Zmluvy


Zmluvy za roky 2019, 2018, 2017, 2016, 2011- 2015.

Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum zverejnenia
ZAM Malinovo, s.r.o.Dodatok č.7-2019 k zmluve o nájme nebytových priestorov18.07.2019
Galileo Corporation s.r.o.Zmluva o spracovaní osobných údajov06.07.2019
EKOTEC s.r.o.Zmluva o kontrolnej činnosti DI a telocviční21.06.2019
Galileo Corporation s.r.o.Zmluva o prevádzke webového sídla21.06.2019
Galileo Corporation s.r.o.Zmluva o vytvorení webového sídla21.06.2019
DOXX stravné lístky, spol.s.r.o.Dodatok k zmluve o poskytovaní stravných lístkov zamestnancom20.06.2019
Ekocharita Slovensko Slovensku OZZmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi12.06.2019
JOMA Travel, s.r.o.Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu12.06.2019
TJ MalinovoZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce30.05.2019
SOŠ záhradnícka G.ČejkuDodatok č. 1 k zmluve č. 4/2018 o nájme nebytového priestoru20.05.2019
Detská ambulancia Malina, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov15.05.2019
PRADOS, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov03.05.2019
Dieselex B.T. s.r.o.Rámcová zmluva o poradenstve pri dopravných riešeniach02.05.2019
Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR24.04.2019
MUDr. Michal Hudák, MPHZmluva o posudkovej lekárskej činnosti24.04.2019
VÚVHDohoda o umiestnení monitorovacieho objektu21.04.2019
Komandor Showroom, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb17.04.2019
DHZ MalinovoZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce17.04.2019
Bratislavský samosprávny krajDohoda o zriaďovateľovi Spojenej školy v Malinove27.03.2019
Biksadský a Partners, s. r. o.Zmluva o poskytovaní právnych služieb27.03.2019
NATUR PACK, a.s.Dodatok č.1 k zmluve o nakladaní s odpadmi z obalov11.03.2019
Peter KromkaZmluva o zriadení vecného bremena28.02.2019
Ministerstvo vnútra SRZmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MV SR21.12.2018
Ministerstvo vnútra SRZmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MV SR21.12.2018
F. Bielik, S.BielikováNájomná zmluva14.11.2018
Eduard SimonidelZmluva o dielo - dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov12.11.2018
MTS Servis, s.r.o.Zmluva o vzájomnej spolupráci - CO12.11.2018
Data Online s.r.o.Zmluva o dielo - Rozšírenie kamerového systému IV. etapa 201806.11.2018
Unistav Teplička, s.r.o.Zmluva o dielo - dom smútku26.10.2018
Agro Malinovo, a.s.Dohoda o urovnaní s Agro Malinovo24.10.2018
VÚB, a.s.Dodatok k zmluve o zriadení záložného práva12.10.2018
Dodatky k nájomným zmluvám 201820.09.2018
Tibor PellerDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov20.09.2018
TJ MalinovoZmluva o poskytnutí dotácie TJ Malinovo20.09.2018
SOŠ Záhradnícka Gustáva ČejkuZmluva o odbere stravy pre ZŠ Malinovo28.08.2018
TOPSET Solution, s.r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov31.07.2018
BSK Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie28.07.2018
BSKZmluva o dotácii BSK na podporu rozvoja obce26.07.2018
BSKZmluva o dotácii BSK na Deň obce26.07.2018
Ing.Katarína Blašková, audítorZmluva o poskytovaní audítorských služieb 201819.07.2018
1 2 ... 4   Ďalšia »


Zmluvy 2011- 2015