielok, resp. nevieme vzdy ovplyvnit, aby nieco prislo inym dorucovatelom ako SP, tyka sa to celej obce a vrha to dost nepekny tien na fungovanie v obci ako take.
S pozdravom,

Horváthová

Dobrý deň pani Horváthová,
samozrejme aj mňa trápi naša pošta a tiež komunikujem so zodpovednými pracovníkmi Slovenskej pošty, ktorí majú presné informácie o zúfalej situácii na našej pošte, ale bohužiaľ, všetko je v ich kompetencii. Z našej strany už dva roky ponúkame možnosť presťahovať poštu zo súčasných priestorov do väčších, ale nebol záujem. Pred dvomi mesiacmi sa situácia zmenila a SP prejavila záujem o nami ponúkané priestory. Spracoval sa projekt stavebných úprav, ktoré zabezpečuje a bude financovať obec. Ostatné úpravy si rieši Slovenská pošta vo vlastnej réžii a vyzerá to tak, že do konca decembra 2016 by priestory mohli byť pripravené na prevádzku pošty. Obec sa snaží pomôcť, ako sa len dá, aby pošta sídlila v normálnych priestoroch. Čo sa týka práce zamestnancov pošty, ako i prijatia doručovateľov, toto je už naozaj v kompetencii prevádzkovateľa a zamestnávateľa...  
S pozdravom

Eva Godová, starostka obce
bullet
Pán Janák, pani starostka,
to že si niekto skráti cestu cez uličky Malinova, je úplne legálna vec, žiadnym spôsobom cez verejné komunikácie toto zamedziť nejde. Pán Janák sa asi dostatočne nezamyslel nad prvotným problémom, ktorý spôsobuje túto situáciu. Žeby niekto kompetentný pozabudol pri schvaľovaní stavebných rozhodnutí pre developerov na fakt, ako po výstavbe budú riešené komunikácie pre výjazd a vjazd do/z obce, tak aby sa neprehlboval problém zápch? Alebo tak ako je to už zvykom "pomastením do obálky" ide všetko?
Ak budeme "ne/rozmýšlať" ako p. Janák, tak potom môžme zamedziť aj prejazd obcou Malinovo zo smeru Tomášov, pretože minimálne 60% týchto vozidiel tvorí zápchy v našej obci Malinovo a ďalej Most-Vrakuňa. Alebo hlavná cesta cez obec nepatrí do ulíc Malinova, keď chcete zamedzovať prejazd ostatnými ulicami?
Zapamätajte si konečne, že dopravná značka "Prejazd zakázaný" nie je riešenie, pretože keď v takomto prejazde zastavíte vozidlo a vystrčíte jednu nohu von na vozovku, tak už neporušujete spomínanú značku!
Pán Janák, trochu rozmýšľajte!
Pekný deň.


bullet
Vážená pani starostka,
chcel by som Vás velmi pekne požiadať o riešenie problému ktorý začal po otvoreni potravin Billa. Bohužial ako už býva zvykom na Slovensku, sa už našlo pár chytrákov ktorí su "múdrejší" ako my ostatní a ráno v kolónach smerom z dediny na Most odbočia na Tri vody upaľujú rýchlosťou 80km/hod cez Tri vody poza stavebniny a Billu a o minútu už stoja v zákrute výjazdu na hlavnu cestu. Bolo by velmi vhodné aby so súčinostou Policie a správou ciest bola osadená značka zákaz prejazdu a bola povolavaná hliadka polície a poctivo ich pokutovať. Myslím žeby mali veľmi rýchlo vybratú slušnú hotovosť. Obratim sa s touto témou aj na media Tv markiza a  Tv Joj pretože je neskutočne ako títo naši spoluobčania su múdrejší ako my hlupáci ktorí ráno trpezlivo čakáme v kolóne. Ďakujem za skoré riešenie. S pozdravom,

Janak Pavol

Ďakujem za Váš podnet, ktorým oslovím Dopravný inšpektorát Senec a požiadam o stanovisko. Následne Vás budem informovať o možnostiach riešenia vzniknutej situácie, ktorá mimochodom trápi občanov aj na iných uliciach napr. Školská, Záleská,  Mostecká, Drieňová......
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, prečo v Malinove nedoručujú poštové zásielky.
Ďakujem V.

Dobrý deň,
pokiaľ mám informácie, tak na malinovskej Pošte chýbajú doručovateľky. S touto otázkou sa prosím obráťte na riaditeľstvo Slovenskej Pošty.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den pani starostka,
ako obyvateľ Troch vôd by som sa chcel informovať, prečo k nám nechodi pošta. Uz 2 týždne pretrváva tento problém. Poštárky ani nie sú schopné pohľadat moju poštu priamo na pošte, lebo je tam situácia tragická a pošta z Troch vôd sa im tam kopí. Viete spraviť urýchlene nápravu? Kto zaplatí peniaze, ak faktúru, ktorá mala splatnosť 31.10.2016, mi nedoručili (poslaná bola 20.10.)
Ďakujem.

Fero
Dobrý deň,
Vašu informáciu som posunula na Riaditeľstvo Slovenskej Pošty, ktorá sa situáciou na našej Pošte  zaoberá. Taktiež je spracovaná PD na úpravu náhradných priestorov a po úspešnom ukončení úprav (predpoklad je do konca roku 2016) bude malinovská Pošta sídliť v iných priestoroch a možno sa rozšíri aj počet zamestnancov.
S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcela by som reagovať na príspevok sťažujúcich sa susedov na smrad a kikiríkajúceho kohúta v novej štvrti. Je mi ľúto, ale podľa môjho názoru je Malinovo obec a nie veľkomesto, z čoho logicky vyplýva, že na dedine sa môžu vyskytnúť zvieratá, ako je kohút či sliepka. Uznávam, že dotyčný/dotyčná sa mohli opýtať na názor susedov zo slušnosti, no tiež to nie je povinnosť a je treba rešpektovať to a nie sťažovať sa na úžitkové zvieratá na dedine.
Ďakujem.

bullet
Dobry den,
Od piatka 21.10.2016 nefunguje verejne osvetlenie ulic Visnova, Sadova, Jahodova, Broskynova a Bazova. Bolo by mozne zverejnit cislo v odseku dolezitych cisel (Obecny urad --> Kontakty) kde by sa mohli tieto poruchy nahlasovat?
Tiez mozte pridat do odseku obchodov (Sluzby obcanom --> obchody) otvaracie hodiny obchodu Billa: Pon-Sob 7:00-21:00; Ned 8:00-20:00. Za skore vybavenie za vsetkych obyvatelov obce vopred dakujem.
S pozdravom

Dušan
Ďakujeme za pripomienky, čo sa týka verejného osvetlenia, v prípade nefunkčnosti je treba zavolať zatiaľ na telefón starostky 0903454131, nakoľko obec nemá vlastných elektrikárov, ale si ich objednáva. Taktiež doplníme údaje o predajni Billa v Moste pri Bratislave.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
tento víkend sme 1x navštívili zberný dvor v Malinove a musím povedať, že sme veľmi spokojní s organizáciou i ochotou pracovníkov zberného dvora, ktorí nám poradili i pomohli. Musím povedať, že po reakciách nižšie sme šli s obavou, ktorá sa našťastie nepotvrdila. Sme vďační, že máme v Malinove takúto možnosť a pevne verím, že i ostatní obyvatelia obce budú využívať zberný dvor a nebudú nám vznikať zbytočné skládky.
S pozdravom,
minimálne dvaja spokojní obyvatelia Malinova :-)
bullet
Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je riešené zabezpečenie zamedzenia vjazdu áut na Žilip? Je to rekreačná zóna a hlavne v letných mesiacoch sa tam v niektoré dni otočí veľa áut. Pochybujem, že všetky majú nejaké osobitné povolenie..Výsledkom býva množstvo odpadkov a smetí, ktoré po takýchto návštevníkoch zostáva. Prídu autom, donesú veci na piknikovanie a pod.ale bordel už do auta nedajú a nechajú všetko v prírode..Ďakujem za odpoveď.

Obec pred rokmi riešila vjazd  na Žilip od Zátôňskeho mostu tým, že tam umiestnila závoru, ktorá sa odomykala len na požiadanie. Nakoľko niektorí občania  to riešili pravidelným odtrhnutím zámku,  obec zamykanie prestala riešiť. Na bohužiaľ  či táto závora je otvorená alebo zatvorená, stále je možnosť dostať sa na Žilip i inou cestou a tam priestor nie je možné uzatvoriť. Zostáva na prístupe jednotlivých občanov, ako sa správajú  k takému krásnemu kúsku prírody.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či vieme ako obyvatelia novej lokality robiť niečo s "milým" pánom susedom, ktorý si na voľnom pozemku spravil menšiu Zoo. Nemal ani toľko slušnosti, aby sa ostatných susedov spýtal, či im nevadí smrad a neobťažuje ich sústavne kikiríkajúci kohút.
Ďakujem za skorú odpoveď.


Budem rada, ak dostanem podrobnejšie informácie, potom k tomu budem vedieť zaujať stanovisko.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce.
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa iba informatívne opýtať, či náhodou sa nebude realizovať nejaký chodník pre peších popri ceste resp. popri stavebninách k novej Bille, aby sa dali nákupy urobiť aj pešo, nielen autami. Ďakujem veľmi pekne, s pozdravom

Janovická Oľga

Dobrý deň,
chceli by sme vybudovať chodník popri regionálnej ceste II.triedy smerom na Most pri Bratislave, a preto zisťujeme možnosti jeho umiestnenia. Záleží na stanovisku Správy ciest Bratislava, či a za akých podmienok sa tam dá umiestniť chodník. Polovica dĺžky chodníka je v katastri obce Most pri Bratislave, nachádzajú sa tam inžinierske siete a v neposlednom rade sú to pozemky vo vlastníctve súkromnej osoby. Čiže vôbec to nie je jednoduché riešenie; robím však všetko pre to, aby sme vybavili umiestnenie chodníka a následne ho aj vybudovali.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň. Podobný prípad sa mi stal na zbernom dvore. Podľa otváracích hodín na internete má byť otvorené do 19:00. 17:10 som bol na zbernom dvore a pracovník arogantne drzo ma išiel vyhadzovať že otváracie hodiny sú len do 17:00. Na moje vyžiadanie nech zavolá svojho nadriadeného (starostku) ma drzo poslal preč. Prosím o riešenie a napravenie resp. upozornenie pracovníka o slušné vystupovanie voči občanom. Dúfam že príspevok bude uverejnený...  

Vážený občan, ospravedlňujeme sa za incident, ktorý sa vám stal na zbernom dvore v prvú októbrovú sobotu. V prevádzkovom poriadku zberného dvora, ktorý je na internete, sa stala chyba - v mesiacoch október a november má byť zberný dvor otvorený v piatok a v sobotu iba do 17.00 h, a nie do 19.00, ako bolo uvedené v texte prevádzkového poriadku. Chybu sme opravili a informujeme o tom občanov aj v osobitnom ozname. Pracovníci na zbernom dvore sa usilujú udržiavať poriadok a čistotu, kontrolovať triedenie odpadu podľa noriem a často narážajú na neprimerané reakcie aj zo strany občanov. Chceme mať aj na zbernom dvore pokojnú, nekonfliktnú atmosféru a v tom zmysle budú usmernení pracovníci zberného dvora.
bullet
Dobrý deň, čím to je, že za posledný mesiac som 4-krát prišiel do zberného dvora počas dňa/času, keď mal byť otvorený a nikto tam nebol? Nemôže byť na stránke oznam, že zberný dvor bude zatvorený?

Dobrý deň,
Zberný dvor v Malinove na Tomášovskej ulici funguje od svojho otvorenia podľa otváracích hodín, ktoré sú vyvesené na webe aj na vstupe do areálu Zberného  dvora. Nestalo sa, že by nebol otvorený, čo môžeme deklarovať tým, že sa vedie evidencia, z ktorej vieme, koľko občanov na Zbernom dvore bolo a v ktoré dni. Keď náhodou nastala zmena, vždy bol daný oznam na web alebo do informačnej tabule. Ak máte takéto skúsenosti, je to potrebné riešiť so mnou a volať na moje telefónne číslo, ktoré je uverejnené na webovej stránke obce Malinovo.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
opakovane Vás žiadame o riešenie stavu pozemkov medzi ulicami Hviezdna a Drieňová smerom k Malému Dunaju. Od posledného príspevku sa zmenilo akurát to, že burina a náletové dreviny sú 2 metrovej výšky. To je obec bezmocná voči jednej arogantnej osobe - majiteľke?


Obec Malinovo vyzvala vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa medzi Hviezdnou a Drieňovou ulicou na odstránenie nežiaduceho stavu (pokosenie buriny) do 31.5.2016. Nakoľko tak neurobili, celý spis bol postúpený 2.6.2016 na Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, ktorý je kompetentný ďalej pokračovať v riešení situácie.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
chcem sa spytat ako a komu konretne sa zlepsili sluzby posty tym, ze ste okliestili otvaracie hodiny?! V stredu bol jediny den, kedy si mohol normalne zamestnany clovek vybavit nieco na poste, lebo bola otvorena az do 19. Vzdy tam bola rada az po dvere - skor som cakala, ze v ramci vyjdenia v ustrety zakaznikom sa hodiny predlzia na neskor, prip. sa otvaracie posunu na skor. Odteraz si normalne zamestnany clovek bude musiet zobrat dovolenku, aby stihol (ci pockal) otvorenu postu. Normalne pracujuci clovek - o 7 do prace a o 17 doma.
(Prišli tri ďalšie príspevky na rovnakú tému)


O úprave otváracích hodín na pošte v Malinove už obec rokovala so zástupcami Slovenskej pošty a po dohode sa vrátime k pôvodným otváracím hodinám. O tejto úprave budeme občanov informovať na webstránke i cez SMS rozhlas.

Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
chcem sa opýtať či sa neplánuje údržba zanedbaného basketbalového ihriska v areáli zámockého parku. Ďakujem za odpoveď
Martin


Obec Malinovo neplánuje údržbu basketbalového ihriska, nakoľko väčšinový spoluvlastník BSK plánuje revitalizáciu celého parku.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
chcem sa informovat, sused ktory kupil vedlajsi pozemok ma pred vstupom na nas pozemok stavebny material priamo na ceste, brani tak vstupu auta na nas pozemok. Je mozne to nejako riesit v pripade ze ho neodstrani? Dakujem za odpoved


Každý občan, ktorý používa verejné priestranstvo na uskladnenie stavebného alebo iného materiálu, je povinný toto ohlásiť na OcÚ, kde mu bude vydané povolenie na dočasné užívanie priestranstva. Obec Malinovo má VZN č.3/2005 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Malinovo a VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú povinnosti vlastníkov pozemkov a verejných priestranstiev.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den, chcem sa opytat na aktualny stav a najblizsie kroky pre projekt cyklochodnika do Vrakune. V novembri 2014 tu bol clanok o planovanej trase. Za pekneho pocasia sa da prejst za cas aj kratsi ako autom v zapche smerom na Zalesie, potom cez pole a po lavom brehu Maleho Dunaja az do Vrakune, ale ked naprsi, tak sa smykat cez kaluze a blato nie je schodna cesta do prace a treba cakat par dni kym to preschne (ak znovu nenaprsi). Dostojnejsia cesta pre cyklistov by pomohla nielen im, ale aj skratila kolony aut pre vodicov. Dakujem za odpoved.
Martin

Dobrý deň,
projekt cyklochodník do Vrakune je zatiaľ v riešení, nakoľko v katastri obce Most pri Bratislave sú nevysporiadané pozemky, cez ktoré by mala trasa cyklochodníka viesť.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Chcel by som sa posťažovať na niektorých obyvateľov, ktorí bývajú resp. majú dvory pri ramene malého Dunaja, ako sa idem smerom na Žilip, že tam sústavne vyhadzujú buriny, pokosenú trávu, kúsky odrezaných stromov a teraz naposledy som si všimol, že sú tam pohodené aj kúsky stavebného materiálu. Ľudia si tam robia úpravy pozemkov - dvorov a všetok odpad vyhadzujú k vode, aj keď v obci mame zberný dvor.
Dakujem


Dobrý deň,
Obec Malinovo pre svojich občanov vytvorila podmienky a možnosti na separovanie a zber odpadu. Možno by pomohlo, keby samotní občania, ktorí sú svedkami sypania smetí na rôzne iné miesta, oznámili tých nezodpovedných občanov na Obecný úrad v Malinove. Snažíme sa zabezpečiť čistotu a poriadok v obci a v jej okolí, ale v tomto nám môžu pomôcť občania.

Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
chcel by som sa Vás spýtať, či sa do budúcnosti neplánuje z Agátovej ul. jednosmerka. Ľudia parkujú na chodníkoch a niekedy je problém sa vyhnúť oprotiidúcim vozidlám. Ďakujem.


Ďakujem za podnet, budeme sa týmto návrhom zaoberať.

S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň, jedným z bodov OZ bude cyklotrasa - náučný chodník Záleský most - Hviezdna ulica. Dúfame, že sa bude venovať pozornosť aj stavu pozemkov medzi Hviezdnou ulicou a Drieňovou ulicou. Ide o neskutočne zanedbané 3 alebo 4 pozemky už s náletovými stromami, burinou aj odpadom. Zároveň by sa mala venovať aj pozornosť vodeniu psov, podotýkame, že psov veľkých, dokonca bojových plemien bez vodítka a náhubku. Už opakovane došlo k napadnutiu týmito psami iných psov, dokonca aj dieťaťa. Prosíme o riešenie tohto stavu skôr, ako príde k  tragédii.
Obyvatelia Hviezdnej ulice

Dobrý deň,
každý majiteľ pozemku je povinný sa oň v zmysle zákona č.220/2004 Z.z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy riadne starať. Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme vyzvali majiteľov zaburinených pozemkov na odstránenie nežiaduceho stavu na ich pozemkoch do určitého termínu. V prípade, že tak neurobia, postupujeme celú záležitosť na riešenie odboru pozemkového a lesného OÚ v Senci. Každý majiteľ psa je povinný sa riadiť zákonom č.282/2002 v znení neskorších predpisov.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
výstavba novej ZŠ a MŠ nepochybne rodičov poteší, ale naozaj sa nenašiel vhodnejší pozemok ako vtesnať ich na pásik peknej zelene pred vstupom do záhradickej školy? Nebolo vhodnejšie postaviť ich na Troch vodách - kde by deti mohli prísť do školy aj samé a peši? Nevieme si predstaviť raňajšiu a poobedňajšiu premávku na Višňovej s výjazdom na Bratislavskú potom, čo tam budú škola + škôlka otvorené. Je to trochu nepraktické pre Tri vody aj pre rodiny na opačnej strane obce - Adyho ul atď. Viem, že je to už teraz asi bezpredmetné, ale je to tak isto ťažkopádne riešenie, ako dovoliť postaviť sklady a frekventované stavebniny doprostred zastavanej časti obce (Horváth), kým na jej druhom konci v smere na Tomášov podobné už postavené objekty zívajú prázdnotou. Ale inak v pohode, treba zastupiteľstvo tiež pochváliť, že konečne vyriešilo zberný dvor demokraticky - pre všetkých obyvateľov obce. Zdravím.


Dobrý deň,
obec po zvážení všetkých možností na výber pozemku pre účely výstavby novej budovy základnej školy sa rozhodla pre jediné možné riešenie. V tomto areáli bude umiestnená iba základná škola, do ktorej bude prístup z areálu internátu. Popri oplotení tohto pozemku na Višňovej ulici bude vybudovaný chodník pre peších a v areáli internátu SZŠ budú vytvorené parkovacie miesta. Škola bude slúžiť deťom z celého Malinova. Stavebniny Horváth a WIKY sú umiestnené v časti, ktorá je určená územným plánom obce na podnikanie. Ich umiestnenie bolo takto schválené práve preto, aby nezasahovali do zastavanej časti Troch vôd. Na Tomášovskej ulici sú objekty vo vlastníctve Agro Malinovo, ktoré má s nimi podnikateľský zámer.   

S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Tých 19 ušľachtilých pekných stromov pred záhradníckou školou je skutočne veľká finančná a najmä estetická škoda.

Dobrý deň,
úprimne mi je ľúto každého stromu, ktorý musí byť vyrúbaný, ale pri všetkej snahe umiestniť budovu Základnej školy tak, aby sme výsadbu zachovali, to nebolo možné. Je samozrejmosťou, že priebežne sa pripravuje plán náhradnej výsadby drevín a úpravy areálu školy osobou odborne spôsobilou, aby sme zabezpečili dostatok zelene v tejto časti obce.

S pozdravom,
Eva Godová, starostka obce
bullet
Pekny den, pani starostka,
chcel by som sa informovat, ci sa neplanuje prepojenie chodníkom medzi obcami Malinovo a Most pri Bratislave?
Dakujem Johan


Áno, túto otázku som konzultovala aj s obcou Most pri Bratislave a dohodli sme sa, že projekt chodníka spájajúceho obidve obce (katastre) budeme riešiť, čo znamená spracovanie geometrického plánu, riešenie vlastníckych vzťahov, stanoviská  BSK a Regionálnych ciest atď. A v neposlednom rade zabezpečiť financie na realizáciu.   

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Chcem sa opytat, ako je mozne riesit situaciu s "neprisposobivymi" psickarmi, nakolko je ulica Vrbova a prilahle ulice posiate mega velkymi vykalmi (vratane cesty a chodnikov). Doteraz tu tento problem nebol, ale pristahovalo sa do jedneho domu asi 6 velkych dospelych psov, ktori tuto situaciu zapricinuju.

Dobrý deň,
každý majiteľ psa má povinnosť pri venčení svojho psa zabezpečiť, aby pes bol na vôdzke a v prípade vykonania potreby psom je povinný tieto výkaly pozbierať. Obec zabezpečila umiestnenie nádob na psie exkrementy aj s vreckami. Ocenila by som, keby aj občania, ktorí sú svedkami takéhoto správania  sa "neprispôsobivých" psíčkarov, na to upozornili, resp. oznámili to na Obecný úrad.

S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobry den,
na zaciatok pochvala za zmenu organizacie dopravy na ulici Visnova. Dalej prosim odpoved na otazky:
1. je prosim mozne zmenit/upravit spomalovak na Visnovej ulici? Je sikmy a navyse dost vysoky, mnoho aut ma problem prejst nim.
2. na uliciach Visnova, Jahodova, Broskynova sa v poslednej dobe vo vecernych hodinach pomerne casto vyskytne problem s verejnym osvetlenim. Svetlo nesvieti vobec, na ostatnych uliciach, ako aj na hlavnej ceste je osvetlenie funkcne. O nefunkcnosti osvetlenia nie su informacie na stranke. Mate informacie o vypadkoch?
Dakujem za odpovede.
Rado

Dobrý deň,
Ďakujem za informácie.  Naši externí pracovníci preverili skutkový stav, zistené závady boli odstránené a verejné osvetlenie by už malo fungovať bez problémov, k spokojnosti občanov tam bývajúcich. Čo sa týka spomaľovača na Višňovej ulici, po konzultácii s odborníkmi  Vás budem informovať.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Pekný deň p. starostka,
zo strany Pezinka starostovia obcí navrhujú nový spôsob dopravy električkou, hoci majú v tých obciach vlaky, čo Malinovo nemá a cesty ráno sú neskutočne upchaté. Aké návrhy má obec Malinovo, keď dovolila takú neskutočnú výstavbu ako sú Tri vody a NEZABEZPEČILA INFRAŠTRUKTÚRU K TOMU PRINÁLEŽIACU? Vy necestujete na 8mu hodinu do Bratislavy však pani starostka? Nečinnosť v tejto sfére považujeme za výsmech občanov Malinova, ktorých záujmy máte zastupovať.
S pozdravom Eva Krištofiaková


Dobrý deň,
výstavba v Malinove prebieha tak, ako bola schválená v územnom pláne obce. Cestná doprava je problematická a je záťažou pre cestujúcich občanov. Bohužiaľ, nie je to len výstavbou v Malinove, ale i výstavbou v okolitých obciach. Cestnú dopravu na regionálnych cestách II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BSK, obec nevie vyriešiť. Po vybudovaní obchvatu obce Most pri Bratislave, s ktorým sa má začať v tomto roku,  sa premávka cez Malinovo iste uvoľní. Len pre informáciu som si dala pred tromi týždňami urobiť malý prieskum. V čase od 06.00 do 09.00 hodiny na Bratislavskej ulici bolo napočítaných 1691 áut (autobusy, nákladné autá, osobné autá) smerom na Most pri Bratislave, z toho 250 išlo z Troch vôd, čo znamená, že cez Malinovo prechádzajú autá aj zo Zálesia, Ivánky pri Dunaji a od Tomášova a ostatných obcí.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Dobrý deň,
k príspevku o zdravotníctve by som aj ja rada pridala pár slov. Určite som za to, aby v dedine zdravotné stredisko bolo pacientom k dispozícii 5 dní v týždni a z toho aj niektoré dni v poobedňajších hodinách. Po nedávnom zážitku by som uvítala aj mladší, pružnejší a schopnejší zdravotnícky personál (doktor aj sestrička). Pacientov zdravotný stav treba riešiť s veľkou vážnosťou a nie tipovať ako v lotérii. Čo nasvedčuje tomu, že si už naozaj zaslúžia odpočinok na dôchodku a nie „liečiť“ pacientov. Preto by som poprosila pani starostku, aby sa táto záležitosť začala riešiť.
Ďakujem
K.H.


Dobrý deň,
ako som už napísala, obec nemala zatiaľ dôvod riešiť rozšírenie ordinačných hodín v zdravotnom stredisku. Určite budem tieto návrhy konzultovať s pani doktorkou. Už dlhšiu dobu hľadám možnosti na vyriešenie nových priestorov pre zdravotné stredisko a dúfam, že sa nám to podarí. Obec prenajíma priestory lekárom, ale riešiť vek zdravotníckeho personálu jej neprináleží.
S pozdravom
Eva Godová, starostka obce
bullet
Pekný deň,
rád by som sa informoval, kde má byť postavená Billa, nakoľko na stránkach trivodymalinovo je informácia, že už sa začalo s výstavbou. Ďakujem.
Milan

Dobrý deň,
Billa má byť postavená za zákrutou z Mostu pri Bratislave do Malinova  (Božia muka) a bude sa nachádzať v katastri Most pri Bratislave.
Eva Godová,
starostka
bullet
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy bude mať aj naša dedina zdravotné stredisko celých 5 dní v týždni k dispozícii. Sme dosť veľká dedina, aby tu doktori boli pre nás celý týždeň, poprípade by som už aj doktorov pomenila, nakoľko už sú v dôchodkovom veku.
Ďakujem, Zuzana


Zatiaľ neboli žiadne podnety občanov na úpravu ordinačných hodín obvodného lekára v Malinove. Budeme priebežne zisťovať, aká je situácia v ordinácii obvodného lekára.
Starostka obce Eva Godová
bullet
Dobrý deň,
úprava časti Športovej ulice mala byť definitívne daná do poriadku (položený asfalt) v mesiacoch september-október 2015. Nič sa nedeje. Prosím o odpoveď.


Po dohode s investorom lokality Zátoňská -  Športová sa úprava povrchu miestnej komunikácie na Športovej ulici vykoná do konca mesiaca apríl 2016. Tento termín je už definitívny.
bullet
Dobrý deň,
rád by som sa opýtal, kto je zodpovedný za obecné osvetlenie. Už asi dva mesiace na ulici Okružná nesvieti resp. preblikuje verejné osvetlenie(konkrétne medzi RD č.12 a 13. Viete tento problém prosím v dohľadnej dobe vyriešiť? Ďalej by som sa rád opýtal, či nie je možné zo strany obce vyriešiť-opraviť poprepádanú cestu a vysoké spomaľovače na Okružnej ulici. Už niekoľkokrát sa mi podarilo poškodiť auto pre neprimerané nábehy na spomaľovače tzv. retardéry. Zámková dlažba je poprepádaná a keď pozorujem autá jazdiace na tejto ulici určite nie som sám ktorý má s týmto nedostatkom problém....
ďakujem za odpoveď

Fabo
Miestna komunikácia na Okružnej ulici bola vybudovaná a skolaudovaná na základe PD. Čo sa týka samotnej miestnej komunikácie (priehlbiny na MK) toto bude obec zabezpečovať priebežne v tomto roku na základe posúdenia odborníkom.
Starostka obce Eva Godová
bullet
Dobrý deň,
v mene viacerých rodičov v lokalite troch vôd si Vás dovoľujeme požiadať o vybratie niekoľkých stromčekov - myslím že sú to borievky, ktoré sú na začiatku a na konci vstupu do lokality Tri vody a to z dôvodu neprehľadnej situácie na križovatke, čo môže viesť k vážnej nehode. Najhoršie je to pri výjazde z lokality Tri vody smerom do obce, kedy vodič zbadá chodca na prechode na poslednú chvíľu, a to práve kvôli týmto stromčekom. Som rád, že stromčeky a iná zeleň sa vysádza, ale nesmie to ísť na úkor bezpečnosti. Prosím o riešenie tejto situácie.
Ďakujem.

