Zmluvy


Zmluvy za roky 2019, 2018, 2017, 2016, 2011- 2015.

Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum zverejnenia
Komandor Showroom, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb17.04.2019
DHZ MalinovoZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce17.04.2019
Bratislavský samosprávny krajDohoda o zriaďovateľovi Spojenej školy v Malinove27.03.2019
Biksadský a Partners, s. r. o.Zmluva o poskytovaní právnych služieb27.03.2019
NATUR PACK, a.s.Dodatok č.1 k zmluve o nakladaní s odpadmi z obalov11.03.2019
Peter KromkaZmluva o zriadení vecného bremena28.02.2019
Ministerstvo vnútra SRZmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MV SR21.12.2018
Ministerstvo vnútra SRZmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MV SR21.12.2018
F. Bielik, S.BielikováNájomná zmluva14.11.2018
Eduard SimonidelZmluva o dielo - dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov12.11.2018
MTS Servis, s.r.o.Zmluva o vzájomnej spolupráci - CO12.11.2018
Data Online s.r.o.Zmluva o dielo - Rozšírenie kamerového systému IV. etapa 201806.11.2018
Unistav Teplička, s.r.o.Zmluva o dielo - dom smútku26.10.2018
Agro Malinovo, a.s.Dohoda o urovnaní s Agro Malinovo24.10.2018
VÚB, a.s.Dodatok k zmluve o zriadení záložného práva12.10.2018
Dodatky k nájomným zmluvám 201820.09.2018
Tibor PellerDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov20.09.2018
TJ MalinovoZmluva o poskytnutí dotácie TJ Malinovo20.09.2018
SOŠ Záhradnícka Gustáva ČejkuZmluva o odbere stravy pre ZŠ Malinovo28.08.2018
TOPSET Solution, s.r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov31.07.2018
BSK Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie28.07.2018
BSKZmluva o dotácii BSK na podporu rozvoja obce26.07.2018
BSKZmluva o dotácii BSK na Deň obce26.07.2018
Ing.Katarína Blašková, audítorZmluva o poskytovaní audítorských služieb 201819.07.2018
VÚB, a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti09.07.2018
SOŠ Záhradnícka Gustáva ČejkuZmluva o nájme nebytových priestorov02.07.2018
Defense Pro, s.r.o.Zmluva na odchyt psov01.07.2018
Defense Pro, s.r.o.Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby01.07.2018
Anton MatuškaZmluva o dielo25.06.2018
Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o BZ o zriadení vecných bremien18.06.2018
Štefan Szabo, Martina SzaboKúpna zmluva15.06.2018
osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o výkone ZO pri ochrane osobných údajov13.06.2018
Ing. Róbert KlembasKúpna zmluva13.06.2018
Ján Galko, Andrea GalkováKúpna zmluva12.06.2018
SFZ, TJ MalinovoZmluva o dobudovaní futbalovej infraštruktúry07.06.2018
General Development, s.r.o. a RP1, s.r.o.Zmluva o zriadení vecných bremien22.05.2018
Štefan SzaboKúpna zmluva18.05.2018
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvýmiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce15.05.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR14.05.2018
Michal KrištofičKúpna zmluva12.04.2018
1 2 3   Ďalšia »


Zmluvy 2011- 2015