Malinovskí záhradkári


Občianske združenie Malinovskí záhradkári nadväzuje na najlepšie tradície záhradníctva v obci, podporuje úsilie jednotlivcov o vytvorenie kvalitných úžitkových a okrasných záhrad. Organizuje pre svojich členov prednášky a semináre s profesionálnymi odborníkmi, sprostredkuje verejnosti ich skúsenosti. Svojimi aktivitami spolupôsobí pri vytváraní dobrých susedských vzťahov a formovaní spoločenského života v obci.
Záhradkári obnovili svoju organizáciu v Malinove dňa 27. februára 2015, jej krstným otcom sa stal Prof. Ivan Hričovský. V marci 2016 sa Malinovskí záhradkári transformovali na občianske združenie.

Zloženie výboru OZ Malinovskí záhradkári

PredsedaIng. Václav Martišek0910998883
PodpredsedaIng. Edita Nagyová0907733628
EkonómkaIng. Dáša Gibalová0908539467
TajomníčkaMgr. Alžbeta Šimonovičová0915793455
Členka výboruIng. Alžbeta Blažková0907162953
Predseda KRKJozef Melko0911773944
Podpredseda KRKMgr. Denisa Gážiová0907466984

Záhradkári vystavovali


23.10.2016

Riaditeľ SOŠ záhradníckej v Malinove Ing. Pavol Tóth priateľsky ponúkol jednu školskú triedu a Malinovskí záhradkári sa hneď rozhodli vystaviť ovocie a zeleninu zo svojej jesennej úrody na Dňoch otvorených dverí 2016. Nikto sa na výstavu dlhodobo nechystal, ale ukázalo sa, že spontánne riešenia sú niekedy tie najlepšie.

Na výstave sa prezentovalo 16 členov združenia záhradkárov; medzi nimi Jozef Šandor (80-ročný aktívny člen) s megacibuľou, kŕmnou repou, paprikou, šalátom a inými krásnymi produktmi, Alojz Mikóczy, 82-ročný záhradník s kiwi veľkoplodými a veľká skupina záhradkárov mladších. Mnohí majú za sebou práve túto záhradnícku školu, mnohí tu boli pedagógmi. Ostatní sa radi všeličomu priučili, napríklad ako vkusne aranžovať svoje plody a udržať ich čerstvé pár dní v teplej miestnosti. Výstava vytvorila tesnejšie vzťahy záhradkárov a školy a určite naštartuje ďalšie pekné spoločné akcie.

Záhradkári na jar 20168. apríla 2016 mali záhradkári svoju prvú výročnú členskú schôdzu, na ktorej zhodnotili svoje aktivity za uplynulý rok. Zhodli sa aj na zmene formy svojej organizácie. Odhlasovali založenie občianskeho združenia Malinovskí záhradkári, súhlasili so stanovami nového združenia a s jeho registráciou. Po vybavení všetkých formalít sa zídu znovu, aby si zvolili nový výbor a plán aktivít na budúce obdobie.


Aktívni záhradkári však už fungujú aj mimo svojich záhrad. V ZŠ Malinovo pomohli traja ochotníci Editka Nagyová, Ľudmila Quirchmayrová a Jozef Melko upraviť žiakom hriadky a vysadiť ich zeleninou, ktorú majú deti rady. Deti s chuťou chytali do rúk náradie a záhradkárska práca ich zjavne tešila. Pani riaditeľka poslala záhradkárom poďakovanie a škola bude s nimi spolupracovať i naďalej.
fileSpráva o činnosti ZO SZZ v roku 2015 (24 KB)
fileStanovy občianskeho združenia Malinovskí záhradkári
(38 KB)

Jarné stretnutie záhradkárov


11.február 2016
zahradkariZákladná organizácia SZZ Malinovskí záhradkári srdečne pozýva svojich členov i ostatných záujemcov na prvé tohtoročné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok, 11. februára 2016 o 18.00 hod. v starej škole pri zvonici.
Hosťom bude Ing. Michal Sedlák zo spoločnosti SEDOS, ktorý poskytne informácie o výbere semien, správnom výseve a o výhodách výsevných pásikov. Na stretnutí prediskutujeme aj návrh programu činnosti Malinovských záhradkárov do leta 2016, vypočujeme si rady a odporúčania praktikov pri strihaní hrozna a ošetrení stromov pred prezimujúcimi škodcami a informácie o aktivitách susedov - Ivánskych záhradkárov.