Soska

Dobrý deň,
Vašu požiadavku som preposlala vlastníkovi na riešenie.
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
chcem stavať rodinný dom na Záhradnej ulici a v rámci vybavovania stavebného povolenia som v októbri od Kanalizácia M+M obdržala tlačivo Žiadosť o vyjadrenie k územnému, stav. konaniu. Na tomto tlačive je uvedená veta: Pripojenie na kanalizáciu je podmienené poplatkom 1000 € na rekonštrukciu a rozšírenie ČS v obciach Malinovo a Most pri B. Zároveň som od nich dostala tlačivo Žiadosť o obhliadku nehnuteľnosti pred kolaudáciou RD a jednou z príloh k tejto žiadosti je aj potvrdenie o zaplatení príspevku 1000 € na rek. a rozšír. ČOV. Môj pozemok sa nachádza na Záhradnej ul. v Malinove a moji rodičia už raz zaplatili za všetky inž. siete vrátane kanalizácie. Odhliadnuc od toho, je to v poriadku? Môžte sa mi k tomu vyjadriť? Tieto 2 tlačivá mám k dispozícii a predložím ich v čo najkratšom čase.
Szemanová

Vážená pani Szemanová,
v súčasnosti Kanalizácia M&M nevydáva kladné stanovisko k pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu z dôvodu prekročenia jej kapacity. V predchádzajúcom období bolo možné za finančné prostriedky získané od žiadateľa za pripojenie k verejnej kanalizácií (1 000 €) vykonať také úpravy a opravy technologického zariadenia kanalizačnej siete, ktoré umožnili týchto žiadateľov k verejnej kanalizácii pripojiť. V súčasnej dobe to už nie je možné, pretože sa vyžaduje rozsiahlejšia rekonštrukcia ČOV v Moste pri Bratislave.
Čo sa týka Vašej otázky (že Vaši rodičia zaplatili za všetky inžinierske siete), oni zaplatili za ich vybudovanie a nie za ich prevádzku. Každý jednotlivý vlastník pozemku uzatvára zmluvu o odvádzaní splaškových vôd individuálne a v rôznych časových odstupoch a teda aj možnosť/nemožnosť pripojenia k verejnej kanalizácií sa posudzuje individuálne. V prípade, že nedostanete kladné stanovisko k pripojeniu sa ku kanalizácií, môžete požiadať o odkanalizovanie stavby zriadením vlastnej žumpy.
S pozdravom
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
konečne je na stránke obce zoznam všetkých firiem a remesiel, ktoré sú v obci k dispozícii. Keď sme tu kedysi stavali a hľadali remeselníkov na rôzne práce, človek z obce nám tvrdil, že máme smolu, že v obci žiadne firmy ani remeselníci nie sú! Ponúkal predražené firmy (zrejme aj s jeho "províziou"), s ostatnými sa pokúšal dojednávať lacnejší materiál a stav.postupy, ktorými stavbu znehodnocoval. Čo dodať. Nepodarok sa nájde všade. Pritom dnes máme s remeselníkmi z obce dobrú skúsenosť a môžeme ich určite odporučiť.

bullet
Dobrý deň, tieto otázky sú priamo na p. starostku:
Ste starostka len "Staromalinovčanov a starého Malinova", alebo aj nás nových? Tieto otázky majú na Vás viacerí obyvatelia novej lokality pri SOŠ. V mesiaci september bolo stretnutie na ul. Broskyňová, kde sa preberala otázka osadenia nových dopravných značiek, nakoľko sa tu už postavilo značné množstvo RD, pribudli noví obyvatelia, ktorí majú deti a autá. Asi nepoznáte dopravnú situáciu na ul. Višňová, Broskyňová a teraz aj Jahodová a Bazová, ale asi sa čaká, kedy sa stane dopravná nehoda na uvedených uliciach z dôvodu, že podľa Vášho vyjadrenia obec NEMÁ na osadenie nových dopr. značiek. Asi si to neuvedomujete, nakoľko tu nebývate a podľa všetkého ani nemáte záujem o riešenie situácie obyvateľov uvedených ulíc, ale tieto dopravné značky sú potrebné, aby nedošlo k DN alebo zrážkam áut s deťmi. Takže Vaše vyjadrenie, že obec nemá peniaze (cca 20 € za 1 značku) sú smiešne, nakoľko aj my platíme dane a zdravie našich detí a hodnota áut je vyššia ako spomínaná suma za značku - napr. skúste spraviť o 1 minútu kratší ohňostroj a budú peniaze aj pre obyvateľov nových štvrtí. Pravdepodobne sa táto otázka tu na webe neobjaví, ale tieto otázky sú medzi susedmi dotknutých ulíc a nič príjemné o "riešení a Vášho postoja k tejto otázke" z rozhovorov nevyplýva. Ak sa tu vyjadríte, prosím ale priamo : budú značky, nebudú značky.
Ďakujeme,
platcovia daní obci Malinovo.


Dobrý deň,
som starostkou obce Malinovo a nepoznám výraz "Staromalinovčania a noví občania" ale občania Malinova.
Na základe požiadavky niekoľkých občanov z Broskyňovej ulice ohľadom dopravných značiek sa uskutočnilo stretnutie občanov 17.9.2015 aj za prítomnosti zástupcu Dopravného inšpektorátu v Senci. Všetky pripomienky od občanov sa prejednali a v priebehu niekoľkých dní mi zo strany občanov boli doručené na OcÚ. Spracúva sa projekt dopravného značenia - doplnenie podľa pripomienok občanov tam bývajúcich, následne sa dáva odsúhlasiť na Dopravný inšpektorát v Senci a potom sa objednávajú dopravné značky a vykoná sa ich osadenie. Celý proces je už rozbehnutý a bude i dokončený, čiže dopravné značky budú. Čo sa týka môjho vyjadrenia, že "obec nemá na osadenie nových dopravných značiek", moje vyjadrenie bolo o tom, že obec síce má už spracovaný projekt dopravného  značenia pre celú obec, len jeho realizácia sa nezačala, pretože je to aj o finančných možnostiach obce. Môžem Vás ubezpečiť, že realizovanie dopravného značenia v celej obci sa bude robiť postupne, nakoľko obec rieši a financuje už rozbehnuté akcie ako napr.: nová Materská škola, výstavba zberného dvora, kamerový systém, nová budova základnej školy a pod.
Ďakujem Vám za Vaše otázky.

S pozdravom
Eva Godová
bullet
Dobrý deň,
na obecnej webovej stránke som sa dočítala o získaní dotácie na rozšírenie materskej škôlky, preto by som sa rada informovala, aké deti budú prijaté do tejto MŠ, odkedy bude fungovať a v akej lokalite sa bude nachádzať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Stanislava  Iróová

Dobrý deň pani Iróová,
áno, obec Malinovo dostala dotáciu na výstavbu modulárnej Materskej škôlky pre 50 detí, ktorá bude postavená na ulici Višňová (zelený pás). V súčasnosti prebieha spracovanie PD pre stavebné povolenie, nasleduje verejné obstarávanie pre výber dodávateľa a samotná výstavba, ktorá má byť ukončená v roku 2016. Otvorenie by malo byť v septembri 2016 za predpokladu, že všetko bude prebiehať tak, ako je plánované. Podmienky prijatia detí do MŠ budú rovnaké, aké platia v súčasnosti.   
Eva Godová
starostka obce
bullet
Prosím Vás kedy bude dokončená povrchová úprava cesty na Športovej ulici pri novej výstavbe?
Soňa Pavlíková

Úprava časti Športovej ulice bude definitívne daná do poriadku (položený asfalt) v mesiacoch september-október 2015.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deń,
opakovane prosíme vedenie obce o pomoc pri riešení neupravených pozemkov na konci Hviezdnej ulice. Pozemky majú svojich majiteľov, napriek tomu je tam neuveriteľne vysoká burina a dokonca už aj náletové porasty. Je to semenište hlodavcov, ktorí sa potom voľne pohybujú po okolí. Za pomoc ďakujeme. Obyvatelia Hviezdnej ulice

Obec Malinovo 17.7.2015 vyzvala vlastníkov pozemkov na Hviezdnej ulici o odstránenie zaburinenia pozemkov s termínom do 31.7.2015. Po kontrole 7.8.2015 sme zistili, že až na troch vlastníkov boli pozemky pokosené a preto 10.8.2015 obec Malinovo požiadala Okresný úrad ŽP v Senci o doriešenie tejto situácie.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Vazena obec,
Vasim rozhodnutim zamedziť vytváraniu skládok a predchádzať znečisťovaniu ulíc tak, že všetky kontajnery na triedený odpad sústredíte z ulíc na zberný dvor v areáli Agro Malinovo, ste s vanickou vyliali aj dieta. Silne mi to pripomina tresty kolektivnej viny s oblubou pouzivene najma v zakladnych skolach - vyrusovali ste - tak zostane cela trieda po skole. Vasim rozhodnutim sposobite taky stav, ze triedenie odpadu sa znacne znizi - vacsine ludom sa totiz neoplati chodit na opacny koniec obce kvoli troche odpadu a vyhodia to do svojich smetnych kontanjnerov. A to urcite neni cielom separacie- alebo je? Urcite by pomohlo castejsie vyprazdnovanie dnesnych verejnych kontajnerov na separovany zber - najme v tych lokalitach (napr. Visnova), kde sa odpad kopi viac. Co Vy nato? Je to len trochu viac namahy od obce a efekt zaruceny.
Dufam ze nejaky mravokarca moj prispevok (nesuhlasny so stanoviskom OBCE) nevymaze a zverejni ho na tejto staranke v plnom rozsahu aby sa mohli k danej problematike vyjadrit aj ini obcania.

Magal

Vážený pán Magal,
v tejto rubrike vždy uverejňujeme rozličné názory, aj ten váš. Kontajnery budú umiestnené na zbernom dvore dovtedy, kým si ľudia neodvyknú hádzať do nich a k nim balíky netriedeného komunálneho odpadu. Kontajnery s triedeným papierom sa z obce vynášajú raz do týždňa, ale dva-trikrát týždenne pracovníci OcÚ zbierajú a vynášajú práve tú nahádzanú zmes odpadkov, hoci majú iné pracovné povinnosti. Zberný dvor, otvorený štyri dni v týždni, je plne vyťažený - občanom sa oplatí vyniesť tam triedený odpad najmä kvôli čistote a poriadku vo svojich domoch a v obci. V súvislosti s novým zákonom o odpadoch (platiť bude od januára 2016) obec zvažuje aj umiestnenie nádob na triedený odpad do každej domácnosti.
bullet
Dobry den,
chcem sa opytat ci existuje moznost zasielania eletronickej posty na e-mail ohladom informacii tykajucich sa elektriny, plynu, vody, odpadu a mnoheho ineho, co sa hlasi aj v rozhlase? Pretoze byvame v lokalite Tri vody a ziadne info nemame, a prave tento tyzden bol oznam o zmene odvozu odpadu pre sviatky a ludia o tom nevedeli. Odvoz si platime a pred domami mame plne kose. Ako mame toto riesit?

Margareta H.
SMS Rozhlas - hlásenie informácií obecného rozhlasu do mobilu - sa využíva v Malinove od septembra 2014. Na obecnom úrade je o tom leták, informácia o službe SMS Rozhlas je aj na web stránke obce. Zmena termínu odvozu odpadu bola uverejnená na web stránke Malinova, roznášala sa formou letákov do domov, kde nie je obecný rozhlas a 1. apríla 2014 ju obec rozposlala aktivovaným obyvateľom cez SMS Rozhlas.
bullet
Dobry den,
nizsie pisete o oprave vytlkov behom marca, je april a obrovsky vytlk na Visnovej, oproti First Pubu, je neopraveny, preto by sme radi poprosili o zaplatanie diery.


Vo štvrtok a piatok (9. a 10. apríla) začínajú zamestnanci obce s opravou výtlkov na obecných komunikáciách.
bullet
Dobrý deň, neviete nám povedať, prečo včera (pondelok 23.3.) neoodniesli plasty a papier? Máme vrecia nechať pred domom? Odnesú ich dnes? Zajtra? Ďakujem za skorú odpoveď.

Pokazilo sa im auto, odvážali včera večer (pondelok 23.3.) a dnes ráno.
bullet
JEDNA OTAZKA"KEDY ZAČNETE OPRAVOVAŤ DIERY NA OBECNÍCH KOMUNIKÁCIACH.VTOMTO ROKU?

Vážený občan,
výtlky na miestnych komunikáciách bude obec riešiť v marci tohto roku.
bullet
Chcel by som vedieť, kedy sa otvorí zberný dvor.

Zberný dvor znovu otvoríme v apríli. Občanov budeme o tom v predstihu informovať.
bullet
Ako sa bude týkať obce Malinovo obchvat, ktorý sa má v blízkej budúcnosti začať stavať? Máte bližšie informácie o jeho presnejšej trase? Ďakujem.
Homolová
Na obecnej web stránke je uverejnená mapka s novými cestami, aj s obchvatom, ktorý vás zaujíma. Odklon dopravy pred Mostom pri Bratislave smerom od Dunajskej Lužnej zlepší dopravnú situáciu a zápchy v špičkách pre automobilistov smerom od Malinova a Tomášova.
bullet
Ako vyriešiť problém so psíčkármi, ktorí nezbierajú exkrementy po svojich psíkoch? Bývame  na Hviezdnej ul. 56 a popri našom plote je obecný pozemok 2,5 x 30 m. Rozhodli sme sa, že ho vyčistíme, nanosili sme novú zem, položili trávny koberec, vysadili okrasné kríky a stromčeky. Investovali sme nemalé vlastné prostriedky a staráme sa oň, aj keď vieme, že pozemok je obecný. Niektorí ľudia si zrejme myslia, že to bolo vysadené pre ich miláčikov, kde môžu vykonávať svoju potrebu. Pre nás je to veľmi nepríjemné hlavne v letných mesiacoch, keďže sa nám šíri zápach na našu terasu a musíme to neustále upratovať, aj keď psíka nemáme. Ako je možné vyriešiť tento problém? Ďakujem.
Papes Jaroslav

Vážený pán Papes,
naozaj je medzi nami veľa psíčkárov, ktorí po svojich psoch nezbierajú výkaly. V zákone č.282/2002 Z.z je uvedené :"Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, ktorý psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť." Ak to neurobí, dopúšťa sa priestupku, ktorý sa môže prejednať s uložením sankcie až do 65 eur. Potrebné je nahlásiť majiteľa psa na obecný úrad a prípad sa môže riešiť.
Eva Godová, starostka
bullet
Opakovane upozorňujeme, že na Okružnej ul. svieti verejné osvetlenie len v jednej jej časti (vľavo od vstupu), celá pravá časť, až na jednu lampu, je v tme. Ďakujem, E.

