Zaostrené na materskú školu


Pár faktov na osvieženie
Škôlkári s Malvínkou Tanczerovou z DHZ
Škôlkári s Malvínkou Tanczerovou z DHZ
Petíciu za rozšírenie kapacity podpísali aj takí, ktorí si musia pamätať, že v obci sa len v roku 2009 dokončila nadstavba materskej školy a rekonštrukcia školskej jedálne za 535 041 eur (cca 16 mil. korún). Peniaze šli z rozpočtu obce. Na starej budove pribudlo jedno poschodie, zmodernizoval sa interiér, sociálne zariadenia pre deti, priestory kuchyne a hlavne - zvýšila sa kapacita na dvojnásobok, na 87 detí. V tejto dobe si ani mestské časti v Bratislave nemôžu dovoliť také investičné aktivity a vynovenú škôlku nám úprimne závideli všetky okolité obce. A kým boli voľné miesta, ich obyvatelia vozili svoje deti k nám.

Ako vyhovieť všetkým
V obciach pri Bratislave sa rýchlo stavia, pribúdajú noví obyvatelia a deti. Mladé rodiny si volia vlastné stratégie – hľadajú súkromné škôlky, individuálne opatrovateľky, matky pracujú z domu, rozhodnú sa pre ďalšie dieťa a podobne.
O miesta v obecných materských školách je enormný záujem. Všade preto platia podobné kritériá pre prijímanie detí ako u nás. Zo zákona je MŠ povinná prijať deti v predškolskom veku, ak o to rodičia požiadajú. Ďalej musí prijať deti s odloženou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Podmienky prijatia sú na stránke www.msmalinovo.sk. Všetky žiadosti, ktoré tieto podmienky spĺňali, boli v tomto roku prijaté. Kapacita je naplnená, ale samozrejme vždy ostane niekto neuspokojený.

Bude nová škôlka?
Deti hasičská technika zaujímala
Deti hasičská technika zaujímala
Možnosti obce stavať nové kapacity pre škôlkárov sú limitované. Keďže vzrástol záujem aj o obecnú školu (prihlásila sa opäť plná trieda detí), pre obec to znamená ďalší nápor na priestory, pracovné sily a finančné prostriedky. Z rozpočtu sa financuje množstvo položiek, dôležitých pre iné skupiny obyvateľov, verejné osvetlenie, údržba miestnych komunikácií a všetko potrebné pre bežný život obce.
Zaujímavá príležitosť sa však obci otvorila pri projekte výstavby obytného komplexu Malinovo-Studené. Obec hneď od začiatku rokovania s developerom požadovala aj výstavbu materskej školy a zdravotného strediska. Možno za pár rokov sa projekt stane realitou. Neznamená to však, že dovtedy starostka a obecné zastupiteľstvo nebudú hľadať ďalšie možnosti a riešenia. A možno za pár ďalších rokov, keď aktuálny baby-boom v obci poklesne, budeme riešiť problém, čo s nevyužitými priestormi v škôlkach...
jún 2012