Ukážka jarného rezu ovocných stromov


8.marec 2015
V nedeľu 8. marca 2015 prišiel Prof. Ivan Hričovský do Malinova, aby predviedol záhradkárom ukážky jarného rezu mladých i starších ovocných stromov.
Viac

Tento strom sa mi páči


marec 2015
Výtvarnú súťaž s touto témou pre rok 2015 vyhlasuje Republikový výbor SZZ v týchto kategóriách:
Viac

Zakladajúca schôdza ZO SZZ Malinovskí záhradkári


27.02.2015
Priestory kaviarne Centrum v Malinove sa stali miestom znovuzaloženia záhradkárskej organizácie s názvom Malinovskí záhradkári.
Viac

Záhradkári si vytvoria svoju organizáciu


27.1.2015
Založíme základnú organizáciu a zvolíme si akčnú skupinu ľudí na organizovanie života záhradkárov.
Viac

Záhradkári v Malinove


27.1.2015
Po stretnutí s prof. Ivanom Hričovským 23. januára 2015, na ktoré prišlo okolo 40 záujemcov, vznikne aj v Malinove spolok záhradkárov.
ViacUkážka jarného rezu ovocných stromov


8.marec 2015
V nedeľu 8. marca 2015 prišiel Prof. Ivan Hričovský do Malinova, aby predviedol záhradkárom ukážky jarného rezu mladých i starších ovocných stromov. Členovia ZO SZZ Malinovskí záhradkári privítali svojho "krstného otca" s veľkým záujmom a spoločne prešli tromi záhradami.

Prof. Hričovský upozornil aj na aktuálnu potrebu postreku proti kučeravosti broskýň meďnatými prípravkami a jarného ochranného postreku všetkých drevín. Užitočné a zaujímavé ukážky jarného rezu s vtipným komentárom natáčal Robo Klembas na video a budú si ho môcť pozrieť aj tí, čo v nedeľu na akcii neboli.

Tento strom sa mi páči


marec 2015
Výtvarnú súťaž s touto témou pre rok 2015 vyhlasuje Republikový výbor SZZ v týchto kategóriách:
A3  až  6 ročné deti
B7  až 10 ročné deti
C11 až 15 ročné deti
samostatná kategória    špeciálne školy

Deti môžu zaslať výtvarnú prácu, vyhotovenú akoukoľvek technikou, do 31. marca 2015 na adresu :
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
HAVLÍČKOVA  34
817 02  BRATISLAVA

Počet prác z jednej ZŠ alebo MŠ je maximálne 10 ks. Výkres maximálne A3. Práce v jednotlivých kategóriách vyhodnotí odborná výtvarná komisia, z každej kategórie vyberie najlepšie práce v počte 5 ks – najviac 10 ks. Autori víťazných prác dostanú vecné odmeny. Vybrané výtvarné práce budú použité v expozícii zväzu na výstavách a veľtrhoch v roku 2015 , na X. zjazde SZZ.
Každá výtvarná práca musí obsahovať označenie súťažnej kategórie, meno, priezvisko a vek autora, adresu školy a triedy, poštovú adresu súťažiaceho autora.
V obecnej knižnici v Malinove poskytneme súťažiacim deťom pomoc a poradu v dňoch 17. a 19. marca 2015 od 16.30 do 17.30.