Odstránenie poruchy verejného osvetlenia rieši pre obec externá firma. Podľa jej zistení poruchu spôsobuje porušenie kábla, uloženého v zemi. Po identifikovaní miesta porušenia sa porucha následne odstráni. Poprosíme o trpezlivosť a porozumenie.
bullet
Prečo aj tento rok zažívame problém s katastrofálnym stavom vedľajších ciest v dedine? Napadol sneh, cesty nie sú odhrnuté, ani nasolené, ani nakamienkované a sú jedno klzisko. Odporúčam kompetentným sa povoziť autom a prejsť sa peši či už po štvrti Višňová/Broskyňová alebo Adyho/Zátôňská, čisté klzisko. Je smutné, že máme v obci 2 ohňostroje, ale cesty v katastrofálnom stave.
Benková
Počas intenzívneho sneženia sa v menších obciach, ktoré nevlastnia odhŕňače snehu, podobne ako v Malinove, opakuje rovnaká situácia. Obec si objedná čistenie ciest od externej firmy, musí spravidla jeden deň počkať a kým sa sneh odhrnie, už je z neho na ceste utlačená či zľadovatená vrstva. Prednostne odhŕňame viac frekventované ulice, ostatné sa snažíme priebežne posypať a vyčistiť. Nevieme to urobiť za pár hodín k úplnej spokojnosti všetkých. Obec spolupracuje pri čistení ulíc s firmou JAMADOS a veríme, že sa nám spoločne podarí zvládnuť zložité zimné situácie.
bullet
Druhá otázka: V rámci pokročilej doby by sme naozaj uvítali, keby sme mali normálne fórum, kde by sa dalo diskutovať a prečítať si rôzne postrehy a reakcie ľudí, nielen tie, ktoré niekto uzná za "vhodné a podnetné pre širšiu verejnosť".
Benková
Vážená pani Benková,
chcem vás ubezpečiť, že sa dôkladne venujeme každej otázke a pripomienke, ktorú občania pošlú či už do tejto rubriky, alebo priamo mne ako starostke. Na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva sú vítaní všetci občania s akýmikoľvek otázkami a pripomienkami. Rovnako sú všetkým otvorené dvere na obecnom úrade a v mojej kancelárii počas úradných hodín. Obyvatelia majú na web stránke k dispozícii moje telefónne číslo a kedykoľvek mi môžu volať. Okrem toho, od januára 2015 budem každú poslednú stredu v mesiaci na úrade až do 19.00 hodiny pre tých, čo ma môžu navštíviť iba večer. Všetkým nám ide o to, aby mal v obci každý dostatok priestoru na komunikáciu so starostkou i s jednotlivými poslancami.
Eva Godová, starostka
bullet
Rád by som sa informoval, kto aktuálne zodpovedá za údržbu ciest v lokalite Tri vody (celej) a na koho sa teda prípadne obracať.  Ďakujem.
Tomáš Antonič
Obec Malinovo a Most pri Bratislave nie sú vlastníkmi inžinierskych sietí a miestnych komunikácií na Troch vodách, údržbu preto zabezpečuje vlastník, firma C.E.T. Bratislava. Táto firma požiadala koncom decembra obec o zabezpečenie zimnej údržby; zrealizuje sa prostredníctvom firmy JAMADOS.
bullet
Rada by som sa opýtala, či bude obec riešiť neupravené zľadovatené chodníky. Bohužiaľ je ich stále veľa neupravených a je tam veľké riziko úrazu. Ďakujem. M.

V zmysle VZN č. 3/2005 o dodržiavaní čistoty a poriadku v obci Malinovo je každý majiteľ nehnuteľnosti povinný čistiť chodník (tzn. aj odstrániť sneh a ľad) pred svojím domom. Obec zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev a chodníkov pred svojimi nehnuteľnosťami (zastávky autobusov, škola, škôlka a pod.) a v rámci svojich možností zasahuje na ostatných frekventovaných miestach, ktoré nie sú upravené majiteľmi. Uvítame, ak nás upozorníte na konkrétne rizikové miesta.
bullet
Chcela by som sa spýtať kedy bude zasadať komisia ohľadom nájomných bytov. Počula som, že sú tam aj neplatiči. Kedy sa to bude riesiť? Za odpoveď vopred ďakujem. K.

O prideľovaní nájomných bytov záujemcom rozhodujú podľa schválených kritérií poslanci obecného zastupiteľstva. Áno, niektorí z nájomcov obecných bytov sú aj "neplatičmi", obec však uplatňuje plnenie ich záväzkov zo zábezpeky, ktorá bola poskytnutá z ich strany pri uzavretí nájomnej zmluvy. V prípade, že niektorí z nájomcov aj naďalej nebudú schopní plniť svoje záväzky, vyplývajúce z nájomnej zmluvy (platenie nájomného a poskytovaných služieb), obec pristúpi k vypovedaniu nájomných zmlúv.
bullet
Dobrý deň, práve som sa na www.malinovo.sk dozvedel, že 13.11. nebude vyše 8 hodín elektrina na určených uliciach. Keďže mať vyše 8-hodinovú odstávku je dosť nepríjemné, nebolo by možné z úrovne obce intervenovať u ZSE, aby plánované práce rozdelili napr. na 2 dni po 4 hodiny? Ďakujem.
Magal

Na základe Vašej otázky si obec vyžiada stanovisko od Západoslovenskej distribučnej, a.s., vzápätí ho zverejníme na našej webstránke.
Ďakujem za podnet,
Eva Godová, starostka   
bullet
Dobrý deň,
plánuje obec riešiť dopravnú situáciu pred potravinami v centre obce? Autá tam parkujú ako chcú, je tam dopravný chaos, auto patriace majiteľovi prevádzky s vínom parkuje v podstate na cestnej komunikácií, keď sa tam stretnú dve oproti idúce autá, jedno musí zastať a pustiť druhé. Jeho auto tam každý deň blokuje dopravu. Mal by tam byť zákaz zastavenia. V mieste, kde má auto dať prednosť protiidúcemu, pri bývalej požiarnej zbrojnici, by na zemi mohlo byt značenie, lebo autá sa tam vytláčajú a nie je jasné, koho je ktorý jazdný prúd. Je to tam nebezpečné aj vzhľadom na skutočnosť, že materská škôlka je hneď v blízkosti. Ďakujem za vyjadrenie.

Kosíková Anna

Spoločne s dopravným inšpektorátom OR PZ SR sa rieši situácia a úprava dopravného značenia aj na tomto nebezpečnom mieste. Len čo bude projekt dokončený a schválený, pristúpime k jeho realizácii a budeme informovať občanov na obecnej web stránke.
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň, chcela by som sa informovať na reálny termín ukončenia povrchovej úpravy cestnej komunikácie medzi Športovou a Zátôňskou ulicou. Cesta je tam už pol roka rozkopaná s dierami, obmedzujúcimi premávku. V tme vyfrézované úseky ani nie je vidieť.

Povrchová úprava cestnej komunikácie bude ukončená do 15.11.2014. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy užívateľom tejto cesty.
Eva Godová, starostka
bullet
Na Troch vodách si niektorí majitelia pozemkov mýlia chodník s parkoviskom. Okolo nich nie je možné prejsť s kočíkom, napriek tomu, že majú na pozemku garáž a stojisko, viď prvý dom na Troch vodách II. Ako je možné voči takýmto "spoluobčanom" postupovať?

Podľa pravidiel cestnej premávky motorové vozidlo môže parkovať čiastočne na chodníku iba vtedy, keď na chodníku ostane dostatočne široký priestor na prechádzanie chodcov, aj s kočíkmi. Ak majiteľ nereaguje na upozornenie a opakovane blokuje chodník, oznámte jeho evidenčné číslo auta dopravnej polícii.  
bullet
Všimol som si, že v zmenenom územnom pláne obce Malinovo sa píše aj o koľajovej doprave. Nie je to nejaký omyl? Veď v našej obci nie je trať a najmenej 50 rokov ani nebude. Načo sú také formulácie v závažnom dokumente? Máme ich brať vážne?

Jedným z cieľov ÚPN obce Malinovo - zmeny a doplnky č. 01/2014 je aj zosúladenie ÚPN s nadradenou dokumentáciou ÚPN-R BSK. Preto  bola do „Zmien a doplnkov č. 01/2014“ premietnutá rezerva pre tieto zámery:
1. regionálna cyklistická trasa Hamuliakovo – Kalinkovo – Dunajská Lužná – Most pri Bratislave – Malinovo – Ivánka pri Dunaji – Bernolákovo – Veľký Biel, Malý Biel – Senec – Blatné – Šenkvice –Vinosady.
2. nadregionálny biokoridor – NRBk Malý Dunaj
3. regionálny biokoridor – RBk Dunaj-Malý Dunaj
4. regionálne biocentrum – RBc Ostré Rúbanisko (v týchto troch bodoch ide o doplnenie označenia v zmysle ÚPN-R BSK. Biokoridor (v platnom ÚPN obce vymedzený ako NRBk Malý Dunaj) bol navrhnutý na zrušenie.
Ostatné zásady a regulatívy, opísané v časti Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí platnej ÚPD vyššieho stupňa pre „Zmeny a doplnky č. 01/2014“ na str. 4-11, sú všeobecné, nemajú žiadny územný priemet v obci Malinovo.
bullet
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či by bolo možné vyznačiť značkou zákaz státia/zastavenia áut miesto pri zastávke Bratislavská smer Tomášov. Neustále tam parkujú autá, aj nákladiaky a blokujú výhľad pri vjazde na hlavnú cestu od záhradníckej školy. Je to dosť neprehľadné a v rannej špičke aj dosť nebezpečné.
Ďakujem za info,
Benková


Áno, je to nebezpečné miesto, preto obec pozvala na konzultáciu a obhliadku miesta špecialistu z dopravného inšpektorátu OR PZ SR. Spoločne spracujeme jednoduchý projekt na riešenie situácie a úpravu dopravného značenia. Po jeho odsúhlasení budeme informovať občanov na obecnej web stránke.
Eva Godová, starostka
bullet
Na Okružnej ul. každý rok je problém  s niektorými neudržiavanými pozemkami, ktoré sa len raz horko-ťažko pokosia, zrejme až na upozornenie obyvateľov a následnú výzvu obce. Dva najväčšie pozemky sú nepokosené, zarastené do dvoch metrov vysokou  burinou, ktorá škodí zdraviu alergikov, zadržuje prach,...

Do pol septembra sa nič nezmenilo, z buriny je dvojmetrový  zaprášený prales, ktorý prerastá až na cestu. Celé leto nám veľký neupravený pozemok špatil ulicu. Všimli sme si podobný aj na začiatku novej Bratislavskej, priamo na hlavnej ulici. Naozaj obec nemá páky na to, aby takúto vec riešila? Nemohla by pozemky dať pokosiť a od majiteľov náklady platobným príkazom vymáhať? Dokedy to takto bude vyzerať? Nie je to aj nefér - takáto vizitka pre obec, ktorá do kultivácie verejného priestoru už investovala nemálo prostriedkov?


Obec Malinovo na základe zákona č.220/2004 Z.z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy písomne vyzvala všetkých vlastníkov na odstránenie buriny na svojich pozemkoch  už v mesiaci máj 2014 s termínom odstránenia buriny do 30.6.2014. Dňa 14.7.2014 bolo zo strany obce zisťované, či vlastníci pozemkov našu výzvu splnili. Nakoľko viacerí vlastníci pozemkov (medzi nimi i z Okružnej ulice) tak neurobili, obec Malinovo  požiadala  Okresný úrad životného prostredia Senec o riešenie tohto problému. Obecní pracovníci nemôžu bez vedomia a súhlasu majiteľa vstupovať na tieto pozemky, ani ich nijako upravovať, keďže je to súkromné vlastníctvo.
bullet
Rada by som sa opýtala za obyvateľov Hviezdnej ulice, či sa niečo bude riešiť s ostrovčekom na konci ulice a či by bolo možné vybudovanie detského ihriska. Mnohé mamičky a hlavne detičky by takéto ihrisko v ich okolí určite uvítali. Ďakujem za info.
Hviezdna ul.

Ostrovček nachádzajúci sa na konci Hviezdnej ulice nie je vo vlastníctve obce Malinovo. Obec má niekoľko detských ihrísk, v tejto časti neplánuje vybudovanie detského ihriska. Ale napríklad v jednej lokalite si obyvatelia svojpomocne vybudovali na nepoužívanom pozemku detské ihrisko - osadili komponenty, mobiliár, starajú sa oň a  využívajú ho.
bullet
Keďže na niektorých uliciach nemáme rozhlas a ani nedostávame do schránky oznam o vypnutí dodávok vody, nemáme sa ako dozvedieť, keď sme bez vody. Je to dosť problematické o 7 hod ráno, keď máte malé deti. Ak dostaneme do schránky oznámenie Csemadok o fašiangovom sprievode, a minule aj oznámenie o prerušení dodávky elektriny, poprosim o to aj ohľadne dodávok vody. Alebo prosím na Višňovej konečne zriadiť rozhlas. Ďakujem.
Lubica Hromá

Za prevádzku rozvodu vody alebo elektriny zodpovedajú príslušné firmy, obec vždy na ich požiadanie všetkými dostupnými kanálmi oznamuje občanom plánované odstávky. Keďže havária vody 3.3.2014 nebola plánovaná, obec ani dodávateľ o nej nemohli v predstihu informovať. Dôsledky havárie znášali rovnako všetci obyvatelia.
bullet
Nebolo by možné inštalovať koše na psie exkrementy aj v lokalite Tri vody? V súčasnosti je tu už pomerne veľa psov, avšak už menej majiteľov, ktorí po svojich miláčikoch upratujú. Ocenila by som osadenie spomínaných košov aspoň na vstupe do tejto lokality (niekde v blízkosti prvej križovatky alebo kruhového objazdu). Vďaka za ústretový a verím, že promptný prístup.
Dana Šebestová

Obec už v najbližších dňoch plánuje zahustiť sieť košov na psie exkrementy v uliciach a aj Tri vody budú mať svoje koše. Mnohí majitelia psov však napriek tomu po svojich miláčikoch neupratujú, znečisťujú pásy pri chodníkoch a mnoho košov ostáva prázdnych. Vítame preto iniciatívu všetkých, ktorým na čistote obce záleží.
bullet
Chcela by som sa spýtať, či sa dá niekde dopátrať, čo všetko obec separuje. Napr. či do plastov môžme dávať aj kelímky od jogurtov, krabice od mlieka, igelitové sáčky a pod... Ďakujem.
Janka Keseruová

