Zberný dvor


sídli na Tomášovskej ulici v Malinove.

Otváracia doba od októbra do marca

pondelok, streda:13.00 – 17.00
piatok, sobota:9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00

Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Malinovo

fileAko správne separovať plasty, sklo a papier (974 KB)

Projekt Zberný dvor