Zberný dvor


sídli na Tomášovskej ulici v Malinove.
Telefonický kontakt: 0911 032 170

Otváracia doba od apríla do septembra

pondelok, streda:13.00 – 18.00
piatok, sobota:9.00 – 12.00, 14.00 – 19.00


Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Malinovo

fileAko správne separovať plasty, sklo a papier (974 KB)

Projekt Zberný dvor