Informácie o zbere separovaných odpadov sú na web stránke obce, v prevádzkovom poriadku zberného dvora sa detailne píše o každej položke, ktorú občan môže priniesť. Podrobné informácie o triedených plastoch, ako aj o druhoch skla a papiera, sú na letákoch spoločnosti AVE, ktoré poskytovala na požiadanie pracovníčka obecného úradu pri úhrade za zber TKO (má ich doteraz). K triedeným plastovým odpadom patria PET fľaše (stlačené), kelímky - čisté, sáčky, fólie, plastové obaly od čistiacich prostriedkov, tekutých mydiel a šampónov.
bullet
Dobrý deň,
pýtal som sa na plán vybudovania cyklochodníka, ktorý je výhľadovo spomínaný v zápise zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.5.2013. Táto téma zaujíma dosť ľudí z môjho okolia, aj keď sa v Malinove zatiaľ málo o nej diskutuje. Môžete sa k tomu ešte vrátiť? Ďakujem.
FM


Cyklochodníky sú trendom v celej Európe a aj naša obec ich bude mať. Geodeti už preskúmali viacero možných trás, pretože stavať chodník je možné iba na pozemkoch vo vlastníctve obce, resp. vo vlastníctve SPF. Ako prioritná sa javí trasa, ktorá by spájala Malinovo s Vrakuňou cez Most pri Bratislave. Viedla by popri Malom Dunaji na mieste bývalej hrádze a mohla by byť bezpečnou dopravnou alternatívou preplnenej hlavnej cesty. Uvažujeme aj o viacerých cykloturistických chodníkoch popri ramenách Malého Dunaja. Výstavba cyklochodníkov si však vyžaduje značné finančné prostriedky. Už od roku 2014 sa budú môcť aj obce z BSK uchádzať o nenávratné finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka a do diskusie o cyklochodníkoch zapojíme širokú verejnosť.
bullet
Informácia o upravenom vchode do parku na stránke Malinova ma zaujala.  V rámci tejto informácie je uvedené, že existuje návrh revitalizácie parku, ktorý je v súčasnosti v realizácii, ktorý má architektonické riešenie, má plán, má etapy - nasleduje etapa úpravy parkoviska, má financovanie – z časti obec, z časti BSK.
Rada by som sa o projekte revitalizácie parku dozvedela viac na stránke Malinova. Hoc som prehľadala všetky časti stránky Malinova, v žiadnej som nenašla informácie, ktoré by som tu rada videla - projekt revitalizácie parku, časový plán, finančný plán, zrealizované aktivity, blízke aktivity/plány/postupy ako aj objednávky a faktúry... a sa domnievam, že tieto informácie na stránke Malinova určite ocenia tak domáci obyvatelia, ako aj návštevníci obce a parku. Prosím pani starostku o vyjadrenie stanoviska ku návrhu, tiež na stránke Malinova.
Ďakujem, Alena


Obec Malinovo je spoluvlastníkom parku (jednej tretiny) spolu s BSK (vlastník dvoch tretín). Na revitalizáciu parku - zapísaného spolu s kaštieľom v zozname národných kultúrnych pamiatok, ešte v roku 2012 spracovala projekt širšia skupina odborníkov a na jeho základe sa župa pokúsila získať potrebné finančné prostriedky z európskych zdrojov. Žiaľ, vlani to nevyšlo. Základné informácie o jednotlivých aktivitách župy a príprave projektov záchrany a obnovy sú na stránke Park v Malinove. Podrobnú dokumentáciu rozsiahlych projektov spolu s časovým a finančným plánom, ako o nej píšete, nie je obvyklé uverejňovať na webe, ale je možné kedykoľvek požiadať BSK, odbor regionálneho rozvoja, o nahliadnutie do projektu. Úprava priestranstva pred vchodom do parku nie je súčasťou spomínaného projektu, je to aktivita obce, finančne podporená príspevkom BSK.
bullet
Dobrý deň, prosím Vás, pani starostka, o informáciu, prečo "zmizli" z parku stanovištia s náradím na cvičenie. Budú nainštalované naspäť? Ak áno, v akom časovom horizonte? Podľa môjho názoru je škoda, že to tam už nie je, pretože, hoci je park krásny, toto náčinie rozširovalo jeho možnosti využitia pre širšiu verejnosť, nie len na prechádzky. Ďakujem.

Komponenty na posilňovacie a uvoľňovacie cvičenia z parku nezmizli, len sa premiestnili na školský dvor. Po celkovej revitalizácii parku a úprave priestorov na športovanie sa v parku nainštalujú podobné komponenty s robustnejšou konštrukciou, aby vydržali využívanie širokou verejnosťou. Viaceré premiestnené prvky už bolo treba opravovať.
bullet
Dobrý deň prajem,
chcem sa informovať, či umiestnenie kontajnerov na fľaše/šaty sú umiestnené v zákrute na Dunajskej natrvalo. Daná zákruta je neprehľadná a vodiči často chodia v tejto časti stredom cesty, čo nie raz spôsobí nebezpečné situácie. Umiestnením týchto kontajnerov je to ešte horšie, pretože sa úplne zamedzil akýkoľvek výhľad do tejto zákruty (poukazujem na to, že ide nielen o autá, ale najmä o chodcov a cyklistov prechádzajúcich cez cestu, ktorých teraz nie je možné vôbec vidieť). Chápem, že nebolo šťastným riešením ani umiestnenie  pred starou školou, ale ak aktuálne  skúsite autom prejsť toto miesto (pričom touto cestou chodí pomerne veľa tak osobných, ako aj zásobovacích áut), tak naozaj potvrdíte, že toto umiestnenie je pre vodičov/chodcov/cyklistov veľmi nebezpečné. Preto prosím o zváženie preloženia týchto kontajnerov. Ďakujem za odpoveď.


Kontajnery spred starej školy boli odstránené pre výstavbu chodníka, ktorým sa podstatne zvýši bezpečnosť chodcov na tejto ulici. Definitívne umiestnenie zberných kontajnerov sa vyrieši po úprave centra obce tak, aby boli na dosah obyvateľom a aby ich zároveň nerušili po estetickej i dopravnej stránke. Uvítame všetky návrhy na vhodné miesta.
bullet
Dobrý deň,
rada by som sa spýtala na možnosť rozšírenia škôlky a na kritériá prijatia detí do MŠ v Malinove. Viem, že aj tento rok pribudla nová trieda, avšak kapacitne to stále nie je postačujúce a počet rodín s malými detičkami rastie. Zároveň sa mi zdá trošku nelogické, aby sa uprednostňoval príjem detí do škôlky v prípade, že mamička je na rodičovskej dovolenke s iným dieťaťom. Veď škôlku potrebujú hlavne matky, ktoré idú do práce, a nie mamičky, čo sa môžu starať o deti a sú doma... Ďakujem za odpoveď.


Kritériá pre prijímanie detí do materskej školy sú dané zákonom a iba ním sa riaditeľka materskej školy riadi pri prijímaní detí v každom školskom roku. Kritériá sú zverejnené na stránke MŠ. Obec sa snaží v rámci možností rozširovať kapacitu materskej školy, ale nemôže prekročiť hranice dané hygienickými a pedagogickými predpismi. Podobná situácia s kapacitou škôlok ťaží aj iné obce a bratislavské mestské časti. V malinovskej lokalite Tri vody sa však plánuje výstavba nových priestorov MŠ pre deti od 3 rokov.  
bullet
Dobrý deň, chcem sa spýtať na možnosť riešenia môjho suseda, ktorý napriek tomu, že je v obci zberný dvor nosí pokosenú trávu a iný odpad z dvora na pozemok, ktorý je opačnej strane našej ulice (Okružná)? Viackrát bol upozornený, aby to nerobil a napriek tomu to stále robí. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,
ďakujem za otázku a odpoveď je jednoduchá:
Treba podať na Obec Malinovo sťažnosť na toho  konkrétneho občana, kde je treba uviesť jeho meno a adresu a predmet sťažnosti. Sťažnosť môžete poslať aj e-mailom a bude sa riešiť ako priestupok.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
na Bratislavskej ul., niekde za poslednou aut.zástavkou zrejme prevádzajú psí hotel? Tie psi štekajú jeden cez druhého často do neskorých nočných hodín i skoro ráno. Nedá sa s tým niečo urobiť? Ďakujem.


Dobrý deň,
poprosila by som Vás o bližšie údaje, toto je široký pojem a neviem sa Vám k tomu vyjadriť.
Ak zistíte kokrétnu osobu, prosím napíšte aj e-mailom sťažnosť, ktorú môžeme riešiť na OcÚ Malinovo.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
na Okružnej, v strede areálu  je veľká 35á plocha,zarastená a zanedbaná. Kým po iné roky ju aspoň raz za rok pokosili, minulý rok cez jeden veterný víkend postriekali nejakým smradľavým postrekom, tento rok, hoci sa blížime k polovici leta, sú tu už pomaly 2 m vysoké buriny a trávy, ktoré nielenže zadržiavajú prach z nedaľekej výstavby a sú eldorádom pre kadejakú háveď, ale už schnú a hrozí tu latentný požiar (stačí na to sklíčko v suchej tráve). Nehovoriac o tom ako to zhoršuje životné prostredie alergikom...
Inak obci za alej ďakujeme je už teraz pekná a ozdobí vstup do obce, len niektoré stromy schnú, už sme dva aj pohnojili, ale bolo by to treba aspoň dva razy do týždňa v tomto suchom počasí, kým sa nezakorenia zaliať. Škoda by ich bolo. To že jedna malá obec nič nezmôže proti dopravnej lobby je jasné, ale aj tak to netreba vzdávať. Možno by pomohla petícia, alebo spojenie viecerých obcí (Most pr.BA, Tomášov, Nová dedinka, Veľký Biel), aj my píšeme kde sa dá, aj priamo na stránku vládnej strany.
Inak sa nám páči ako v obci pulzuje mladý duch mladých rodín, ako sa rozrastá o služby (gratulujeme konečne k mäsiarovi, k lekárni, k ďalším Potravinám na začiatku obce), výstavba snáď za dva tri roky skončí, je tu veľmi dobrá karma, dobre sa tu cítime. Ďakujeme


Dobrý deň,
Obec Malinovo pravidelne vyzýva vlastníkov neudržiavaných pozemkov na pokosenie buriny, avšak ako je zrejmé bez úspechu. Obec ich znovu vyzve na zjednanie nápravy.
Čo sa týka výsadby stromov na Bratislavskej ulici, tak tieto sú zamestnancami obce pravidelne dvakrát týždenne polievané počnúc od ich výsadby.
Ďakujem za Vaše pripomienky a záujem.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Chcem sa spýtať, či je v poriadku, aby stavbári pracovali do rána, vylievali a rezali cesty a pod.? Bývam pár metrov od stavby a v noci je to hluk naozaj neznesiteľný a rušivý, nedá sa spať. Developer Troch vôd bol naozaj veľmi "ochotný", keď povedal, že máme vydrzať, oni to raz dostavajú. Viete to, prosím, zabezpečiť, aby nebol rušený nočný kľud a prestalo sa o 22-hej stavať? Vopred ďakujem.

Bývame na Broskyňovej 34, Malinovo. Stavebník „Tri vody“ arogantne realizuje stavbu. Všetky zemné práce – sypanie zeminy, zhutňovanie - robí bez polievania, neskutočné kúdoly prachu. My musíme mať pozatvárané okná, pracujú cez noc, soboty a nedele. Vlastním stavebnú firmu a pri zemných prácach musíme polievať, dodržiavať nočný kľud a realizovať cez sobotu a nedeľu len tiché práce. Všetky tieto požiadavky mali byť zakotvené vo vydanom stavebnom povolení. Ak sa nezrealizuje náprava požiadam krajský stavebný úrad o zastavenie stavby  a požiadam políciu o zjednanie nápravy a dodržiavanie pracovného pokoja podľa platných zákonov. My sme pri výstavbe domu museli dodržiavať všetky Vaše požiadavky – chodili sme po rozbitej ceste a samozrejme, nerobili sme hlučné práce počas soboty a nedeľe. Preto Vás žiadam o zjednanie nápravy.
Za kladné vybavenie sťažnosti ďakujem.

Ing. Ján Šablatúra

Vážení občania,
ešte 19.6.2013 v nočných hodinách som dostala sťažnosť od občanov bývajúcich na Višňovej ulici na hluk, prach, a pracovnú činnosť, ktorá sa vykonáva v nočných hodinách v čase nočného pokoja v lokalite "Tri vody". Na druhý deň ráno som si bola  pozrieť stavenisko, ktoré sa nachádza v katastrálnom území Most pri Bratislave a stavebné povolenie vydal Stavebný úrad Dunajská Lužná. Áno, budujú sa tam inžinierske siete a miestna komunikácia. Hovorila som s investorom stavby a dohodla som sa s ním na zmene harmonogramu prác: v žiadnom prípade sa nesmie pracovať v čase nočného pokoja, to jest od 22.00 do 06.00. Dohodu zatiaľ dodržiava, odvtedy sa mi nikto nesťažoval kvôli pracovnej činnosti v danej lokalite.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Prečo je zberný dvor otvorený len dva dni? Efektívnejšie by bolo otvoriť ho aspoň na 3 alebo ideálne na 4. Občania si berú dovolenky, cez víkend si robia záhradku a týždeň musia skladovať odpad pre nelogické otváracie hodiny. Pondelok, streda, piatok a sobota by boli určite ideálne dni, najmä ten pondelok po víkende určite by bol dobrý.

Vážený občan,
ďakujeme Vám za pripomienku k prevádzkovej dobe zberného dvora. Doteraz nik o zmenu nežiadal. Celú situáciu však prehodnotíme a určite v krátkej dobe nájdeme riešenie, ktoré bude vyhovovať nám všetkým.
Starostka
bullet
Dobrý deň, pani starostka,
bolo by, prosím, možné zabezpečiť, aby sme počuli obecný rozhlas aj v lokalite Tri vody? Ďakujem.