Zakladajúca schôdza ZO SZZ Malinovskí záhradkári


27.02.2015
Priestory kaviarne Centrum v Malinove sa stali miestom znovuzaloženia záhradkárskej organizácie s názvom Malinovskí záhradkári. Členskú základňu tvorí k dnešnému dňu 34 členov, medzi nimi aj dvaja úplne mladí ľudia - Nicol Šándorová a Dávid Tóth. Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnil aj krstný otec organizácie Prof. Ivan Hričovský a člen OV SZZ, predseda ZO SZZ z Veľkého Bielu Ján Kaloud. Na schôdzi prijali členovia Plán aktivít na rok 2015 (uverejnený v úvodnom článku), zvolili výbor ZO SZZ a členov kontrolnej a revíznej komisie.

fileZápis a uznesenia zo zakladajúcej schôdze ZO SZZ (21 KB)

Záhradkári si vytvoria svoju organizáciu


27.1.2015

Broskyňa JayHaven odolná voči kučeravosti
Broskyňa JayHaven odolná voči kučeravosti
Malinovo bolo počas celého minulého storočia kolískou záhradníctva. SOŠ záhradnícka dlhé roky vychovávala najmä ovocinárov, pestovateľov hrozna, za domami v obci boli krásne sady broskýň a višní, ale aj iného ovocia.
V obci stále žijú mnohí skúsení záhradníci a ovocinári, ktorí ochotne poradia začiatočníkom (patrí medzi nich aj pán Gejza Iró, priateľ Ivana Hričovského a iniciátor prvej prednášky o jarných prácach). Máme tu predajňu záhradkárskych potrieb, záhradné centrum s predajom stromkov, drevín a kvetín, služby na zakladanie a údržbu záhrad a najmä ľudí, ktorým nechýba chuť vytvoriť vo svojej záhrade malý raj.

Výhody pre malinovských záhradkárov:

  • získajú vedomosti na odborných prednáškach a seminároch priamo v obci,
  • naučia sa na praktických ukážkach od našich odborníkov, ako správne rezať a ošetrovať ovocné stromy a kríky, udržiavať zdravé zeleninové a kvetinové záhony,
  • získajú z prvej ruky informácie o správnej a včasnej ochrane rastlín,
  • nakupovať budú v mnohých záhradkárskych predajniach so zľavami (napr. aj v predajni Agrovita či v Záhradnom centre v Malinove),
  • budú mať prehľad o novinkách a odbornej literatúre na trhu, objednajú si ju so zľavou,
  • zúčastnia sa pohodlne a výhodne mnohých výstav a súťaží, niektoré pripravia aj v obci,
  • zapoja aj deti do vedomostných a výtvarných súťaží v rámci regiónu i celého Slovenska,
  • vytvoria v obci komunitu, ktorú spája ušľachtilá záľuba a zdravý životný štýl.

Najbližšie stretnutie malinovských záhradkárov bude 27. februára 2015 o 17.00 v kaviarni Centrum v Malinove.
Založíme základnú organizáciu a zvolíme si akčnú skupinu ľudí na organizovanie života záhradkárov.  
Dozvieme sa viac o jarnej ochrane stromov a kríkov, o šľachtiteľských novinkách a najbližších záhradkárskych podujatiach.

Záhradkári v Malinove


27.1.2015
Prof. Hričovský radí jesť dve jablká denne
Prof. Hričovský radí jesť dve jablká denne
Po stretnutí s prof. Ivanom Hričovským 23. januára 2015, na ktoré prišlo okolo 40 záujemcov, vznikne aj v Malinove spolok záhradkárov. Potvrdilo sa, že ľudia túžia dopestovať vo svojej záhradke vlastné zdravé ovocie a zeleninu, ale aj bylinky a kvety, že zháňajú nové informácie a vážia si odborníkov, ktorí vedia ukázať, ako na to. Okrem toho chcú spoznať v obci ľudí s podobnými záľubami, chodiť s nimi na odborné exkurzie a výstavy, ale aj na neformálne susedské ochutnávky ovocia či vínka.