Na Troch vodách sú už uložené káble pre obecný rozhlas a developer sa zaviazal financovať aj rozšírenie kapacity rozhlasovej ústredne. Poprosím nových obyvateľov o trpezlivosť, rozhlas bude spustený, len čo sa v lokalite zmierni prudký stavebný ruch. Dôležité oznamy sú uverejnené aj na web stránke obce.    
bullet
Reagujem na oznam Čas hájenia mláďat, je to pekné, ale chcelo by to presnejšie určenie miest, čo je revír a čo je miesto určené pre psíčkárov, nakoľko nikde ste neuverejnili mapu, tak podľa čoho sa mám riadiť, kam môžem a kam nie ísť venčiť psa? Ďakujem vopred za skorú odpoveď
PSÍČKÁR

Dobrý deň,
na 12-tom zasadnutí OZ bolo zrušené  VZN 2/2009 o podmienkach držania psov na území obce. Kedže v tomto VZN boli definované aj zóny voľného pohybu psov, zaujímalo by ma, kto, kedy a ako znova nadefinuje tieto zóny.
Ďakujem za odpoveď a zostávam s pozdravom
Igor Magal


Zrušením VZN obce Malinovo 2/2009 došlo k zániku obmedzení z neho vyplývajúcich, platí preto iba zákonná úprava, ktorá uvádza, na ktorých miestach je voľný pohyb psa zakázaný. Zákon dáva obci možnosť tieto miesta definovať, nie povinnosť.
Obec Malinovo však uvažuje, že v novom VZN (ktoré bude prijaté po zmene právnej úpravy - zákona v najbližšom období) nanovo upraví i tieto zóny.
bullet
Ďakujem pani starostke za pozitívnu odpoveď ohľadne prechodu cez Okružnú na Tri vody. Domiešavače aj autá s materiálom sa tu totiž občas naozaj vyskytujú, zrejme si tu na nejakú stavbu skracovali cestu... Dúfajme, že dosť široký "chodník" nebudú v budúcnosti zneužívať autá. Bolo by potom vhodné označiť ho prípadne aj príslušnou značkou zákazu prejazdu autám. Zdravím.
bullet
Dobrý deň,
zo zasadnutia OZ, ktoré bolo 30. mája 2013, ste zverejnili uznesenie - schválené, neschválené, ďalej berie na vedomie atd. Keď dobre viem, hasiči dali tiež pripomienku na doriešenie istých nezrovnalostí, ktoré sa naťahujú už rok, dnes už jedným poslancom a o tom ani písmenko? Smiem vedieť dôvod? Na zasadnutí odznela veta, že berie na vedomie a budete sa s tým zaoberať, potom prečo to neni uverejnené??? Ďakujem za odpoveď.


Hneď po zasadnutí obecného zastupiteľstva sa na stránke obce uverejňuje program so zápisnicou a uznesenie, ktoré navrhne aktuálna návrhová komisia a pred hlasovaním poslancov sa nahlas prečíta pred celým plénom. Ak má niekto pripomienku, môže ju kedykoľvek predniesť. Tak prebiehalo rokovanie OZ aj 30. mája 2013. O pripomienke, ktorú predniesli hasiči v diskusii, je záznam v zápisnici, uverejnený hneď za programom - K bodu č. 15 v tom zmysle, že doriešenie nezrovnalostí si vyžaduje osobitné stretnutie hasičov s novým poslancom. Záznam nemôže byť uverejnený medzi uzneseniami, keďže nijaké uznesenie o tomto probléme sa zatiaľ neprijalo.
bullet
Chcela by som v mene obyvateľov lokality Tri vody, ktorí tu už bývame, vyjadriť náš názor na názov ulice v tejto lokalite. Nakoľko je už výraz Tri vody tak zaužívaný, chceli by sme ho podporiť. Návrh Malinovská ulica sa nám nezdá vhodný, Bratislavská v Bratislave alebo Trnavská v Trnave neexistuje. Existujú v okolitých obciach a naznačujú smer cesty na Bratislavu či Trnavu. Ďakujem.
Mednanská
O definitívnych názvoch dvoch ulíc zatiaľ OZ nerozhodlo, ale tiež podporuje Tri vody. O vhodnom názve druhej kruhovej ulice sa stále uvažuje.
bullet
Dobrý deň, vážená pani starostka a vážení panie a páni poslanci OZ,
vysadená alej stromov popri múre na Bratislavskej ulici je síce pekná, ale chýba mi a myslím si, že aj iným občanom Malinova, na tejto strane naozaj veľmi frekventovanej a teda aj nebezpečnej Bratislavskej ulice chodník pre peších. Preto sa pýtam, či sa výstavba tohto chodníka plánuje a ak áno, kedy? A keď sa neplánuje, tak prečo? S pozdravom

JUDr.Hana Kardošová, Malinovo
Vážená pani Kardošová,
chodník popri múre bol investorom plánovaný, ale po petičnej akcii obyvateľov z opačnej strany hlavnej cesty sa nezrealizoval. Občania sa dožadovali práve zeleného pásu popri múre, ktorý by tlmil hluk a prach. Zelený pás sa začal budovať výsadbou vzrastlých stromov. Investor je však pripravený opraviť chodník na opačnej strane, kde je Slnečnica, viacero obchodov i autobusová zastávka. Po spracovaní projektu a získaní súhlasu príslušných inštitúcií sa chodník zrealizuje a autobusová zastávka sa preloží na vhodnejšie miesto. Peším, ktorí z lokality Tri vody chcú prejsť na druhú stranu ulice k obchodom, je k dispozícii prechod pre chodcov. Na pohodlné prechádzanie do centra dediny je tiež vhodnejší chodník na strane od Slnečnice alebo potom krížom cez park. Týmto riešením sme chceli zvýšiť bezpečnosť chodcov na rušnej ulici a súčasne vyhovieť petícii, pod ktorú sa podpísali desiatky občanov. Uvítame všetky podnety, ktoré prispejú k pohodliu a bezpečnosti chodcov.
bullet
Chcela by som sa spýtať, prečo nie je ulica Broskyňová (vstupná časť do toho kruhu z Višňovej až po detské ihrisko) vôbec osvetlená pouličným osvetlením? Ďakujem.

Po sťažnostiach na osvetlenie Broskyňovej ulice riešili problém naši externí elektrikári. Prekontrolovali jednotlivé svietidlá, stĺpy a elektroskrine, avšak poruchu vedeli odstrániť iba na jednej strane ulice. Nakoniec zistili, že porucha je niekde v elektrických kábloch, uložených v zemi medzi tromi stĺpmi elektrického vedenia. Podarilo sa nám vybaviť zameranie poruchy prístrojom, čo by sa malo uskutočniť 31. mája. Dúfam, že sa budeme môcť pohnúť ďalej a urýchlene odstrániť poruchu. Verte mňa osobne to mrzí, ale obec tiež je nútená objednávať si takéto práce cez externistov a preto sa nám nedarí  v krátkom čase odstraňovať poruchy.
Ďakujem Vám za pochopenie.
Starostka
bullet
Dobrý deň,
v lokalite Bratislavská sa dokončuje cesta, predávajú stavebné parcely. Na virtuálnej ponukovej stránke je k nim vyznačená dvojprúdová prístupová cesta z Bratislavskej. V skutočnosti sú tu už krajnice úzkej - zrejme jednosmernej cesty, pričom lokalitu napojili na Okružnú, takže si tu už teraz skracujú cestu domiešavače a nákladné autá so stavebným materiálom pre výstavbu na Troch vodách! Zaťažuje to beztak zničenú Okružnú, ktorá sa v tomto smere doslova prepadáva a je len otázkou času, kedy dôjde k jej deštrukcii. Znehodnocuje to aj životné prostredie na inak tichej ulici (ak nehovoríme o hučiacich kamiónoch, ktoré od 5.00 rána idú cez obec rýchlosťou 70-80 km/hod. Ale o tom je už aj škoda písať. Od spoplatnenia diaľnice sa nič nezmenilo). Naozaj má obec peniaze na nákladnú rekonštrukciu Okružnej? Prečo dovolila developerovi tento prístup?

E.P.
Vážený občan,
medzi lokalitou Okružná ulica a areálom WIKY sa buduje  "slepá miestna komunikácia" s vjazdom a výjazdom na regionálnu cestu II. triedy - Bratislavskú ulicu. Nie je možné sa z tejto lokality dostať na Okružnú ulicu ani do lokality Tri vody, ani teraz, ani v budúcnosti. Spojovací chodník na Okružnej ulici sa zachová pre potreby chodcov. Do dnešného dňa som nedostala žiadne upozornenie, resp. sťažnosť na prejazd Okružnou ulicou domiešavačmi a nákladnými autami.
K ďalšej pripomienke Vám oznamujem, že obmedzenie premávky kamiónmi po regionálnej ceste II. triedy Bratislavská ulica nie je v kompetencii obce. K tejto problematike som zvolala stretnutie zástupcov OR PZ Senec, odboru dopravy BSK, Obvodného úradu pre cestnú a pozemnú komunikáciu Senec a o ich písomnom stanovisku Vás budeme informovať.
Starostka obce
bullet
Pani starostka, kosenie trávy v dedine Vám hovorí niečo? A to sa opakuje každý rok. Buď dôjde k pravidelnému koseniu, alebo Vám budeme zasielať faktúru na úhradu elektriny a práce. Alebo to odrátate z dane.

Vážený pán občan,
obec Malinovo zabezpečuje kosenie trávy a buriny v celej obci svojimi pracovníkmi a mechanizmami. Som rada, že dokážeme v súčasnej situácii vôbec celú obec pokosiť a už vonkoncom sa nedá určovať trvanie kosenia, resp. pravidelnosť. Očakávala by som od občanov trochu viac porozumenia a snáď aj iný postoj k verejným priestranstvám. Uvítala by som, keby ste boli konkrétny a uviedli, kde sa nekosilo. Ďakujem.
Starostka obce
bullet
Dobrý deň, rada by som sa opýtala, kedy plánujete vyznačiť priechod pre chodcov na križovatke ulíc Bratislavská a Záleská. Táto križovatka je pre chodcov dosť neprehľadná a nebezpečná, preto si myslím, že je najvyšší čas to riešiť s ohľadom najmä na bezpečnosť detí a mamičiek s kočíkmi. Ďakujem.
Jana M.

Chodník pre ľudí zo Zelenej ulice je hotový. Nie je však ukončený na druhej strane, keďže BVS nedokončila úpravu okolia vodovodnej šachty. Len čo to urobia a počasie  dovolí, dokončí sa tam časť chodníka. Namaľovanie pásov pre chodcov (zebry) na troch miestach Ivánskej ulice nebolo možné urobiť ešte v roku 2012, v zimnom období sa to nedá. Na jar, v marci-apríli, sa to všetko dokončí.
bullet
Chcem sa spýtať, či tento rok nebude fungovať klzisko pred Domovom mládeže, tak ako to bolo minulý rok.
D.Sulík
Ako nám povedal jeden z autorov a správcov klziska J. Palaj, nebolo dosť mrazivých dní za sebou, aby sa dal vytvoriť a udržať ľad na ploche.
bullet
Ja osobne si myslím, keby ste spísali zmluvu o zimnej údržbe ciest s firmou, tak by tento problém nenastal, nakoľko za nedodržanie zmluvy by bola pokutovaná. Fakt je smutné, že keď nasnežilo, tak občania museli ísť na autobus skoro ráno po neupravenej ceste. A kúsok od Malinova, v Moste, už o 4:50 ráno boli chodníky odpratané obecným Piaggiom.

V Moste majú chodníky také široké, že po nich môže prejsť Piaggio, čo v Malinove nie je možné. Schodnosť chodníkov v zastavanom území obce je povinný zabezpečovať vlastník alebo užívateľ k chodníku priľahlej nehnuteľnosti – domu alebo pozemku. Tak to občanom ukladá VZN obce i zákon.
bullet
„Nebolo by možné v tomto zimnom období starať sa viac o dedinské cesty? Aspoň vysypať štrkom či kamienkami, nakoľko odhrnutie snehu nie je postačujúce. Všetky bočné cesty a uličky sú hotové klziská a šmýka sa to nielen autám, ale aj chodcom“.
„Zaujímalo by ma, či su nejaké pravidlá, ako udržiavať komunikácie v centre obce a v odľahlejších uliciach (Zátôňská, Záhradná atď.) 28. januára neboli cesty po nočnom snežení vôbec posypané. Napriek mimoriadnej opatrnosti, pri návrate z poradne sa mi podarilo v ten deň - v 40. týždni tehotenstva - poriadne šmyknúť a nebezpečne spadnúť. V centre boli ulice upravené a dalo sa v pohode prejsť.. Ani na ďalší deň nebola Zatôňská ul. posypaná.“


Na všetky podobné otázky a požiadavky na úpravu komunikácií odpovedá starostka obce Eva Godová:
„Všetky menšie obce zápasili a doteraz zápasia s odpratávaním snehu z ciest a ani v jednej – vrátane Malinova – to nedokázali zvládnuť k úplnej spokojnosti všetkých. Naša obec nemá vlastný odhŕňač snehu, musíme si ho vždy objednať od firiem a najmenej jeden-dva dni naňho čakať. Zatiaľ autá čerstvý sneh ujazdia a aj po odhrnutí ostáva na cestách utlačená vrstva, ktorá neskôr zľadovatie. Odhŕňač prioritne čistí najfrekventovanejšie ulice, ostatné sa snažíme postupne vyčistiť, posypať a udržiavať vlastnými silami. Obec má dvoch zamestnancov a jedno malé Piaggio na 36 ulíc, čo je asi 50 km. Nevieme to jednoducho zvládnuť za pár hodín alebo za deň. Mimoriadne situácie – napr. keď sa nahrnutým snehom znemožnil prístup chodcom i autám do niektorých bočných ulíc – sa snažíme okamžite riešiť, ale vždy ostanú nedočistené úseky, ktoré spôsobujú nepríjemnosti všetkým. Je mi ľúto, že ich museli znášať aj rodičia s malými deťmi a starší ľudia. V takýchto kalamitných situáciách očakávam od ľudí viac pochopenia a pomoci aspoň v tom, že si očistia chodníky pred domom.“
bullet
Súhlasím s Peťom Purgiňom. Začínam mať vážne obavy ohľadom dopravy. Aj pre moju rodinu je veľký problém, že autobusy končia len na autobusku, keby išli aspoň po železničnú stanicu...
Druhá stránka veci je občianska vybavenosť. Už teraz je skoro nemožné dostať dieťa do škôlky, a čo keď sa sem nasťahuje tých x mladých rodín a počet detí bude len stúpať. Tiež škola, možno by sa mohlo začať uvažovať o 9-ročke, ten proces bude trvať asi dlhšie, aby potom už nebolo neskoro.
Ďakujem, že sa zaujímate,

Janka Keseruová
bullet
Dobrý deň,
začiatkom roku 2012 sme kúpili v obci Malinovo novostavbu. Po čase sme sa dozvedeli, že pribudne nová zástavba TRI VODY, teda počet obyvateľov obce vzrastie. Úmerne sa zvýši aj počet áut na cestách. Bolo by vhodné posilniť autobusové spojenie do Bratislavy napr. regionálnym spojom, alebo MHD spojom  napr. od nákupného centra AVION, čo je na vzdialenosť porovnateľné s inými prímestskými časťami ako Čuňovo, Vajnory, Chorvátsky Grob a pod. Pomohlo by to mládeži aj ostatným obyvateľom pri cestovaní do školy, práce atď.
SAD spoje síce premávajú, ale všetky končia na AS Nivy. Tiež ma trápi, že autobusové spoje idú len do 21.00 a dosť. Niet sa potom čo čudovať, že každý člen rodiny používa radšej svoje auto. S pribúdajúcimi obyvateľmi by sa tejto téme mala obec venovať a riešiť ju. Pripájam sa k obyvateľom, ktorým nie je táto otázka cudzia.

Peter Purgiňa
Vďaka za podnet, uvítame aj ďalšie konkrétne návrhy a doplnky na zlepšenie autobusovej dopravy do mesta. Obec sa bude nimi zaoberať a spracuje ich do návrhu pre SAD, prípadne MHD.
bullet
Dobrý deň, chcel by som vedieť, odkedy bude otvorený zberný dvor.
S pozdravom,
M. Chalupka

Po jarnom upratovaní počas tohto víkendu sa od 18. apríla 2011 otvorí zberný dvor na nám. 1. mája v Malinove – v areáli starej školy. Otvorený bude v stredu, piatok a v sobotu. Do kontajnerov bude možné za asistencie obecného pracovníka uložiť zelený odpad – pokosenú trávu a konáre,  železný odpad a ostatný netriedený veľkorozmerný odpad. Zberný dvor je určený obyvateľom s trvalým pobytom v Malinove, nie firmám a podnikateľom.
bullet
Na štedrý večer sme sa veľmi tešili, že aj tu bude omša. Žiaľ, naša radosť netrvala dlho, keď sme zistili, že omša je v madarčine. Bolo dosť ľudí, ktorí sa otočili a odišli. Ako je to možné v obci s väčším počtom slovenských obyvateľov?  

Rozhodovať o jazyku na konkrétnych bohoslužbách nie je v kompetencii obce. Prax je však taká, že jeden týždeň je omša v maďarskom a potom zas v slovenskom jazyku. Výnimočne, tak to bolo aj na Vianoce, používa pán farár na jednej omši obidva jazyky. Veriaci oboch národností sa dlhé roky vzájomne tolerujú. Novoprisťahovaní si na dvojjazyčnosť - aj v kostole - iste zvyknú, veď vedeli, že Malinovo je národnostne zmiešaná obec. Pripomienky môžu adresovať priamo pánovi farárovi farnosti, kontakt je na našej stránke.
bullet
Prosim o doplnenie sáčkov na psie exkrementy na Višňovej ulici. Od minulého týždňa chýbajú. Ďakujem.
Ľubica Hromá
Obec má už takmer dva mesiace objednaný tento nedostatkový sortiment, ani po urgenciách nám ho zatiaľ neposlali. Prosíme občanov o pochopenie - pokým nám sáčky neprídu, používajte ako náhradné mikroténové sáčky, ktoré sú bežne v domácnostiach.
bullet
Zaujímalo by ma, načo bola tak dlho tabuľa na Bratislavskej ulici nad kanálom? Nebolo tam nič, čo by mohlo poškodiť autá. Čo sa tam rieši?

Ukázalo sa, že značku inštalovali iniciatívne obyvatelia tejto ulice, aby spomalili dopravu kamiónov pri svojich domoch. Po upozornení značku odstránili, ale súčasne dali podnet na prerokovanie možnosti vylúčiť dopravu ťažkých automobilov cez obec alebo aspoň obmedziť ich rýchlosť na 40 km/hodinu. Rovnaký problém trápi viacero obcí, ktoré znášajú hlavné dopravné ťahy do mesta.
bullet
Chcem sa spýtať, či bude aj tento rok zber elektrospotrebičov, alebo kam ich môžem odovzdať? Dá sa aj na zberný dvor v Malinove? Ďakujem za odpoveď.

Obec každoročne organizuje zber bielej a čiernej techniky tak, že občan ich vyloží na ulicu pred dom a pracovníci zberovej firmy ich odnesú. Najbližšia akcia bude v jarných mesiacoch. Staré elektrospotrebiče však môžete odovzdať v každej špecializovanej predajni, ktorá zabezpečí ich ďalšie spracovanie. Zberný dvor v Malinove je v zimnom období uzavretý.
bullet
Prosíme o urgentné riešenie cestnej premávky na Dunajskej ulici, nakoľko sa používa ako diaľnica.
...dnes ma skoro zrazilo auto na Dunajskej ulici...
...keďže tam nie je chodník, ulica je veľmi nebezpečná. Autá nerešpektujú chodcov (nespomalia), v každom rodinnom dome sú malé deti, ktoré môžu vybehnúť na cestu. Bola by som rada, keby obec našla nejaké riešenie, napr. retardéry.


Na umiestnenie retardéra je predpísaný určitý postup – spracuje sa najprv projekt jeho umiestnenia a umiestnenia dopravných značiek, ktorý prejde pripomienkovým konaním zainteresovaných inštitúcií  a až po súhlasných stanoviskách môže obec zakúpiť a umiestniť retardér a dopravné značky na ulici. Nedá sa to vyriešiť za týždeň, ani za mesiac, ale už sa na projekte pracuje.
bullet
Plánuje sa v obci výstavba Tesca? Bolo by to super,  lebo keď počujem rozhlas, že do obce príde pojazdná predajňa mäsa, tak sa hanbím za našu obec - v 21. storoči, blízko Bratislavy a chodí avia s mäsom, je to zaostalé. Podobne tak aj zelenina...
Rojíková
Obchodné reťazce ako Tesco, Lidl, Billa a pod. v dohľadnom čase nebudú stavať predajne v obci ani v jej okolí, pretože nespĺňame všetky potrebné kritériá. V predajni potravín nie je plný sortiment mäsa a mäsových výrobkov, preto niektorí zákazníci vítajú služby pojazdnej predajne, ktorá je vybavená chladiarenským zariadením a spĺňa hygienické predpoklady na predaj mäsa.
bullet
Mám pripomienku ohľadom obecného rozhlasu - naozaj považujete za dôležitú informáciu, že pred obchodom predávajú kapustu? Dosť ľudí (nielen mňa) oznamy takéhoto typu obťažujú a vyrušujú. Ak potom náhodou hlásite niečo skutočne dôležité, mnohí ľudia tomu ani nevenujú pozornosť. Uvítali by sme, keby sa znížil počet takýchto zbytočných oznamov, prípadne aby sa zrušili. Dúfam, že na moje podnety a otázky dostanem odpoveď, lebo sa mi zdá, že všetky negatívne podnety zásadne filtrujete a neuverejňujete.

Nemáme snahu filtrovať negatívne podnety,  pretože patria k našej práci rovnako ako pozitívne. Informácie v miestnom rozhlase sú určené občanom obce a každá je zaujímavá pre niektorú skupinu.
bullet
Rada by som sa informovala, v akom štádiu je realizácia kynologického klubu v Malinove. Už dlho sa o ňom nič nepísalo. Taktiež by sme uvítali viac kontajnerov na exkrementy - netuším, kde ich umiestňujete (písali ste, že sú nevyužité, zatiaľ som však videla v Malinove až jeden jediný).

Založenie kynologického klubu v Malinove čaká na dobrovoľníkov z radov majiteľov psov, zoznam záujemcov o kynologický klub môžeme poskytnúť.  Nádoby na psie exkrementy sú osadené v Malinove už od minulého roku na uliciach Višňová, Okružná, Slnečná, Záleská, Tomášovská, Zátôňská, Nám.1.mája - spolu ich je sedem.
bullet
Páči sa nám, ako Malinovo každý rok opeknieva, vidieť, že sa obec stará a počúva, čo jej obyvatelia potrebujú. Výrazne sa zlepšil obchod, pribudol chodník na Slnečnú... Výborne. Stále však vstup do obce špatia malé plechové autobusové zástavky.

Ďakujeme za slová uznania. Len čo sa dorieši plánovaná križovatka pri firmách Stavebniny a Wiky, postavíme nové autobusové zastávky aj pri vstupe do obce.
bullet
Na Okružnej ul. opäť vypadáva elektrina, v priebehu troch týždňov 4-krát! Kto manipuluje s rozvádzačmi elektriny? Pani starostka by túto záležitosť mala dať prešetriť dodávateľovi elektriny, resp. zodpovedajúco zabezpečiť rozvodnú skriňu pred svojvoľnou manipuláciou.

Občan má zmluvu so Západoslovenskou energetikou v Bratislave, ktorá je vlastníkom elektrických rozvádzačov a trafostaníc a je distribútorom elektrickej energie. Ak nám ZsE oznámi odstávku elektriny, vždy o nej informujeme občanov. Obec nemá prístup k rozvodným skriniam, zabezpečujú ich  pracovníci ZsE.
bullet
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či aj tento rok bude súťaž vo varení gulášu a deň obce, tak ako po minulé roky. Je to výborná akcia a niektorí sa už nevieme dočkať, aby sme sa zaregistrovali :)

Martin Poláček

Tradíciu neporušíme ani v tomto roku, Deň obce bude v sobotu 3. septembra a registrácia na súťaž vo varení gulášu začne už v polovici augusta. Verme, že nám vyjde počasie a všetci sa stretneme v areáli pri poľovníckej chatke.
bullet
Bolo by možné požiadať pánov hasičov, aby osoby, ktoré nemajú oprávnenie jazdiť s autom nad 3,5 t, na veľkom aute nejazdili? Dosť sa bojím, keď vidím, že mi ide oproti a viem, že nemá vodičské oprávnenie...

Ďakujeme za upozornenie, starostka obce situáciu preverila a zjedná nápravu - osoby bez oprávnenia nesmú jazdiť na žiadnom aute.
bullet
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o zverejnenie VZN o chove zvierat, nenašla som ho nikde na internete ani na stránke, tak nemám potrebné informácie, na ktoré sa odvolávajú susedia. Ďakujem.
Kytková
VZN č. 6 /2004 o chove zvierat skutočne nebolo na stránke, ospravedlňujeme sa. Nájdete ho tu. Situácia spred siedmich rokov sa v obci zmenila, bude treba inovovať niektoré pravidlá a limity. Zastupiteľstvo sa tým bude zaoberať v najbližšom období.
bullet
Bolo by možné požiadať majiteľov pozemkov, ktoré sú niekoľko rokov ponechané samé na seba, zarastajú, držia prach , kvitnú tu alergény - o ich  pokosenie? Minulý rok sa to podarilo na Okružnej ul. Bude to zrejme potrebné zopakovať i tento rok. Vďaka.

Každý rok žiadame majiteľov pozemkov o vykosenie buriny, urobili sme tak aj tento raz a veríme, že budú reagovať pozitívne.  Obec má k dispozícii aj ďalšie nástroje na opakované vyzývanie majiteľov k udržiavaniu poriadku na svojich pozemkoch, ale doteraz sme po pokutách nesiahli.
bullet
Opakovane by som Vás chcela poprosiť o vykosenie Žilipského chodnika.  Je celý zarastený, nedá sa tade riadne chodiť, je tam kopec hmyzu, pavučín, kliešťov, vykosením by sa ich výskyt aspoň trochu zmiernil a mnohych by ste potešili.
Zuzana Magalová

Obec prioritne kosí plochy v intraviláne obce, v okolí školy a škôlky, až po úprave plôch, ktoré užívajú všetci obyvatelia, môže pokračovať v kosení ďalej od centra. Žilípsky chodník sa už začal kosiť a udržiavať ho budeme i v lete. Plánujeme tam mať Zelenú oázu na rekreáciu a oddych. Pre majiteľov psov, ktorí tam majú voľný výbeh, obec osadí v týchto miestach ďalšie nádoby na exkrementy.
bullet
Bolo by možné umiestniť nádobu na psie exkrementy na Cintorínskej ulici pri bytoch? Upratujeme si tu po našom psovi a keďže - ako uvádzate - inde v obci sa tieto koše nevyužívajú, možno by bolo efektívnejšie ich umiestniť bližšie k tým, ktorí ich chcú používať, lebo nebývajú v dome, ale v byte. Ďakujeme za zváženie.
Jana Karasová

Dobrý podnet, obec bude rozmiestnenie nádob zahusťovať tak, aby boli na miestach, kde sa čo najviac využijú.
bullet
Bolo by možné umiestniť pri obchode veľký smetiak na papier? Umožnili by ste občanom vyhadzovať nielen staré noviny a časopisy, ale aj kartón, krabice a pod.

V priestore pred obchodom je parkovisko bicyklov, áut, vykladanie tovaru atď. Chvíľami je natoľko vyťažený, že sa tam dá len veľmi ťažko prejsť, nieto ešte pridávať ďalšie prvky. Starý papier v obci zbiera tradične základná škola, kontajner je tam každému voľne prístupný. Môžete sa zbaviť starého papiera a súčasne podporiť školu pri nákupe pomôcok.
bullet
Z akého dôvodu boli vyrúbané topole na Ivánskej ulici od zastávky autobusu smerom na Zálesie? Plánuje sa tam výstavba?

Pozemok na Ivánskej ul. je súkromný, plánuje sa však na ňom výstavba. Topole boli vyrúbané na základe povolenia z vlaňajšieho roku.
bullet
Načo sú v strede hlavnej cesty tie dva zvislé upozorňovače na prekážky, keď tam nič viditeľné, čo by prekážalo, nie je?

Na označenom mieste sa pod vplyvom mrazov prepadol poklop. Len čo mrazy trochu povolia, bude sa môcť opraviť. Značky chránia vozidlá pred prípadným poškodením.
bullet
Inštaláciu radarov, ktoré upozorňujú vodičov na rýchlosť pri vstupoch do obce, oceňujeme ako preventívne opatrenie. Zároveň však žiadame o vybudovanie chodníka do Zelenej ulice. Deti – školáci chodia domov zo zástavky SAD, pričom musia ísť po ceste II. triedy (hlavnej trase na Zálesie). Odbočenie na Zelenú  ulicu je takmer v križovatke, čo je pre chodca, ktorý ide v protismere a má prejsť na Zelenú ulicu, životu nebezpečné. Cesta, ktorá sa stavia súbežne s cestou II. triedy smerom do obce, bude súkromná a nemáme istotu, či ju budeme môcť využívať.

Chodník od autobusovej zastávky po Zelenú ulicu popri ceste II. triedy by musel byť postavený na pozemku, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Obec momentálne nemá prostriedky na vykúpenie pozemku pod chodník v tomto variante. Využívanie súkromnej súbežnej cesty, ktorú spomínate, je len otázkou dohody a prechod chodcov po nej je určite bezpečnejší, ako popri hlavnej ceste. Podrobnosti by bolo dobré prediskutovať na obecnom úrade so starostkou obce.
bullet
Plánuje sa rekonštrukcia zastávky autobusu na Drieňovej ul., keďže tie ostatné dve v obci sú už zrekonštruované?

Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri Drieňovej ul. postála na probléme, kam presne ju umiestniť. Miesto na chodníku, kde je zastávka teraz, nedovoľuje stavbu v podobnom duchu, ako sú ostatné dve v centre obce. Návrh na posun zastávky pred bytový dom, narazil na odpor obyvateľov domu. S rekonštrukciou zastávky však obec naďalej počíta.
bullet
4. júna
Autá od Mostu vchádzajú do obce rýchlosťou 80km/h. Nepomohlo by posunutie tabule s názvom obce bližšie k Mostu? Alebo keby sa tu ukázala policajná hliadka aspoň raz za čas na výstrahu? Cítime tiež  nárast počtu kamiónov, hlučnosť a zaťaženie sa spoplatnením diaľnic evidentne aj tu zvýšilo.

Z praxe vieme, že posunutie tabule nedisciplinovaných vodičov vôbec neodradí. Policajné hliadky zvyknú v obci rýchlosť merať, ale nie sú tu vždy a na pirátov ciest ani to dlhodobo nezaberá. Obec sa preto rozhodla nainštalovať na všetkých vstupoch do obce radary s meraním rýchlosti, ktoré budú zaznamenávať každé prekročenie zákonného limitu. Hlásenie o zvýšení hlučnosti a zaťažení komunikácie kamiónmi starostka v zmysle uznesenia OZ posiela na kompetentné orgány, ale situáciu vyriešia zrejme len ďalšie legislatívne úpravy o cestnej premávke.
bullet
3. júna
Chcela by som sa opýtať, ako je možné, že pri odstávkach vody a elektriny nie sme informovaní a dozvieme sa to, až keď to nastane. Miestny rozhlas nemáme, nie je ho k nám počuť a sú tu rodiny s malými deťmi. Bola by som veľmi rada, keby ma niekto aspoň deň predtým informoval. Ďakujem.
...Tiež nám v nových uliciach chýba miestny rozhlas - často nie sme aktuálne informovaní, čo sa v obci deje.

Informácie o poslednom odstavení elektrickej energie boli zverejnené nielen v miestnom rozhlase, ale aj na vývesnej tabuli pred obecným úradom a súčasne na internetovej stránke asi dva týždne pred 28. májom. Do osobného mailu dostali túto informáciu všetci občania, ktorí boli v tom čase prihlásení na odber aktualít z Malinova. Pri havarijnej situácii s prasknutím vodovodného potrubia sa voda odstavila okamžite a odstávka trvala asi dve hodiny. Tu by pomohlo iba hromadné rozposlanie SMS správy na mobil občanom. Aj túto službu môže obec poskytnúť, ak o ňu bude záujem.
bullet
31. mája
Začne sa námestie prerábať teraz v júni alebo ešte nie?

Námestie 1. mája sa začne prestavovať určite v tomto roku, do konca júna to však pravdepodobne nebude.
bullet
18. apríla
Ako je možné, že zo stránky zmizol príspevok o výrube stromov v priestoroch pri poľovníckej chate a občania neboli informovaní o postihu tých, ktorí to vykonali? I v našej dedine funguje vyššia moc?

Vyššiu moc delegovali občania našej obce poslancom obecného zastupiteľstva a starostke obce. Práve starostka - ak to niekto nevie - oznámila prípad nepovoleného výrubu stromov polícii a komisii životného prostredia v Senci. Príspevok z webu "nezmizol", po troch týždňoch, počas ktorých bol návštevníkom k dispozícii, ho z prvej stránky vytlačili aktuálne informácie o dianí v obci. Naďalej ho však archivujeme. Oficiálne závery z vyšetrovania polície zatiaľ vedenie obce nemá, ale len čo ich dostane, zoznámi s nimi širokú verejnosť.  
bullet
14. apríla
Každá aktivita je veľmi pekná, len neviem, či aj kynologický klub. Myslím si, že cvičisko, alebo hotel pre psov určite nepatria do obytnej zóny, ale niekde mimo obec. Nás, susedov, obťažuje štekot a zavýjanie psov, ktorých pán Brázdovič chová, alebo ich má ako v hoteli. Verte mi, že niekedy je to neznesiteľné. Dúfam, že sa to vyrieši. Ďakujem.

Kynologický klub bude spoločenskou organizáciou, ktorá sa bude riadiť stanovami a jej činnosť má prispieť k zvýšeniu kultúry chovu psov v obci. Oplotené cvičisko pre psov bude na brehu Malého Dunaja a aktivity na ňom nebudú rušiť obyvateľov, už vôbec nie v noci. Podľa § 127 Občianskeho zákonníka občan nesmie "nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom". Situáciu, ktorú opisujete, je potrebné riešiť písomnou sťažnosťou alebo osobne u starostky obce.
bullet
11. apríla
Prečítal som si, že „obec prijala opatrenia na posilnenie ochrany verejného poriadku a vyzýva občanov, aby nekompromisne odhaľovali tých, čo do normálneho spoločenstva obce ani nepatria." Rád by som sa opýtal, aké opatrenia obec prijala? A čo to znamená nekompromisne odhaľovat? Čo by mal/mohol človek v takom prípade urobiť?
9. apríla
Naša obec by potrebovala obecnú políciu,vo viacerých obciach to funguje a je väčší poriadok.

Zastupiteľstvo už viackrát uvažovalo o vytvorení obecnej polície. Je však drahá a náš obecný rozpočet by neuniesol všetky potrebné náklady na jej zabezpečenie. Aj väčšie obce práve z finančných dôvodov ustúpili od zriadenia obecnej polície. Obec však oslovila bezpečnostné spoločnosti, ktoré budú hliadkovať v obci aj v neskorých večerných hodinách a strážiť verejný poriadok. Občania môžu pomôcť pri odhaľovaní vandalizmu tým, že zatelefonujú na políciu (158), ak vidia, že skupina alebo jednotlivec ničia objekty v obci, alebo starostke (0903 454 131- jej mobil je na webe), ak vedia, kto to urobil. Občan, ktorý ohlási takúto udalosť, môže ostať v anonymite. Skúsenosť je však taká, že občania z nepochopiteľnej solidarity s vandalmi radšej zatvoria oči a nikomu nič nepovedia. Takto môže pár drzých jednotlivcov beztrestne terorizovať celé spoločenstvo.
bullet
8.apríla
Chcem sa spýtať, či tu niekedy bude 9 stupňová škola.

Počet obyvateľov v obci neustále stúpa a ak bude dostatočný počet záujemcov, môže sa aj v našej obci časom vytvoriť plneorganizovaná 9-ročná základná škola.
bullet
5. apríla
Kedy sa začnú práce na prerábke malého parku, čo už dva roky sľubuje pani starostka?


V týchto týždňoch ešte prebieha oficiálne výberové konanie na dodávateľov stavebných prác a očakávame, že už v júni sa pristúpi k samotnej úprave námestia. Ovplyvniť posun niektorých predpokladaných termínov jednotlivých etáp realizácie projektu nie je vždy v kompetencii orgánov obce.
bullet
9. marca
Je tu v Malinove k dispozícii nejaká posilňovňa? Ďakujem.


Posilňovňa bola vlani k dispozícii verejnosti v internátnej budove Strednej záhradníckej školy. Po dohode so školou a oprave strojov by sa mohla znovu sprevádzkovať, no bez odborného trénera to sotva bude možné.
bullet
8. marca
Chcem sa opýtať, či sa plánuje aj oprava výtlkov na ceste. Na Višňovej ulici sú jamy už dlhší čas, no teraz už dorástli do dosť veľkých rozmerov... Ďakujem.


Výtlky na komunikáciách trápia všetkých, viacerí sa pýtate, či sa plánuje ich oprava. O miestne komunikácie sa stará obec a aj oprava výtlkov po zimnom období je súčasťou pravidelnej jarnej údržby. Skúsenosti potvrdili, že s opravou komunikácií je rozumné počkať až do ukončenia mrazov. Po výbere optimálnej technológie (na trhu sú aj nové zmesi na výtlky) obec zreparuje všetky miestne komunikácie.
bullet
9. februára
Dobry den, som tzv. nova Malinovcanka, pristahovana v septembri 2009. V prvom rade by som rada zdoraznila, ze sa nam aj s priatelom a ostatnymi susedmi byva velmi dobre a nas vyber nelutujeme. Chcela by som sa opytat, ci sa neplanuje v Malinove otvorit nejaky vacsi obchod (napr. Billa, Liedl, COOP Jednota ci Kaufland). Dakujem a velmi chvalim aj vasu novu stranku a prajeme vela spokojnych obcanov.

Rozširovanie obchodnej siete nie je v kompetencii obecného zastupiteľstva. Počet nových obyvateľov v Malinove i v susednom Moste však už začína byť zaujímavý a obchodné centrum by sa pomaly uživilo. Ideálnym miestom by bolo rozhranie medzi obcami. Predstavy sa čoskoro môžu zmeniť na skutočnosť.
bullet
7. februára
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na možnosť prenájmu tenisového kurtu v parku, v škole. Kde by som sa mal obrátiť? Ďakujem.

Športoviskami vrátane tenisových kurtov v areáli parku nedisponuje obec. Obráťte sa na pani riaditeľku Strednej odbornej školy záhradníckej v Malinove. Kontakty na sekretariát sú aj na našej stránke, oficiálna stránka školy je www.zahradnicka-malinovo.sk.
bullet
28. januára
Chcela by som sa opýtať, či by nebolo možné spraviť prechod pre chodcov na križovatke ulíc Ivánska - Bratislavská. Bývam na ul. Revolucionárov a denne prechádzam cez túto križovatku, kde je chodec mimoriadne ohrozený z troch strán. Je len na dobrej vôli vodičov, či zastavia a spoliehať sa na ich dobrú vôľu - uznajte sami – nie je nič moc. Ďakujem.

Obyvateľka Malinova
Obec chce chrániť bezpečnosť chodcov a cyklistov viacerými spôsobmi: vybudovať ostrovčeky na spomalenie cestnej premávky na hlavnom ťahu, umiestniť na vstupoch do obce radary s kamerou a v prvom rade nanovo upraviť aj dopravné značenie, vrátane prechodov pre chodcov. Starostka už začala rokovania o spracovaní projektu dopravného značenia v obci na miestnych komunikáciách a projekt bude jednou z priorít v tomto roku.
bullet
9. februára
Dobry den, som tzv. nova Malinovcanka, pristahovana v septembri 2009. V prvom rade by som rada zdoraznila, ze sa nam aj s priatelom a ostatnymi susedmi byva velmi dobre a nas vyber nelutujeme. Chcela by som sa opytat, ci sa neplanuje v Malinove otvorit nejaky vacsi obchod (napr. Billa, Liedl, COOP Jednota ci Kaufland). Dakujem a velmi chvalim aj vasu novu stranku a prajeme vela spokojnych obcanov.

Rozširovanie obchodnej siete nie je v kompetencii obecného zastupiteľstva. Počet nových obyvateľov v Malinove i v susednom Moste však už začína byť zaujímavý a obchodné centrum by sa pomaly uživilo. Ideálnym miestom by bolo rozhranie medzi obcami. Predstavy sa čoskoro môžu zmeniť na skutočnosť.
bullet
28. januára
Chcela by som sa opýtať, či by nebolo možné spraviť prechod pre chodcov na križovatke ulíc Ivánska - Bratislavská. Bývam na ul. Revolucionárov a denne prechádzam cez túto križovatku, kde je chodec mimoriadne ohrozený z troch strán. Je len na dobrej vôli vodičov, či zastavia a spoliehať sa na ich dobrú vôľu - uznajte sami – nie je nič moc. Ďakujem.

Obyvateľka Malinova
Obec chce chrániť bezpečnosť chodcov a cyklistov viacerými spôsobmi: vybudovať ostrovčeky na spomalenie cestnej premávky na hlavnom ťahu, umiestniť na vstupoch do obce radary s kamerou a v prvom rade nanovo upraviť aj dopravné značenie, vrátane prechodov pre chodcov. Starostka už začala rokovania o spracovaní projektu dopravného značenia v obci na miestnych komunikáciách a projekt bude jednou z priorít v tomto roku.
bullet
22.01.2010
Super. Novú webstránku sme potrebovali ako soľ. Teraz hlavne ju nepovažovať za ukončený projekt, ale aktualizovať, aktualizovať a znovu aktualizovať. Do rubriky Stravovanie a obchody navrhujem zaradiť aj služby, super by bolo pridať aj otváracie hodiny. Večer si to pozriem lepšie, ale naozaj krok správnym smerom.

Martin Psarsky
Radi zaradíme informácie o všetkých službách, vrátane otváracích hodín, ale tu sme už na hranici komerčnej sféry – ak majitelia budú mať o propagáciu svojich prevádzok záujem, ozvú sa sami. A záujem budú mať, keď bude stránka navštevovaná a čítaná. Verme, že to tak bude.
bullet
22.1.2010
Pozrela som si malinovskú stránku a veľmi ma zaujala. Našla som si tam aj svoje meno, medzi tými, ktorým knižnica ďakuje - tak to ma najviac potešilo a to mi len potvrdzuje, že ľudia hľadajú predovšetkým seba a o sebe.
Stránka je pekná, informatívna, užitočná. Ešte by som tam dala rubriku Osobnosti a v nej informácie o všetkých zaujímavých ľuďoch v obci. Pridala by som fotogalériu občanov, aby tam boli ich fotky - To sme my, Malinovčania. Alebo zaujímavosti, čo je napríklad typické malinovské jedlo, koláč, pieseň... Musíte vytvárať legendy.

Helena Dvořáková, spisovateľka a redaktorka Pravdy
bullet
19.1.2010
Chcel by som vedieť, ako sa vlastne bude platiť za kanalizáciu? Raz za rok, alebo ako?

Ján P.
Všetky detaily o platbách za odvod splaškových vôd sú uvedené v zmluve a v dodatkoch k nej, ktoré už obyvatelia majú. Faktúry budeme posielať raz za tri mesiace, v rovnakých intervaloch posiela faktúry aj BVS.
bullet
Brožúrka o Malinove je veľmi pekná, je naozaj potešenie si v tejto knižočke zalistovať. Je veľmi svieža, plná farieb a ľudí, moderná, dynamická a súčasne vďaka záberom z prírody pokojná a vďaka snímkam z vtáčej perspektívy aj povznášajúca. Výborne. Iba jedno je mi ľúto, že nie je dlhšia. Ale možno, že je lepšie, keď je krátka a ľudia ešte majú chuť na ďalšie stránky, ako keby bola príliš dlhá a unavujúca. Takto sa budeme my, Malinovčania a čitatelia, tešiť na ďalší diel.
Alena S.
bullet
Ďakujeme za príjemný zážitok na živej výstave. Cítiť tu nielen vôňu byliniek, ale aj nadšenie Malinovčanov. Veľké múzeá Vám môžu závidieť.
Peter a Pavla Lényiovci